Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Zajímavosti    Vytváříme moderní dopravní infrastrukturu

Vytváříme moderní dopravní infrastrukturu

Publikováno: 13.10.2017
Rubrika: Zajímavosti

Značky Morava Group je nová korporátní identita uskupení společností, mezi které patří společnost Značky Morava, a. s., společnost Silverton s. r. o. a společnost Grames s. r. o., působící na Slovensku. Všichni 3 členové se ztotožňují s firemními hodnotami, jako jsou např. etika, enviromentální politika firmy, politika jakosti, systém managementu splňující požadavky normy ISO 9001. Skupina Značky Morava Group vytváří silný celek s významným podílem na trhu v oboru dopravního stavitelství. Našim posláním je neustále zlepšovat, vyvíjet a fyzicky realizovat bezpečnost silničního provozu. Spolupracujeme s celou řadou odborných institucí v soukromé i státní sféře. Mezi ně patří specializovaná pracoviště, akreditované zkušební laboratoře i vysoké školy. Při plnění mnohdy nelehkých úkolů a výzev se můžeme opřít o naše zkušenosti trvající již 25 let.

Začátky firmy se datují do 90. let minulého století. Hlavní a nosnou činností byly realizace vodorovného dopravního značení a instalace svislého dopravního značení. Uspěli jsme při zhotovování rozsáhlejších zakázek a tím se logicky zvyšovalo tempo růstu společnosti v přímé úměře se zvýšeným objemem poskytovaných služeb. Značky Morava, a.s. následně rozšířila své portfolio produktů na prodej a instalaci svodidlových systémů, realizaci speciálních bezpečnostních povrchových úprav komunikací, aplikaci optických prvků a dalších konkrétních systémů, doplňků a příslušenství, prokazatelně zvyšující bezpečnost silničního provozu.

Běžně dodáváme materiály a hmoty menším odběratelům, mezi které např. patří příspěvkové organizace měst a obcí – Technické služby, místní firmy zabývající se dopravním značením apod. Dodávané hmoty a dopravní značení jsou opatřeny vždy potřebnou dokumentací, schvalující užití v silničním provozu.

Jsme významným odběratelem a distributorem svodidel českého výrobce, společnosti ArcelorMittal Ostrava a. s., mezi jehož hlavní výrobky patří nejrozšířenější svodidlové systémy na českých silnicích, jejichž základ tvoří svodnice typu NH4. Inovativní a odlehčenou verzi svodidel typu NH4 je nová řada zádržných systému, která je tvořena svodnicí typu AM. Novinkou na českém trhu je pak svodidlo ochraňující motorkáře tvořené dvěma pásnicemi, jež Značky Morava, a.s. nainstalovala v ČR jako první. K instalaci svodidel používáme několik beranidel značky Orteco, mimo jiné i nejsilnější typ Orteco 1000HD, kopací stroje a další techniku, abychom mohli zajistit vysokou denní výkonost při instalaci svodidel především na dálnicích a silnicích I. tříd. Naše společnost dodává a instaluje všechny typy jednostranných, oboustranných, mostních a zábradelních zádržných systému, které jsou schválený pro používání v ČR.

Specializujeme se na protinámrazové a protismykové systémy (bezpečnostní povrchové úpravy), které jsou, jak statistiky dopravní policie ukazují, velmi účinné v eliminaci dopravních nehod nebo při zmírnění jejich následků. Provedené laboratorní zkoušky a související protokoly naměřených hodnot uvádějí parametry, které překračují v mnoha ohledech požadavky dle TP213. Tyto bezpečnostní systémy aplikované na rizikových úsecích a místech jsou dopravními inženýry podloženě a oprávněně vnímány, především v nebezpečných zatáčkách a u přechodů pro chodce, za nepostradatelné.

Značky Morava Group se výrazně podílí na výstavbě bezpečné sítě dálnic a silnic nejen v ČR, ale i na Slovensku. Odvedená kvalitní práce nám v současnosti otevírá dveře i do jiných zemí EU, kde jsme již několik zakázek úspěšně dokončili a další realizujeme.

Čtenáře srdečně zveme
k osobní diskuzi na Silniční konferenci,
která se uskuteční ve dnech
18. – 19. 10. 2017 na Výstavišti Brno.

Zlepšování protismykových vlastností vozovek, regenerace, povrchové čištění, zdrsnění, odstranění nečistot, odstranění nevyhovujícího vodorovného značení, odgumování, obnova protihlukových koberců, dosažení optimálních vlastností v tunelech a na letištích…

Značky Morava Group se věnují inovacím ve všech oblastech svého působení. Stále aktuálním tématem z oblasti bezpečnosti dopravy jsou nevyhovující protismykové vlastnosti povrchů komunikací. Současný stav je na mnohých úsecích neuspokojivý.

