Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Doprava    Železniční infrastruktura    Zvýšení kapacity trati Týniště nad Orlicí – Častolovice – Solnice, 2. část; rekonstrukce žst. Častolovice

Zvýšení kapacity trati Týniště nad Orlicí – Častolovice – Solnice, 2. část; rekonstrukce žst. Častolovice

Publikováno: 26.8.2016
Rubrika: Železniční infrastruktura

Kořeny stavby „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 2. část, rekonstrukce žst. Častolovice“ na SUDOPu PRAHA a. s. sahají až do roku 2009. V té době byl zpracován investiční záměr stavby, který měl za úkol modernizovat celý úsek Týniště n. O. – Solnice. Impulsem pro zpracování záměru byly informace o úmyslu podniku ŠKODA AUTO a. s. výrazně rozvíjet výrobní závod v Kvasinách.

Investiční záměr, který byl v mnoha detailech rozpracován do přípravné dokumentace, navrhl úpravy kolejové konfigurace stávajících železničních stanic Týniště n/O, Častolovice, Rychnov n/K a Solnice. Současně pak v maximálních variantách navrhl zřídit i dvě nové výhybny v úsecích Častolovice – Týniště n/O a Častolovice – Rychnov n/K. Technologické zařízení bylo pak navrženo k modernizaci nejen v úseku Týniště n/O – Častolovice – Solnice, ale i v navazujících traťových úsecích Borohrádek – Týniště n/O, Týniště n/O – Třebechovice p/O, Týniště n/O – Bolehošť a Častolovice – Kostelec n/O. S ohledem na stávající typ zabezpečovacího zařízení ECM-Č (reléové zab. zař. ruské provenience), které se v ČR vyskytuje pouze se stanicích Častolovice a Kostelec n/O, bylo investorem rozhodnuto, že stavbou dojde k modernizaci zabezpečovacího zařízení i ve stanici Kostelec n/O. Celkové náklady byly vyčísleny na více jak 3 miliardy Kč. S ohledem právě na výši investičních nákladů bylo rozhodnuto o etapizaci stavby dle samostatných funkčních celků.

O dva roky později, tedy v roce 2011, SUDOP PRAHA a. s. započal se zpracováním přípravné dokumentace stavby „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 2. část, rekonstrukce žst. Častolovice“. Název stavby byl hned od počátku mírně zavádějící, neboť stavbou nebyla stavebně řešena jen samostatná železniční stanice Častolovice, jak by se z názvu logicky usoudilo, ale i železniční stanice Rychnov n/K. Jak už to bývá, tak technologicky stavba svým rozsahem přesahovala tyto dvě železniční stanice a řešila i navazující traťové úseky. Stavebně byla v obou stanicích zejména sledována úprava kolejové konfigurace, která umožnila zřízení nových nástupišť s výškou hrany 550 mm, a současně zde bylo dosaženo potřebných užitečných délek kolejí. V technologickém zařízení pak bylo zejména sledováno vybavení stanic moderními železničními sdělovacími a zabezpečovacími systémy a systémy energetickými, které jsou cestující veřejnosti z velké části skryty, ale přinášejí jí zvýšený komfort v informovanosti a bezpečnosti cestování. Provozovateli dráhy pak přinášejí úsporu provozních nákladů.

Při návrhu řešení stavby a jeho následném projednávání jsme společně s kolegy narazili hned na několik technických, ale i majetkoprávních potíží, které vedly na počátku roku 2013 zejména k úpravě kolejového řešení železniční stanice Častolovice, tak abychom eliminovali jakékoli zásahy do mimodrážních pozemků, ale i nadále splňovali požadavky na dopravní technologii. Mezi tyto potíže patřily například nevypořádaná vlastnická práva nebo výstavba cyklostezky dotované z evropských fondů, která byla navržena v těsné blízkosti drážního tělesa, nebo získání stanoviska k vlastnictví již neprovozované vlečky v Častolovicích. Naše úsilí pak bylo korunováno úspěchem v dubnu 2013, kdy bylo pro stavbu vydáno územní rozhodnutí.

