Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Technologie

Technologie

Zkušenosti s použitím technologie modifikace asfaltu pryžovým granulátem (CRmB) v praxi na silnicích v Pardubickém kraji

Zkušenosti s použitím technologie modifikace asfaltu pryžovým granulátem (CRmB) v praxi na silnicích v Pardubickém kraji
Publikováno: 27.2.2018

Technologie CRmB se v České republice prosazuje od roku 2007. Zkušenosti investorů do infrastruktury z Pardubického kraje ukazují, jaké jsou klady a zápory použití CRmB....

Celý článek zde

Beton: Technologie pro odolné vozovky s respektem k životnímu prostředí

Beton: Technologie pro odolné vozovky s respektem k životnímu prostředí
Publikováno: 26.11.2017

Betonové vozovky by mohly zásadním způsobem přispět ke snížení nehodovosti na českých silnicích. Bezpečnost provozu zvyšují tím, že nepotřebují časté opravy a s nimi související uzavírky, které bývají častou příčinou dopravních nehod. Výhodou betonových vozovek je vysoká odolnost proti deformacím, výtlukům i vyjíždění kolejí. Betonový povrch je na rozdíl od asfaltu světlý, okolí vozovky je tak jasnější, provoz na ní může být bezpečnější. Pokrokov...

Celý článek zde

Nejmodernější stroje a technologie se předvedly na XVI. Silničním veletrhu

Nejmodernější stroje a technologie se předvedly na XVI. Silničním veletrhu
Publikováno: 12.10.2017

Mezinárodní Silniční veletrh každoročně nabízí pohled do oboru silničního hospodářství. Stejně tak každoročně prezentuje novou techniku. V rámci letošního 16. ročníku to bylo stejné, do kontrastu s nejnovějšími technologiemi ale pořadatelé postavili historické exponáty....

Celý článek zde

Obalovny a nové technologie

Obalovny a nové technologie
Publikováno: 31.8.2016

COLAS v České republice je jedním z předních výrobců asfaltových směsí, které používá jednak pro vlastní výstavbu, ale také je dodává jiným odběratelům. V loňském roce se vyrobilo 786 tisíc tun horkých asfaltových směsí a 48 tisíc tun modifikovaných asfaltů, což je historicky nejvyšší výsledek během působení na domácím trhu. Podíl COLASu na trhu tak představuje zhruba 10 % celkového objemu....

Celý článek zde

Revitalizace cementobetonových krytů vozovek technologií překryvných asfaltových vrstev

Revitalizace cementobetonových krytů vozovek technologií překryvných asfaltových vrstev
Publikováno: 6.6.2016

Cementobetonové kryty (CBK) vozovek na konci své životnosti a efektivní způsoby jejich opravy jsou palčivým problémem naší dálniční sítě. Jedním z velice efektivních a ekonomicky výhodných způsobů revitalizace CBK je překrytí asfaltovými vrstvami. Článek popisuje výstupy z výzkumného projektu spolufinancovaného Technologickou agenturou České republiky, zaměřeného na problematiku optimalizace procesu revitalizace CBK technologií překryvných asfalt...

Celý článek zde

HELIOS Green v technologiích pro kolejovou dopravu

Publikováno: 15.4.2016

Implementace systému HELIOS Green ve společnosti Elektroline proběhla v rekordně krátkém čase. Základní funkce byly zavedeny v průběhu pouhých tří měsíců....

Celý článek zde

Využití technologií při výstavbě cementobetonových krytů v oblasti silniční infrastruktury

Využití technologií při výstavbě cementobetonových krytů v oblasti silniční infrastruktury
Publikováno: 12.10.2015

Betonové vozovky a betonové plochy jsou v současné době považované za trend při výstavbě dopravní infrastruktury v Evropě. Na tento vývoj zareagovala stavební skupina EUROVIA CS, která v březnu 2015 ve své organizační struktuře vytvořila specializovaný sektor cementobetonových technologií. Tento sektor se zabývá především dodávkami cementobetonových krytů na vozovkách, letištích, průmyslových zónách a stavbou betonových monolitických prvků převáž...

Celý článek zde

Technologie a finanční zhodnocení pro opravu a výměnu lepených izolovaných styků

Technologie a finanční zhodnocení pro opravu a výměnu lepených izolovaných styků
Publikováno: 23.12.2014

Příspěvek je zaměřen na lepené izolované styky, jejich nižší životnost v porovnání s ostatními pojížděnými částmi železničního svršku a výčet vad, finanční srovnání výměny, náhrady či zvolení jiné technologie. Dále je zde ukázka nového typu izolovaného styku s šikmým řezem a také možnost odizolování kolejových obvodů jinými konstrukcemi....

