Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2011    Úsek mezi Lovosicemi a Bílinkou otevře ŘSD později

Úsek mezi Lovosicemi a Bílinkou otevře ŘSD později

Publikováno: 14.12.2011
Rubrika: 2011

Ředitelství silnic a dálnic posune otevření úseku Lovosice – Bílinka na D8. Vedení organizace musí před uvedením stavby do předčasného užívání dokončit všechny nutné práce a zejména administrativní záležitosti.

 

I přes značné problémy v investorské přípravě stavby D8 0805 Lovosice – Řehlovice, si ŘSD ČR společně se zhotovitelem stavby D8 0805, SSŽ – MTS (vedoucí sdružení firma Eurovia a.s.) vytyčili obtížný cíl - zprovoznit dílčí dálniční úsek do konce roku 2011. Předpoklad nabytí právní moci posledního stavebního povolení do 31.8.2011 se však nenaplnil. Stavební povolení nabylo právní moci až 4.11.2011. Ve zbývajícím krátkém časovém úseku se pak již nepodařilo předpokládaný termín zprovoznění úseku v roce 2011 splnit.

Po diskuzích s dotčenými orgány státní správy a MD bylo nyní rozhodnuto zajistit dodatečné stavební povolení (oproti původně předpokládané změně stavebního povolení) na SO B202 most Vchynice.

Dodatečné stavební povolení musí být vydáno kvůli technickým úpravám na mostu Vchynice, které již proběhly v době výstavby a byly provedeny mj. i na základě podmínek původního stavebního povolení. K potřebě změny stavebního povolení bylo přistoupeno z důvodu technických změn na mostě. Nejzásadnější změnou je rozdělení jedné nosné konstrukce mostu sloužící pro oba dálniční směry na dvě samostatné konstrukce.

„V tuto chvíli jde již jen o administrativní záležitost. Ovšem bez ní dálnici nezprovozníme,“ říká ředitel Závodu Praha Jiří Mayer.

Informace o novém úseku
Po uvedení úseku mezi Lovosicemi a Bílinkou do předčasného užívání se spojení mezi Lovosicemi a Ústím nad Labem a dále do Německa posune o důležitý kus kupředu. Zprovoznění je důležité nejen pro řidiče, ale i pro obyvatele Lovosic a okolních obcí. S otevřením tohoto úseku se totiž významně zlepší napojení na silnici I/8 a dále do Ústí nad Labem.

Dlouhé měsíce, kdy se stavěla část dálnice D8 mezi Lovosicemi a Bílinkou, byla doprava na konci stávající dálnice D8 u Lovosic významně omezena. Napojení na I/8 vedlo po složitém systému kruhových objezdů a objízdných trasách. Řidiči pak mohli pro cestování do Ústí nad Labem využívat jako alternativu přetíženou silnici I/30 podél Labe. „U Lovosic doprava kolabovala. Napojení na silnici I/8 bylo složitě vedené po komplikovaném systému kruhových objezdů.“ vysvětluje ředitel Závodu Praha Jiří Mayer.

Uvedením úseku mezi Lovosicemi a Bílinkou do předčasného užívání se napojení na silnici I/8 se vozidla vyhnou kruhovým objezdům a po dálnici dojedou až za obec Bílinka, kde bude D8 nově končit. ŘSD si od otevření nového úseku slibuje zmírnění kongescí dopravy na silnici č. I/30 a č. I/15 v městě Lovosice. Definitivní vyřešení problému přetížených komunikací lze však očekávat až zprovozněním celého dálničního úseku D8 0805.

Nově otevřená komunikace by měla být uvedena do tzv. předčasného užívání, což ovšem neznamená, že by zde docházelo k nějakým omezením. ŘSD vede v dokumentaci oficiálně stavbu jako celek z Lovosic do Řehlovic (pod označením D805). „Stavba projektu tak bude oficiálně hotová a papírově kompletní až po dokončení celého úseku od Lovosic do Řehlovic. Ovšem abychom mohli zlepšit napojení na I/8 a ulehčit dopravě v okrajové části Lovosic a na I/30, rozhodli jsme uvést část z Lovosic do Bílinky do předčasného užívání,“ vysvětluje Jiří Mayer.

