Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Zajímavosti

Zajímavosti

Kompozitní překrytí železničních mostů na Slovensku pro snížení hlučnosti

Kompozitní překrytí železničních mostů na Slovensku pro snížení hlučnosti
Publikováno: 18.10.2018

Na Slovensku v regionu Nitry probíhala rekonstrukce železniční trati. Most se rekonstruoval na dříve nefunkční trati v obci Lužianky. Díky investici a výstavbě automobilky Jaguar Land Rover došlo k obnovení železniční tratě. Požadavkem investora bylo zrekonstruovat most podle dnešních parametrů – bezúdržbové řešení konstrukcí se snížením hlučnosti provozu trati....

Celý článek zde

Další prestižní ocenění pro Lávku v Čelákovicích z UHPC

Další prestižní ocenění pro Lávku v Čelákovicích z UHPC
Publikováno: 18.10.2018

V rámci fib sympozia v australském Melbourne technický náměstek TBG METROSTAV Ing. Robert Coufal, Ph.D. společně s dalšími zástupci realizačního týmu převzal čestné uznání Lávky v Čelákovicích v kategorii inženýrské stavby. Tato ocenění se udělují na kongresu fib a to pouze jedenkrát za 4 roky. ...

Celý článek zde

Vysokopevnostní řetězy a údržba – nezapomínejte na bezpečnost!

Vysokopevnostní řetězy a údržba – nezapomínejte na bezpečnost!
Publikováno: 18.10.2018

V rámci bezpečnosti provozu řetězových a vázacích prostředků je potřeba myslet na jejich pravidelnou kontrolu. Víte, že může pohodlně proběhnout u vás ve firmě? Vše s odkazem na EN 818 a EN 1677. Jedná se o kontrolu vázacích řetězů, kotevních řetězů, výkovků a textilních vázacích prostředků....

Celý článek zde

Na správné cestě směrem k vysokorychlostní logistice

Publikováno: 12.10.2018

Trh drážních technologií se v posledních letech výrazně znásobil - a pro výrobce kolejových vozidel je to jak požehnání, tak i prokletí. Vysoká poptávka totiž tlačí dodavatele k jejich absolutním kapacitním limitům, což má za následek nedostatečné dodávky a dlouhé dodací lhůty. Ale LAPP dokazuje, že to jde i jinak!...

Celý článek zde

Rekonstrukce nástupiště stanice metra Muzeum A

Rekonstrukce nástupiště stanice metra Muzeum A
Publikováno: 12.10.2018

Ražená, trojlodní stanice Muzeum byla postavena v rámci trasy metra I. A zprovozněné v roce 1978. Má zkrácenou střední loď o délce 69,1 m, z níž na nástupiště nacházející se 34 m pod povrchem vede 8 párů prostupů. Ze střední lodi vede eskalátorový tunel pod nástupiště trasy C, kde je další přestup umožněn krátkými eskalátory vedoucími přímo na nástupiště trasy. Výstup ze stanice trasy A vede bokem nad jižní kolejí eskalátorovým tunelem nacházejíc...

Celý článek zde

Přerov se stal na dva dny evropským centrem optiky

Přerov se stal na dva dny evropským centrem optiky
Publikováno: 9.10.2018

Vývoj optických hodin, které otevírají cestu k dalšímu zpřesnění času, nejnovější laserové technologie či vývoj světel do automobilů, která zajistí větší bezpečnost cestujících i chodců. I tato témata byla k slyšení na konferenci Česká optika 2018, která se konala první říjnový týden v Přerově....

Celý článek zde

COLAS – silný partner pro stavbu vozovek

COLAS – silný partner pro stavbu vozovek
Publikováno: 4.10.2018

Společnost COLAS CZ, a. s. je v České republice silným a spolehlivým partnerem nejen pro výstavbu pozemních komunikací, mostů a dalších děl silničního stavitelství, ale i významným výrobcem kameniva, obalovaných asfaltových směsí, modifikovaných asfaltů a dodavatelem asfaltových emulzí....

Celý článek zde

Přejezd ve Studénce má zpracovaný záměr projektu mimoúrovňového křížení

Publikováno: 2.10.2018

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) v průběhu prázdninových měsíců předloží Centrální komisi Ministerstva dopravy ke schválení záměr projektu nahrazení stávajícího úrovňového přejezdu ve Studénce mimoúrovňovým křížením. Současně zpracovala i dokumentaci k územnímu rozhodnutí, kterou předložila k vyjádření stavebnímu úřadu. Podmínkou pro schválení záměru je souhlasné stanovisko zastupitelů Studénky ke změně územního plánu města....

