Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Doprava    Železniční infrastruktura    Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín – Vlkov u Tišnova

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín – Vlkov u Tišnova

Publikováno: 4.7.2018
Rubrika: Železniční infrastruktura

Stavba se nachází v obvodu celostátní dráhy č. 250 v úseku žst. Řikonín až žst. Vlkov u Tišnova (mimo) v délce necelých 11 km, svým charakterem je rekonstrukcí stávající trati v původním tělese dráhy. Jedná se o trať zařazenou do evropského systému TEN-T. Stavba se nachází na území Jihomoravského kraje a kraje Vysočina.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • Investor: SŽDC s. o., Stavební správa východ
 • Projekt stavby: SUDOP Brno, spol. s r. o.
 • Zhotovitel: Chládek a Tintěra, a. s. a Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s.

POPIS STAVBY

Cílem stavby je zlepšení jízdního komfortu, zvýšení traťové rychlosti se zkrácením jízdní doby, rekonstrukce železniční stanice Řikonín a zastávky Níhov pro současné a výhledové požadavky objednatelů železniční dopravy, zlepšení komfortu cestujících zřízením nových bezbariérových nástupišť a nástupištních přístřešků, provedení nutné rekonstrukce zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, železničního svršku a spodku, mostních objektů, trakčních a energetických zařízení. Z toho plynou hlavní přínosy: zvýšení rychlosti a bezpečnosti železniční dopravy, úspora času cestujících, zvýšení kultury cestování.

CHARAKTERISTIKA STAVBY

Hlavní specifika stavby jsou:

 • Rekonstrukce žst. Řikonín – kompletní rekonstrukce kolejiště, výstavba nové výpravní budovy.
 • Výstavba nového podchodu k ostrovním nástupištím s bezbariérovým přístupem.
 • Rekonstrukce nástupišť v zastávce Níhov.

Hlavní náplň stavby představují tyto technologické a stavební části:

 • Nové staniční (SZZ) a traťové (TZZ) zabezpečovací zařízení v mezistaničním úseku Řikonín – Vlkov u Tišnova. Zabezpečovací zařízení v žst. Řikonín bude 3. kategorie elektronického typu s budoucí možností dálkového ovládání (DOZ). SZZ bude umístěno do nových prostor nové výpravní budovy. Ovládání SZZ bude z jednotného obslužného pracoviště (JOP). Stávající TZZ bude nahrazeno novým elektronickým obousměrným trojznakým autoblokem. Bude položena nová kabelizace pro zabezpečovací zařízení. Pro převážnou část hlavních návěstidel budou vybudovány nové návěstní lávky.
 • Rekonstrukce kolejiště v žst. Řikonín, v celé žst. Bude realizována kompletní rekonstrukce železničního svršku a spodku novým materiálem. Stanice je navržena s celkem pěti kolejemi, dvěma hlavními, dvěma předjízdnými a jednou manipulační kusou. Po rekonstrukci dojde ke zvýšení rychlosti průjezdu stanicí na hodnoty V = 110 km/h, V130 = V150 = 120 km/h, Vk = 140 km/h. Na vlkovském zhlaví dojde k rozložení DKS na nové jednoduché kolejové spojky.
 • Demolicemi všech stávajících nástupišť v žst. Řikonín a novostavba ostrovních nástupišť délky 140 m a výšky nástupní hrany 550 mm nad TK vč. přístřešků, informačního a orientačního systému a bezbariérového přístupu podchodem na ostrovní nástupiště. V zastávce Níhov dojde k rekonstrukci nástupišť s obdobnými parametry.
 • Rekonstrukce železničního mostu v km 38,698 v žst. Řikonín. Bude zde provedena nová izolace nosné konstrukce vč. odvodnění a lokální sanace nosné konstrukce a úložných prahů.
 • Rekonstrukce dvou železničních viaduktů na traťovém úseku v km 40,672 a v km 41,146. Stávající římsy, které nevyhovují požadovaným parametrům prostorové průchodnosti a profilu štěrkového lože, budou ubourány až na úroveň stávajících kleneb. Na upravenou a vyrovnanou plochu budou postupně vybetonovány nové železobetonové desky s novými římsami a žlabem pro kabely. Budou vyměněny všechny odvodňovače bude provedena celoplošná sanace betonových ploch.
 • V rámci stavby jsou kompletně očištěny a sanovány plochy zdiva, vč. pročištění a vyspravení odvodňovacích kanálků a středové stoky v Lubenském a Níhovském tunelu.

STAVEBNÍ POSTUPY – ETAPIZACE VÝSTAVBY

Stavební postup č. 1
Termín výstavby: červenec až září 2017.
Rozsah prací: práce v tunelech, rekonstrukce mostu na tišnovském zhlaví v žst. Řikonín, rekonstrukce výhybek č. 1 až 6 vč. DKS v žst. Řikonín, v celém úseku výstavba nových základů pro trakční stožáry, částečně sanace železničního spodku a mostních objektů. Následně, v zimě a na jaře 2018, bylo v žst. Řikonín aktivováno provizorní staniční zabezpečovací a následně zdemolována stará výpravní budova.