Uvádění komunikací do tzv. předčasného užívání, které je prováděno kvůli neodkladné dopravní situaci na příslušné silnici nebo na alternativních komunikacích, ovšem může někdy mít i svou stinnou stránku. „Každé zprovoznění, které se provádí formou předčasného užívání, může spustit celou řadu administrativních podnětů. A i v případě tohoto úseku se musíme s jedním z nich dodatečně vypořádat,“ říká Jiří Mayer.

Informace o celém úseku D805 Lovosice - Řehlovice
Stavba 0805 Lovosice – Řehlovice je částí uceleného dálničního tahu dálnice D8 Praha – státní hranice Česko/Německo. Dálnice D8 je součástí IV. Evropského multimodálního dopravního koridoru Berlín – Drážďany – Praha – Bratislava –Györ – Budapešť – Arad – Craiova – Sofie – Plovdiv – Istanbul.

V rámci dálničního systému České republiky bude tento tah výhledově veden po dálnicích D8 a D3 a bude rovněž spojovat severočeskou, pražskou a středočeskou aglomeraci s táborským a českobudějovickým regionem.

Z hlediska realizace se stavba dělí na samostatné části A – F, které však nebudou uváděny do provozu samostatně. Stavba 0805 bude zprovozněna jako celek tak, že v návaznosti na již provozované úseky bude představovat ucelený tah Praha – Ústí nad Labem – státní hranice Česko/Německo. Při návrhu trasy dálnice D8, stejně jako při posuzování vlivu dálnice na ochranu životního prostředí a zdraví (jakost vody, jakost vzduchu, tuhé odpady, hluk aj.) byly aplikovány zásady evropských norem a harmonizačních dokumentů, směrnic a úředních věstníků Evropského společenství. Trasa stavby 0805 dálnice D8 vyhovuje požadavkům dopravní politiky a její vliv na obyvatelstvo a životní prostředí je na akceptovatelné úrovni.

Stavba 0805 navazuje v prostoru Lovosic na již vybudovanou stavbu 0804. Začíná mimoúrovňovou křižovatkou (MÚK) se silnicí I/15 (I/30) a pokračuje v trase původní silnice I/8 přes obec Vchynice, nad kterou se odklání vpravo kolem vrchu Lovoš, kde je u obce Bílinka rovněž MÚK s napojením na silnici I/8 na Teplice. Trasa dálnice pokračuje přes Opárenské údolí kolem obcí Chotiměř a Dobkovičky do úbočí podél Labe nad Litochovicemi a Prackovicemi. Zde v bývalém prackovickém lomu prochází jeho hlavní stěnu tunelem délky 270 m, přechází údolí a dalším tunelem délky 620 m se dostává do prostoru obce Radejčín. Zde se trasa již svažuje kolem obce Habrovany k obci Řehlovice, kde se v pravém oblouku napojuje na již vybudovanou a provozovanou stavbu 0806 Řehlovice – Trmice. V Řehlovicích je rovněž navržena MÚK s rychlostní silnicí R63. Součástí stavby dálnice jsou i přeložky silnic I., II. a III. tříd, polních cest a místních komunikací, přeložky inženýrských sítí, objekty vodohospodářské, rekultivace, vegetační úpravy, protihluková opatření, demolice a další.

Popis jednotlivých částí stavby
Stavba 0805 A (trasa dálnice) – Tato část je samostatnou stavbou dálnice D8, která je kapacitním dopravním řešením navazujícím na dopravu stávající silniční sítě. Předmětem stavby je vybudování komunikace dálničního typu v kategorii D 27,5/120.

Stavba 0805 B (most Vchynice) – Novostavba zakrytého dálničního mostu délky 232 metrů a 840 metrů dlouhé komunikace III. třídy.

