Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Zajímavosti    Silničáři jsou na zimní údržbu připraveni

Silničáři jsou na zimní údržbu připraveni

Publikováno: 7.1.2019
Rubrika: Zajímavosti

Správa a údržba silnic Pardubického kraje řeší zimní údržbu silnic pouze na majetku Pardubického kraje, tedy pro silnice II. a III. třídy tak, aby byla zajištěna v maximální možné míře efektivita provádění zimní údržby a minimalizovány náklady. Ředitel SÚS Miroslav Němec doplňuje: „Jedná se o 914 km „dvojek“ a 2 209 km „trojek“. V zimním období se pro malý dopravní význam neudržuje pouze 134 km silnic, což jsou jen 4 % z celkové délky spravované silniční sítě. Jde o úseky bez zástavby, a kde není provozována veřejná hromadná autobusová doprava. Náklady na údržbu těchto úseků by byly neadekvátní k jejich dopravnímu významu.“

Nejdůležitější částí plánu zimní údržby je soupis tras (okruhů) vozidel údržby, které jsou seřazeny po jednotlivých cestmistrovstvích pro území okresu Chrudim, Pardubice, Ústí nad Orlicí a Svitavy. U každého okruhu je uvedeno označení, druh technologie, prováděcí středisko a zajišťovatel, stanoviště vozidla, mechanizmus – RZ, druh a typ, spojení a posádka, které je okruh přidělený. Dále je zde přesný popis úseků, v jakém pořadí je sjízdnost zajišťována a teoretický čas dokončení prací, včetně spotřeby materiálu při běžném zásahu. Součástí každého okruhu zimní údržby je mapový podklad, kde je barevně vyznačený úsek posypu a pluhování.

Dle plánu zimní údržby je udržovaná silniční síť celého kraje rozdělena na 69 okruhů. Oproti loňské zimní sezóně došlo k výpovědi 4 dodavatelských smluv/okruhů ZÚ a pro toto zimní období k přesunutí vlastní techniky na tyto okruhy ZÚ. Vlastními prostředky je zajištěno 55 okruhů o celkové délce 2 444 km – 82 % a dodavatelsky 14 okruhů o celkové délce 544 km – 18 %.

Dle zákona o pozemních komunikacích se zimní údržbou podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací. Je třeba si uvědomit, že následky povětrnostních vlivů v zimě mnohdy bezezbytku odstranit nelze, proto je to takto legislativně stanoveno. Jednotlivé úseky silnic jsou zařazeny dle plánu zimní údržby do pořadí důležitosti, kdy každé má stanovenu lhůtu pro zajištění sjízdnosti od doby výjezdu mechanizmů údržby. Pro I. pořadí důležitosti do 3 hodin, II. do 6 hodin a III. do 12 hodin. Tato důležitost odpovídá zpravidla třídě příslušné komunikace. Dopravně významnější úseky, většinou silnice II. třídy, se zařazují do pořadí o kategorii výše. Např. silnice II/366 – frekventovaný úsek od silnice I/35 přes Mikuleč do Svitav.

„V reálných podmínkách máme výkon zimní údržby nastaven plánem na zajištění sjízdnosti v rychlejších limitech, než stanoví legislativa. U silnic III. tříd a třetího pořadí, kde je limit do 12 hodin, je zpravidla zajištěna sjízdnost i na náročnějších okruzích do 4 – 5 hodin v závislosti na tvrdost klimatní zimní události. Největší problémy představuje zejména silný vítr v kombinaci se spadem sněhu, v případě sněhové pokrývky prašanu i bez vlastního sněžení. Problémy s tvorbou sněhových jazyků a závějí jsou pak zejména na otevřených úsecích na Hlinecku, Poličsku, vyšších polohách Svitavska a dále v oblasti Lanškrounska, Žamberecka a Králicka. Pro tyto extrémní případy máme mimo vlastní techniku zajištěny i dodavatelské výpomoci na pluhování a odklízení sněhu. V rámci kraje více jak 100 záložních výpomocí, které lze dle potřeby aktivovat a zajistit tak sjízdnost i v době tvrdšího průběhu zimy. Mimo běžné údržbové činnosti posypů vozovek rozmrazovacími, případně zdrsňovacími materiály a odklízení sněhu pluhováním, máme připravenu také techniku na frézování závějí a ledu. K dispozici máme 10 kusů fréz a sněhových metačů. Smluvně jsou zajištěny další dvě frézy od dodavatelů. Dislokace této techniky odpovídá lokalitám nejčastějšího použití,“ řekl Miroslav Němec.

V nižších polohách se jedná zejména o likvidaci náledí a námraz, které jsou velmi nebezpečné v přechodových obdobích začátku a konce zimy. Řidiči tyto jevy často podceňují. Pro podchycení těchto nebezpečí používá SÚS PK moderní systémy s výpočtem predikce jejich vzniku při teplotách blízko nula stupňů. Ve vozidlech údržby systém doplňujeme o speciální infrateploměry umožňující měření teploty povrchu vozovky. Řidič údržby tak ihned vidí podchlazený lokální úsek a aplikuje preventivní posyp za situace, kdy vozovka ještě nemusí být kluzká. Údaje z teploměru jdou do centrálního počítače ke zpracování zásahového modelu, ale i k tvorbě termálních map, které jsou podkladem pro budoucí ještě modernější systémy.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje používá nákladní vozidla ve speciální zimní výbavě a v provedení s pohonem všech kol. Speciální výbavou jsou zcela určitě podmetací sněhové řetězy, které řidič aktivuje přímo z kabiny. Jedná se o rotující řetězy pod hnaná kola zadní nápravy, umístění rozmetadla posypového materiálu před vozidlem. Dalším podpůrným speciálním prvkem výbavy je vozidlový teploměr, který měří nejen teplotu vzduchu, ale i povrchu vozovky.

