Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Doprava

Doprava

Dvoucestná rypadla Atlas s unikátním systémem Carsy jsou v plné zátěži v Česku i na Slovensku

Dvoucestná rypadla Atlas s unikátním systémem Carsy jsou v plné zátěži v Česku i na Slovensku
Publikováno: 25.12.2015

O zkušenostech s rypadly Atlas přímo ze stavby jsme se bavili s technickým ředitelem slovenské stavební společnosti TSS GRADE, a. s. Ing. Peterem Vyskočem....

Celý článek zde

Rekonstrukce mostu přes řeku Labe v km 38,816 trati Lovosice – Česká Lípa

Rekonstrukce mostu přes řeku Labe v km 38,816 trati Lovosice – Česká Lípa
Publikováno: 23.12.2015

Cílem stavby je zvýšení rychlosti na trati Lovosice – Žalhostice a odstranění špatného stavebně technického stavu mostu přes Labe, rekonstrukce dalších 9 mostních objektů, úprav nástupišť a rekonstrukce železničního svršku....

Celý článek zde

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice, část v km 332,200 – 333,076 SO 33-19-01.02 Louky nad Olší – Dětmarovice, most v km 332,420

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice, část v km 332,200 – 333,076 SO 33-19-01.02 Louky nad Olší – Dětmarovice, most v km 332,420
Publikováno: 21.12.2015

Projekt stavby Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice, část v km 332,200 – 333,076 byl zpracován s ohledem na připravovaný projekt stavby „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice“, ze které byl vyčleněn úsek procházející poddolovaným územím....

Celý článek zde

Na modernizovaném úseku Stéblová – Opatovice nad Labem leží jedna z nejdelších výhybek v Česku

Na modernizovaném úseku Stéblová – Opatovice nad Labem leží jedna z nejdelších výhybek v Česku
Publikováno: 18.12.2015

Železniční trať Pardubice – Hradec Králové spojuje dvě krajská města a slouží též k napojení Hradce Králové na trať Praha – Pardubice – Brno/Olomouc. Trať je zatížena silnou osobní dopravou. V nákladní dopravě je trať v úseku u železniční stanice Opatovice nad Labem včetně využívána pro zásobování Elektráren Opatovice uhlím. A rovněž slouží pro odklony z koridorové tratě v úseku Pardubice – Kolín. Stavba „Zdvoukolejnění úseku Stéblová – Opatovice...

Celý článek zde

Pardubice – letmé ohlédnutí

Pardubice – letmé ohlédnutí
Publikováno: 16.12.2015, Aktualizováno: 17.12.2015 08:49

Dnešní podoba železniční stanice Pardubice hlavní nádraží pochází z 50. let minulého století. Na svoji dobu moderně řešená železniční stanice Pardubice patřila k těm lépe vybaveným a lze říci, že několik desítek let vyhovovala přepravním a provozním potřebám. To však již přestává platit. Z dnešního pohledu je vybavení stanice, které je určené pro osobní dopravu, využité nadoraz, zatímco zařízení určené pro nákladní dopravu a řadící práce se jeví ...

Celý článek zde

Realizace sanačních a rekonstrukčních prací na projektu „Tunel Harrachov na trati Liberec – Harrachov státní hranice“

Realizace sanačních a rekonstrukčních prací na projektu „Tunel Harrachov na trati Liberec – Harrachov státní hranice“
Publikováno: 14.12.2015

V rámci investiční akce Stavební správy železniční dopravní cesty byla k 1. dubnu 2015 zahájena výluka na trati mezi železničními stanicemi Kořenov a Harrachov. Výluka trvala do 11. listopadu 2015 a v rámci ní došlo zhotovitelem stavby k rekonstrukci pěti stavebních objektů, které tvoří technicko-provozní celek zcela mimořádné úseku této železniční trati....

Celý článek zde

Revitalizace trati Hradec Králové – Jaroměř – Trutnov v poločase

Revitalizace trati Hradec Králové – Jaroměř – Trutnov v poločase
Publikováno: 10.12.2015

Stavba „Revitalizace trati Hradec Králové – Jaroměř – Trutnov“ v sobě zahrnuje zdánlivě nesourodou směsici různých kratších rekonstruovaných úseků železničního spodku a svršku, různých zastávek, mostních objektů a nového zabezpečovacího zařízení. Co je důvodem této zdánlivé roztříštěnosti?...

Celý článek zde

CZ LOKO představilo novou řadu lokomotiv EffiShunter 500

CZ LOKO představilo novou řadu lokomotiv EffiShunter 500
Publikováno: 9.12.2015

Odborné veřejnosti představila v úterý 8. 12. 2015 společnost CZ LOKO novou řadu motorových lokomotiv – EffiShunter 500. Prezentace se zúčastnilo více než 5 desítek železničních odborníků z České, Slovenské, Polské a Srbské republiky včetně novinářů z odborných periodik....