Stavba 0805 C (most Opárno) – Jedná se o novostavbu dálničního obloukového železobetonového mostu o rozpětí 135 metrů se spolupůsobící předpjatou deskovou mostovkou. Celková délka mostu je 275 metrů a výstavba letmou betonáží je řešena vyvěšováním oblouku zpětnými závěsy bez zásahu do prostoru údolí.
Stavba 0805 D (most Dobkovičky) – Předmětem je novostavba dálničního mostu, jehož nosnou konstrukci tvoří trámový předpjatý spojitý nosník. Celková délka mostu je 454,70 metru.

Stavba 0805 E (tunel Prackovice) – Novostavba dálničního tunelu, který prostupuje masiv hřebene kopce Debus ve vrcholové partii Prackovického lomu nad obcí Prackovice a vyúsťuje na opačné straně úbočí nad údolím „Uhelné strouhy“. Délka tunelových trub je 260, resp. 270 metrů.

Stavba 0805 F (tunel Radejčín) – Stavba zahrnuje realizaci dálničního tunelu, dálničního mostu mezi tunely a kompletního tělesa dálnice v délce 1080 m. Dálniční tunelové trouby Radejčín délky 600 a 620 metrů podchází plochý Radejčínský hřbet Českého středohoří východně od nádraží Radejčín.

Název stavby:
Délka: 16 413 m
Zhotovitel: Sdružení D8 0805, SSŽ-MT S (EUROVIA CS, Metrostav, SMP CZ, Berger Bohemia)
Cena: 9 850 778 000 Kč (bez DPH)
Zahájení stavby: 10/2007
Předpokládané dokončení: 2014

 

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Trasa D pražského metra nabývá v rukách projektantů konkrétní podobuTrasa D pražského metra nabývá v rukách projektantů konkrétní podobu (160x)
Od druhé poloviny minulého století se celosvětově zaznamenává výrazný a stále vzrůstající přesun venkovského obyvatelstv...
VIDEO: Novinky kolem výstavby obchvatu Frýdku-Místku (54x)
Bude, nebude? Postaví se severní, či jižní? Podaří se ekologům zhatit výstavbu jižní varianty? Budou na realizaci peníze...
Pasivní bezpečnost pozemních komunikací v souvislosti s čely propustkůPasivní bezpečnost pozemních komunikací v souvislosti s čely propustků (48x)
Problematika snižování účinků nárazů na cestující při dopravní nehodě se dosud řešila převážně cestou optimalizace defor...

NEJlépe hodnocené související články

Boží Dar chystá opravu silnice na Klínovec a nové inženýrské sítě (5 b.)
Boží Dar chystá rekonstrukci silnice na Klínovec, a to v úseku od křižovatky na Vejprty až na nejvyšší vrchol Krušných h...
ŘSD uvede do provozu část křižovatkyDobrovského - Svitavská radiála v Brně (5 b.)
Týden před vánocemi brněnský závod Ředitelství silnic a dálnic ČR významně uleví dopravní situaci v moravské metropoli. ...
Čtyři jednosměrné ulice v Pardubicích jsou cyklistům obousměrné (5 b.)
Čtyři jednosměrné ulice v Pardubicích se cyklistům otevřely v obou směrech. Jsou to Sezemická, Jindřišská a dvě krátké u...

NEJdiskutovanější související články

Trasa D pražského metra nabývá v rukách projektantů konkrétní podobuTrasa D pražského metra nabývá v rukách projektantů konkrétní podobu (7x)
Od druhé poloviny minulého století se celosvětově zaznamenává výrazný a stále vzrůstající přesun venkovského obyvatelstv...
Evropské peníze na další velký dopravní projekt (4x)
Řídící orgán Operačního programu Doprava dosáhl prosazení dalšího velkého železničního projektu u Evropské komise. V min...
Mladí architekti navrhli novou podobu brněnského nádraží v centru (2x)
Skupina mladých architektů navrhla novou podobu brněnského železničního nádraží při zachování jeho polohy v centru. Před...
Google

Server Vodohospodářské stavby

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu

Zavřít [x]