Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Zajímavosti

Zajímavosti

100 miliard korun na rozvoj české dopravní infrastruktury

100 miliard korun na rozvoj české dopravní infrastruktury
Publikováno: 19.6.2018

V Rytířských sálech pardubického zámku se začátkem dubna konal již IV. ročník Železniční konference Pardubice, kterou organizuje pardubický poslanec Martin Kolovratník na podporu a rozvoj železniční dopravy v České republice. Podtitulem letošního dvoudenního odborného setkání bylo téma Zvyšování rychlosti a kapacity, modernizace a financování železniční infrastruktury v České republice a okolních státech. Na pozvání organizátora Martina Kolovratn...

Celý článek zde

Železniční uzel Brno má být u řeky, rozhodla centrální komise Ministerstva dopravy

Publikováno: 18.6.2018

Členové Centrální komise Ministerstva dopravy vybrali variantu řešení přestavby celého železničního uzlu Brno. Na základě studií proveditelnosti, názoru odborníků, vyjádření zástupců dotčených měst, Správy železniční dopravní cesty a s přihlédnutím na poslední jednání řídícího výboru k železničnímu uzlu Brno a jednání se zástupci železničních dopravců je vybranou variantou přesunout brněnský železniční uzel k řece. SŽDC ještě zpracuje technicko-e...

Celý článek zde

Na pardubickém zámku byly oceněny nejzdařilejší stavby v Pardubickém kraji

Na pardubickém zámku byly oceněny nejzdařilejší stavby v Pardubickém kraji
Publikováno: 18.6.2018

V pořadí osmý ročník soutěže Nejzdařilejší stavba silničního hospodářství v Pardubickém kraji za roky 2016 – 2017 je u konce. Tečku za ním udělalo slavnostní vyhlášení výsledků a udělování titulů nejlepším projektům. Odborná komise ve dvou kolech hodnocení vybírala vítěze ve čtyřech soutěžních kategoriích....

Celý článek zde

Praktické zkušenosti s novými typy vysoce modifikovaných asfaltových pojiv

Praktické zkušenosti s novými typy vysoce modifikovaných asfaltových pojiv
Publikováno: 14.6.2018

V důsledku stále se zvyšujícího dopravního zatížení pozemních komunikací v rámci České republiky je třeba se zabývat inovativními technickými řešeními, která povedou k prodlužování životnosti asfaltových vozovek. Jednou z těchto cest by do budoucna mohlo být i používání asfaltových pojiv s vysokým stupněm modifikace polymery. Tento příspěvek se zabývá zkušeností z porovnání nových typů vysoce modifikovaných asfaltových pojiv s konvenčním polymere...

Celý článek zde

Stavební firmy plánují v letošním roce zdražit ceny svých prací v průměru o 8 procent

Publikováno: 13.6.2018

Osmiprocentní navýšení cen svých prací plánují v současné době tři čtvrtiny stavebních firem. Důvodem tohoto kroku je mimo jiné očekávané zdražení stavebních materiálů, které by se podle odhadů mělo pohybovat na sedmiprocentní úrovni. V průměru počítají ředitelé stavebních firem v roce 2018 s marží 7 procent. Aktuální vytíženost kapacit stavebních společností je pro zimní měsíce rekordní a dosahuje 88 procent. Vyplývá to z Kvartální analýzy české...

Celý článek zde

Lidé jsou největší kapitál, ale bez dokonalé techniky lze dosáhnout jen velmi špatných výsledků

Publikováno: 12.6.2018

Správa a údržba silnic Pardubického kraje pracuje v podmínkách, které jsou nezáviděníhodné. Majetek silnic II. a III. tříd má reálnou hodnotu přes 31 miliard korun a je zhruba z 50 % podhodnocen....

Celý článek zde

Přístup iniciativ RailTopoModel a railML 3 k datovému popisu železniční infrastruktury – díl II.

Publikováno: 11.6.2018

S rozvojem softwarových aplikací napříč různými odvětvími – včetně dopravy – a s rostoucími tendencemi uplatňovat v praxi inteligentní dopravní systémy vzrůstají také požadavky na efektivní archivaci a sdílení souvisejících dat. Zároveň je však žádoucí zajištění vzájemné kompatibility jednotlivých přístupů. V oblasti datového modelování železniční infrastruktury byla v roce 2013 zahájena iniciativa UIC RailTopoModel a zpracována studie proveditel...

Celý článek zde

Promlčení nebo prekluze claimu při pozdní notifikaci?

Publikováno: 8.6.2018

Výstavba pozemních komunikací v České republice je po právní stránce řešena v režimu smluv o dílo, které vycházejí ze zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „obč. zák.“). Nicméně z převažující části je zákonná úprava doplňována vzorovými smluvními podmínkami FIDIC. Výstavba pozemních komunikací dálnic a silnic I. tříd je v současné době prováděna pouze dle obecných smluvních podmínek pro výstavbu pozemních inženýrských staveb projek...

