Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Zajímavosti    Udělej a zapomeň aneb O výrobcích ze zemí Unie

Udělej a zapomeň aneb O výrobcích ze zemí Unie

Publikováno: 21.6.2006, Aktualizováno: 27.11.2008 20:06
Rubrika: Zajímavosti

S názvem systému kvality „Udělej a zapomeň“ jsem se seznámila při jedné z přejímek svařované konstrukce. Pojmenoval ho tak investor stavby. Výraz se mi tak zalíbil, že poté, co jsem se setkala s mostními lamelovými závěry rakouského výrobce, jsem nenašla přiléhavější kvalitativní pojmenování tohoto výrobku. Mostní závěry typu RW-E2 totiž již po necelých čtyřech měsících provozu vykazují zásadní funkční vady, pro které je výrobek nepoužitelný. Navíc je podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, nebezpečný.

Co se vlastně stalo?
Tehdy existující firma Primo – příslušenství mostů dovezla do České republiky uvedený závěr a zabudovala jej do stavby. Lamelový mostní závěr RW je vyráběn jako mostní závěr s jednoduchým těsněním spáry RW 81 (jednoprofilový) nebo jako mostní závěr s vícenásobným těsněním spáry a s elastomerovým roznášecím mechanismem v typech RW 160E2, RW 240E3 a RW 320E4. Varianty se liší velikostí dilatačních posunů. Základními modulovými prvky lamelových mostních závěrů jsou: ocelové krajní nosníky, střední nosníky – lamely, spojovací prvky (roznášecí mechanismus ELSS), svěrná lišta, upevňovací kolíky a elastomerový těsnicí pás. Roznášecí a řídící mechanismus (podpěrné části) tvoří prvky umístěné na krajových konzolách.
Potud citace technických parametrů z certifikátu výrobku, vydaného Autorizovanou osobou TZÚS Praha. První případ poruchy se objevil na severní Moravě na silnici I/48 (v září 2005) po roce uvedení do provozu. Naštěstí správce mostu zareagoval, provedl opatření (snížení rychlosti atd.) a vyzval zhotovitele k okamžitému řešení. Supervize stavby – Mott MacDonald – byla také vyzvána ke spolupráci, zjišťovala příčiny poruch a současně dávala doporučení k řešení. Byly prověřovány veškeré doklady z doby zabudování výrobku do stavby v roce 2003, a to:

  • certifikát platný pro ČR, č. 09-00610, na výrobek RW –160E2 lamelové mostní závěry,
  • STO č. 09-00608 (včetně deklarace podle TP 86), průkazní zkoušky odst. A2, A3 a A4,
  • zkoušky na únavu materiálu, kinematiku pohybu a vratné síly (v STO tab. 4.1, pod číslem 12, 13 a 14).


Poškození elastomerového prvku ELSS na silnici I/48 – stav po třech měsících po opravě (viditelné trhliny).

V Protokolu o certifikaci bylo výslovně uvedeno: „Ověřovací zkoušky výrobku byly provedeny u výrobce pod dohledem TZÚS (AO 204). Byl předložen Certifikát pro elastomerový řídící blok ELSS podle EN 10 204 3.1.B (výrobce Lord Metalgomma S.p.A, Via Moscatello 64-46040 Castellaro Monzambano, Italy, EU, číslo 086/03, datum 24. března 2003).“ Podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády (NV) č. 163/2002 Sb., § 5, ze dne 20. října 2003 bylo také na uvedený výrobek vystaveno Prohlášení o shodě. Dodávku tvořily čtyři mostní závěry, protokoly výrobce a dodavatele o potvrzení jakosti dodávky a zabudování výrobku, včetně měření:

  • FUG-Prüfprotokol (WA-Nr. 75 469, z 20. října 2003) vystavil a podepsal zaměstnanec RW a jednatel firmy Primo,
  • Protokol o výrobě, montáži a osazení mostních závěrů ze 4. prosince 2003, vystavil a podepsal zaměstnanec RW a jednatel firmy Primo.