TECHNOLOGIE PEELJET

Možnosti, jak protismykové vlastnosti zlepšit je několik. Vlastníme speciální technologii PEEL JET, která využívá síly vodního paprsku. Tlak vody až 2,5 tisíce bar dává systému dostatečnou sílu a vysoký počet trysek, každá o jiném průměrů, zajišťuje v rotujícím kotouči větší šetrnost vůči povrchu při zachovaní dostatečné agresivity ve srovnání např. rotující lišty. Nespornou výhodou je nastavitelný široky záběr tryskání, který nejen zvyšuje produktivitu, ale má pozitivní vliv na minimalizaci rozptylu součinitele třeni Fp. Se systémem PeelJET jsme realizovali již několik zakázek v rámci EU, především na mezinárodních letištích, kde je obnova povrchu dráhy (ranveje) pro dosažení požadovaných hodnot, velmi důležitá a zanedbání může mít fatální následky.

TECHNOLOGIE BLASTRAC

V loňském roce náš strojní park posílil o výkonné brokovací zařízeni BLASTRAC 2-45 DTM. Soběstačný stroj využívá k drsněni síly ocelových broků v pracovní šíři jednoho cyklu 1 150 mm. Technologie je opatřena efektivním odsáváním prachu a vybavena magnetickým sběrem ocelových broků. Tato technologie doplňuje naše možnosti zdrsňováni povrchů vozovek, odstraňováni CB slinuté vrstvy i možnosti prací na speciálních lokalitách. Brokovací stroj této velikosti je jediný v Česku.

FROSTGRIP – POVRCHOVÁ BEZPEČNOSTNÍ ÚPRAVA

V roce 2015 získala společnost Značky Morava a. s. patent na protinámrazový a protismykový systém FROSTGRIP – systém, jehož primární funkci je eliminace vlivu ledových jevů na bezpečnost provozu. V roce 2016 byly tímto systémem opatřeny další dva mosty, a to na komunikaci I/58. V letošním roce jsme realizovali více než 8 000 m2 na komunikacích v MSK kraji. FROSTGRIP je určen zejména na mostní konstrukce, nájezdové a sjezdové rampy, u křižovatek či úseků v okolí vodních toků nebo místa, která mají odlišnou tepelnou akumulaci a vodivost, oproti přiléhajícímu zemnímu tělesu, kdy vlivem proudícího vzduchu pod konstrukcí a vlivem odpařovaní vzdušné vlhkosti z konstrukce, jsou místa chladnější a je zde vyšší pravděpodobnost vzniku námrazy než v okolí. FROSTGRIP je povrchová úprava vozovky vytvářející ostrou makrostrukturu povrchu díky optimální frakci drceného žulového abraziva přilnutého k povrchu pomoci kvalitní dvousložkové pryskyřice. Případná vznikající struktura náledí je tak navíc rozbíjena pneumatikami projíždějících vozidel.

Povrch vozovky se systémem FROSTGRIP vytváří časovou prodlevu pro provedeni zimní údržby. Díky hlubší makrostruktuře, která mimo jiné lépe odvádí vodu, se opožďuje vznik námrazy i vznik náledí. FROSTGRIP zvyšuje drsnost povrchu nad standardně požadovanou hodnotu Fp ≥ 0,6 a tím snižuje nebezpečí smyku při vznikajícím náledí. Vytvořením makrostruktury v rozsahu 0,3 – 4 mm snižuje riziko smyku vozidla nejen při namrzání, ale i za mokra, kdy dochází k lepšímu odvodu vody mezi komunikací a pneumatikou, než na neošetřené vozovce. Zlepšením makrostruktury povrchu tak způsobujeme nesourodost námrazy. Vznikající námraza je zároveň méně konzistentní nežli na hladkém povrchu a projíždějícími vozidly je tak díky ostrosti struktury lépe narušována. FROSTGRIP omezuje množství a hustotu vodní mlhy vznikající za vlhka a omezuje vznik aquaplaningu. Kompletně provedena úprava FROSTGRIP navíc i opticky upozorňuje řidiče na nebezpečí možnosti vzniku námrazy. Systém FROSTGRIP se aplikuje v modré barvě, která je již zakotvena v dopravním značeni upozorňujícím na možné nebezpečí – modré dopravní knoflíky, modré směrové sloupky, modré odrazky ve svodidlech. Optické plošné upozorněni v modrém provedení je mnohonásobně účinnější. Systém FROSTGRIP je navíc vždy doplněn vodorovným symbolem A24 náledí, přímo před plochou ošetřené vozovky. Pro zajištěni kvalitního přilnuti systému předchází aplikaci vždy ošetřeni povrchu systémem PEELJET. Podklad se hloubkově vyčisti, zdrsni a homogenizuje, a to nedestruktivně.

