Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Doprava    Železniční infrastruktura    Trať Praha‑Smíchov – Rudná u Prahy – Beroun s dálkovým ovládáním je v provozu

Trať Praha‑Smíchov – Rudná u Prahy – Beroun s dálkovým ovládáním je v provozu

Publikováno: 1.2.2016
Rubrika: Železniční infrastruktura

Úsek trati mezi železničními stanicemi Praha‑Smíchov a Rudná u Prahy je v provozu od roku 1873. Úsek mezi Berounem a Berounem – Závodí byl dokončen v roce 1876. K propojení obou těchto úseků došlo roku 1897. Tím byla zajištěna nová dopravní cesta pro duchcovské uhlí do hlavního města. Na nově vybudovanou trať byla postupně napojena celá řada vleček zejména z přilehlých lomů a vápenek. Po druhé světové válce začal zájem o využití této dopravní cesty opadat. Postupem času došlo k tomu, že slouží převážně příměstské osobní dopravě a k minimálnímu využití pro dopravu nákladní. Po zrušení ŽST Praha-Hlubočepy se propustná výkonnost celého úseku ještě více snížila, neboť vznikl šestikilometrový jednokolejný úsek bez možnosti křižování vlaků.

Drážní úřad zahájil v červnu roku 2014 stavební řízení pro vydání stavebního povolení stavby „Rekonstrukce trati Praha‑Smíchov (mimo) – Rudná u Prahy – Beroun (mimo)“. Zdůvodněním tohoto záměru bylo vybudovat kvalitní odklonovou trať pro zajištění výlukové činnosti související s modernizací tratě 171 v úseku Praha Smíchov – Dobřichovice – Beroun a současně zabezpečit kvalitní příměstskou dopravu s možností jejího výhledového rozšíření. Cílem bylo zvýšení propustné výkonnosti trati, zajištění dálkového řízení provozu, odstranění zbytné dopravní infrastruktury ve stanicích, zajištění vyhovujícího technického stavu železničního svršku a spodku, zřízení bezstykové koleje a oprava výhybek. V souvislosti s novým zabezpečovacím zařízením trati Praha-Smíchov – Rudná u Prahy – Beroun dochází i ke změně traťových a přejezdových zabezpečovacích zařízení u mezistaničních úseků Rudná u Prahy – Odbočka Jeneček a Hýskov – Beroun-Závodí.

Železniční trať Praha‑Smíchov – Rudná u Prahy – Beroun je jednokolejná, neelektrifikovaná, zařazená do kategorie regionálních drah. Technický stav před rekonstrukcí byl nevyhovující, vybaven zařízeními na hranici životnosti.

Ve stanici Praha-Hlubočepy byl rekonstruován svršek. Tím byla původní zastávka přestavěna na výhybnu se dvěma dopravními kolejemi, která se nově jmenuje Výhybna Prokopské údolí, zatímco Praha‑Hlubočepy je nově vybudovaná zastávka v odsunuté km-poloze blíže ku Praze. Do adaptovaných místností byly zabudovány nové technologie staničního zabezpečovacího zařízení 3. kategorie, k podobným úpravám bylo přikročeno i v ŽST Praha-Řeporyje kde jsou 3 dopravní koleje. V ŽST Rudná u Prahy byly provedeny po adaptaci technologických místností stejné úpravy. Většina výhybek jak v předchozích dopravnách, tak v Rudné u Prahy a v dalších dopravnách ve směru na Beroun, byla repasována odstraněním starých hákových závěrů a jejich nahrazením za závěry čelisťové. Všechny staniční i traťové přejezdy byly vybaveny nejnovějšími prvky zabezpečovacího zařízení s cílem zajistit maximální bezpečnost úrovňových křížení pozemních komunikací s dráhou. Železniční stanice Nučice, Loděnice a Vráž u Berouna a Beroun-Závodí doznaly stejných modernizačních změn. Nejmodernější traťová zabezpečovací zařízení dodávaná firmou AŽD Praha s. r. o. byla využita pro mezistaniční úseky včetně odbočných tratí z Rudné u Prahy do Odbočky Jeneček a z Berouna-Závodí do Hýskova. Na těchto odbočných tratích a mezi Prahou-Smíchov – Výhybna Prokopské údolí je aplikováno traťové zabezpečovací zařízení AH (automatické hradlo) a mezi jednotlivými stanicemi je použito integrované traťové zabezpečovacího zařízení v SZZ ESA. Celkem se stavba dotkla šesti železničních stanic, jedné výhybny, deseti traťových úseků s dvaceti šesti železničními přejezdy.

Celý výše zmíněný úsek a zařízení na odbočných tratích tvoří jeden technologický celek, který je pomocí jednotlivých subsystémů dálkově ovládán z Berouna. Systém zajišťuje vedení dopravní dokumentace s vazbou na činnost zabezpečovacího zařízení v provozní aplikaci GTN a je připraven pro funkci automatického stavění vlakových cest. Z centra řízení lze využít všech nových sdělovacích systémů jako jsou rozhlasová zařízení, informační zařízení, spojení s mobilním personálem je zajištěno traťovým radiovým systémem TRS a místní radiovou sítí MRS. Sdělovací zařízení umožňuje záznamy hovorů a personál má k dispozici nejmodernější ergonomicky uspořádané zapojovače. Centralizováno je rovněž ovládání osvětlení a elektrického ohřevu výměn. Proti požáru jsou chráněny jednotlivé technologie v nácestných dopravnách automatickým hasícím systémem ASHS a je zde zřízen dohled centra nad činností EZS, EPS. V celém úseku je vybudován kamerový systém se záznamem.