Krátce po tomto termínu jsme zahájili práce na projektu stavby. Zde jsme v jednotlivých profesích rozvinuli technické řešení navržené v předchozím stupni dokumentace do detailů potřebných pro vydání stavebního povolení. Mezi nejtěžší úkoly se v tomto stupni ukázalo získání smlouvy na odvodnění železniční stanice Častolovice do stávajícího odvodnění ve vlastnictví vlečkaře, nebo projednání způsobu zabezpečení polních cest mechanickým přejezdovým zabezpečovacím zařízením, atd. Dne 19. 8. 2014 bylo pro stavbu vydáno Drážním úřadem stavební povolení.

Ve třetím čtvrtletí roku 2014 vzešel z veřejné obchodní soutěže zhotovitel stavby, kterým se stalo sdružením firem Viamont DSP a. s. a Chládek a Tintěra, Pardubice, a. s. pod názvem „Společnost Častolovice Viamont – CHTP“. Přípravné práce pro zahájení stavby byly zahájeny v závěru roku.

Vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám mohla být vlastní stavební činnost zahájena se začátkem roku 2015 v Rychnově nad Kněžnou bouráním skladu a rampy, v místech, ve kterých bylo navrženo budoucí nástupiště a provozně technologická budova. Bezprostředně na to pak byly zahájeny práce na železničním spodku, svršku a výstavbě nové provozně-technologické budovy.

V Častolovicích pak proběhlo snesení části neprovozované vlečkové koleje, tak aby zde mohla být zahájena výstavba provozně-technologického objektu. Stavebně byly hlavní práce v Rychnově nad Kněžnou dokončeny v druhém květnovém víkendu, kdy naopak byla zahájena stavební činnost v Častolovicích vložením kolejové spojky na kostelecko/rychnovském zhlaví stanice. Tato spojka byla nejdůležitějším místem stanice nejen po dobu stavby, ale je i po jejím dokončení, neboť umožňuje odjezdy vlaků z liché skupiny kolejí v Častolovicích do Rychnova n/K, což doposud nebylo možné. Stavebně pak byla železniční stanice Častolovice dokončena v září roku 2015.

Následně probíhala postupná aktivace technologického zařízení, která byla dokončena v prosinci roku 2015. V současné době jsou stanice plně v provozu a projekčně se připravují další etapy stavby, které se budou převážně odehrávat v železniční stanici Týniště nad Orlicí a navazujících mezistaničních úsecích do Borohrádku, Třebechovic pod Orebem a Bolehoště, dále pak v traťovém úseku Rychnov nad Kněžnou (mimo) – Solnice (včetně).

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

 • Investor: SŽDC, s.o., hlavní investor stavby Ing. Jiří Nožka (SS východ)
 • Zhotovitel: Společnost Častolovice Viamont – CHTP (Viamont DSP a. s. + Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.)
 • Ředitel stavby: Ing. Josef Janča
 • Generální projektant: SUDOP PRAHA a. s.
 • Hlavní inženýr projektu: Ing. Petr Nekula
 • Garanti profesí:
  • Ing. Jitka Tobolová (životní prostředí)
  • Ing. Petr Nekula (zabezpečovací zařízení)
  • Ing. Martin Štrof (sdělovací zařízení)
  • Roman Ďuriš (energetická zařízení)
  • Ing. Vladimír Fišar (Inženýrské objekty)
  • Ing. Jaroslav Soumar (pozemní stavební objekty)
  • Ing. Marta Součková (inženýring)
  • Ing. Jiří Fulín (geodézie)
 • Realizační náklady stavby (dle smlouvy): 367 981 079,50 Kč
 • Předpokládané financování z EU (max. 70,92 %): max cca 308 300 000 Kč

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH KAPACITNÍCH ÚDAJŮ STAVBY

 • Dopravny kolejově upravované: 2 (Častolovice, Rychnov n/K)
 • Dopravny technologicky upravované: 2 (Kostelec n/O, Týniště n/O)
 • Nová staniční zabezpečovací zařízení: 2 (Častolovice, Rychnov n/K)
 • Nová traťová zabezpečovací zařízení: 3 (Kostelec n/O – Častolovice, Častolovice – Týniště n/O, Častolovice – Rychnov n/K)
 • Nově zabezpečené přejezdy: 20 (9 x PZS 3SBI, 7 x PZS 3ZBI, 4 x PZM 2)
 • Nové nástupištní hrany 550 mm nad TK: Častolovice 2 x 170 + 148 m, Rychnov n/K 2 x 60 m
 • Délka nové koleje S49 na betonových pražcích: 2 618 m (Častolovice 1807 m, Rychnov n/K 811 m)
 • Délka regenerované koleje S49 na betonových pražcích: 1 180 m (Častolovice 990 m, Rychnov n/K 190 m)
 • Počet výhybek vybavených elektrickým ohřevem: 12 (Častolovice 10 ks, Rychnov n/K 2 ks)
 • Počet nových provozně technologických objektů: 2

Celkovou situaci stavby naleznete ZDE.