Celý článek zde

Moderní technologie v upevňování železničních tratí

Moderní technologie v upevňování železničních tratí
Publikováno: 13.6.2013

V následujícím článku se dozvíte více o nových technologiích v upevňování železničních tratí. Jsou zde představeny moderní kotevní prvky s řadou výhod jak pro projektanty, tak i pro provozovatele tratí. Využití těchto upevňovacích prvků nalezneme především při kotvení kolejových tratí v tunelech a na mostech, kotvení tramvajových tratí či upevnění tratí metra....

Celý článek zde

Software pro návrh asfaltových směsí

Publikováno: 2.5.2012, Aktualizováno: 3.5.2012 11:13

Článek si klade za cíl seznámit odbornou veřejnost s nově vyvinutým softwarem, který usnadňuje proces návrhu asfaltové směsi. Program „Asphalt Mixture Design Software“ primárně slouží k návrhu složení směsí typu asfaltový beton popisovaného v normě ČSN 73 6160 (2008), k provádění počátečních zkoušek typu podle ČSN EN 13108-20. Aplikace rovněž umožňuje návrh ostatních typů asfaltových směsí s vymezením požadavků uživatelem....

Celý článek zde

Možnosti zlepšení technologie hutnění asfaltových směsí

Publikováno: 24.4.2012

Míra zhutnění a mezerovitost asfaltové vrstvy významně ovlivňují její kvalitu a životnost. Současná i dřívější praxe ukazují, že velké rezervy z hlediska dosažení vysoké míry zhutnění obtížně zpracovatelných směsí jsou v optimálním využití válců, v organizaci procesu hutnění, ve správném návrhu zhutňovací sestavy a v dodržování předepsaného technologického postupu hutnění. Přitom je důležité znát rychlost ochlazování rozprostřené směsi pro nejrůz...

Celý článek zde

Alternativní trendy v oblasti technologií recyklace za studena

Alternativní trendy v oblasti technologií recyklace za studena
Publikováno: 11.4.2012

Převážná část článků autorů katedry silničních staveb Fakulty stavební ČVUT se v roce 2011 věnovala z velké části problematice správy a údržby pozemních komunikací. S touto problematikou bezesporu souvisí i celá oblast technologií a pracovních postupů recyklace vozovek....

Celý článek zde

Statistická analýza změn mechanických vlastností betonářské výztuže svařováním

Statistická analýza změn mechanických vlastností betonářské výztuže svařováním
Publikováno: 14.10.2011

Tento článek vznikl za finanční podpory grantového projektu číslo FT-TA5/148 Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, řešeného pod názvem „Výzkum změn mechanických vlastností řízeně chlazené betonářské oceli svařováním a výzkum dalších metod spojování betonářské výztuže“, projekt byl realizován v letech 2008 až 2010. Projekt sleduje hodnocení výsledků dosažených mechanických vlastností 2 040 ks vzorků betonářské oceli jakosti B500A, B500B,...

Celý článek zde

Snížení dopravní nehodovosti v ČR je úspěchem nebo neúspěchem?

Snížení dopravní nehodovosti v ČR je úspěchem nebo neúspěchem?
Publikováno: 10.6.2011

Nehodovost vyjádřená počtem úmrtí na pozemních komunikacích v ČR za posledních 10 let významně poklesla. Hodnocení nehodovosti v EU rozdělilo státy do dvou kategorií a ČR se ocitla mezi státy druhé kategorie. Národní strategie bezpečnosti silničního provozu se nestala komplexním materiálem a nebyla přijata jako dokument pro rozhodování. Silniční stavitelství se orientovalo na výstavbu dálnic a rychlostních silnic (které jsou relativně několikanás...

Celý článek zde

VELOX – alternativní řešení protihlukových stěn

VELOX – alternativní řešení protihlukových stěn
Publikováno: 17.11.2010

Poznávacími znaky protihlukových stěn VELOX jsou štěpkocementové absorpční desky připevněné na dřevěné nosné konstrukci. Naše stěny jsou nejenom vysoce funkční, ale mají osobitý a originální design v souladu s okolní krajinou. V sousedních zemích se štěpkocementové materiály v boji proti hluku používají v podstatně větší míře než v ČR. V čísle 2/2009 časopisu SILNICE ŽELEZNICE jsme vás detailně seznámili se systémem 4003 XL, který je naším nejvýk...

Celý článek zde

Geopolymery: budoucnost mostního stavitelství?

