Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Doprava    Železniční infrastruktura    „Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská“ – výstavba nástupišť

„Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská“ – výstavba nástupišť

Publikováno: 18.6.2019
Rubrika: Železniční infrastruktura

Společnost REMEX CZ a. s. realizovala v období srpen 2017 až prosinec 2018 jako dodavatel společnosti OHL ŽS a. s. výstavbu tří nástupišť v rámci stavby „Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská“. Předmětem díla bylo dokončení 3. nástupiště, částečně zrealizovaného již v 1. stavbě a dále kompletní rekonstrukce nástupišť č. 5 a 6.

Na nástupišti č. 3 (SO 34-33-23.2) bylo sneseno stávající provizorní nástupiště a následně osazena nová hrana nástupiště v délce 23 m. Po odkrytí rubu opěrné zdi bylo nezbytné na základě zjištěného skutečného stavu rozšířit rozsah prací o zřízení vodotěsných izolací zabraňujících průsaku vody přes líc stávající kamenné zdi v přednádraží. Celkově byla provedena nová skladba krytu 3. nástupiště včetně vodotěsných izolací v délce 77 m. Nástupiště č. 5 (SO 34-33-25.2) bylo v délce 75 m zřízeno jako ostrovní mezi kolejemi č. 102 a 104, které plynule pokračovalo v jednostranné nástupiště vedoucí podél výpravní budovy a opěrné zdi přednádraží. Celková délka nástupiště činila 400 m. Nástupiště č. 6 (SO 34-33-26) bylo umístěno mezi kolejí č. 101 a 103 a jeho celková délka činila 300 m, šířka nástupiště se pohybovala v rozmezí od 8 do 10 m. Celkem tedy bylo v rámci stavby zřízeno 1 098 m nástupištní hrany.

Všechna nástupiště byla realizována z nástupištních železobetonových prefabrikátů ŽPSV typu L 120 s osazeným ocelovým profilem, který tvořil samotnou nástupištní hranu. Pouze v místech podchodu a zavazadlového tunelu bylo využito zkrácených atypických prefabrikátů L 120 se zkrácenou základnou na 40 – 50 cm. Pro zajištění stability prefabrikátů bylo technicky nezbytné kotvení do železobetonové desky. Při provádění zásypů byly provedeny betonové patky pro zastřešení nástupišť a pokládka kanalizačního potrubí, které odvádí dešťovou vodu ze zastřešení. V nástupišti č. 6 byl navíc osazen kabelovod. Po zřízení zásypů byla provedena betonáž železobetonové desky o mocnosti 200 mm. Na tuto desku byla na základě požadavku do betonu ukládána velkoformátová dlažba z žuly, tak jak je obvyklé v městě Plzni. Varovný pás byl zhotoven z umělého probarveného kamene. Poklopy v nástupištích byly osazeny jako ocelové prvky, které bylo nutno zadláždit žulovou dlažbou. Kolem sloupů přístřešků byla osazena dlažba ze štípaných kostek o velikosti 50 mm. Všechna realizovaná nástupiště byla zakončena monolitickými zídkami s osazeným zábradlím.

K nejsložitější části celé výstavby nástupišť patřila koordinace s jednotlivými profesemi, ať už se jednalo o železniční spodek a svršek, inženýrské sítě, výstavbu podchodu pro cestující, výstavbu zavazadlového tunelu, nebo osazení přístřešků. Tento stav si vyžádal detailní rozfázování výstavby na etapy. Provedení jednotlivých etap muselo být v naprostém souladu s plánovanými výlukami, neboť po jejich skončení se část nástupiště zpřístupnila cestující veřejnosti. Poslední část výstavby probíhala po osazení kolejového roštu, což si vyžádalo nasazení dvoucestného rypadla s přívěsným vozíkem, který zajištoval transport a manipulaci s materiálem.

Nad rozsah projektové dokumentace byla, vzhledem k havarijnímu stavu konstrukce po jejím okrytí, provedena oprava zastropení podzemních prostor spočívající ve vybourání stávajícího zastropení a jeho nahrazení železobetonovými prefabrikáty, u zavazadlového tunelu byla provedena oprava klenby osazením ocelového nosníku vynášejícího hmotnost nástupištní hrany v místě oslabení klenby.

I přes značný počet technických změn vyvolaných především rozdílem předpokládaného a skutečného stavu původních objektů, byly realizované stavební objekty dokončeny v předpokládaném termínu a požadované kvalitě.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Pohled z 6. nástupištěPohled na železniční stanici Plzeň, Hlavní nádražíVyužití dvoucestných rypadel při demontáži stávajících nástupišť

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Dálkové ovládání Posázavského PacifikuDálkové ovládání Posázavského Pacifiku (425x)
Společnost AK signal Brno a. s. uvedla do provozu dálkové ovládání Posázavského Pacifiku, resp., řečeno jinými slovy, dá...
Třetí madridský železniční tunel Atocha – ChamartínTřetí madridský železniční tunel Atocha – Chamartín (402x)
V roce 2017 se v Madridu chystá otevření stavby, která bude mít značný význam pro provoz španělských vysokorychlostních ...
Prorážka prvního Ejpovického tunelu na trati Rokycany – PlzeňProrážka prvního Ejpovického tunelu na trati Rokycany – Plzeň (400x)
Myšlenka modernizace trati Rokycany – Plzeň se zrodila po přelomu tisíciletí; reálně se projektová příprava nastartovala...

NEJlépe hodnocené související články

Modernizace ŽST Cheb: „Nové výzvy a zkušenosti s řešením škvárového podloží v zemní pláni“Modernizace ŽST Cheb: „Nové výzvy a zkušenosti s řešením škvárového podloží v zemní pláni“ (5 b.)
Pro realizaci rekonstrukce železniční stanice Cheb jasně hovořil popis jejího stavu: Není zajištěn bezbariérový přístup ...
Optimalizace traťového úseku „Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část“ pokračuje, aktuálně se nejvíce mění železniční stanice VršoviceOptimalizace traťového úseku „Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část“ pokračuje, aktuálně se nejvíce mění železniční stanice Vršovice (5 b.)
Od poslední zprávy o dění na stavbě v současnosti největší pražské železniční zakázky již uplynulo pár měsíců, co se ted...
Modernizace spádoviště v žst. Praha-Libeň včetně protihlukových opatřeníModernizace spádoviště v žst. Praha-Libeň včetně protihlukových opatření (5 b.)
Účelem stavby bylo vyřešit snížení nadlimitní hladiny hluku vznikající na libeňském spádovišti. Hluk je způsoben zejména...

NEJdiskutovanější související články

Aktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoruAktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoru (1x)
Modernizace koridoru začala již v říjnu roku 2005, a sice prvním úsekem Strančice – Praha Hostivař. Následovali úseky Be...
Česká Lípa má nové vlakové nádražíČeská Lípa má nové vlakové nádraží (1x)
Železniční uzel Česká Lípa je druhým největším železničním uzlem Libereckého kraje. Skanska v rámci modernizace, která b...
Nová podbíječka Unimat už je ve stáji HROCHOSTROJNová podbíječka Unimat už je ve stáji HROCHOSTROJ (1x)
Společnost Hrochostroj převzala v srpnu letošního roku novou automatickou strojní podbíječku Unimat 08-275/3S, která dos...
Google