Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Bezpečnost    Trať Svitavy-Žďárec u Skutče má moderní zabezpečení

Trať Svitavy-Žďárec u Skutče má moderní zabezpečení

Publikováno: 9.12.2010
Rubrika: Bezpečnost

V živé paměti mají obyvatelé obce Krouna (trať č. 261 Svitavy-Žďárec u Skutče) fatální železniční neštěstí, které se odehrálo 24. června 1995. Služební vůz a tři nákladní vagóny naložené dřevem a železným šrotem o celkové hmotnosti 123 tun samovolně ujely a na čtyřkilometrovém klesání nabraly rychlost kolem 100km/h. Protože v místě chybělo jakékoliv dorozumívání, nemluvě o systému „Generální stop“, proti nekontrolovatelnému nákladu byl vypraven motorový osobní vlak. V kritickou chvíli byla střetová rychlost 133 km/h, což mělo za následek, že z 23 cestujících přežili pouze čtyři.

Dnes už se něco podobného nemůže stát díky dokončené Racionalizaci trati Svitavy-Žďárec u Skutče. Nové zabezpečení trati realizovala společnost AŽD Praha ve spolupráci se společnostmi Starmon, Chládek a Tintěra a JICOM. Investorem projektu byla státní organizace Správa železniční dopravní cesty. Předmětem stavby, která začala v říjnu 2008, bylo zřízení dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení staničního, traťového a přejezdového z jednotného obslužného pracoviště v železniční stanici Svitavy. Plnohodnotné náhradní pracoviště bylo zřízeno také v železniční stanici Žďárec u Skutče, včetně graficko-technologické nadstavby a diagnostiky zabezpečovacích zařízení.

Staniční zabezpečovací zařízení elektronické je 3. kategorie typu ESA 33. V železniční stanici Polička je umístěna řídící úroveň a prováděcí úroveň (panely EIP - Electronic Interface Panel) je decentralizována v dopravnách Květná, Borová u Poličky, Čachnov a Skuteč. V železniční stanici Žďárec u Skutče bylo instalováno elektronické stavědlo K 2002 společnosti Starmon.

V mezistaničních úsecích, Květná–Polička, Polička–Borová u Poličky, Borová u Poličky–Čachnov, Čachnov–Skuteč bylo zprovozněno integrované traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie AH-ESA-04. Traťové úseky Svitavy–Květná, Skuteč–Žďárec u Skutče jsou řešeny zabezpečovacím zařízením AHP03.

Součástí racionalizace bylo také vybudování tří nových přejezdových zabezpečovacích zařízení PZZ EA. Šest původních zabezpečovacích zařízení VÚD bylo nahrazeno PZZ EA a čtyři přejezdy byly rekonstruovány. Všechna přejezdová zabezpečovací zařízení byla doplněna diagnostikou, která odhalí viníka případné mimořádné události. Bezpečnost byla zvýšena doplněním přejezdníků. Strojvedoucí tak dostávají vizuální informaci o stavu přejezdového zabezpečovacího zařízení a mohou včas reagovat na případnou mimořádnou událost. V celém úseku se nachází 97 křížení železnice s pozemními komunikacemi. Proto jakékoliv rozšíření zabezpečení či rekonstrukce zastaralých typů přejezdových zabezpečovacích zařízení je přínosem ke zvýšení bezpečnosti železniční a silniční dopravy.

„Zvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech je pro SŽDC prioritou”, uvedl dnes Ing. Pavel Habarta, pověřen řízením SŽDC a dodal: „Investicí do vyššího a modernějšího zabezpečení přejezdů předcházíme mnohem větším nákladům v podobě odstraňování následků tragických mimořádných událostí na železničních přejezdech. Na druhou stranu jsme si vědomi toho, že ani nejmodernější přejezdové zabezpečovací zařízení neodradí některé řidiče od zbytečného a hazardního chování na přejezdech.”

V celém traťovém úseku Svitavy-Žďárec u Skutče bylo zřízeno traťové radiové spojení (TRS). Tento systém při včasné reakci dopravních zaměstnanců může zcela zabránit mimořádným událostem. Pomocí tzv. „generálního stopu“ lze zastavit všechny vlaky v celém řízeném úseku a zabránit tak například v úvodu popisovanému železničnímu neštěstí u obce Krouna, kde zbytečně zemřelo 19 lidí.

V neobsazených dopravnách byly vybudovány místní radiové sítě v pásmu 150 MHz a kamerový systém, který sleduje prostor kolejiště. Obrazové výstupy sleduje dispečer v železniční stanici Svitavy. Odtud lze dálkově ovládat a automaticky odbavovat hlášení prostřednictvím rozhlasového zařízení pro informování cestujících, které bylo instalováno v dopravnách Květná, Polička, Borová u Poličky, Čachnov a Skuteč.