Celý článek zde

Výběr firemních telefonů u projektových společností nejvíce ovlivňuje celková kvalita a kompatibilita s ostatními systémy

Publikováno: 22.5.2018

Projektové společnosti se při výběru firemních mobilních telefonů řídí v největší míře všeobecnou kvalitou zařízení a kompatibilitou se stávajícími systémy. Přístup k firemním mobilním telefonům má především vedení firmy a vedoucí projektů. Obměny telefonů se v nadpoloviční většině případů řídí aktuální potřebou a nikoli pevně daným časovým plánem. Při rozhodování mezi novinkami a dosavadními postupy dávají projektanti přednost inovativním řešení...

Celý článek zde

Křižovatka u Doubravic má novou podobu, řídí ji semafory!

Křižovatka u Doubravic má novou podobu, řídí ji semafory!
Publikováno: 22.5.2018

Policie ČR vyhodnotila křižovatku silnice I/36 se silnicí III/3239 jako nehodovou. Nepřehledná křižovatka, kde došlo i ke smrtelnému zranění, se proto změnila. Provoz tu nově řídí semafory. Úprava křižovatky byla hrazena z dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury....

Celý článek zde

Zvýšení životnosti betonových konstrukcí pomocí migrujících inhibitorů koroze

Zvýšení životnosti betonových konstrukcí pomocí migrujících inhibitorů koroze
Publikováno: 18.5.2018

Většina investorů požaduje dlouhou a bezproblémovou životnost betonových konstrukcí, avšak málokteří z nich na to kladou důraz již při výstavbě, zejména s ohledem na počáteční investice. Během provozu a někdy už i během výstavby se začnou objevovat první problémy, které častokrát již není tak jednoduché řešit běžně dostupnými metodami, a právě zde se otevírají možnosti pro aplikace speciální stavební chemie – povrchově aplikovaných inhibitorů kor...

Celý článek zde

9th International Symposium on Steel Bridges 2018 se letos uskuteční v Praze

9th International Symposium on Steel Bridges 2018 se letos uskuteční v Praze
Publikováno: 17.5.2018

Letos na podzim bude Česká republika hostit odbornou akci světového formátu. Zbystřit by měli zejména všichni, jež jsou profesně spjati s výrobou a výstavbou ocelových mostů. V září totiž přijedou do Prahy diskutovat o budoucnosti a aktuálních problémech spojených s mostními konstrukcemi odborníci z celého světa....

Celý článek zde

Pardubický kraj čekají výrazné investice do železniční infrastruktury

Publikováno: 7.5.2018

5. a 6. dubna proběhl IV. ročník Železniční konference Pardubice. Podtitulem letošní dvoudenní konference bylo zvyšování rychlosti a kapacity, modernizace a financování železniční infrastruktury v České republice a okolních státech. V jednotlivých diskuzních blocích vystoupili zástupci ministerstva dopravy, Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) nebo Státního fondu dopravní infrastruktury. V dnešní části programu konference se diskutovalo o plán...

Celý článek zde

Projekt Dopravní uzel Pardubice má svoji vizuální podobu

Projekt Dopravní uzel Pardubice má svoji vizuální podobu
Publikováno: 4.5.2018

Propojení čtyř módů dopravy, to je velkolepý projekt nazvaný Dopravní uzel Pardubice. Ten má nyní svou vizualizaci. Ta byla představena samosprávě Pardubického kraje, vedení magistrátu Města Pardubice, Ministerstvu dopravy ČR a dotčeným centrálně řízeným organizacím, dále dopravní sekci krajské hospodářské komory. Představení bude provedeno i okolním dotčeným obcím....

Celý článek zde

Metodický postup kontroly dat digitálních tachografů

Publikováno: 3.5.2018

Znalci a kontrolní orgány se ve své praxi setkávají s digitálními tachografy, které postupně nahrazují analogové. Data z digitálního tachografu jsou v praxi využívána zejména pro kontrolu dodržování sociálních předpisů v dopravě dle nařízení (ES)561/2006, digitální tachograf je ale také důležitým zdrojem relevantních vstupních dat a informací potřebných pro hloubkovou analýzu např. nehodového děje. Ačkoliv je zařízení digitálního tachografu zabez...

Celý článek zde

Přestupní uzel Plzeň/Šumavská – autobusový terminál

Přestupní uzel Plzeň/Šumavská – autobusový terminál
Publikováno: 2.5.2018

V listopadu 2017 začala v Plzni realizace stavby nového autobusového terminálu u Hlavního nádraží. V roce 2016 jsme pro investora Statutární město Plzeň zpracovali projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Terminál bude sloužit pro městskou, regionální i dálkovou autobusovou dopravu. V Plzni tak bude v blízkosti centra města vytvořen hlavní přestupní uzel hromadné dopravy mezi městskou hromadnou dopravou, příměstskými a dálkovými autobusy a ž...