Na stavbě proběhly rozsáhlé stavební práce na železničním spodku, svršku, stavebních úpravách budov, rekonstrukce osmi mostů, 22 propustků, budování opěrných zdí v délce 450 m, na zhotovení nástupišť  ve stanicích a v zastávkách. Byly vybudovány elektrické rozvody a přípojkypro napájení jednotlivých technologických celků.

Zařízení bylo aktivováno ve dvou etapách. První etapa zajistila provoz mezi ŽST Beroun a ŽST Hýskov k datu 10. července 2015 a druhá etapa již znamenala zprovoznění celého úseku stavby. K tomuto došlo dne 18. srpna 2015.

Časová osa celé stavby a harmonogram postupů prací byl vymezen na velmi krátkou dobu. V prvopočátku i největší optimisté nevěřili ve zvládnutelnost tohoto náročného úkolu. Příprava stavby, její realizace a v neposlední řadě i přístup zkušebních komisí dodavatele a odběratele proběhla ve velice krátké době. Na stavbě se řešila celá řada technických, organizačních a materiálových problémů. Zejména v závěru prací se ukázala výborná spolupráce všech složek zhotovitelů a organizačního vedení stavby. Všichni pochopili, že uvedení celého úseku do provozu v daném termínu je nezbytně nutné s přihlédnutím na další navazující akce SŽDC. Všem, kteří přiložili ruku k dílu, patří poděkování, úcta a obdiv.

Track Prague Smíchov – Rudná (near Prague) – Beroun with Distance Control is in Operation
The track section between the railway stations Prague-Smíchov and Rudná (near Prague) has been operated since 1873. The section between Beroun and Beroun-Závodí was finished in 1876. The two sections were connected in 1897 and thus, a new coal transport means from Dux to the capital was created. Gradually, a whole range of rail sidings especially from the neighbouring quarries and limekilns were connected to the newly built track. After the World War II, the interest in using this route started to decline. Over time, the route has been used as a suburban train transport route and as a cargo transport route only in a minimum extent. After the cancelation of the railway station Prague-Hlubočepy, the operation of the entire section decreased even more as the six-kilometre single-rail section without the possibility of train crossing emerged.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Nová dopravní kancelář v BerouněÚsek a zařízení na odbočných tratích tvořící jeden technologický celek, který je pomocí jednotlivých subsystémů dálkově ovládán z Berouna.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Třetí madridský železniční tunel Atocha – ChamartínTřetí madridský železniční tunel Atocha – Chamartín (762x)
V roce 2017 se v Madridu chystá otevření stavby, která bude mít značný význam pro provoz španělských vysokorychlostních ...
Dálkové ovládání Posázavského PacifikuDálkové ovládání Posázavského Pacifiku (628x)
Společnost AK signal Brno a. s. uvedla do provozu dálkové ovládání Posázavského Pacifiku, resp., řečeno jinými slovy, dá...
Prorážka prvního Ejpovického tunelu na trati Rokycany – PlzeňProrážka prvního Ejpovického tunelu na trati Rokycany – Plzeň (608x)
Myšlenka modernizace trati Rokycany – Plzeň se zrodila po přelomu tisíciletí; reálně se projektová příprava nastartovala...

NEJlépe hodnocené související články

Peronizace železniční stanice ChodovPeronizace železniční stanice Chodov (5 b.)
Stavba se nachází na jižním okraji města Chodov a prochází do východní části města Nové Sedlo. Hlavní stavební činnost s...
SŽDC připravuje obnovení provozu na části Posázavského pacifiku z Kácova do Zruče nad Sázavou (5 b.)
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) v těchto dnech finalizuje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na obnovení pro...
Mimoúrovňová křížení na železnicích – příklady bezpečné a rychlé realizaceMimoúrovňová křížení na železnicích – příklady bezpečné a rychlé realizace (5 b.)
Bezpečnost drážního provozu, a tedy i otázka bezpečnosti na přejezdech, je jednou z hlavních priorit Správy železniční d...

NEJdiskutovanější související články

Nová podbíječka Unimat už je ve stáji HROCHOSTROJNová podbíječka Unimat už je ve stáji HROCHOSTROJ (1x)
Společnost Hrochostroj převzala v srpnu letošního roku novou automatickou strojní podbíječku Unimat 08-275/3S, která dos...
Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí – jak to nakonec dopadloPrůjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí – jak to nakonec dopadlo (1x)
Železniční uzel Ústí nad Orlicí se nachází na nejvýznamnějším železničním spojení mezi Prahou, Brnem a Ostravou, z něhož...
Nová podbíječka Unimat ve stáji SkanskaNová podbíječka Unimat ve stáji Skanska (1x)
Skanska rozšířila své portfolio kolejové mechanizace o nejmodernější typ podbíječky od firmy Plasser & Theurer....

Časopis KONSTRUKCE

Ester tower v Jeruzalémě

Ester tower v Jeruzalémě

Zavřít [x]