Zjištění poruch mostních závěrů
Mostní závěry byly vyrobeny v roce 2003 a zabudovány 4. prosince 2003. Most byl uveden do provozu a zatěžován silniční dopravou od června 2004. V průběhu roku 2005 byly správcem objektu pozorovány v horní části mostního závěru poruchy svarů, vznik trhlin a následně porušení celého přípoje náběhů z vozovkové do římsové části. Supervize stavby provedla (na základě oznámení o zjištěných poruchách) vlastní prohlídku objektu v říjnu 2005. Při kontrole ocelových částí krajových profilů, středového nosníku a lamel byly zjištěny trhliny ve svarech spojů středového profilu v přechodu z vozovkové do chodníkové části. V některých případech došlo k roztržení celého svaru. Při podrobné prohlídce byly při průjezdu vozidel a jejich najetí na mostní závěr pozorovány (z vozovky v jízdním pruhu) tyto jevy:

  • Ze strany vozovky došlo k zatlačení středového profilu mostního závěru o 5 mm pod úroveň krajových profilů. Konzolová část chodníkové části mostního závěru však výškově držela stávající polohu, bez projevu pohybu. Vznikla tak tahová napětí v místě svaru spojení vozovkové a chodníkové části. Současně byla pozorována výrazná vibrace středového profilu a jeho kroucení v ose profilu. Na základě tohoto pozorování bylo podrobně zkontrolováno uložení středového profilu na elastomerové prvky ELSS z dolní strany mostního závěru.
  • V oblasti jízdních pruhů se porušily prvky ELSS střihem – některé byly roztrženy, jiné zcela destrukčně porušeny a části byly odhozeny na opěru. V ostatních místech byly bloky porušeny střihem, s viditelnými výraznými trhlinami. V této fázi poruchy byly středové lamely udržovány na svém místě pouze díky těsnicím vozovkovým elastomerovým profilům a lamela vlastně místy visela v mostním závěru bez podepření. Situace z hlediska bezpečnosti provozu na silnici I. třídy byla tedy velmi vážná.

Analýza poruchy
Po zmapování rozsahu poruch a posouzení chování mostního závěru v oblasti přechodů z vozovkové do římsové části byla vyhodnocena jako základní příčina poruchy mostního závěru typu RW 160E2 porucha bloků ELSS. Blok nebyl schopen přenášet účinky dynamického zatížení (tlak, tah, smyk) ani dilatační pohyb mostu. Po vzniku poruchy v elastomerovém bloku nebyl středový profil ve vozovce dostatečně podporován a při průjezdu vozidel poklesl. Následně, s ohledem na tento pohyb, se utrhl svar mezi vozovkovou částí a římsovou částí středového profilu. S ohledem na poruchy elastomerového bloku byly následně zkontrolovány předložené certifikáty jakosti těchto výrobků, dokladované v atestu 3.1.B, vystaveném výrobcem prvků (Lord Metalgomma S.p.A, Via Moscatello 64-46040 Castellaro Monzambano, Italy, EU, číslo 086/03, s datem 24. března 2003). K atestu (číslo 086/03, datum 24. března 2003) byly doloženy kontrolní zkoušky uvedeného typu bloku (označené 80692 – Type A 3-9270, provedené TÜV Österreich) na porušení v tahu, kdy uváděné dosažené výsledky byly vyhodnoceny jako vyhovující. Všechny tyto doklady byly součástí dodávky dokladové části k vyrobeným mostním závěrům.


Vytlačená hmota elastomeru při první fázi poruchy.


Druhá fáze poruchy – roztržení elastomeru, současně dochází k ustřižení horních dvou šroubů M12.


Třetí fáze poruchy – uvolnění horní části roztrženého elastomeru, pád na úložný práh opěr.


Čtvrtá fáze poruchy – elastomer zcela chybí, středový profil není podepřen.