Celý článek zde

Skanska začíná s rekonstrukcí 8 kilometrů dálnice D11

Publikováno: 23.4.2018

Počátkem dubna Skanska zahájila plánovanou rekonstrukci osmikilometrového úseku dálnice D11. Stavební práce začaly rozšířením levého jízdního pásu dálnice ve směru na Prahu tak, aby bylo možné v tomto jízdním pásu uspořádat provoz v režimu 2+2 a uzavřít kompletní pravý jízdní pás pro letošní rekonstrukci. Uspořádání provozu ve dvou jízdních pruzích pro oba směry platí po celou dobu rekonstrukce....

Celý článek zde

Nejvíce prostředků na opravy silnic II. a III. tříd získají Středočeský, Jihočeský a Plzeňský kraj

Publikováno: 23.4.2018

Z mimořádné státní dotace čtyř miliard korun určených na krajské silnice dostane nejvíce Středočeský kraj, Jihočeský a Plzeňský kraj. Vyplývá to z propočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, který opět navrhuje rozdělit peníze podle délky silnic II. a III. tříd v jednotlivých krajích. Nově bude přidělení peněz podmíněno mimo jiné odstraňováním nelegálních billboardů z pozemků krajů. Návrh bude ještě schvalovat vláda a Výbor SFDI....

Celý článek zde

Mostní dílo roku 2016

Mostní dílo roku 2016
Publikováno: 20.4.2018

Mezinárodní sympozium MOSTY 2018 se bude konat ve dnech 26. – 27. dubna 2018 v hotelu Voroněž v Brně. Součástí sympozia je soutěž o Mostní dílo roku 2016, do které se mohly přihlásit mosty, které byly uvedeny do provozu v roce 2016, případně dříve, a které se již osvědčily v provozu po dobu minimálně jednoho roku. Přípravnému výboru sympozia bylo předloženo 7 návrhů, z toho 3 v kategorii novostavba a 4 v kategorii přestavba nebo oprava. Přípravný...

Celý článek zde

Konference Asfaltové vozovky 2017

Konference Asfaltové vozovky 2017
Publikováno: 19.4.2018

Konference Asfaltové vozovky 2017, která se koná pravidelně ve dvouletém cyklu, se uskutečnila ve dnech 28. a 29. 11. 2017 již po dvanácté v Českých Budějovicích. Akci pořádali společně Sdružení pro výstavbu silnic a Česká silniční společnost, sekce Asfaltové vozovky. Organizaci zajistila společnost PRAGOPROJEKT, a. s., oddělení publikačních a školicích činností....

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Financování veřejné infrastruktury formou PPP v Holandsku (630x)
Ačkoliv se v České republice nedaří připravovat a realizovat veřejně infrastrukturní projekty formou spolupráce veřejnéh...
Příhradové vibrační lišty Atlas Copco umožňují hutnit až 25 m široké pásyPříhradové vibrační lišty Atlas Copco umožňují hutnit až 25 m široké pásy (601x)
Vibrační lišty na beton z dílny švédské firmy Atlas Copco patří ke světové špičce. Nejen proto, že nabízí řešení pro kaž...
Antýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku ŠumavyAntýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku Šumavy (586x)
Bývalý královácký dvorec leží uprostřed louky v údolí řeky Vydry v Šumavském národním parku. V letech 1523 – 1818 zde pr...

NEJlépe hodnocené související články

Železniční uzel Brno má být u řeky, rozhodla centrální komise Ministerstva dopravy (5 b.)
Členové Centrální komise Ministerstva dopravy vybrali variantu řešení přestavby celého železničního uzlu Brno. Na základ...
Skanska začíná s rekonstrukcí 8 kilometrů dálnice D11 (5 b.)
Počátkem dubna Skanska zahájila plánovanou rekonstrukci osmikilometrového úseku dálnice D11. Stavební práce začaly rozší...
Projektovanie mostov v programe Easy Bridge – prvý polrok za namiProjektovanie mostov v programe Easy Bridge – prvý polrok za nami (5 b.)
Easy Bridge je jedinečný program určený pre projektantov inžinierskych konštrukcií, no predovšetkým betónových mostov. F...

NEJdiskutovanější související články

Brána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v PodolskuBrána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v Podolsku (4x)
Původní most v obci Podolsko postavený v letech 1847 – 1848 přestal počátkem dvacátých let minulého století vyhovovat do...
NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“ (4x)
„Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR,“ řekl Ing. Marcel Rückl, porad...
Na silnice míří nová svodidlaNa silnice míří nová svodidla (3x)
ArcelorMittal Ostrava prostřednictvím své dceřiné společnosti ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic pokrač...

Časopis KONSTRUKCE

Ester tower v Jeruzalémě

Ester tower v Jeruzalémě

Zavřít [x]