Increase of the Capacity of Týniště nad Orlicí – Častolovice – Solnice Track, Part 2; Reconstruction of Častolovice Railway Station
The history of “Increase of the Capacity of Týniště nad Orlicí – Častolovice – Solnice Track, Part 2; Reconstruction of Častolovice Railway Station” construction of SUDOP PRAHA a. s. goes back to 2009. Back then, an investment project of the construction with an aim of modernisation of the whole section Týniště n. O. – Solnice was worked out. The impulse for working out the project was an information about an intention of ŠKODA AUTO a. s. company to significantly expand a production plant in Kvasiny.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Vkládání kolejové spojky ½ na kosteleckém zhlaví ŽST ČastolovicePohled na nástupiště v ŽST ČastolovicePohled na dokončené kostelecké zhlaví v ŽST ČastolovicePohled na nástupiště v ŽST Rychnov nad KněžnouPohled na dokončené kolejiště v ŽST Častolovice z osvětlovací věže

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Dálkové ovládání Posázavského PacifikuDálkové ovládání Posázavského Pacifiku (423x)
Společnost AK signal Brno a. s. uvedla do provozu dálkové ovládání Posázavského Pacifiku, resp., řečeno jinými slovy, dá...
Prorážka prvního Ejpovického tunelu na trati Rokycany – PlzeňProrážka prvního Ejpovického tunelu na trati Rokycany – Plzeň (399x)
Myšlenka modernizace trati Rokycany – Plzeň se zrodila po přelomu tisíciletí; reálně se projektová příprava nastartovala...
Třetí madridský železniční tunel Atocha – ChamartínTřetí madridský železniční tunel Atocha – Chamartín (397x)
V roce 2017 se v Madridu chystá otevření stavby, která bude mít značný význam pro provoz španělských vysokorychlostních ...

NEJlépe hodnocené související články

Modernizace ŽST Cheb: „Nové výzvy a zkušenosti s řešením škvárového podloží v zemní pláni“Modernizace ŽST Cheb: „Nové výzvy a zkušenosti s řešením škvárového podloží v zemní pláni“ (5 b.)
Pro realizaci rekonstrukce železniční stanice Cheb jasně hovořil popis jejího stavu: Není zajištěn bezbariérový přístup ...
Optimalizace traťového úseku „Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část“ pokračuje, aktuálně se nejvíce mění železniční stanice VršoviceOptimalizace traťového úseku „Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část“ pokračuje, aktuálně se nejvíce mění železniční stanice Vršovice (5 b.)
Od poslední zprávy o dění na stavbě v současnosti největší pražské železniční zakázky již uplynulo pár měsíců, co se ted...
Modernizace spádoviště v žst. Praha-Libeň včetně protihlukových opatřeníModernizace spádoviště v žst. Praha-Libeň včetně protihlukových opatření (5 b.)
Účelem stavby bylo vyřešit snížení nadlimitní hladiny hluku vznikající na libeňském spádovišti. Hluk je způsoben zejména...

NEJdiskutovanější související články

Aktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoruAktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoru (1x)
Modernizace koridoru začala již v říjnu roku 2005, a sice prvním úsekem Strančice – Praha Hostivař. Následovali úseky Be...
Česká Lípa má nové vlakové nádražíČeská Lípa má nové vlakové nádraží (1x)
Železniční uzel Česká Lípa je druhým největším železničním uzlem Libereckého kraje. Skanska v rámci modernizace, která b...
Nová podbíječka Unimat už je ve stáji HROCHOSTROJNová podbíječka Unimat už je ve stáji HROCHOSTROJ (1x)
Společnost Hrochostroj převzala v srpnu letošního roku novou automatickou strojní podbíječku Unimat 08-275/3S, která dos...
Google