Geopolymery: budoucnost mostního stavitelství?
Publikováno: 14.10.2010

Velký obdiv zcela jednoznačně patří stavitelům z dob minulých, jejichž důmyslné a propracované stavby po staletí zdobí kouty celé planety. Tyto objekty obdivují nejen řady turistů, ale lákají svým tajemstvím i mnoho odborníků. Ti si kladou otázky – jak dříve výstavba probíhala, jaké se používaly materiály, jak vůbec mohli tehdejší stavitelé bez moderních metod a výpočetní techniky postavit stavby takových rozměrů stále odolávajících vlivu č...

Celý článek zde

Očekávané trendy rozvoje asfaltových pojiv

Očekávané trendy rozvoje asfaltových pojiv
Publikováno: 26.9.2010

V posledních letech se stále častěji poukazuje na potřebnou změnu v myšlení a postupu při nakládání s přírodními materiálovými zdroji i druhotnými surovinami. Realizace plánů je v mnoha oblastech stále pozvolná, avšak nejen hospodářský vývoj v posledních dvou až třech letech, ale i vývoj znečištění planety a klimatické změny ukazují na skutečnou potřebu kvalitativních změn. S ohledem na zhoršující se stav klimatu a životního prostředí a dopady fi...

Celý článek zde

Stabilizace kolejového lože technologií lepení štěrku pryskyřicí

Stabilizace kolejového lože technologií lepení štěrku pryskyřicí
Publikováno: 23.12.2009

Technologie lepení štěrku byla v zahraničí na přelomu tisíciletí uznána jako jedna z metod pro stabilizaci a prolepení štěrku kolejového lože na železničních tratích.V České republice ji firma MC-Bauchemie představila v roce 2005. Od roku 2007, kdy byla tato technologie s obchodním názvem MC-Ballastbond poprvé použita při výstavbě mostu, do dnešního dne bylo na železničních tratích v ČR realizováno cca 15 objektů touto metodou....

Celý článek zde

Příčiny a predikce poruch mostních vozovek a izolací mostů

Příčiny a predikce poruch mostních vozovek a izolací mostů
Publikováno: 3.12.2009, Aktualizováno: 28.3.2010 19:53

Příspěvek upozorňuje na příčiny poruch mostních vozovek a souvislost těchto poruch se zkrácenou životností izolací mostů v posledních 10 letech, zejména u novostaveb....

Celý článek zde

Unikátní metoda výstavby protihlukových stěn

Unikátní metoda výstavby protihlukových stěn
Publikováno: 2.12.2009

Vzhledem k oprávněným nárokům na minimalizaci negativních účinků z dopravy je dnes samozřejmostí, že značně exponované extravilány obcí a měst chrání protihluková opatření. Ta jsou budována jak při novostavbách dálnic, rychlostních silnic, obchvatů na silnicích I. tříd, tak také dodatečně na základě hlukových studií na stávajících komunikacích....

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Mosty s kabely typu extradosed (419x)
Historie mostů, předepjatých kabely typu extradosed, se datuje do roku 1980, kdy byl ve Švýcarsku realizován most Ganter...
Zkušenosti s použitím technologie modifikace asfaltu pryžovým granulátem (CRmB) v praxi na silnicích v Pardubickém krajiZkušenosti s použitím technologie modifikace asfaltu pryžovým granulátem (CRmB) v praxi na silnicích v Pardubickém kraji (212x)
Technologie CRmB se v České republice prosazuje od roku 2007. Zkušenosti investorů do infrastruktury z Pardubického kraj...
Geopolymery: budoucnost mostního stavitelství?Geopolymery: budoucnost mostního stavitelství? (176x)
Velký obdiv zcela jednoznačně patří stavitelům z dob minulých, jejichž důmyslné a propracované stavby po staletí zdobí k...

NEJlépe hodnocené související články

Technologie a finanční zhodnocení pro opravu a výměnu lepených izolovaných stykůTechnologie a finanční zhodnocení pro opravu a výměnu lepených izolovaných styků (5 b.)
Příspěvek je zaměřen na lepené izolované styky, jejich nižší životnost v porovnání s ostatními pojížděnými částmi železn...
Možnosti zlepšení technologie hutnění asfaltových směsí (5 b.)
Míra zhutnění a mezerovitost asfaltové vrstvy významně ovlivňují její kvalitu a životnost. Současná i dřívější praxe uka...
Alternativní trendy v oblasti technologií recyklace za studenaAlternativní trendy v oblasti technologií recyklace za studena (4.7 b.)
Převážná část článků autorů katedry silničních staveb Fakulty stavební ČVUT se v roce 2011 věnovala z velké části proble...

NEJdiskutovanější související články

Geopolymery: budoucnost mostního stavitelství?Geopolymery: budoucnost mostního stavitelství? (1x)
Velký obdiv zcela jednoznačně patří stavitelům z dob minulých, jejichž důmyslné a propracované stavby po staletí zdobí k...
Aktuální číslo
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
dopravních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Zavřít [x]