Byl zřízen také autonomní samočinný hasicí systém ve stavědlových ústřednách a místnostech zdrojů výpravních budov dopraven Květná, Polička, Borová u Poličky, Čachnov a Skuteč s dohledem z pracoviště dispečera v železniční stanici Svitavy.

Nedílnou součástí stavby je i elektrický ohřev výhybek mezi dopravními kolejemi v železničních stanicích Květná, Polička, Borová u Poličky, Čachnov, Skuteč a Žďárec u Skutče s dálkovým ovládáním z pracoviště dispečera v ŽST. Svitavy. Současně bylo i doplněno dálkové ovládání elektrického ohřevu výhybek v dopravnách Chrast u Chrudimi a Slatiňany.

V rámci stavebních úprav jsme provedli adaptaci stávajících prostor pro nové dopravní kanceláře a stavědlové ústředny s prvky pasivní mechanické ochrany. Součástí byla i demolice a odstranění St.I a St.II v ŽST. Polička.

„Vybudováním DOZ (dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení) celého úseku ze Svitav s plnohodnotným záložním pracovištěm ve Žďárci u Skutče byl snížen počet zaměstnanců o 46, čímž ušetří značné finanční prostředky nejenom na mzdách, ale hlavně se minimalizují možné chyby lidského činitele. Předpokládaná návratnost investice je asi 13 let,“ říká generální ředitel AŽD Praha Ing. Zdeněk Chrdle.

Technologie:

  • Staniční zabezpečovací zařízeníSZZ ESA 33 – řídící úroveň 1 ks
  • Distribuované panely EIP – prováděcí úroveň 4 ks
  • Staniční zabezpečovací zařízení SZZ K 2002 (ŽST Žďárrec u Skutče) 1 ks
  • Integrované TZZ AH-ESA-04 5 ks
  • TZZ AHP 03 2 ks
  • Elektromotorické přestavníky 11 ks
  • pomocná stavědla 8 ks
  • návěstidla 56 ks
  • Přejezdové zabezpečené světelné (PZS) typu PZZ-EA 3 ks
  • PZS typu VÚD nahrazeno typem PZZ-EA 6 ks
Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


Fotogalerie
Trať Svitavy-Žďárec u Skutče má moderní zabezpečení Trať Svitavy-Žďárec u Skutče má moderní zabezpečení Trať Svitavy-Žďárec u Skutče má moderní zabezpečení Trať Svitavy-Žďárec u Skutče má moderní zabezpečení

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Analýza dodržování bezpečného odstupu mezi vozidlyAnalýza dodržování bezpečného odstupu mezi vozidly (76x)
V oblasti dopravních nehod jsou bezesporu velmi časté ty dopravní nehody, při kterých jedno vozidlo při jízdě stejným sm...
Kategorizace bezpečnosti samostatných sjezdů vzhledem k nárazu vozidel do jejich čelKategorizace bezpečnosti samostatných sjezdů vzhledem k nárazu vozidel do jejich čel (70x)
Problematika snižování účinků nárazů na cestující při dopravní nehodě se dosud řešila převážně cestou optimalizace defor...
MONZAS, spol. s r. o. – tradiční partner v oblasti sdělovací a zabezpečovací technikyMONZAS, spol. s r. o. – tradiční partner v oblasti sdělovací a zabezpečovací techniky (67x)
MONZAS, spol. s r. o. je dynamicky se rozvíjející společností, která patří k předním společnostem v oblasti sdělovacích ...

NEJlépe hodnocené související články

Hodnocení bezpečnosti železničních zabezpečovacích zařízení – 1. částHodnocení bezpečnosti železničních zabezpečovacích zařízení – 1. část (5 b.)
Železniční zabezpečovací technika je jednou z částí železničního systému, která se velkou mírou podílí na zajištění bezp...
Jihočeský kraj zkontroloval přejezdy, značky zarostla vegetace (5 b.)
Jihočeský kraj zkontroloval 245 železničních přejezdů na silnicích druhé a třetí třídy, u téměř poloviny z nich zjistil ...
Dobré osvětlení zvyšuje viditelnost na silnicích o 30 % a snižuje možnost vzniku dopravních nehod (5 b.)
Z dopravních statistik vyplývá, že se během letních měsíců setkáváme s výrazným nárůstem nehodovosti. V průběhu června a...

NEJdiskutovanější související články

(Ne)zvratné osudy rozšiřují kampaň Nemyslíš – zaplatíš! Ministerstva dopravy ČR(Ne)zvratné osudy rozšiřují kampaň Nemyslíš – zaplatíš! Ministerstva dopravy ČR (1x)
V dubnu 2009 zahajuje Ministerstvo dopravy ČR ve spolupráci s Českým sdružením obětí dopravních nehod a Organi...
Google

Server Vodohospodářské stavby

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu

Zavřít [x]