Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Doprava    Železniční infrastruktura    „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín – Vlkov u Tišnova“, SO 02-16-01 železniční spodek

„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín – Vlkov u Tišnova“, SO 02-16-01 železniční spodek

Publikováno: 8.7.2019
Rubrika: Železniční infrastruktura

V roce 2017 byla zahájena odbornou i laickou veřejností velice sledovaná stavba „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín – Vlkov u Tišnova“. Jedná se o dvoukolejnou elektrifikovanou trať, která je součástí evropského tranzitního systému TEN-T. Hlavním zhotovitelem této stavby bylo sdružení „Chládek a Tintěra Litoměřice a Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod“. Společnost REMEX CZ a. s. realizovala v rámci této stavby objekt SO 02-16-01 – železniční spodek mezistaničního úseku Řikonín – Vlkov u Tišnova a současně zajišťovala komplexní odpadové hospodářství stavby, respektive všech SO a PS.

Vzhledem k časové náročnosti a objemu prací na objektu železničního spodku čekal zhotovitele stavby nesnadný úkol. Jak již bylo zmíněno, jedná se o dvoukolejnou elektrifikovanou trať, která v mezistaničním úseku dosahuje délky 8 752,5 m jedné traťové koleje. Předmětem prací byla kompletní sanace pražcového podloží a s tím souvisejících zřízení nového odvodnění u obou traťových kolejí.

Nejvýznamnější problematikou pro výstavbu železničního spodku byly velmi složité geologické a geografické podmínky. Téměř 2 km trati z celkových 8,7 km jsou situovány ve skalních zářezech, rovněž se v rekonstruované trase nachází dva železniční tunely. Na trati byly velice složité podmínky pro zřízení přístupů pro nákladní vozidla a mechanizaci, a tak v celé délce 8,7 km bylo zřízeno pouze 6 tzv. najížďáků s nejdelším nepřístupným meziúsekem v délce 2 500 m.

Obě tyto skutečnosti komplikovaly provádění prací, zejména pak přesuny velkého množství hmot, proto bylo nutné vytěžený materiál nakládat a odvážet na překladiště v rámci nočních výluk pomocí vlakových souprav. Realizace železničního spodku proběhla ve dvou nepřetržitých výlukách jednotlivých traťových kolejí v délce 80 dní pro každou kolej. Noční nakládky byly realizovány vždy ve čtyřhodinových výlukách sousední provozované koleje. Celkem bylo odtěženo téměř 150 000 tun přebytečných materiálů, z čehož byl u 50 000 tun odpadu prokázán zvýšený obsah těžkých kovů a ropných látek. Tyto odpady byly odvezeny na místo uložení do vzdálenosti 250 km kontejnerovými soupravami Innofreight zajištěnými společností ČD Cargo.

V rámci projektu bylo u obou kolejí navrženo přibližně 4 km odvodnění z velkých betonových prefabrikátů (UCH, UCB, J-žlab velký) a další 4 km betonových žlabů TZZ4a. Vzhledem k velmi pevným horninám bylo časově náročné nejen vlastní hloubení rýh pro nově budované odvodnění, ale komplikace rovněž přinášela i doprava materiálů a samotné uložení prefabrikátů pomocí těžké techniky. Vzhledem k vysokému zastoupení velmi pevných hornin bylo mimo těžkých bouracích kladiv nezbytné nasazení skalní frézy.

Po vybudování odvodnění a zemních plání, které bylo nutno v některých úsecích sanovat pomocí vápenocementové stabilizace, byly následně zřízeny konstrukční vrstvy. V méně únosných úsecích bylo zvýšení únosnosti zajištěno pomocí recyklovaných štěrkodrtí a geomříží. Pro ochranu skalního podloží bylo využito asfaltové souvrství. Při zřízení konstrukčních vrstev bylo opětovně využito vlakových souprav k návozu 25 tisíc m3 štěrkodrtě v nočních výlukách, což urychlilo postup výstavby a přispělo k provedení prací a předání tělesa železničního spodku v požadovaném termínu.

“Increase of Track Speed in the Section of Řikonín – Vlkov u Tišnova”, SO 02-16-01 Track Sub-Structure
The “Increase of Track Speed in the Section of Řikonín – Vlkov u Tišnova” project, closely watched by both the professional and general public, was launched in 2017. This double-track electrified line is a part of the European TEN-T transit system. The main contractor was the “Chládek and Tintěra Litoměřice” and “Chládek and Tintěra Havlíčkův Brod” consortium. As a part of this construction, REMEX CZ a. s. built SO 02-16-01 – the track sub-structure between the stations Řikonín – Vlkov u Tišnova and, at the same time, it provided a complex waste management of the construction, or for all construction objects and service systems.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Provádění prací komplikovaly složité geologické podmínkyNoční nakládka do vlakových souprav

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Dálkové ovládání Posázavského PacifikuDálkové ovládání Posázavského Pacifiku (690x)
Společnost AK signal Brno a. s. uvedla do provozu dálkové ovládání Posázavského Pacifiku, resp., řečeno jinými slovy, dá...
Prorážka prvního Ejpovického tunelu na trati Rokycany – PlzeňProrážka prvního Ejpovického tunelu na trati Rokycany – Plzeň (646x)
Myšlenka modernizace trati Rokycany – Plzeň se zrodila po přelomu tisíciletí; reálně se projektová příprava nastartovala...
Třetí madridský železniční tunel Atocha – ChamartínTřetí madridský železniční tunel Atocha – Chamartín (641x)
V roce 2017 se v Madridu chystá otevření stavby, která bude mít značný význam pro provoz španělských vysokorychlostních ...

NEJlépe hodnocené související články

Modernizace ŽST Cheb: „Nové výzvy a zkušenosti s řešením škvárového podloží v zemní pláni“Modernizace ŽST Cheb: „Nové výzvy a zkušenosti s řešením škvárového podloží v zemní pláni“ (5 b.)
Pro realizaci rekonstrukce železniční stanice Cheb jasně hovořil popis jejího stavu: Není zajištěn bezbariérový přístup ...
Optimalizace traťového úseku „Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část“ pokračuje, aktuálně se nejvíce mění železniční stanice VršoviceOptimalizace traťového úseku „Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část“ pokračuje, aktuálně se nejvíce mění železniční stanice Vršovice (5 b.)
Od poslední zprávy o dění na stavbě v současnosti největší pražské železniční zakázky již uplynulo pár měsíců, co se ted...
Modernizace spádoviště v žst. Praha-Libeň včetně protihlukových opatřeníModernizace spádoviště v žst. Praha-Libeň včetně protihlukových opatření (5 b.)
Účelem stavby bylo vyřešit snížení nadlimitní hladiny hluku vznikající na libeňském spádovišti. Hluk je způsoben zejména...

NEJdiskutovanější související články

Aktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoruAktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoru (1x)
Modernizace koridoru začala již v říjnu roku 2005, a sice prvním úsekem Strančice – Praha Hostivař. Následovali úseky Be...
Česká Lípa má nové vlakové nádražíČeská Lípa má nové vlakové nádraží (1x)
Železniční uzel Česká Lípa je druhým největším železničním uzlem Libereckého kraje. Skanska v rámci modernizace, která b...
Nová podbíječka Unimat už je ve stáji HROCHOSTROJNová podbíječka Unimat už je ve stáji HROCHOSTROJ (1x)
Společnost Hrochostroj převzala v srpnu letošního roku novou automatickou strojní podbíječku Unimat 08-275/3S, která dos...
Google
Zavřít [x]