Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2018    Správa a údržba silnic Jihočeského kraje: unesli bychom dvojnásobný rozpočet, aby zároveň nekolabovala doprava. Limitou mohou být vyčerpané kapacity stavebních firem

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje: unesli bychom dvojnásobný rozpočet, aby zároveň nekolabovala doprava. Limitou mohou být vyčerpané kapacity stavebních firem

Publikováno: 9.10.2018
Rubrika: 2018

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje spravuje silnice II. a III. tříd. Poslední komplexní sledování bylo provedeno v roce 2015 a 2016, v současné době se zpracovává nové měření. Věnujeme se především opravám, modernizacím a rekonstrukcím na silnicích, které vykazují stav poškození 4 a 5.

Z tabulek III. tříd je zřejmá výrazně zlepšující se tendence. Z původně 32,095 % silnic v nevyhovujícím a havarijním stavu je v současné době „pouze“ 23,371 % komunikací III. tříd ve stavu 4 a 5. Zlepšení za sledované období je o 8,732 %.

V majetku JčK se nachází na silnicích II. a III. třídy celkem 1 057 mostů s aktuálním rozdělení do jednotlivých stupňů spolehlivosti konstrukce dle dále uváděné tabulky. Mosty ve stavu 7., tj. havarijním, se na území JčK k dnešnímu datu nenacházejí. Počet mostů ve stavu 5. až 6. je v rámci Jihočeského kraje celkem 155 mostů, tj. 15 % z celkového počtu 1 057 mostů.

V tabulce jsou znázorněny silnice II. tříd v době provedení průzkumu (21. 11. 2016)
okres stav povrchu vozovek dle TP87 (délky v km) celková délka [km]
1 - výborný 2 - dobrý 3 - vyhovující 4 - nevyhovující 5 - havarijní
České Budějovice 97,035 82,237 44,506 14,166 53,515 291,459
Český Krumlov 70,625 69,679 19,118 2,888 14,855 177,165
Jindřichův Hradec 149,843 93,672 51,745 34,175 19,792 349,227
Písek 53,635 55,573 28,163 5,910 13,146 156,427
Prachatice 79,123 89,702 31,802 15,695 11,053 227,375
Strakonice 29,919 57,546 29,532 13,497 35,161 165,655
Tábor 67,277 87,805 53,133 15,367 38,018 261,600
Celkem 547,457 536,214 257,999 101,698 185,540 1 628,908
% 33,609 32,919 15,839 6,243 11,390  

 

V tabulce jsou znázorněny silnice III. tříd v době provedení průzkumu (31. 7. 2015 a 29. 7. 2016)

okres stav povrchu vozovek dle TP87 (délky v km) celková délka [km]
1 - výborný 2 - dobrý 3 - vyhovující 4 - nevyhovující 5 - havarijní
České Budějovice 123,104 195,899 124,836 102,512 141,240 687,591
Český Krumlov 51,144 146,220 101,802 54,960 84,658 438,784
Jindřichův Hradec 97,733 197,651 145,896 124,284 113,159 678,723
Písek 96,537 128,150 70,201 59,868 94,137 448,888
Prachatice 93,886 175,350 63,796 47,147 40,086 420,265
Strakonice 146,975 145,660 37,912 31,329 138,194 500,070
Tábor 146,419 195,727 65,542 56,595 117,275 581,558
Celkem 755,793 1 184,657 609,985 476,695 728,749 3 755,879
% 20,123 31,541 16,241 12,692 19,403  

 

V tabulce jsou znázorněny silnice III. tříd v době provedení průzkumu (30. 11. 2017)
okres stav povrchu vozovek dle TP87 (délky v km) celková délka [km]
1 - výborný 2 - dobrý 3 - vyhovující 4 - nevyhovující 5 - havarijní
České Budějovice 288,271 130,647 68,473 58,748 167,235 713,824
Český Krumlov 141,727 121,387 35,089 32,470 104,950 435,623
Jindřichův Hradec 273,973 130,194 104,528 58,519 109,486 676,700
Písek 206,486 102,796 34,686 31,998 67,001 442,967
Prachatice 228,279 103,766 19,169 8,409 26,433 386,056
Strakonice 306,855 72,446 32,819 26,619 98,585 537,324
Tábor 345,898 115,581 33,520 19,778 73,353 588,130
Celkem 1 791,939 776,817 328,284 236,541 647,043 3 780,624
% 47,398 20,547 8,683 6,257 17,115  

 

rok 2018 celkem mostů II. třída III. třída
I - bezvadný 206 97 109
II - velmi dobrý 104 46 58
III - dobrý 260 98 162
IV - uspokojivý 332 99 233
V - špatný 135 52 83
VI - velmi špatný 20 7 13
VII - havarijní 0 0 0
Celkem 1 057 399 658

