Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Seriály    Silniční okruh kolem Prahy    Výroba OK mostu přes Lochkovské údolí v MCE Slaný

Výroba OK mostu přes Lochkovské údolí v MCE Slaný

Publikováno: 27.10.2009
Rubrika: Silniční okruh kolem Prahy, Mosty

Most přes Lochkovské údolí (SO 202/1) je součástí Silničního okruhu kolem Prahy, konkrétně stavby 514 Lahovice – Slivenec. Společně se stavbou 513 Vestec – Lahovice, 512 Dálnice D1 – Jesenice – Vestec a již provozovaným úsekem 515 Slivenec – Třebonice vytváří jihozápadní část celého okruhu, který propojí dálnici D5 (směr Plzeň) s dálnicí D1 (směr Brno).

Ocelovou konstrukci Lochkovského mostu vyrobilo sdružení firem Max Bögl Stahl- und Anlagenbau GmbH & Co. KG z Neumarktu a MCE Slaný pro zhotovitele objektu SO 202 i celé stavby 514, kterým je sdružení stavebních firem STRABAG a. s., HOCHTIEF Construction AG a BÖGL a KRÝSL, k. s. Investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Realizační dokumentaci stavby zpracovala společnost SHP Brno společně s německou firmou LAP z Drážďan. Výrobní dokumentaci ocelové konstrukce zpracovala firma Ing. Antonín Pechal, CSc. – projektové a inženýrské služby.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Dálniční most přes Lochkovské údolí je navržen jako spojitý trám o pěti polích se vzpěradlovým rámem se šikmými podpěrami v prostředním poli, jedna nosná konstrukce pro oba jízdní směry. Trám je tvořen svařovaným ocelovým komorovým nosníkem s horní spřaženou železobetonovou mostovkou šířky 35,2 m. Převáděná komunikace je vedena ve směrovém oblouku o poloměru 747,5 m a v podélném sklonu 2,4 %. V příčném směru má dostředný sklon 4 %. Celková délka ocelové konstrukce je 425,1 m. Úctyhodné jsou však rozměry příčného řezu.

Komorový nosník mostu sestává z dolní pásnice a dvou šikmých stěn, které jsou zakončeny horními pásnicemi. Spolu s truhlíkem tvoří nosný systém také jeden vnitřní a dva vnější svařované podélníky profilu I. Tyto podélníky jsou v místech příčného ztužení podepřeny pomocí trubkových vzpěr. Na horním povrchu pásnic i podélníků jsou navařeny spřahovací trny a podélníky jsou navzájem příčně propojeny vždy čtyřmi předpínacími tyčemi průměru 40 mm. V podélném směru byla konstrukce rozdělena na 26 montážních sekcí délky od 7,7 do 26 m.

VÝROBA A MONTÁŽ
Výroba ocelové konstrukce, jejíž celková hmotnost činí 4.725 t, byla rozdělena tak, že obě mostárny vyráběly střídavě jednotlivé sekce tak, aby montáž na stavbě probíhala co nejplynuleji. Výroba konstrukce nebyla obtížná konstrukčním provedením, ale svými rozměry a hmotností. Šířka dolní pásnice činí 11,0 m, výška vnější (z pohledu zakřivení oblouku) stěny 4,8 m a výška vnitřní stěny 4,3 m. Tento profil byl rozdělen pouze na tři transportní díly: střední část dolní pásnice (šířka 5,8 m) a dva stěnové díly, sestávající z krajového dílu spodní pásnice, stěny a horní pásnice (transportní šířka cca 6 m a transportní výška cca 4,5 m). Extrémní byly i tloušťky plechů. Zatímco u stěn jsou od 18 do 65 mm a plech středního dílu dolní pásnice má tloušťku 14 mm, krajní díly dolní pásnice mají tloušťku až 165 mm a horní pásnice 110 mm (provedené z jedné tloušťky plechu) až 190 mm (ze dvou lamel tl. 100 + 90 mm). Při délkách jednotlivých sekcí vyráběných v MCE Slaný od 8 do 26 m se hmotnosti podlahových dílů pohybovaly až do 28,2 t a stěnových dílů až 95,5 t.

Pro MCE Slaný, s. r. o. přesahovaly rozměry stěnových dílů možnosti tryskacího i stříkacího boxu, a proto bylo nutno využít podélného styku na stěnách a každou ze stěn vyrábět jako dva výrobní díly. Každý z těchto dílů byl samostatně nejen vyráběn, ale i protikorozně ošetřován. Následně byly oba díly přemístěny do montážního přípravku mimo dílnu, kde proběhla sestava a svaření obou částí stěnového dílu do transportního celku a také protikorozní ochrana montážního svaru. Nátěrový systém je tvořen žárovou metalizací 100 μm na vnitřních a 120 μm na vnějších površích. Metalizované povrchy byly po žárové metalizaci napenetrovány a současně byla v této operaci vytvořena 1. mezivrstva 40 μm. Další operací bylo nanášení druhé mezivrstvy 80 μm (vrchní nátěr o tl. 80 μm bude proveden na stavbě po vybetonování spřažené betonové mostovky). Použity byly barvy od firmy Hempel.