Celý článek zde

Vyhodnotenie premenných parametrov vozovky rýchlostnej komunikácie R1 Trnava – Nitra v km 0,000 až km 2,250, v mieste uloženia oceľovej výstužnej siete Roadmesh

Vyhodnotenie premenných parametrov vozovky rýchlostnej komunikácie R1 Trnava – Nitra v km 0,000 až km 2,250, v mieste uloženia oceľovej výstužnej siete Roadmesh
Publikováno: 27.9.2018

Neustály nárast dopravy a z toho vyplývajúci rast dopravného zaťaženia spolu so zhoršujúcim sa technickým stavom vozoviek a zvyšujúcimi sa nákladmi na výstavbu, údržbu a prevádzku komunikácií, majú za následok potrebu využitia inovatívnych riešení vystuženia asfaltových vrstiev vozoviek s cieľom predĺženia ich životnosti a zabezpečenia ich vyhovujúceho technického stavu....

Celý článek zde

„Stavba D3 je pro mě srdeční záležitostí,“

„Stavba D3 je pro mě srdeční záležitostí,“
Publikováno: 20.9.2018

říká kovaný Jihočech Jiří Urban, který je aktuálně stavbyvedoucím na osmikilometrovém úseku mezi Bošilcem a Ševětínem....

Celý článek zde

Lomy: kvalita, bezpečnost, kompletní servis

Lomy: kvalita, bezpečnost, kompletní servis
Publikováno: 14.9.2018

Pod značkou COLAS CZ působí v závodu Lomy dvanáct kamenolomů; osm z nich je na Vysočině, čtyři provozy jsou vzdálenější (Znojmo, Praha, Tachovsko, Šluknovský výběžek). V současné době produkujeme ročně více než dva a půl milionu tun drceného kameniva, jímž zásobujeme jak silniční stavební firmy a společnosti zabývající se výstavbou všech druhů silničních děl, železnic i kanalizací, tak betonárky, prefy a obalovny. Klasikou je kamenivo pro běžné k...

Celý článek zde

Swietelsky stavební otevřel v Lipníku nad Bečvou šestnáctou obalovnu asfaltových směsí

Swietelsky stavební otevřel v Lipníku nad Bečvou šestnáctou obalovnu asfaltových směsí
Publikováno: 13.9.2018

Nová obalovna živičných směsí společnosti Swietelsky stavební v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku byla slavnostně otevřena v červnu. Roční zkušební provoz zahájila už loni v říjnu....

Celý článek zde

STRABAG Asfalt – nové jméno, dlouhá tradice kvality

STRABAG Asfalt – nové jméno, dlouhá tradice kvality
Publikováno: 12.9.2018

Firma BOHEMIA ASFALT, s. r. o., která je předním tuzemským výrobcem asfaltových směsí, změnila v červnu tohoto roku své jméno. Na trhu nyní působí pod názvem STRABAG Asfalt s. r. o. Tato změna je součástí strategie jednotné prezentace koncernových výrobců asfaltových směsí na evropském trhu. Kvalitu výroby asfaltových směsí ve společnosti zajišťují moderními systémy řízení s využitím automatických řídících jednotek a špičkové výpočetní techniky n...

Celý článek zde

Není „malých projektů“ aneb obhajoba „prekvalifikací“ pro Deutsche Bahn

Není „malých projektů“ aneb obhajoba „prekvalifikací“ pro Deutsche Bahn
Publikováno: 5.9.2018

Když se zhruba před pěti roky rozhodlo vedení SUDOPU PRAHA utlumit obchodní aktivity na Balkáně a v Polsku, obrátilo svou pozornost, a to tentokrát poměrně odvážně, ale vlastně i pragmaticky na západ do Německa, kde měl SUDOP již za sebou celou řadu relativně úspěšných zkušeností nejenom z této země. Neboť v tehdejším východním Německu i dalších spřátelených zemí z RVHP se pohyboval Státní ústav dopravního projektování již v letech předlistopadov...

Celý článek zde

Unikátní výstava o Dopravním uzlu Pardubice je k vidění v letištním terminálu

Unikátní výstava o Dopravním uzlu Pardubice je k vidění v letištním terminálu
Publikováno: 4.9.2018

Všechny čtyři mody dopravy má propojit Dopravní uzel Pardubice. Multimodální centrum v Pardubicích se stane křižovatkou silniční, železniční, vodní a letecké dopravní sítě a bude jediné svého typu v celé České republice. Cílem projektu je zefektivnit a zlevnit nákladní dopravu, dobudovat dopravní infrastrukturu a napojit tak Českou republiku prostřednictvím železničního uzlu a veřejného přístavu v Pardubicích na Evropskou dopravní síť TNT....

Celý článek zde

Změny smlouvy o dílo dle FIDIC v předmětu a ceně díla

Publikováno: 21.8.2018

Výstavba pozemních komunikací v České republice je po právní stránce řešena v režimu smluv o dílo, které vycházejí ze zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „obč. zák.“). Nicméně z převažující části je zákonná úprava doplňována vzorovými smluvními podmínkami FIDIC. Výstavba pozemních komunikací dálnic a silnic I. třídy je v současné době prováděna pouze dle obecných smluvních podmínek pro výstavbu pozemních inženýrských staveb proje...