PŘEHLED INVESTIC V ROCE 2018

Silnice

 

Předpokl. fin. prostředky vč. DPH

km celkem
Silnice 2018 – účelovky I. 18 447 911 Kč 6,292
Silnice 2018 – účelovky II. 6 956 097 Kč 1,312

Silnice 2018 – SFDI I. modernizace

112 636 346 Kč 43,478

Silnice 2018 – SFDI II. modernizace

25 826 832 Kč 7,250
Silnice 2018 – SFDI II. opravy 228 889 199 Kč 60,507
Silnice P10 566 966 346 Kč 119,097
Celkem 959 722 731 Kč 237,936

Silniční propustky

  Předpokl. fin. prostředky vč. DPH ks celkem
Silniční propustky 2018 15 029 722 Kč 48

Mosty + inženýrské stavby

Plán investic pro letošní rok počítá s částkou cca 616 mil. Kč. Z toho 192 mil. tvoří vlastní zdroje, 56 mil. je mimořádný příspěvek Jihočeského kraj a 368 mil. Kč jsou dotační prostředky z EU nebo SFDI.

Plán investic obsahuje 59 akcí. Z toho je 22 mostů, 22 rekonstrukcí silnic, 5 opěrných zdí, 4 průtahy. Dále pak plán investic počítá s řešením odvodnění nebo stavbou propustků, z nichž některé jsou v podstatě na úrovni mostu. Podstatná část financí musí jít také do nových projektových dokumentací a průzkumů.

Ideální rozpočet

Na investice by mohla být částka alespoň jednou tak vysoká, než je nyní, ale ideální rozpočet – to je ošemetná otázka. Nicméně pro zajištění adekvátní dopravní obslužnosti ve vztahu k uzavírkám vidím jako hraniční cca 1,5 mld. Kč do silnic a cca 1 mld. Kč do inženýrských staveb. Možná stojí za zmínku, že letošní rok je výjimečný tím, že dna kapacit dosáhly stavební firmy.

Hlavní letošní stavby

Mezi hlavní stavby v letošním roce patří rekonstrukce opěrné zdi v Křemži, výstavba nové zdi v Černěticích nebo rekonstrukce průtahů v Borovanech nebo Slověnicích. To jsou všechno technicky, finančně, ale také časově náročné stavby.

Příprava důležitých investic

Co se týče inž. staveb, je nyní připravována zhruba stovka akcí, kterou tvoří zejména nové mosty, ale také přeložky silnic nebo průtahy obcemi. Mezi největší patří přeložka v Trocnově za cca 70 mil. Kč nebo přeložka u Lomů u Kunžaku za 130 mil. Kč. Z mostů patří mezi největší připravované stavby rekonstrukce mostu u Římova za 60 mil. Kč.

Pro rok 2019 připravujeme modernizace silnic spolufinancované z evropských fondů:

  Investice km celkem
Silnice – program P11 356 889 790 Kč 29,226
Silnice – program P12 465 356 700 Kč 50,110
Celkem 822 246 490 Kč 79,336

Kde cítíme největší dluh?

Jsme především svázáni omezenými finančními prostředky, v některých případech mohou přípravu stavby zpomalovat složité majetkoprávní vztahy. Volbu rekonstruovaného úseku je také nutné přizpůsobit možným objízdným trasám tak, aby nedocházelo během oprav ke kolapsu dopravy, je důležité sledovat plánované akce komplexně a vyhnout se tak nežádoucímu souběhu. V obecné rovině nás trápí další dvě věci – 1. byť jsme poměrně úspěšní v čerpání prostředků z IROP, je třeba zmínit složitou administrativu a ne vždy z technického či technologického hlediska logické podmínky; 2. vážíme si a jsme rádi za dotaci ze SFDI ve prospěch krajů, nicméně z mého pohledu by bylo dobré zlepšit systematičnost přidělování finančních prostředků z hlediska časového – vzhledem ke schvalovacím procesům a délkám výběrových řízení je třeba mít jasno dříve, než na jaře příslušného roku (co jsem aktuálně zaznamenal, měla by být částka pro kraje pro příští rok již součástí rozpočtu SFDI, což by zmíněné vyřešilo).