Celý článek zde

Mostní a inženýrské objekty v modernizovaném úseku trati Rokycany – Plzeň

Mostní a inženýrské objekty v modernizovaném úseku trati Rokycany – Plzeň
Publikováno: 8.12.2015

Součástí stavby „Modernizace trati Rokycany – Plzeň“ není pouze nově budovaný nejdelší železniční tunel v České republice, ale též řada mostů, propustků a opěrných i zárubních zdí (tab. 1). V naprosté většině případů se jedná o objekty v úsecích původní trasy provozované trati. Všechny objekty musí být v rámci stavby upraveny tak, aby byla zajištěna přechodnost kolejových vozidel traťové třídy D4 UIC a ložné míry UIC–GC. Traťová rychlost pro vozi...

Celý článek zde

Dálnice D3 úsek 0310/II Hodějovice – Třebonín

Publikováno: 30.10.2015

Dálnice D3 (společně s celou dálnicí D8 a částí Pražského okruhu) je součástí hlavního mezinárodního silničního tahu s označením E55, který vede ze Skandinávie přes naše území až do Řecka. Je navržena v severojižním směru v trase Praha – Benešov – Tábor – České Budějovice – Dolní Dvořiště. Její hlavní funkcí je jednak propojení hlavního města Prahy s oblastí Jižních Čech a jednak napojení Táborska a Českobudějovicka na republikovou dálniční síť. ...

Celý článek zde

Modernizace dálnice D1 – úsek 21

Modernizace dálnice D1 – úsek 21
Publikováno: 29.10.2015

Stávající cementobetonová vozovka dálnice D1 byla v daném úseku na konci životnosti a i po lokálních opravách vykazovala značné množství poruch. Vyskytovaly se mapové trhlinky, trhliny podélné, příčné i nepravidelné, vyskytovala se koroze a rozpad povrchu, ohlazení povrchu, rozpad betonu na podélných a příčných spárách, odrolené hrany, ulomené hrany a rohy desek a docházelo ke značnému vertikálnímu posunu desek. Proto bylo rozhodnuto o její celko...

Celý článek zde

Protihlukové stěny jako kreativní systém

Protihlukové stěny jako kreativní systém
Publikováno: 20.10.2015

Ač se to pro mnohé může zdát překvapivé, železnice a dálnice patří k novodobým veřejným prostorům, každý den zde trávíme až několik hodin. Na cestách jsou protihlukové stěny (PHS) naším nejčastějším „vizuálním společníkem“, ne vždy však kultivovaným. Ještě více to platí pro obyvatelé žijící „za stěnou“. I proto se staly PHS tématem, kterým se společnost mmcité+ začala zabývat a navrhla jejich novou podobu v několika variantách vhodných pro volnou...

Celý článek zde

Výztužné mříže – cesta k prodloužení životnosti vozovek

Výztužné mříže – cesta k prodloužení životnosti vozovek
Publikováno: 1.10.2015

Rozbité silnice po zimě způsobí každoročně miliardové škody a jejich opravy pro investory často znamenají vynaložení nemalých částek. Řešením je použití výztužných systému do asfaltových vrstev....

Celý článek zde

Rekonstrukce hlavních kolejí a výhybek ŽST Strakonice

Rekonstrukce hlavních kolejí a výhybek ŽST Strakonice
Publikováno: 20.8.2015

Železniční stanice Strakonice leží v km 272,512 na jednokolejné celostátní trati České Budějovice – Plzeň hl. n. elektrifikované střídavou soustavou 25 kV, 50 Hz. Vlastní železniční stanice se potom nachází v zastavěné části města Strakonice. Odbočuje zde trať Strakonice – Volary a končí trať Březnice – Strakonice. To, spolu s požadavkem řešit modernizaci celého úseku pro rychlost V = 100 km/h a v oblasti kolejových spojek dodržet rychlost V = 50...

Celý článek zde

Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly

Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly
Publikováno: 19.8.2015

Píše se rok 1844. Arcivévoda Štěpán, arcivévoda Ferdinand Karel, pražský arcibiskup, řada významných hodnostářů, vojenských a správních představitelů a mnoho lidí z širokého okolí přihlíží vložení posledního kamene do klenby mostu v Úvalech u Prahy. Tímto je dokončeno dílo stavitele Jana Pernera na úseku nové železniční trati mezi Prahou a Olomoucí. Významné historické dílo devítiobloukového kamenného mostu je 135 metrů dlouhé a 13 metrů vysoké. ...

