Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Zajímavosti    XI. Konference OCELOVÉ KONSTRUKCE 2009, 28.–30. 4. 2009 28.–30. 4. 2009, Státní léčebné lázně Karlova Studánka, Hlavní lázeňská budova Libuše

XI. Konference OCELOVÉ KONSTRUKCE 2009, 28.–30. 4. 2009 28.–30. 4. 2009, Státní léčebné lázně Karlova Studánka, Hlavní lázeňská budova Libuše

Publikováno: 20.4.2009, Aktualizováno: 18.5.2009 08:06
Rubrika: Zajímavosti

Konference se zaměří na následující tematické okruhy, které odborně garantují:
1. Materiály ocelových konstrukcí – Doc. Ing. Karel Matocha, CSc.
2. Moderní technologie výroby a montáži ocelových konstrukcí – Ing. Miloslava Pošvářová
3. Povrchové a protikorozní úpravy ocelových konstrukcí – Doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc.
4. Moderní architektura s využitím oceli jako architektonického a stavebního prvku – Ing. Stanislav Cieslar
5. Realizace ocelových konstrukcí v tuzemsku eventuelně v zahraničí – Ing. Jiří Skyva
6. Ocelové konstrukce v energetice a průmyslu – Prof. Ing. Petr Horyl, CSc.

VYBÍRÁME Z PROGRAMU: SEKCE Č. 2 – MODERNÍ TECHNOLOGIE VÝROBY A MONTÁŽÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
Ing. Lucie Krejčí (Přejímka hutního materiálu podle předpisů Ministerstva dopravy ČR) – Přednáška by měla seznámit s problémy přejímek hutního materiálu dle platných TKP 19A, které mohou nastat při nedodržování těchto podmínek, zejména ze strany zhotovitelů staveb. Podrobným popisem doporučuje a vysvětluje, jakým způsobem postupovat, aby nedocházelo k časovým prodlevám a zvyšování nákladů staveb a zároveň byla prověřena kvalita materiálu.

TZÚS Praha, Ing. Simon Palupčík (Požadavky na kvalifikace organizací pro svařování betonářské oceli) – V současné době se kvalita svařování betonářské oceli dostává do popředí zájmů jak zhotovitelů, tak zadavatelů, především pak ze strany státní správy. Ministerstvo dopravy (odbor infrastruktury) schválilo a s účinností od 1. července 2008 vydalo Technické podmínky staveb pozemních komunikací TP 193 – Svařování betonářské výztuže a jiné typy spojů. Tyto TP platí pro veškeré stavby pozemních komunikací v resortu ministerstva dopravy ČR. Ačkoliv jsou požadavky TP závazné pouze pro dodavatele Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), není vyloučeno, že i ostatní investoři budou po svých dodavatelích (zhotovitelích) požadovat dokladování zajištění požadované kvality svařování dle těchto TP. Tyto TP
uvádí požadavky na zhotovitele:

  • způsobilost zhotovitele podle Metodického • odického pokynu systému jakosti v oboru pozemních komunikací MP SJ-PK č.j. 20840/01-120, část II/4,
  • posouzení způsobilosti organizace certifikačním orgánem akreditovaným k provedení certifikace podle ČSN EN ISO 3834-3 (např. TZÚS Praha, s. p.), zhotovitel musí mít platný certifikát podle ČSN EN ISO 17 660-1,
  • přítomnost alespoň jednoho pracovníka svářečského dozoru ve výrobě nebo na stavbě, který splňuje požadavky ČSN EN ISO 17660-1,
  • svary betonářské oceli musí být svařovány pouze kvalifikovanými svářeči, se speciálním výcvikem ke svařování betonářských ocelí podle ČSN EN ISO 17 660-1.

V přednášce budou detailněji specifikovány tyto požadavky s možnými způsoby zabezpečení jejich splnění.

Ing. Jaroslav Sigmund (Metodika průkazních zkoušek povlakových systémů pro ocelové konstrukce v resortu MD ČR) – V přednášce budou prezentovány výsledky dosavadních zkušeností s prováděním zkoušek podle TKP 19B, včetně problematiky činnosti laboratoří. Současně budou posluchači seznámeni s výzkumným úkolem MD ČR, který řeší firma SYN PO s. r. o., společně s firmou Mott MacDonald, pod názvem Ověření speciální metodiky urychlených korozních zkoušek povlakových systémů protikorozní ochrany ocelových konstrukcí (podle metodiky TKP kap. 19).

Doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (Legislativní požadavky při výrobě a opravách svařovaných ocelových mostních konstrukcí – teorie a praxe) – Příspěvek se zabývá problematikou schvalování postupů svařování dle ČSN EN ISO 156xx v návaznosti na související předpisy pro výrobu, opravy a montáž ocelových mostních konstrukcí. Další důležitou oblastí, při výrobě svařovaných ocelových konstrukcí, je systém řízení jakosti dle řady norem ČSN EN ISO 3834.

Ing. Jiří Hlavatý (Vliv legujících prvků na vlastnosti svarových spojů ocelových konstrukcí z jemnozrnných ocelí) – Příspěvek se zabývá vlivy legujících prvků na vlastnosti svarových spojů jemnozrnných ocelí. Problematika je zaměřena na použití přídavných materiálů a jejich vlivu na vznik možných vad ve svarových spojích převážně mostů.

Ing. Romana Černická (Problémy svarových spojů betonářské výztuže) – Příspěvek se zabývá problémy při svařování betonářské výztuže, vadami betonářských tyčí a jejich vlivem na kvalitu svarových spojů.

Ing. Miloslava Pošvářová, Ph.D. (Vliv aspektů na dobu životnosti ocelové konstrukce mostního závěru) – Příspěvek je zaměřen na výsledky výzkumného úkolu Ministerstva dopravy ČR, Systémové poruchy mostních závěrů a vyhodnocení rizik pro dopravu.

Vladimír Carbol (Vliv obsahu difúzního vodíku (HDM) plněných elektrod na kvalitu svarových spojů mostních konstrukcí) – Příspěvek se zabývá moderními plněnými elektrodami s nízkým obsahem difúzního vodíku, specifikami jejich výroby ve vazbě na kvalitu svarových spojů mostních konstrukcí. Dále budou prezentovány praktické zkušenosti s jejich aplikacemi na silničních i železničních mostech realizovaných v současnosti jak v ČR tak i v zahraničí.

Další informace najdete na SEKURKON, s. r. o., nám. SNP 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, tel./fax/zázn.: 596 762 550, GSM: 736 768 182, e-mail: ostrava@sekurkon.czwww.sekurkon.cz.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Skanska jako první v ČR realizuje kompletní konstrukce vozovek pomocí BIMSkanska jako první v ČR realizuje kompletní konstrukce vozovek pomocí BIM (1072x)
Na projektu D4 Skalka – křižovatka II/118 je právě v plném proudu pokládka asfaltových vrstev. Na této stavbě jsou pomoc...
Financování veřejné infrastruktury formou PPP v Holandsku (449x)
Ačkoliv se v České republice nedaří připravovat a realizovat veřejně infrastrukturní projekty formou spolupráce veřejnéh...
Příhradové vibrační lišty Atlas Copco umožňují hutnit až 25 m široké pásyPříhradové vibrační lišty Atlas Copco umožňují hutnit až 25 m široké pásy (444x)
Vibrační lišty na beton z dílny švédské firmy Atlas Copco patří ke světové špičce. Nejen proto, že nabízí řešení pro kaž...

NEJlépe hodnocené související články

Oprava železničního svršku na trati Velký Osek – KolínOprava železničního svršku na trati Velký Osek – Kolín (5 b.)
Na 6,5 kilometru dlouhém mezistaničním úseku dvoukolejné trati stavbaři odstranili vady snižující komfortní užívání trat...
„Vyznávám vědecký přístup ke stavebnictví. Když se nic neděje, jsem nervózní,“„Vyznávám vědecký přístup ke stavebnictví. Když se nic neděje, jsem nervózní,“ (5 b.)
říká v rozhovoru pro Silnice železnice Radim Čáp, ředitel divize 4 Metrostavu a zároveň člen představenstva, který má na...
Obchvat Opavy s kompozitním zábradlím MEAObchvat Opavy s kompozitním zábradlím MEA (5 b.)
Nově budovaný severní obchvat Opavy (I/11 Opava, severní obchvat - východní část) má výrazně ulevit dopravní situaci v m...

NEJdiskutovanější související články

Brána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v PodolskuBrána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v Podolsku (5x)
Původní most v obci Podolsko postavený v letech 1847 – 1848 přestal počátkem dvacátých let minulého století vyhovovat do...
NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“ (4x)
„Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR,“ řekl Ing. Marcel Rückl, porad...
Na silnice míří nová svodidlaNa silnice míří nová svodidla (3x)
ArcelorMittal Ostrava prostřednictvím své dceřiné společnosti ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic pokrač...
Google