Co se mostů týče – pro účely zjišťování přesného rozsahu potřebných prací na mostech, umístěných na silnicích II. a III. třídy v JčK, jejich plánování a kontrolu, byla v roce 2011 vytvořena a zavedena originální webové aplikace, která je v souladu s ČSN 73 6221 a předpisy ŘSD týkající se údržby mostů. Aplikace navazuje na účetnictví organizace a umožňuje kontrolu dokončených prací provedených jednotlivými závody SUS JčK. Každý rok se podle důležitosti zjištěných závad plánuje stavební údržba a opravy mostů. S ohledem na nedostatečný počet kvalifikovaných pracovníků, jsme nuceni převážnou část prací charakteru stavební údržby zajišťovat dodavatelsky, přičemž vzhledem k tomu, že se jedná o práce malého rozsahu, potýkáme se s malým zájmem oslovených firem (umocněno letos již zmíněnými vyčerpanými kapacitami dodavatelů…)

Kvalita prací je celkem slušná

S kvalitou jsme spíše spokojeni. V obecné rovině je kvalita prací dobrá, procento reklamací relativně nízké u silnic, o něco vyšší u mostů a případné reklamace v drtivé většině případů řešeny pozitivně. Z dlouhodobého hlediska lze pozorovat mírně zlepšující tendenci.

Pro úplnost možná zmíním skutečnost, že v loňském roce se u modernizací silnic vyskytl případ konkrétní firmy, kdy byla kvalita práce a termín plnění v diametrálním (negativním…) rozdílu oproti ostatním. 

Řidiči mají většinou pochopení

Věc velmi individuální, ale zdá se, že většina uživatelů silnic má pochopení, že opravy s sebou nesou i nepříjemná omezení ve formě objízdných tras či kolon kolem částečných uzavírek. Pokud řidič vidí na stavbě „činnost“, obvykle situaci respektuje. Rozčarování přichází, pokud je staveniště opuštěné.

Vzhledem k velkému množství naplánovaných uzavírek silnic na území Jihočeského kraje se snažíme v co největší míře informovat řidiče o plánovaných či již probíhajících uzavírkách a to jak na svých webových stránkách, webových stránkách Kraje, či na nejčtenějších jihočeských internetových serverech, v neposlední řadě je pak veřejnost informována o uzavírkách v pravidelných zpravodajských relacích na Jihočeské televizi.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Pozemní komunikace v Jihočeském kraji – stav, zdroje, možnosti a připravovanéPozemní komunikace v Jihočeském kraji – stav, zdroje, možnosti a připravované (101x)
Jihočeský kraj (JK), neformálně „jižní Čechy“, je druhým největším krajem ČR, resp. krajem s druhou největší rozlohou a ...
Při opravě trati AŽD Praha nasadí Swietelsky Rail stroj, který v Česku ještě nebyl. Dobu rekonstrukce zkrátí o tři dny Při opravě trati AŽD Praha nasadí Swietelsky Rail stroj, který v Česku ještě nebyl. Dobu rekonstrukce zkrátí o tři dny (97x)
Mimořádnou podívanou nabídne rekonstrukce kolejí na severočeské trati Čížkovice – Obrnice, patřících AŽD Praha. Společno...
Swietelsky Rail modernizuje stanice Čížkovice a Chotěšov i přilehlou trať. Ke slovu přišel také pyrotechnický průzkumSwietelsky Rail modernizuje stanice Čížkovice a Chotěšov i přilehlou trať. Ke slovu přišel také pyrotechnický průzkum (74x)
Až přijdou 7. prosince první cestující do železničních stanic Čížkovice a Chotěšov, možná je ani nepoznají. To skončí je...

NEJlépe hodnocené související články

„Založili jsme 300 staveb bez reklamací a řadu z nich v extrémních podmínkách také pro SŽDC“„Založili jsme 300 staveb bez reklamací a řadu z nich v extrémních podmínkách také pro SŽDC“ (5 b.)
říká v rozhovoru pro Silnice železnice Jiří Benda, majitel společnosti BENDA TRADE s. r. o. „Ze stavby odcházíme až poté...
Swietelsky Rail modernizuje stanice Čížkovice a Chotěšov i přilehlou trať. Ke slovu přišel také pyrotechnický průzkumSwietelsky Rail modernizuje stanice Čížkovice a Chotěšov i přilehlou trať. Ke slovu přišel také pyrotechnický průzkum (5 b.)
Až přijdou 7. prosince první cestující do železničních stanic Čížkovice a Chotěšov, možná je ani nepoznají. To skončí je...
Hořice - lávka přes I/35Hořice - lávka přes I/35 (5 b.)
Ve čtvrtek 18. 10. 2018 od 16 hod. proběhne slavnostní otevření nově postavené lávky přes komunikaci I/35 v Hořicích. Lá...
Google

Časopis KONSTRUKCE

Termodifuzní zinkování

Termodifuzní zinkování

Zavřít [x]