Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Seriály    Silniční okruh kolem Prahy    „Tvarové řešení pilířů bylo významně ovlivněno požadavky architekta,“

„Tvarové řešení pilířů bylo významně ovlivněno požadavky architekta,“

Publikováno: 9.11.2009, Aktualizováno: 20.11.2009 16:24
Rubrika: Silniční okruh kolem Prahy, Mosty

sdělil Robert Achs, vedoucí projektu stavby 514 – části SOKP, firmy BÖGL a KRÝSL, k. s.

„Tvarové řešení pilířů bylo významně ovlivněno požadavky architekta,“

Realizujete nejdelší mostní estakádu Silničního okruhu kolem Prahy – Most přes údolí řeky Berounky, který je součástí stavby 514. Jak hodnotíte zakládání stavby z geotechnického hlediska?
Základové poměry v oblasti celé stavby 514 jsou hodnoceny jako složité. Na trase stavby se uplatňují zeminy a horniny s extrémně odlišnými geotechnickými parametry. Založení spodní stavby je hlubinné na vrtaných velkoprůměrových pilotách průměru 1,2 m, u pilířů letmo betonované konstrukce 1,5 m. Piloty jsou vetknuty cca 1,0–2,5 m do skalního podkladu.

Mohl byste blíže pohovořit o řešení spodní stavby realizované estakády?
Celá estakáda (začínající ústím tunelu Lochkov – Radotín, pokračující mostem přes řeku Berounku a dále MÚK Strakonickou, kde končí levým pilířem mostu přes Vltavu) stojí na 82 pilířích a dvou opěrách (počítáme-li pouze ty, na kterých estakáda stojí – bez ramp). Spodní stavba všech objektů je monolitická železobetonová, tvarové řešení pilířů bylo významně ovlivněno požadavky architekta. Pilíře mají základní oválný příčný řez, který se směrem k hlavě plynule rozšiřuje. Přechodové pilíře, na kterých jsou uloženy dvě nosné konstrukce, mají dřík v podélném směru rozšířený.

Podpěry v oblasti letmo betonované konstrukce jsou řešené jako rámové stojky, rozdělené vždy na dvojici štíhlých stěn tl. 1,2 m (u podpěr P36, P37) a 1,4 m (u podpěr P38 až P40) s proměnnou šířkou po výšce, kdy nejužší místo šířky 5,0 m je 12 m pod povrchem nosné konstrukce. Pilíře jsou vysoké od 8,2 m (v oblasti MÚK Strakonická) až po 39,8 m v oblasti přemostění železniční trati Praha – Plzeň (počítáme- li jejich výšku od základu po spodní hranu nosné konstrukce).

Nyní k nosné konstrukci stavby. Můžete doplnit podrobnosti týkající se technologie její výstavby?
Výstavba nosné konstrukce probíhala na několika typech skruží a bednění – jednalo se o pevnou skruž a spodní výsuvnou skruž (na části 205), na pevné skruži (části 204/ 1.1 a 1.2 – přes řeku Berounku), na horní výsuvné skruži (část 204/1.3) a také pomocí čtyř párů betonážních vozíků (204/1.4).

Jaká byla materiálová skladba stavby?
Nosná konstrukce je vyrobena z betonu C35/45, pilíře z betonu C30/37 nebo C35/45 u rámových stojek letmé betonáže. Základy stavby jsme realizovali z betonu C25/30 nebo C30/37, piloty z betonu C25/30. Betonářská výztuž je vyrobena z oceli 10.505 (R), (BSt500S). Předpínací systém je tvořen 19 lanovými kabely s předpínacími lany Ls 15,7-1570/1770.

A co se týká množství použitého materiálu?
Na nosnou konstrukci mostních objektů je použito přibližně 55.000 m3 betonu, 10.000 t ocelové betonářské výztuže a 2.200 t předpínací
výztuže. Na spodní stavbu, tedy základy, opěry a pilíře, připadlo 35.000 m3 betonu a 4 200 t ocelové výztuže.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ:
Stavba: Silniční okruh kolem Prahy, stavba 514 Slivenec – Lahovice,SO 204, SO 205 Most přes údolí Berounky
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Praha
Zhotovitel stavby: Sdružení STRABAG – HOCHTIEF – BÖGL a KRÝSL
Hlavní zhotovitel objektu: BÖGL a KRÝSL, k. s.
Projektant: Valbek, spol. s r. o.
Termín zahájení prací na NK: 10/2007
Termín dokončení prací na NK: 11/2009
Termín dokončení stavby: 4/2010

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Robert AchsPohled na část 204/1.4, vahadla 37, 38, 39, 40, nasazeny čtyři páry zařízení pro letmou betonážList pilíře na části 204/1.4Rozestavěná vahadla 38Horní výsuvná skruž v době její kompletace

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Antýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku ŠumavyAntýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku Šumavy (839x)
Bývalý královácký dvorec leží uprostřed louky v údolí řeky Vydry v Šumavském národním parku. V letech 1523 – 1818 zde pr...
Dálniční most D1-035Dálniční most D1-035 (819x)
Společnost SMP CZ provádí rekonstrukci a rozšíření mostu D1-035 v km 29,161 dálnice D1. V druhé polovině září je již dok...
Tunelem mezi Lahovicemi a Slivencem budou auta jezdit v roce 2010 (814x)
Tunelem mezi Lahovicemi a Slivencem budou auta pravděpodobně jezdit od května roku 2010, řekl dnes ČTK projektový manaže...

NEJlépe hodnocené související články

„Když budeme pokračovat v nastoleném tempu, na cíle, které jsme si dali, dosáhneme,“ (5 b.)
říká Michal Blahovič, výrobní ředitel závodu Mosty Swietelsky stavební....
Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice: SO 201 Most přes kolejiště ČD a řeku BílinuObnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice: SO 201 Most přes kolejiště ČD a řeku Bílinu (5 b.)
Předmětem článku je popis technického řešení silničního mostu SO 201 přes kolejiště ČD a řeku Bílinu navrženého v rámci ...
Rekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně – Karlovy VaryRekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary (5 b.)
V září 2017 započala společnost Edikt a. s. s rekonstrukcí mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary. Jedná...

NEJdiskutovanější související články

Posouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolíPosouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolí (3x)
Stavba spřaženého ocelobetonového mostu byla zahájena na podzim roku 2007. Jeho nosná konstrukce byla dokončena koncem r...
Rekonstrukce železničního mostu v Boršově nad VltavouRekonstrukce železničního mostu v Boršově nad Vltavou (2x)
V roce 2015 byl uveden do provozu zrekonstruovaný most, který je součástí stavby “Revitalizace trati České Budějovice – ...
Pražský okruh výrazně zkrátí cestujícím na Letiště Praha dobu jízdyPražský okruh výrazně zkrátí cestujícím na Letiště Praha dobu jízdy (2x)
Otevření Pražského okruhu v jižní části města zkrátí řidičům, kteří se potřebují dostat na letiště Praha/Ruzyně, dobu jí...
Google

Server Vodohospodářské stavby

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu