Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Technologie

Technologie

Defektoskopie u Správy železniční dopravní cesty

Publikováno: 19.3.2019

1. Úvod Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC) v rámci zvyšování technické úrovně diagnostiky železniční dopravní cesty, v loňském roce dokončila přípravu nového systému defektoskopie kolejnic. V rámci tohoto záměru byla u SŽDC pořízena diagnostická jednotka pro nedestruktivní kontrolu kolejnic (dále jen DJ NDT), měřicí vozík systému vířivých proudů a další technické prostředky lokální diagnostiky kolejnic. Všechny t...

Celý článek zde

Přehled metod používaných při hodnocení stavu pozemních komunikací

Publikováno: 12.3.2019

Jen stěží se najde řidič motorového vozidla, který by se nikdy nevyjadřoval ke stavu té či oné pozemní komunikace. Nejčastěji si pak všímáme množství a velikosti výtluků na vozovce. Ač se to možná někomu nezdá, pravidelné kontroly stavu vozovek zabezpečuje i vlastník nebo správce dotčené komunikace a o jejím výsledku vede záznam. Tyto prohlídky mají většinou charakter vizuální kontroly a podle rozsahu se dělí do čtyř kategorií. Nejkratší interval...

Celý článek zde

Metodika pro termografické měření objektů dopravní infrastruktury

Publikováno: 6.3.2019

V roce 2016 byla v Centru dopravního výzkumu, v.v.i. (CDV) vytvořena metodika pro termografické měření objektů dopravní infrastruktury. Metodika popisuje použití termografické metody při diagnostice mostů, pozemních komunikací a tunelů. V případě mostů se měření provádí standartní ruční termokamerou, u vyšších nebo špatně přístupných staveb ji lze osadit na dron. Při termografickém snímání pozemních komunikací a tunelů je výhodné připevnit termok...

Celý článek zde

Do Plzně míří stroje Komatsu i nové technologie

Do Plzně míří stroje Komatsu i nové technologie
Publikováno: 7.6.2018

O dvě nová moderní pásová rýpadla Komatsu PC210LCi-11 rozšířila společnost APB‑PLZEŇ svůj obsáhlý strojní park. Ten také společnost KUHN-BOHEMIA, výhradní distributor stavebních strojů značky Komatsu, dovybavila systémem řízení strojů Topcon, který výrazně napomáhá k vyšší efektivitě práce, zlepšuje její přesnost a lépe organizuje data o provedeném výkonu stroje i posádky....

Celý článek zde

Zvýšení životnosti betonových konstrukcí pomocí migrujících inhibitorů koroze

Zvýšení životnosti betonových konstrukcí pomocí migrujících inhibitorů koroze
Publikováno: 18.5.2018

Většina investorů požaduje dlouhou a bezproblémovou životnost betonových konstrukcí, avšak málokteří z nich na to kladou důraz již při výstavbě, zejména s ohledem na počáteční investice. Během provozu a někdy už i během výstavby se začnou objevovat první problémy, které častokrát již není tak jednoduché řešit běžně dostupnými metodami, a právě zde se otevírají možnosti pro aplikace speciální stavební chemie – povrchově aplikovaných inhibitorů kor...

Celý článek zde

Zkušenosti s použitím technologie modifikace asfaltu pryžovým granulátem (CRmB) v praxi na silnicích v Pardubickém kraji

Zkušenosti s použitím technologie modifikace asfaltu pryžovým granulátem (CRmB) v praxi na silnicích v Pardubickém kraji
Publikováno: 27.2.2018

Technologie CRmB se v České republice prosazuje od roku 2007. Zkušenosti investorů do infrastruktury z Pardubického kraje ukazují, jaké jsou klady a zápory použití CRmB....

Celý článek zde

Beton: Technologie pro odolné vozovky s respektem k životnímu prostředí

Beton: Technologie pro odolné vozovky s respektem k životnímu prostředí
Publikováno: 26.11.2017

Betonové vozovky by mohly zásadním způsobem přispět ke snížení nehodovosti na českých silnicích. Bezpečnost provozu zvyšují tím, že nepotřebují časté opravy a s nimi související uzavírky, které bývají častou příčinou dopravních nehod. Výhodou betonových vozovek je vysoká odolnost proti deformacím, výtlukům i vyjíždění kolejí. Betonový povrch je na rozdíl od asfaltu světlý, okolí vozovky je tak jasnější, provoz na ní může být bezpečnější. Pokrokov...

Celý článek zde

Nejmodernější stroje a technologie se předvedly na XVI. Silničním veletrhu

Nejmodernější stroje a technologie se předvedly na XVI. Silničním veletrhu
Publikováno: 12.10.2017

Mezinárodní Silniční veletrh každoročně nabízí pohled do oboru silničního hospodářství. Stejně tak každoročně prezentuje novou techniku. V rámci letošního 16. ročníku to bylo stejné, do kontrastu s nejnovějšími technologiemi ale pořadatelé postavili historické exponáty....

Celý článek zde

Obalovny a nové technologie

Obalovny a nové technologie
Publikováno: 31.8.2016

COLAS v České republice je jedním z předních výrobců asfaltových směsí, které používá jednak pro vlastní výstavbu, ale také je dodává jiným odběratelům. V loňském roce se vyrobilo 786 tisíc tun horkých asfaltových směsí a 48 tisíc tun modifikovaných asfaltů, což je historicky nejvyšší výsledek během působení na domácím trhu. Podíl COLASu na trhu tak představuje zhruba 10 % celkového objemu....

Celý článek zde

Revitalizace cementobetonových krytů vozovek technologií překryvných asfaltových vrstev

Revitalizace cementobetonových krytů vozovek technologií překryvných asfaltových vrstev
Publikováno: 6.6.2016

Cementobetonové kryty (CBK) vozovek na konci své životnosti a efektivní způsoby jejich opravy jsou palčivým problémem naší dálniční sítě. Jedním z velice efektivních a ekonomicky výhodných způsobů revitalizace CBK je překrytí asfaltovými vrstvami. Článek popisuje výstupy z výzkumného projektu spolufinancovaného Technologickou agenturou České republiky, zaměřeného na problematiku optimalizace procesu revitalizace CBK technologií překryvných asfalt...

Celý článek zde

HELIOS Green v technologiích pro kolejovou dopravu

Publikováno: 15.4.2016

Implementace systému HELIOS Green ve společnosti Elektroline proběhla v rekordně krátkém čase. Základní funkce byly zavedeny v průběhu pouhých tří měsíců....

Celý článek zde

Využití technologií při výstavbě cementobetonových krytů v oblasti silniční infrastruktury

Využití technologií při výstavbě cementobetonových krytů v oblasti silniční infrastruktury
Publikováno: 12.10.2015

Betonové vozovky a betonové plochy jsou v současné době považované za trend při výstavbě dopravní infrastruktury v Evropě. Na tento vývoj zareagovala stavební skupina EUROVIA CS, která v březnu 2015 ve své organizační struktuře vytvořila specializovaný sektor cementobetonových technologií. Tento sektor se zabývá především dodávkami cementobetonových krytů na vozovkách, letištích, průmyslových zónách a stavbou betonových monolitických prvků převáž...

Celý článek zde

Technologie a finanční zhodnocení pro opravu a výměnu lepených izolovaných styků

Technologie a finanční zhodnocení pro opravu a výměnu lepených izolovaných styků
Publikováno: 23.12.2014

Příspěvek je zaměřen na lepené izolované styky, jejich nižší životnost v porovnání s ostatními pojížděnými částmi železničního svršku a výčet vad, finanční srovnání výměny, náhrady či zvolení jiné technologie. Dále je zde ukázka nového typu izolovaného styku s šikmým řezem a také možnost odizolování kolejových obvodů jinými konstrukcemi....

Celý článek zde

Moderní technologie v upevňování železničních tratí

Moderní technologie v upevňování železničních tratí
Publikováno: 13.6.2013

V následujícím článku se dozvíte více o nových technologiích v upevňování železničních tratí. Jsou zde představeny moderní kotevní prvky s řadou výhod jak pro projektanty, tak i pro provozovatele tratí. Využití těchto upevňovacích prvků nalezneme především při kotvení kolejových tratí v tunelech a na mostech, kotvení tramvajových tratí či upevnění tratí metra....

Celý článek zde

Software pro návrh asfaltových směsí

Publikováno: 2.5.2012, Aktualizováno: 3.5.2012 11:13

Článek si klade za cíl seznámit odbornou veřejnost s nově vyvinutým softwarem, který usnadňuje proces návrhu asfaltové směsi. Program „Asphalt Mixture Design Software“ primárně slouží k návrhu složení směsí typu asfaltový beton popisovaného v normě ČSN 73 6160 (2008), k provádění počátečních zkoušek typu podle ČSN EN 13108-20. Aplikace rovněž umožňuje návrh ostatních typů asfaltových směsí s vymezením požadavků uživatelem....

Celý článek zde

Možnosti zlepšení technologie hutnění asfaltových směsí

Publikováno: 24.4.2012

Míra zhutnění a mezerovitost asfaltové vrstvy významně ovlivňují její kvalitu a životnost. Současná i dřívější praxe ukazují, že velké rezervy z hlediska dosažení vysoké míry zhutnění obtížně zpracovatelných směsí jsou v optimálním využití válců, v organizaci procesu hutnění, ve správném návrhu zhutňovací sestavy a v dodržování předepsaného technologického postupu hutnění. Přitom je důležité znát rychlost ochlazování rozprostřené směsi pro nejrůz...

Celý článek zde

Alternativní trendy v oblasti technologií recyklace za studena

Alternativní trendy v oblasti technologií recyklace za studena
Publikováno: 11.4.2012

Převážná část článků autorů katedry silničních staveb Fakulty stavební ČVUT se v roce 2011 věnovala z velké části problematice správy a údržby pozemních komunikací. S touto problematikou bezesporu souvisí i celá oblast technologií a pracovních postupů recyklace vozovek....

Celý článek zde

Statistická analýza změn mechanických vlastností betonářské výztuže svařováním

Statistická analýza změn mechanických vlastností betonářské výztuže svařováním
Publikováno: 14.10.2011

Tento článek vznikl za finanční podpory grantového projektu číslo FT-TA5/148 Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, řešeného pod názvem „Výzkum změn mechanických vlastností řízeně chlazené betonářské oceli svařováním a výzkum dalších metod spojování betonářské výztuže“, projekt byl realizován v letech 2008 až 2010. Projekt sleduje hodnocení výsledků dosažených mechanických vlastností 2 040 ks vzorků betonářské oceli jakosti B500A, B500B,...

Celý článek zde

Snížení dopravní nehodovosti v ČR je úspěchem nebo neúspěchem?

Snížení dopravní nehodovosti v ČR je úspěchem nebo neúspěchem?
Publikováno: 10.6.2011

Nehodovost vyjádřená počtem úmrtí na pozemních komunikacích v ČR za posledních 10 let významně poklesla. Hodnocení nehodovosti v EU rozdělilo státy do dvou kategorií a ČR se ocitla mezi státy druhé kategorie. Národní strategie bezpečnosti silničního provozu se nestala komplexním materiálem a nebyla přijata jako dokument pro rozhodování. Silniční stavitelství se orientovalo na výstavbu dálnic a rychlostních silnic (které jsou relativně několikanás...

Celý článek zde

VELOX – alternativní řešení protihlukových stěn

VELOX – alternativní řešení protihlukových stěn
Publikováno: 17.11.2010

Poznávacími znaky protihlukových stěn VELOX jsou štěpkocementové absorpční desky připevněné na dřevěné nosné konstrukci. Naše stěny jsou nejenom vysoce funkční, ale mají osobitý a originální design v souladu s okolní krajinou. V sousedních zemích se štěpkocementové materiály v boji proti hluku používají v podstatně větší míře než v ČR. V čísle 2/2009 časopisu SILNICE ŽELEZNICE jsme vás detailně seznámili se systémem 4003 XL, který je naším nejvýk...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Mosty s kabely typu extradosed (765x)
Historie mostů, předepjatých kabely typu extradosed, se datuje do roku 1980, kdy byl ve Švýcarsku realizován most Ganter...
Geopolymery: budoucnost mostního stavitelství?Geopolymery: budoucnost mostního stavitelství? (174x)
Velký obdiv zcela jednoznačně patří stavitelům z dob minulých, jejichž důmyslné a propracované stavby po staletí zdobí k...
Defektoskopie u Správy železniční dopravní cesty (143x)
1. Úvod Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC) v rámci zvyšování technické úrovně diagnost...

NEJlépe hodnocené související články

Metodika pro termografické měření objektů dopravní infrastruktury (5 b.)
V roce 2016 byla v Centru dopravního výzkumu, v.v.i. (CDV) vytvořena metodika pro termografické měření objektů dopravní ...
Technologie a finanční zhodnocení pro opravu a výměnu lepených izolovaných stykůTechnologie a finanční zhodnocení pro opravu a výměnu lepených izolovaných styků (5 b.)
Příspěvek je zaměřen na lepené izolované styky, jejich nižší životnost v porovnání s ostatními pojížděnými částmi železn...
Možnosti zlepšení technologie hutnění asfaltových směsí (5 b.)
Míra zhutnění a mezerovitost asfaltové vrstvy významně ovlivňují její kvalitu a životnost. Současná i dřívější praxe uka...

NEJdiskutovanější související články

Geopolymery: budoucnost mostního stavitelství?Geopolymery: budoucnost mostního stavitelství? (1x)
Velký obdiv zcela jednoznačně patří stavitelům z dob minulých, jejichž důmyslné a propracované stavby po staletí zdobí k...
Google

Server Vodohospodářské stavby

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

Zavřít [x]