Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Mosty    V Plzni pokračuje rekonstrukce mostu Generála Pattona

V Plzni pokračuje rekonstrukce mostu Generála Pattona

Publikováno: 14.5.2018
Rubrika: Mosty

Loni na jaře zahájila společnost COLAS CZ rekonstrukci mostu Generála Pattona v Plzni. Jde o jednu z nejdůležitějších a nejvytíženějších dopravních tepen města, která převádí pozemní komunikaci I/20, tramvajovou trať a chodník pro pěší přes řeku Mži, Tyršovu ulici, Lochotínskou ulici a přes cyklostezku. Po rekonstrukci bude most nově převádět i cyklostezku.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

  • Objednatel: ŘSD ČR a Statutární město Plzeň
  • Zhotovitel: Společnost Plzeň, most gen. Pattona CCZ-CRL, vedoucí společník COLAS CZ, a. s.
  • Autorský dozor: Pontex s. r. o.
  • Technický dozor stavby: Woring s. r. o.

Výstavba mostu generála Pattona ev. č. 20-036..1 a ..2 započala roku 1967 a byla dokončena roku 1972. Tehdejší most Antonína Zápotockého byl součástí severojižního průtahu Plzní a spojil centrum města se severním předměstím. Od roku 1990 nese jméno Generála Pattona.

Most je z hlediska směrového řešení veden v přímém úseku a šikmost mostu je 91 g. Most tvoří dvě samostatné nosné konstrukce o šesti polích, a to délek 22,6 + 23,1 + 42,0 + 51,3 + 41,0 + 22,6 m, které jsou odděleny středovou spárou. Celková délka obou nosných konstrukcí je shodná, a to 203,9 m. Nosnou konstrukci tvoří 4komora s krátkými konzolami, šířka nosné konstrukce je 15,3 m. Výška nosné konstrukce je 1,2 m, u pilíře P4 a P5 je však náběh až na výšku nosné konstrukce 2,6 m.

ZAHÁJENÍ REKONSTRUKCE

Rekonstrukce mostu generála Pattona probíhá ve dvou etapách. V 1. etapě, která probíhala v roce 2017, byl rekonstruován levý most ve směru z centra města Plzně na Karlovy Vary. Ve 2. etapě, která bude probíhat letos, přijde na řadu rekonstrukce pravého mostu v opačném směru. V roce 2018 proběhne také celoplošná sanace nosné konstrukce a spodní stavby. S dokončením stavby se počítá v roce 2019, kdy by stavební práce už neměly omezovat provoz.

První etapa byla rozdělena na čtyři fáze, a to z důvodu zachování provozu ve dvou jízdních pruzích. V 1. fázi byla provedena demolice tramvajové trati, místo ní byla položena provizorní asfaltová vrstva. Tramvajový provoz byl v této chvíli pomocí povrchových kolejových spojek/výhybek typu Californien osazených na začátku a konci úseků obousměrný, a to po tramvajové trati pravého mostu. Dále bylo provedeno osazení nových sloupů trakčního vedení a následné převěšení závěsů trakčního vedení.

POKRAČOVÁNÍ PRVNÍ ETAPY

Ve 2. fázi proběhlo frézování stávající vozovky a demolice původní římsy včetně mostního zábradlí a vyrovnávací desky. Byla také provedena demolice mostních dilatačních závěrů na obou opěrách v šířce platné pro fázi 2. V této fázi také proběhl výkop přechodové oblasti za opěrami a demolice stávající přechodové desky v potřebném rozsahu.

V původních záměrech rekonstrukce bylo také uvažováno s demolicí závěrných zídek a s repasí původních válcových jednosměrných ložisek na opěrách. Po obnažení závěrných zídek a provedení zkoušek na stávajících betonech, které odhalily vysoký stupeň jeho degradace, bylo přistoupeno k nutné demolici úložného prahu opěry a kompletní výměně mostních ložisek. Z tohoto důvodu bylo nutné zvednout nosnou konstrukci pomocí hydraulických lisů, uložených na provizorní skruži PIŽMO, a následně ji provizorně uložit na provizorní kluzné stolice, a to do doby, než budou osazena definitivní ocelová kalotová ložiska.

Samotná demolice úložného prahu probíhala diamantovými řeznými lany, která rozřezala úložný blok na jednotlivé části. Následně byly tyto části vytaženy přes přechodovou oblast a odvezeny. Tento postup byl zvolen na základě nedostatečného prostoru na líci opěry.

