Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Zajímavosti    Zelená tramvajová trať = cirkulární ekonomika a přizpůsobení se klimatu = kolejový absorbér hluku s funkcí retence vody BRENS STERED

Zelená tramvajová trať = cirkulární ekonomika a přizpůsobení se klimatu = kolejový absorbér hluku s funkcí retence vody BRENS STERED

Publikováno: 23.5.2019
Rubrika: Zajímavosti

HUMANIZACE MĚSTSKÉHO PROSTORU

Dopravní stavby v intravilánu měst (silnice, železnice, tramvaje, parkoviště, skladovací a výrobní plochy) mají významný vliv na městské klima a kvalitu životního prostředí. Jsou zdrojem hluku, vibrací a prachu. Vozovky, parkoviště, skladovací plochy, výrobní areály vytváří ve městech obrovské „akumulační zásobníky tepla“. Zadržené teplo vyzařují zpět do prostoru. Městská zástavba vytváří tepelné ostrovy (Urban Heat Island – UHI), které jsou rozhodujícím faktorem mikroklimatických změn. Zajištění rychlé a bezpečné silniční dopravy vyžaduje konstrukci tuhých, rovinatých a odvodněných vozovek. Jejich využití pro humanizaci městského prostoru je minimální. Kolejová železniční nebo tramvajová doprava vyžaduje dlouhodobě stabilní geometrii koleje. Tu zajistí technicky zvládnutý kolejový spodek a svršek z příčných pražců ve štěrkovém loži nebo pevná jízdní dráha. Celý prostor mezi kolejemi i vně kolejí je tedy k dispozici pro navrácení zabrané půdy do životního cyklu Země a humanizaci měst.

Dosavadní způsob výstavby zelené tramvajové tratě spočívá ve zřízení zemních a humózních vrstev v konstrukci dráhy s intenzivně nebo extenzivně pěstovanými trávníky. Intenzivně pěstované trávníky jsou v tvorbě městského prostoru vzhledově příjemnější, ale vyžadují trvalou umělou závlahu rozstřikem vody, kapénkovými nebo podmokovými zavlažovacími systémy a důslednou péči. Intenzívně pěstované trávníky vyžadují trvale provozní finanční náklady na údržbu. Bez dostatečného umělého zavlažování se stávají přírodní trávníky v letních měsících z environmentálního hlediska nefunkčními, snižuje se útlum hluku, zvyšuje se prašnost a uschlé traviny navíc mohou emitovat do ovzduší další alergeny.

VSTUP CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY DO ZELENÉ TRATĚ

Kolejový absorbér hluku s funkcí retence vody BRENS STERED je tvořen pouze z přepracovaných výrobních odpadů automobilového průmyslu. Materiálovou bázi tvoří přepracované syntetické textilie, např. používané v sedačkách vozidel, koberců, filtrů apod., které patentově chráněnou technologii přepracování STERED získávají nové užitné vlastnosti. Druhou materiálovou bází je přepracovaný pryžový odpad z pneumatik a dalších výrobků z technické pryže. Tyto vstupní materiály jsou slisovány do jednotlivých sendvičově uspořádaných dílců absorbérů. Pro vegetační povrch z rozchodníků rodu SEDUM je využíváno minimální množství zemních substrátů zapracovaných do pěstební tkaniny. Patentově chráněný kolejový absorbér hluku s funkcí retence vody BRENS STERED je dosud jediným známým technickým řešením, které je zcela založeno na principech cirkulární ekonomiky využívající pouze syntetické textilie a pryžovou drť, přičemž po ukončení životnosti absorbérů, cca po 20 – 25 letech, se materiálové báze technologicky oddělí a budou připraveny k opětovnému slisování. Při této recyklační činnosti se z absorbérů dále oddělí všechny mechanické nečistoty a prach, které dílce po dobu své expozice v koleji absorbují. Vlastní životnost syntetických textilií a technické pryže převyšuje 50 let a po ukončení své životnosti mohou být dále využity v průmyslu jako energeticky hodnotné palivo.