Stavební postup č. 2
Termín výstavby: duben až červenec 2018.
Rozsah prací: Demontáže trakčního vedení a železničního svršku v sudé skupině kolejiště v žst. Řikonín a v druhé traťové koleji v mezistaničním úseku. Je realizována rekonstrukce železničního spodku, zřizováno nové odvodnění, probíhá výstavba podchodu a nástupišť, dále bude zřízen nový železniční svršek a nové trakční vedení v celém úseku. Zároveň probíhají rekonstrukce mostních objektů na traťovém úseku. Průběžně probíhají práce na kabelizaci pro sdělovací a zabezpečovací zařízení a práce na rozvodech nn.

Stavební postup č. 3
Termín výstavby: červenec až listopad 2018.
Rozsah prací: V podstatě obdobný, jako v SP č. 2, je s tím, že předmětem prací bude lichá skupina kolejí v žst. Řikonín a první traťová kolej v mezistaničním úseku. V závěru stavebního potupu č. 3 dojde k postupné aktivaci definitivního staničního i traťového zabezpečovacího zařízení.

Pozn. autora článku: V období druhé světové války (od roku 1943), kdy byla trať budována, byla v Lubenském a Níhovském tunelu umístěna pobočka továrny Diana Gmbh, jejímž předmětem byla výroba stíhacích letounů Messerschmitt Bf 109. Konkrétně v těchto tunelech se vyráběla křídla pro tyto letouny.

V pátek 11. prosince 1970 došlo v ranních hodinách na viaduktu v km 40,672 k jedné z nejtragičtějších železničních nehod na území dnešního Česka. Mezinárodní rychlík Pannonia zde v plné rychlosti narazil do vyšinutých vozů nákladního vlaku, který stál na sousední koleji. Při srážce vlaků spadla z viaduktu skříň polského lůžkového vozu (do hloubky 36 m) a celý jídelní vůz (do hloubky 12 m), tedy první dva vozy řazené za lokomotivou. Při nehodě zahynulo 31 lidí. Událost dodnes připomíná pamětní deska, umístěná na pilíři mostu.

Speed Increase on the Track in the Section Řikonín – Vlkov u Tišnova
The construction carried out on the circumference of the state railway track no. 250, in the section Řikonín railway station to Vlkov u Tišnova railway station (beyond) in the length of approx. 11 km is a reconstruction of the existing track in the original track body. It is a railway track registered in the European system TEN-T. The construction is situated at the territory of South-Moravian region and region of Vysočina.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Sanace skalních svahů v km 40,8 – 41,1. Snesená 2. TK, odtěžené štěrkové lože. Stav během SP 2.Žst. Řikonín, tišnovské zhlaví po rekonstrukci, září 2017, stav před dokončenímMost v km 40,672, velký viaduktSanované zárubní zdi před Řikonínem, km 40,2 – 40,4, stav během SP 2.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Dálkové ovládání Posázavského PacifikuDálkové ovládání Posázavského Pacifiku (1031x)
Společnost AK signal Brno a. s. uvedla do provozu dálkové ovládání Posázavského Pacifiku, resp., řečeno jinými slovy, dá...
Prorážka prvního Ejpovického tunelu na trati Rokycany – PlzeňProrážka prvního Ejpovického tunelu na trati Rokycany – Plzeň (1015x)
Myšlenka modernizace trati Rokycany – Plzeň se zrodila po přelomu tisíciletí; reálně se projektová příprava nastartovala...
Třetí madridský železniční tunel Atocha – ChamartínTřetí madridský železniční tunel Atocha – Chamartín (1012x)
V roce 2017 se v Madridu chystá otevření stavby, která bude mít značný význam pro provoz španělských vysokorychlostních ...

NEJlépe hodnocené související články

Modernizace ŽST Karlovy Vary – staniční částModernizace ŽST Karlovy Vary – staniční část (5 b.)
Město Karlovy Vary je díky své pověsti lázeňského centra, ale i poloze blízko hranic, oblíbeným cílem našich i zahraničn...
Rekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně – Karlovy VaryRekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary (5 b.)
V září 2017 započala společnost Edikt a. s. s rekonstrukcí mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary. Jedná...
Swietelsky Rail modernizuje stanice Čížkovice a Chotěšov i přilehlou trať. Ke slovu přišel také pyrotechnický průzkumSwietelsky Rail modernizuje stanice Čížkovice a Chotěšov i přilehlou trať. Ke slovu přišel také pyrotechnický průzkum (5 b.)
Až přijdou 7. prosince první cestující do železničních stanic Čížkovice a Chotěšov, možná je ani nepoznají. To skončí je...

NEJdiskutovanější související články

Nová podbíječka Unimat už je ve stáji HROCHOSTROJNová podbíječka Unimat už je ve stáji HROCHOSTROJ (1x)
Společnost Hrochostroj převzala v srpnu letošního roku novou automatickou strojní podbíječku Unimat 08-275/3S, která dos...
Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí – jak to nakonec dopadloPrůjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí – jak to nakonec dopadlo (1x)
Železniční uzel Ústí nad Orlicí se nachází na nejvýznamnějším železničním spojení mezi Prahou, Brnem a Ostravou, z něhož...
Nová podbíječka Unimat ve stáji SkanskaNová podbíječka Unimat ve stáji Skanska (1x)
Skanska rozšířila své portfolio kolejové mechanizace o nejmodernější typ podbíječky od firmy Plasser & Theurer....
Google

Server Vodohospodářské stavby

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

Zavřít [x]