DOKONČENÍ PRVNÍ A ZAHÁJENÍ DRUHÉ ETAPY

Po provedení demoličních prací následovala výstavba nových částí opěry a nové vyrovnávací železobetonové desky, spřažené pomocí kotevních trnů HILTI HCC-B s původní komorovou konstrukcí. Následovalo osazení nového dilatačního závěru se sníženou hlučností, pokládka izolačních vrstev a zbudování nové římsy v šířce 2,0 m, která slouží pro pěší provoz na mostě. Mostní římsa byla také opatřena plastovými chráničkami s protahovací šachtou pro převedení IS. Poté byly položeny asfaltové vozovkové vrstvy a na závěr bylo osazeno nové mostní zábradlí. Před uzavřením vstupních otvorů do komory spřaženou deskou byla také provedena důkladná pasportizace dutin komory a diagnostika vybraných kabelů vnitřního předpětí a jejich zakotvení. V druhé fází 1. etapy byla také realizována montáž přeložky plynovodního potrubí.

Ve třetí fázi 1. etapy probíhaly demoliční a betonářské práce podobně jako ve druhé fázi. Nyní ovšem přibyla realizace tramvajové trati, po jejímž dokončení byl tramvajový provoz na trati zdvoukolejněn. Ve čtvrté fázi byla dokončena římsa v místě cyklostezky v šířce 2,5 m a osazeny odvodňovací obrubníky. Římsa již měla svou finální šířku 4,5 m. Po dokončení římsy byl uveden provoz na mostě i na římse do finálního stavu.

Letos bude probíhat druhá etapa. Průběh bude stejný jako v první etapě, ovšem s tím rozdílem, že na římse nebude cyklostezka. Z toho důvodu bude římsa široká pouze 2,25 m a odpadne fáze 4. V roce 2018 bude také probíhat celoplošná sanace nosné konstrukce a spodní stavby, a to souběžně s etapou 2.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor

www.colas.cz


Fotogalerie
Most generála Pattona – rekonstrukce levého mostu, 1. etapa 2. fázeDemontáž stávající tramvajové tratiHydraulické lisy a provizorní ocelové stolice pro zvedání nosné konstrukceMostní opěra po demolici závěrné zídky a úložného prahuStávající kamenný obklad mostního křídlaPohled na provizorní skruž PIŽMO (podepření nosné konstrukce)Bednění nového úložného prahu a pohled na novou přeložku plynovoduVýkop přechodové oblasti se záporovým paženímKonzolové bednění římsyNová přeložka plynovodu vedená v nerezové chráničceBetonáž nové vyrovnávací deskyNová vyrovnávací deska spřažená s původní nosnou konstrukcí

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Most Sucha Beskidzka v PolskuMost Sucha Beskidzka v Polsku (982x)
Nový most nad řekou Skawa na státní silnici DK 28 v Polsku byl realizován jako jednopolový most tvořený ocelovou konstru...
Dálniční most D1-035Dálniční most D1-035 (966x)
Společnost SMP CZ provádí rekonstrukci a rozšíření mostu D1-035 v km 29,161 dálnice D1. V druhé polovině září je již dok...
Antýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku ŠumavyAntýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku Šumavy (957x)
Bývalý královácký dvorec leží uprostřed louky v údolí řeky Vydry v Šumavském národním parku. V letech 1523 – 1818 zde pr...

NEJlépe hodnocené související články

Rekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně – Karlovy VaryRekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary (5 b.)
V září 2017 započala společnost Edikt a. s. s rekonstrukcí mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary. Jedná...
Lávka pro pěší přes řeku Otavu, Hradiště – Sv. Václav, Písek – SO 301 LávkaLávka pro pěší přes řeku Otavu, Hradiště – Sv. Václav, Písek – SO 301 Lávka (5 b.)
Řeka Otava je nad jezem u Václavského předměstí přemostěna dvěma nestejně dlouhými lávkami pro pěší a cyklisty šířky 3,3...
Rekonstrukce železničního mostu na trati Pňovany – BezdružiceRekonstrukce železničního mostu na trati Pňovany – Bezdružice (5 b.)
Ke konci minulého roku vypsala Správa železniční dopravní cesty společně s Plzeňským krajem veřejnou soutěž na dodavatel...

NEJdiskutovanější související články

Posouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolíPosouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolí (3x)
Stavba spřaženého ocelobetonového mostu byla zahájena na podzim roku 2007. Jeho nosná konstrukce byla dokončena koncem r...
Rekonstrukce železničního mostu v Boršově nad VltavouRekonstrukce železničního mostu v Boršově nad Vltavou (2x)
V roce 2015 byl uveden do provozu zrekonstruovaný most, který je součástí stavby “Revitalizace trati České Budějovice – ...
ODPOVĚĎ: K vyjádření prof. Ing. Jiřího Stráského, DSc., ke kritice zavěšeného mostu přes Odru – uveřejněno v časopise Silnice Železnice, v čísle 4/2009 (2x)
Cílem kritiky je, aby naše stavby byly trvanlivé s minimální údržbou, hospodárné a aby si investor, projektant a zhotovi...
Google

Server Vodohospodářské stavby

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

Zavřít [x]