ZEBRA ANTISLIP

O inovátorství v oboru svědčí také produkt ZEBRA ANTISLIP, který je jediným certifikovaným, opravdu protiskluzovým systémem, určeným pro přechody pro chodce. ZEBRA ANTISLIP je velmi odolný vícevrstvý nátěr na bázi studeného plastu s vrstvou žulového abraziva a retroreflexní balotiny. Doposud byly přechody pro chodce zejména za vlhka značně kluzké. Přechod pro ně je pak hlavně pro starší občany a bezprostřední děti nebezpečným. Až do nedávna nebyla na trhu certifikovaná hmota, která by zlepšení protismykových vlastností řešila. Reagovali jsme tak na opakovaný požadavek správců komunikací, zástupců obci i občanů.

TYREGRIP

TYREGRIP je obchodní označení nejstálejší a nejkvalitnější bezpečnostní protismykové úpravy (BPÚ) na trhu. Jeho aplikaci na komunikacích zvyšujeme hodnotu součinitele třeni na nebezpečných úsecích. Díky použiti modifikované epoxidové pryskyřice jako pojiva a kvalitní žuly jako zdrsňujícího kamene je naše úprava odolnější, než běžně dodávané materiály. Společnost Značky Morava a. s. doposud aplikovala vice než 150 tis. m2 tohoto systému. Systém TYREGRIP splňuje a v mnoha parametrech překračuje požadavky TP 213. Kromě základní funkce úpravy – zvýšení drsnosti a tím zkrácení brzdné dráhy, zlepšuje stabilitu vozidel v nebezpečných úsecích a opticky na tyto místa upozorňuje. Zvyšujeme adhezi (přilnavost) kol při styku s vozovkou a tím zvyšujeme bezpečnost silničního provozu. Příkladným využitím zkráceni brzdné dráhy je aplikace před přechody pro chodce, před příjezdy ke kruhovým křižovatkám, nebezpečným křižovatkám, před zastávky MHD apod. Dalším příkladem využití zlepšeni příčné stability je aplikace v nebezpečných zatáčkách nebo na sjezdových rampách.

Více informací na: www.znackymoravagroup.cz

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


Fotogalerie
Technologie PEELJETTechnologie BLASTRACProtinámrazový a protismykový systém FROSTGRIPProtiskluzový systém ZEBRA ANTISLIPBezpečnostní protismyková úprava TYREGRIP

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Příhradové vibrační lišty Atlas Copco umožňují hutnit až 25 m široké pásyPříhradové vibrační lišty Atlas Copco umožňují hutnit až 25 m široké pásy (611x)
Vibrační lišty na beton z dílny švédské firmy Atlas Copco patří ke světové špičce. Nejen proto, že nabízí řešení pro kaž...
Antýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku ŠumavyAntýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku Šumavy (606x)
Bývalý královácký dvorec leží uprostřed louky v údolí řeky Vydry v Šumavském národním parku. V letech 1523 – 1818 zde pr...
Financování veřejné infrastruktury formou PPP v Holandsku (594x)
Ačkoliv se v České republice nedaří připravovat a realizovat veřejně infrastrukturní projekty formou spolupráce veřejnéh...

NEJlépe hodnocené související články

Železniční uzel Brno má být u řeky, rozhodla centrální komise Ministerstva dopravy (5 b.)
Členové Centrální komise Ministerstva dopravy vybrali variantu řešení přestavby celého železničního uzlu Brno. Na základ...
Skanska začíná s rekonstrukcí 8 kilometrů dálnice D11 (5 b.)
Počátkem dubna Skanska zahájila plánovanou rekonstrukci osmikilometrového úseku dálnice D11. Stavební práce začaly rozší...
Projektovanie mostov v programe Easy Bridge – prvý polrok za namiProjektovanie mostov v programe Easy Bridge – prvý polrok za nami (5 b.)
Easy Bridge je jedinečný program určený pre projektantov inžinierskych konštrukcií, no predovšetkým betónových mostov. F...

NEJdiskutovanější související články

Brána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v PodolskuBrána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v Podolsku (4x)
Původní most v obci Podolsko postavený v letech 1847 – 1848 přestal počátkem dvacátých let minulého století vyhovovat do...
NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“ (4x)
„Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR,“ řekl Ing. Marcel Rückl, porad...
Na silnice míří nová svodidlaNa silnice míří nová svodidla (3x)
ArcelorMittal Ostrava prostřednictvím své dceřiné společnosti ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic pokrač...
Zavřít [x]