PŘIZPŮSOBENÍ SE EVROPSKÉMU KLIMATU

Současné klimatické změny a požadavky na životní prostředí v sídelních celcích a velkých průmyslových aglomeracích vedou k nutnému přehodnocení současných technologií klasických zelených tratí s přírodními trávníky a zeminami. Je zřejmé, že zvyšující se plochy takto vybudovaných tratí zvyšují požadavek na zdroje hygienicky nezávadné vody pro zalévání a i zvyšují finanční náklady na údržbu povrchů a vegetačního pokryvu. Současný vláhový deficit srážkové vody, projevující se v celé Evropě, dále navyšuje množství dodatečné zálivkové vody. V případě delšího suchého období a horkých dní dochází ve velmi krátké době k úplnému vysušení pěstební humózní vrstvy. Její tloušťka je malá a je dána konstrukcí koleje a nebývá větší jak 16 – 18 cm. Následná dehydratace trávníkového pokrytí vede k jeho odumření a nenávratné ztrátě růstu. Přehřátá a vysušení zemina v koleji rovněž ztrácí možnost okamžité retence vody a stává se při prudkých nebo přívalových deštích zranitelnou, dochází k jejímu odplavení či erozi. Provedená experimentální měření i provozní podmínky prokázaly, že kolejový absorbér hluku s funkcí retence vody s vegetačním pokryvem z rozchodníků rodu SEDUM nebo s umělým trávníkem je vždy schopen zadržet přívalový déšť a zpomalit odtok vody do kanalizačního systému se zpožděním, tj. až po nasycení absorbéru. V dané kanalizační síti tak příznivě snižuje velikost přívalové vlny. Retence vody obsažená v absorbérech umožňuje zmenšit návrhové profily nových kanalizačních řadů nebo snížit koeficienty odtoku povrchových vod do stávající kanalizace. Celková retence a možná evaporace srážkové vody u tramvajové tratě s absorbéry BRENS STERED délky 1 km představuje za dobu 20 let 41 800 000 litrů vody, tj. např. objem vody pro naplnění 18,61 plaveckých bazénů olympijských rozměrů. Roční potenciál retence srážkové vody na 1 m dvoukolejné tramvajové tratě je až 3 350 litrů.

SNÍŽENÍ HLUKU A VIBRACÍ, SNÍŽENÍ TEPLOTY POVRCHŮ A AKUMULACE TEPLA

Vlastní materiálová báze syntetického recyklátu STERED vykazuje velmi vysokou absorpci zvuku. Provedená měření útlumu zvuku a vibrací u zabudovaných absorbérů v provozované koleji prokázala snížení emisí hluku o 5 až 9 dB. Betonové panely nebo zádlažba kolejí stávajících tratí jsou zásobníky tepla ze slunečního záření, přičemž jeden metr dvoukolejné tratě akumuluje teplo v množství cca 2 500 kJ. Oproti tomu jeden metr dvoukolejné tratě s absorbéry BRENS STERED akumuluje pouze cca 173 kJ a přírodní trávník se zeminou cca 210 kJ. Je tedy zřejmé, že akumulace tepla je u absorbérů hluku BRENS STERED cca 15x nižší a výrazně snižuje teplotu ovzduší, zejména v nočních hodinách. 

ZÁVĚR

Kolejový absorbér hluku s funkcí retence vody BRENS STERED byl oceněn Ministrem průmyslu a obchodu České republiky jako „Nejlepší výrobek z druhotných surovin 2018“ v soutěži Přeměna odpadů na zdroje. Toto nové a progresívní technické řešení jistě najde uplatnění v dalších evropských městech při řešení životního prostředí, humanizaci veřejného prostoru a přizpůsobení se klimatickým změnám.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Detail pryžových dílců pro útlum hluku z kolejnice – Košice – únor 2018Montáž dílců absorbérů v Košicích – únor 2018Pokládka umělého koberce na absorbéry – Košice – březen 2018Pokládka koberců rozchodníku rodu SEDUM – Košice – duben 2018Pohled na Zelenou trať BRENS v době kvetení vegetačního povrchu z rozchodníků rodu SEDUM – Ostrava – květen 2018Pohled na Zelenou trať BRENS v Košicích – realizace duben 2018

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Příhradové vibrační lišty Atlas Copco umožňují hutnit až 25 m široké pásyPříhradové vibrační lišty Atlas Copco umožňují hutnit až 25 m široké pásy (767x)
Vibrační lišty na beton z dílny švédské firmy Atlas Copco patří ke světové špičce. Nejen proto, že nabízí řešení pro kaž...
Antýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku ŠumavyAntýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku Šumavy (759x)
Bývalý královácký dvorec leží uprostřed louky v údolí řeky Vydry v Šumavském národním parku. V letech 1523 – 1818 zde pr...
Financování veřejné infrastruktury formou PPP v Holandsku (745x)
Ačkoliv se v České republice nedaří připravovat a realizovat veřejně infrastrukturní projekty formou spolupráce veřejnéh...

NEJlépe hodnocené související články

Znovuvyužití existujících ocelových mostních konstrukcí z pohledu diagnostikyZnovuvyužití existujících ocelových mostních konstrukcí z pohledu diagnostiky (5 b.)
Tento článek popisuje poznatky a zkušenosti, získané při posouzení mostu „Malá Hrabovka“, vyrobeného v roce 1991 – 1992 ...
Začíná revitalizace a elektrizace trati z Oldřichova u Duchcova do Litvínova (5 b.)
Celkovou přestavbou projde v následujících dvou letech další trať v Ústeckém kraji. Správa železniční dopravní cesty (SŽ...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Brána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v PodolskuBrána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v Podolsku (5x)
Původní most v obci Podolsko postavený v letech 1847 – 1848 přestal počátkem dvacátých let minulého století vyhovovat do...
NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“ (4x)
„Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR,“ řekl Ing. Marcel Rückl, porad...
Na silnice míří nová svodidlaNa silnice míří nová svodidla (3x)
ArcelorMittal Ostrava prostřednictvím své dceřiné společnosti ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic pokrač...
Google

Server Vodohospodářské stavby

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu

Zavřít [x]