Celý článek zde

Mostní dílo roku 2013 v kategorii rekonstrukce – SO 43-19-10 železniční most přes Bečvu v km 183,974

Mostní dílo roku 2013 v kategorii rekonstrukce – SO 43-19-10 železniční most přes Bečvu v km 183,974
Publikováno: 5.8.2015

Pětikolejný železniční most přes řeku Bečvu v km 183,974 v Přerově se nachází na původní trati Severní dráhy císaře Ferdinanda budované v letech 1837–1847. V současnosti je tato trať součástí modernizovaného II. tranzitního železničního koridoru. Významnou částí trati je železniční stanice Přerov, jehož rekonstrukce proběhla v letech 2011–2013. Ve stanici došlo k celkové změně kolejového řešení, která má zásadní vliv na konstrukční řešení železni...

Celý článek zde

Prezentace kolejové mechanizace v rámci stavby „Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly“

Prezentace kolejové mechanizace v rámci stavby „Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly“
Publikováno: 4.8.2015

Společnost STRABAG Rail a.s. uspořádala akci pro odbornou veřejnost – ukázku a prezentaci moderní kolejové mechanizace na stavbě „Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly“....

Celý článek zde

Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly z pohledu projektanta

Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly z pohledu projektanta
Publikováno: 3.8.2015

Po dlouhých letech přípravy byla 30. 10. 2013 zahájena modernizace tohoto úseku, tedy jedné z posledních staveb I. tranzitního železničního koridoru (TŽK), které na svou realizaci teprve čekaly. Ukončení realizace stavby se přepokládá v dubnu příštího roku....

Celý článek zde

AŽD Praha získala projekt zabezpečení železničního depa v Ankaře

AŽD Praha získala projekt zabezpečení železničního depa v Ankaře
Publikováno: 31.7.2015

Turecko pokračuje v investicích poměrně značných finančních prostředků do rozvoje místní železniční infrastruktury. AŽD Praha považuje turecký trh za perspektivní, a proto se pravidelně účastní veřejných soutěží na železniční projekty, ať již formou přímé účasti v tendru nebo jako subdodavatel místní turecké společnosti....

Celý článek zde

Vlaky již projíždějí rychleji celým břeclavským uzlem

Vlaky již projíždějí rychleji celým břeclavským uzlem
Publikováno: 26.7.2015

Modernizace železničního uzlu Břeclav je hotová. Správa železniční dopravní cesty slavnostně ukončila druhou etapu její celkové rekonstrukce. Stavební práce se odehrávaly více než dva roky ve střední části stanice, která byla úzkým hrdlem celého uzlu. Díky kompletní změně konfigurace kolejiště zde vlaky mohou nyní projíždět stejně rychle jako na již dokončených navazujících úsecích....

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Aktivace zabezpečovacího zařízení v AnkařeAktivace zabezpečovacího zařízení v Ankaře (996x)
Společnost AŽD Praha v roce 2017 dokončila aktivaci zabezpečovacího zařízení v depu pro vysokorychlostní soupravy v Anka...
Dálkové ovládání Posázavského PacifikuDálkové ovládání Posázavského Pacifiku (630x)
Společnost AK signal Brno a. s. uvedla do provozu dálkové ovládání Posázavského Pacifiku, resp., řečeno jinými slovy, dá...
Třetí madridský železniční tunel Atocha – ChamartínTřetí madridský železniční tunel Atocha – Chamartín (617x)
V roce 2017 se v Madridu chystá otevření stavby, která bude mít značný význam pro provoz španělských vysokorychlostních ...

NEJlépe hodnocené související články

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu II.Rekonstrukce Negrelliho viaduktu II. (5 b.)
Rekonstrukce Negrelliho viaduktu je stavbou, s níž máme od prvních okamžiků spojen pocit obrovského respektu a zodpovědn...
STADLER Praha, s. r. o.: česká expanze v hávu švýcarského gigantuSTADLER Praha, s. r. o.: česká expanze v hávu švýcarského gigantu (5 b.)
Rok 1989 přinesl zásadní změnu nejen do budováním socialismu už unavené Československé republiky, ale i do tehdy ještě p...
Rekonstrukce Negrelliho viaduktu z pohledu zhotoviteleRekonstrukce Negrelliho viaduktu z pohledu zhotovitele (5 b.)
Projekt rekonstrukce komplexně řeší nevyhovující stav mostní konstrukce, železničního svršku, zabezpečovacího, sdělovací...

NEJdiskutovanější související články

Stavba nového centra Černý Most vstupuje do druhé fázeStavba nového centra Černý Most vstupuje do druhé fáze (4x)
Otevřením moderního parkovacího domu bude brzy završena první fáze výstavby nového Centra Černý Most. Společnost Unibail...
Typový rozbor nástupišť a stanic na železniční síti České republiky (3x)
Zásadním technickým elementem pro přístup cestujících do/ze zastavujících vlakových souprav jsou nástupiště. Cestující v...
Nová podbíječka Unimat už je ve stáji HROCHOSTROJNová podbíječka Unimat už je ve stáji HROCHOSTROJ (1x)
Společnost Hrochostroj převzala v srpnu letošního roku novou automatickou strojní podbíječku Unimat 08-275/3S, která dos...
Zavřít [x]