Na vozidle je posypová nástavba pro příslušný druh posypu. Z větší části jsou pořizovány již univerzální, případně speciální trojkombinace chemie, inert, v létě asfaltový beton. Nástavba je pak celoročně využita i pro letní výspravy komunikací. Dále samozřejmě radlice pro odstraňování sněhu. Zde většinou se používá speciální s dvojím břitem. Gumový pro čerstvý a rozbředlý sníh, ke kterému lze přiklopit za jízdy kovový pro případné odstranění zmrazků nebo ujeté vrstvy.

Nelehká situace nastává při kalamitním stavu. Více o této situaci prozradil Miroslav Němec: „Předně je třeba upřesnit, že kalamita je stav, kdy nelze zajistit sjízdnost v časových limitech pro příslušné stanovené pořadí důležitosti. V Pardubickém kraji byla vyhlášena naposledy v únoru 2012. Pokud takový stav nastane, je svolán Operační štáb zimní údržby. Ve štábu jsou zástupci Krajského úřadu Pk, členové IZS ČR, autobusoví přepravci, atd. Ten stanoví prioritní úseky pro obnovení sjízdnosti, tak aby byla zajištěna základní nutná dopravní obslužnost kraje dle rozsahu dotčené lokality.“ 

Každá lokalita má svá specifika a rizika umocněná různou intenzitou dopravy a dislokací kapacit.

Největší problémy představuje zejména silný vítr v kombinaci se spadem sněhu nebo dostatečná zásoba sypké sněhové pokrývky. Problémy s tvorbou sněhových jazyků a závějí jsou pak zejména na otevřených úsecích v Pardubickém kraji na Hlinecku, Poličsku, vyšších polohách Svitavska a dále v oblasti Lanškrounska, Žamberecka a Králicka. Pardubicko, Chrudimsko a nižší polohy ostatních dvou okresů jsou ohrožovány náledím a námrazami, zejména ve vazbě na změnu počasí.

SÚS PK vítá každý podmět k dané sněhové situaci. Objektivní podnět a informace z terénu jsou vhodné. Kontakty na naše jednotlivá cestmistrovství pro údržbu silnic II. a III. tříd v majetku Pardubického kraje jsou uvedeny na www.suspk.cz

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Grafické znázornění technologie zimní údržby silnic v Pardubickém kraji 2018 – 2019 (km)Silničáři jsou na zimní údržbu připraveniSilničáři jsou na zimní údržbu připraveniSilničáři jsou na zimní údržbu připraveniSilničáři jsou na zimní údržbu připraveni

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Příhradové vibrační lišty Atlas Copco umožňují hutnit až 25 m široké pásyPříhradové vibrační lišty Atlas Copco umožňují hutnit až 25 m široké pásy (817x)
Vibrační lišty na beton z dílny švédské firmy Atlas Copco patří ke světové špičce. Nejen proto, že nabízí řešení pro kaž...
Antýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku ŠumavyAntýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku Šumavy (796x)
Bývalý královácký dvorec leží uprostřed louky v údolí řeky Vydry v Šumavském národním parku. V letech 1523 – 1818 zde pr...
Financování veřejné infrastruktury formou PPP v Holandsku (787x)
Ačkoliv se v České republice nedaří připravovat a realizovat veřejně infrastrukturní projekty formou spolupráce veřejnéh...

NEJlépe hodnocené související články

V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...
Komfort obyvatel zajišťuje v Sedlci u Prahy unikátní protihluková stěnaKomfort obyvatel zajišťuje v Sedlci u Prahy unikátní protihluková stěna (5 b.)
V dnešní zrychlující se době neustále rostou i nároky na rychlost a hustotu dopravy. Ta však přináší do okolí dopravních...
Výstavba Hlávkova kolektoru. „Největší přítoky vody jsme paradoxně neřešili pod Vltavou, ale ve zvětralých horninách,“Výstavba Hlávkova kolektoru. „Největší přítoky vody jsme paradoxně neřešili pod Vltavou, ale ve zvětralých horninách,“ (5 b.)
říká v rozhovoru pro Silnice železnice Václav Dohnálek, vedoucí projektu ze společnosti Subterra, která se pražským kole...

NEJdiskutovanější související články

Brána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v PodolskuBrána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v Podolsku (5x)
Původní most v obci Podolsko postavený v letech 1847 – 1848 přestal počátkem dvacátých let minulého století vyhovovat do...
NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“ (4x)
„Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR,“ řekl Ing. Marcel Rückl, porad...
Na silnice míří nová svodidlaNa silnice míří nová svodidla (3x)
ArcelorMittal Ostrava prostřednictvím své dceřiné společnosti ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic pokrač...
Google
Zavřít [x]