Vývoj situace
Výrobce RW předložil a provedl následující opravu mostního závěru: v prosinci 2005 byly veškeré elastomerové prvky montážně vyměněny za nové, poškozené svary lamel byly 11. prosince 2005 montážně svařeny. Pod prvky ELSS byly montážními svary doplněny nové ocelové konzolové nosiče – v poloviční vzdálenosti mezi původním rozmístěním nosičů ELSS. Vzdálenost mezi podporami je nyní 600 mm (oproti původní certifikované osové vzdálenosti 1.250 mm). Opravné práce prováděla firma OKS Piešťany. Firma nepředložila oprávnění ve smyslu Věstníku dopravy 14-15 z 20. července 2005 Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) Metodický pokyn – úplné znění. Naše firma s návrhem opravy výrobce RW z listopadu 2005 nesouhlasila, protože jsme byli přesvědčeni o chybné funkci celého systému. K 11. březnu 2006 jsme proto zkontrolovali stav elastomerových prvků ELSS s následujícím výsledkem: i po opatřeních, které provedl výrobce mostních závěrů, došlo k další destrukci.

Další případy poruch
Další případy byly zjištěny na silnici I/50 Obchvat Uherského Hradiště, dálnici D1, km 52 a dálnici D1, km 234 a v Praze (km 12 stavby Mrázovka – Zlíchov) – celkem se tedy jedná o pět potvrzených případů shodné poruchy. V případě dálnice D1, km 52 se poruchy prvků objevily po necelých
čtyřech měsících, v případě km 234 po pěti měsících provozu.

Současný stav
S ohledem na závažnost zjištěných poruch jsme již v listopadu 2005 vypracovali přehlednou zprávu o poruchách mostních závěrů, kterou jsme předali Ředitelství silnic a dálnic ČR a zaslali na vědomí TZÚS Praha. Na jejím základě bylo zahájeno jednání ŘSD ČR s autorizovanou osobou TZÚS Praha, které vyvrcholilo pozastavením platnosti certifikátu tohoto výrobku v březnu 2006 (zatím do června 2006). Na základě příkazu generálního ředitele ŘSD č. 13/2006 z 20. dubna 2006 je vydán zákaz navrhování a používání těchto výrobků na stavbách ŘSD.

Celý nezkrácený článek včetně dalších fotografí si můžete přečíst v časopise Silnice Železnice a číslo 1/2006.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Příhradové vibrační lišty Atlas Copco umožňují hutnit až 25 m široké pásyPříhradové vibrační lišty Atlas Copco umožňují hutnit až 25 m široké pásy (672x)
Vibrační lišty na beton z dílny švédské firmy Atlas Copco patří ke světové špičce. Nejen proto, že nabízí řešení pro kaž...
Antýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku ŠumavyAntýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku Šumavy (667x)
Bývalý královácký dvorec leží uprostřed louky v údolí řeky Vydry v Šumavském národním parku. V letech 1523 – 1818 zde pr...
Financování veřejné infrastruktury formou PPP v Holandsku (646x)
Ačkoliv se v České republice nedaří připravovat a realizovat veřejně infrastrukturní projekty formou spolupráce veřejnéh...

NEJlépe hodnocené související články

Znovuvyužití existujících ocelových mostních konstrukcí z pohledu diagnostikyZnovuvyužití existujících ocelových mostních konstrukcí z pohledu diagnostiky (5 b.)
Tento článek popisuje poznatky a zkušenosti, získané při posouzení mostu „Malá Hrabovka“, vyrobeného v roce 1991 – 1992 ...
Začíná revitalizace a elektrizace trati z Oldřichova u Duchcova do Litvínova (5 b.)
Celkovou přestavbou projde v následujících dvou letech další trať v Ústeckém kraji. Správa železniční dopravní cesty (SŽ...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Brána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v PodolskuBrána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v Podolsku (5x)
Původní most v obci Podolsko postavený v letech 1847 – 1848 přestal počátkem dvacátých let minulého století vyhovovat do...
NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“ (4x)
„Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR,“ řekl Ing. Marcel Rückl, porad...
Na silnice míří nová svodidlaNa silnice míří nová svodidla (3x)
ArcelorMittal Ostrava prostřednictvím své dceřiné společnosti ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic pokrač...
Google
Zavřít [x]