Celý článek zde

Metodika postupu odhalování podvodů u digitálních tachografů

Metodika postupu odhalování podvodů u digitálních tachografů
Publikováno: 20.8.2018

Znalci a kontrolní orgány se ve své praxi setkávají s digitálními tachografy. Data tachografů jsou důležitým zdrojem relevantních vstupních dat a informací potřebných pro hloubkovou analýzu nehodového děje. V praxi je možné se setkat s negativním jevem, a to s nedovolenou manipulací. Podvody s manipulovanými daty mají zásadní vliv na výsledky šetření a analýzu nehodového děje. Znalci a kontrolní orgány musejí být na tento případ připraveni. Tento...

Celý článek zde

Jak parametry vjezdu okružní křižovatky ovlivňují bezpečnost silničního provozu

Jak parametry vjezdu okružní křižovatky ovlivňují bezpečnost silničního provozu
Publikováno: 17.8.2018

Nová výstavba nebo přestavba stávající křižovatky na okružní je běžnou praxí rozvoje a údržby silniční infrastruktury. Proto je vhodné znát vliv jejich parametrů na jízdu vozidla z pohledu bezpečnosti. Tento článek je zaměřen na analýzu přímého průjezdu vozidla okružní křižovatkou a s ním spojené charakteristiky. Měření probíhalo pomocí GPS jednotky umístěné v měřícím vozidle. Realizovali jsme cca 150 přímých průjezdů na 11 okružních křižovatkách...

Celý článek zde

Dálnice D3: Václavice – Voračice

Dálnice D3: Václavice – Voračice
Publikováno: 16.8.2018

Dálnice D3 je součástí hlavního mezinárodního silničního tahu E 55 vedoucího z Dánska přes Německo, Česko, Rakousko a Itálii do Řecka. V republikovém měřítku přebírá dálnice D3 funkci kapacitního spojení hlavního města Prahy s oblastí jižních Čech, napojuje oblast Tábora a Českých Budějovic na celorepublikovou síť dálnic a ve směru na jih navazuje na silniční a dálniční síť v Rakousku v místě hraničního přechodu Dolní Dvořiště / Wullowitz, kde by...

Celý článek zde

Cena Grand Prix XII. ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje putuje na Pustevny

Cena Grand Prix XII. ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje putuje na Pustevny
Publikováno: 3.8.2018

V industriálních prostorách Kompresorovny areálu Landek Park byly ve čtvrtek 14. června 2018 slavnostně vyhlášeny výsledky XII. ročníku soutěže STAVBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Vyhlašovateli soutěže, která se každoročně koná pod záštitou hejtmana kraje Ivo Vondráka a letos také pod záštitou ministra průmyslu a obchodu v demisi Tomáše Hünera, jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Obec architektů a M...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Příhradové vibrační lišty Atlas Copco umožňují hutnit až 25 m široké pásyPříhradové vibrační lišty Atlas Copco umožňují hutnit až 25 m široké pásy (1004x)
Vibrační lišty na beton z dílny švédské firmy Atlas Copco patří ke světové špičce. Nejen proto, že nabízí řešení pro kaž...
Antýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku ŠumavyAntýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku Šumavy (996x)
Bývalý královácký dvorec leží uprostřed louky v údolí řeky Vydry v Šumavském národním parku. V letech 1523 – 1818 zde pr...
Financování veřejné infrastruktury formou PPP v Holandsku (994x)
Ačkoliv se v České republice nedaří připravovat a realizovat veřejně infrastrukturní projekty formou spolupráce veřejnéh...

NEJlépe hodnocené související články

Železniční uzel Brno má být u řeky, rozhodla centrální komise Ministerstva dopravy (5 b.)
Členové Centrální komise Ministerstva dopravy vybrali variantu řešení přestavby celého železničního uzlu Brno. Na základ...
Skanska začíná s rekonstrukcí 8 kilometrů dálnice D11 (5 b.)
Počátkem dubna Skanska zahájila plánovanou rekonstrukci osmikilometrového úseku dálnice D11. Stavební práce začaly rozší...
Projektovanie mostov v programe Easy Bridge – prvý polrok za namiProjektovanie mostov v programe Easy Bridge – prvý polrok za nami (5 b.)
Easy Bridge je jedinečný program určený pre projektantov inžinierskych konštrukcií, no predovšetkým betónových mostov. F...

NEJdiskutovanější související články

Brána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v PodolskuBrána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v Podolsku (4x)
Původní most v obci Podolsko postavený v letech 1847 – 1848 přestal počátkem dvacátých let minulého století vyhovovat do...
NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“ (4x)
„Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR,“ řekl Ing. Marcel Rückl, porad...
Na silnice míří nová svodidlaNa silnice míří nová svodidla (3x)
ArcelorMittal Ostrava prostřednictvím své dceřiné společnosti ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic pokrač...
Zavřít [x]