Dílenské přejímky prováděla z pověření investora Ředitelství silnic a dálnic ČR v obou výrobnách společnost Infram, a. s. Přejímky začínaly vizuální kontrolou plechů na povrchové vady, pokračovaly přejímkami jednotlivých výrobních dílů v předotryskaném stavu, přejímkami povrchu jednotlivých výrobních dílů ve stavu otryskaném pro metalizaci a přejímkami stěnových dílů po svaření. Závěrečná přejímka každé sekce probíhala po zkušebním sestavení všech tří transportních dílů v dalším přípravku. Příprava této přejímky byla velice náročná (pro MCE Slaný, s. r. o. znamenala mimo jiné nasazení mobilních jeřábů o nosnosti 100–150 t), umožnila však provedení geodetického zaměření celé montážní sekce a jeho porovnání se zaměřením navazující sekce na staveništi. Přejímky nátěrového systému byly prováděny nezávisle na přejímkách OK a prováděla je firma Kontrol Servis, s. r. o., z Paskova.

Montáž mostu provedla firma Bögl a Krýsl, k. s., závod ocelových konstrukcí Ostrava. Oběma výrobním firmám se v průběhu celé zakázky dařilo dodávat podle dohodnutého termínového plánu a bez kvalitativních problémů. Poslední díly byly z MCE Slaný, s. r. o. dodány na stavbu začátkem června 2009 a výsun smontované ocelové konstrukce byl slavnostně ukončen 10. července 2009. Most přes Lochkovské údolí bude nesporně patřit k dominantám Silničního okruhu kolem Prahy. Pro MCE Slaný, s. r. o. a jistě i pro ostatní zúčastněné firmy bylo ctí se na jeho výstavbě podílet.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Stěnový díl v přípravkuSekce 7 sestavená pro přejímkuPřed dokončením výsunu

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Dálnice D8, stavba 0805 Lovosice – Řehlovice: část F211 Dálniční most mezi tunelyDálnice D8, stavba 0805 Lovosice – Řehlovice: část F211 Dálniční most mezi tunely (370x)
Součástí posledního úseku dálnice D8 vedoucího z Prahy na sever směr Drážďany je most, který tuto dálnicí převádí přes ú...
I/19 Žďákov, most ev. č. 19‑028I/19 Žďákov, most ev. č. 19‑028 (310x)
V minulém roce se po několikaletých soudních tahanicích rozběhla tolik očekávaná rekonstrukce dozajista světového unikát...
Přepočet železničního mostu v km 41,791 trati Tábor – Písek, Červená nad VltavouPřepočet železničního mostu v km 41,791 trati Tábor – Písek, Červená nad Vltavou (295x)
Předmětem projektu byl přepočet stávající mostní konstrukce podle nových zásad daných Metodickým pokynem pro určování za...

NEJlépe hodnocené související články

Přepočet železničního mostu v km 41,791 trati Tábor – Písek, Červená nad VltavouPřepočet železničního mostu v km 41,791 trati Tábor – Písek, Červená nad Vltavou (5 b.)
Předmětem projektu byl přepočet stávající mostní konstrukce podle nových zásad daných Metodickým pokynem pro určování za...
Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice – Česká Lípa SO 101 – montáž mostuRekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice – Česká Lípa SO 101 – montáž mostu (5 b.)
Stávající železniční most se nachází na okraji města Lovosice v její průmyslové zóně u komplexu Lovochemie, který zde př...
Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice – Česká Lípa – předepnutí mostních pilířů P3 a P4Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice – Česká Lípa – předepnutí mostních pilířů P3 a P4 (5 b.)
Ve dvou předchozích článcích byl popsán původní stav konstrukce a postupy prací na rekonstrukci mostu především v souvis...

NEJdiskutovanější související články

Posouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolíPosouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolí (3x)
Stavba spřaženého ocelobetonového mostu byla zahájena na podzim roku 2007. Jeho nosná konstrukce byla dokončena koncem r...
Rekonstrukce železničního mostu v Boršově nad VltavouRekonstrukce železničního mostu v Boršově nad Vltavou (2x)
V roce 2015 byl uveden do provozu zrekonstruovaný most, který je součástí stavby “Revitalizace trati České Budějovice – ...
Pražský okruh výrazně zkrátí cestujícím na Letiště Praha dobu jízdyPražský okruh výrazně zkrátí cestujícím na Letiště Praha dobu jízdy (2x)
Otevření Pražského okruhu v jižní části města zkrátí řidičům, kteří se potřebují dostat na letiště Praha/Ruzyně, dobu jí...

Server Občanská výstavba

Trendy z Milána? Každý je může mít!

Trendy z Milána? Každý je může mít!

Zavřít [x]