Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Sanace    Sanace mostu v Karviné-Darkově a lávky v Olomouci

Sanace mostu v Karviné-Darkově a lávky v Olomouci

Publikováno: 1.10.2006, Aktualizováno: 27.11.2008 20:51
Rubrika: Sanace

Železobetonový obloukový most v Karviné-Darkově, postavený v roce 1925, absolvoval před časem zásadní „facelifting“. Jednak ho bylo třeba zbavit zkarbonatovaného povrchu (čemuž notně pomohlo znečištěné a agresivní ovzduší), jednak byla ve zcela nevyhovujícím stavu jeho železobetonová konstrukce. Obdobnou sanací prochází i lávka pro pěší do Smetanových sadů v Olomouci.

Most v Karviné-Darkově
Železobetonový obloukový silniční most překlenuje řeku Olši na trase z Darkova do Karviné. Podle [1] je most unikátní použitím úsporného, ale technicky velmi náročného Vierendeelova nosníku v horním oblouku s prostorově velmi působivým příčným ztužením, které má podobu tří trojic vodorovných prutů nad sebou, proložených svislým středním prutem. Výška a šířka mostu je 6,25 m, dolní mostovka je dlouhá 55,8 m.
Most byl do rekonstrukce intenzivně využíván osobní i nákladní dopravou k blízkému Dolu Darkov a hosty lázní, po ní slouží už jen pěším a cyklistům. Kromě celkové sanace železobetonové konstrukce bylo třeba (projevilo se při stoleté vodě v roce 1997) most zvednout. Jelikož je památkově chráněný, do rekonstrukce zasahovali – s požadavky na zachování reliéfů na stěnách, šetrnou sanaci i barevné sladění – také památkáři.


Otryskaný podklad je připraven na sanaci, výztuž je ošetřena inhibitorem koroze (modré barvy).


Postup
Celková sanace začala odstrojením železobetonové konstrukce od stávající komunikace až na nosnou výztuž – to si vyžádala míra poškození železobetonového krytu. Následovalo odstranění nesoudržných částí vysokotlakým vodním paprskem s příměsí abraziva a důsledné odstranění všech degradovaných vrstev. „Základem úspěchu je totiž dokonale připravený a očištěný podklad,“ tvrdí Jiří Zádorožný, vedoucí obchodně-technického úseku olomoucké centrály firmy Mapei, která sanaci zajistila materiálově i kompletním technickým servisem. Nedostatečná příprava podkladu sanovaných objektů podle něj bývá nejčastější problém komplikující výsledek sanačního zásahu i celkovou životnost opravy.


Začátek prací


Ocelová výztuž darkovského mostu byla po očištění od zbytků koroze ošetřena inhibitorem oceli Mapefer, který zamezí jejímu dalšímu poškozování korozí. Následovala hrubá reprofilace vysokopevnostní sanační maltou Mapegrout tixotropní. „Místy se musela nanášet ve dvou až třech vrstvách, protože betonová konstrukce byla poškozena do značné hloubky. Na jemné dohlazení a finální úpravy jsme použili jemnou sanační maltu Monofinish a na barevné sjednocení nátěrový systém Elastocolor,“ upřesnil technologický postup sanace technik Mapei Roman Martiník.
Po sanaci nosných oblouků a železobetonové mostovky byla položena nová hydroizolace a posléze další vrstvy komunikace.


Materiál připravený na sanaci


Lávka v Olomouci
Lávka pro pěší tvoří spojení mezi Smetanovými a Čechovými sady a pavilonem A výstaviště Flora. Také ji bylo vzhledem k stupňujícímu se poškození železobetonové konstrukce třeba sanovat.
Oprava byla rozplánována do tří etap. V první fázi, kdy se pracovalo na úseku vedoucím nad Havlíčkovou ulicí ze Smetanových do Čechových sadů, bylo z lávky kompletně odstraněno veřejné osvětlení, zábradlí a odvodňovače – a to až na holou železobetonovou konstrukci – a následně zajištěny prefabrikáty, které tvoří vlastní lávku.


Sanovaný sloup


Postup
Systém sanace byl obdobný jako v Karviné: obnažená konstrukční armatura byla po důsledném odstranění všech nesoudržných částic otryskáním vysokotlakým paprskem s příměsí abraziva a vlastním očištění ošetřena v dvojitém nátěru inhibitorem koroze Mapefer. „Protože první etapa prací připadla na zimu, bylo nutné hrubou sanaci betonových konstrukcí načasovat na příznivější teploty, aby bylo možné použít rychletuhnoucí sanační maltu Mapegrout Rapido, u které lze garantovat vytvrzení i při teplotách kolem bodu mrazu,“ uvedl Roman Martiník. Ke stabilizaci prefabrikovaných desek, které jsou uloženy napříč nosného nosníku a vytvářejí pochůznou desku lávky, byl k injektáži použit speciální cementový produkt Stabilcem.
Jemná sanace taky částečně zasahovala do klimaticky méně vhodného období. „Bylo proto třeba vytvořit lehce přenosnou konstrukci, která – překrytá několika vrstvami netkané textilie – dovolila s přičiněním topidel zajistit optimální teplotu pro nanášení jemné stěrky Mapefinish. Přenosná konstrukce dovolila i urychlit dokončovací práce – vytváření pochůzné hydroizolace a výplně dilatačních spár, které byly plněny polyuretanovým tmelem Mapeflex PB 27,“ doplnil technik.
Jako pochůzná hydroizolace byla při poslední fázi oprav použita epoxidehtová stěrka Duresil EB s posypem křemičitým pískem, jenž zajistil protiskluzovou úpravu povrchu; v závěru prací byla lávka opatřena novou elektroinstalací včetně sloupů veřejného osvětlení a zábradlím. K celoplošnému nátěru byl použit akrylový Elastocolor.
Ve druhé etapě byla sanována část od vstupu do výstavního pavilonu A a schodiště ze Smetanových sadů a ve třetí byl opraven úsek tvořící propojení obou dříve dokončených částí.

Vyšší dodavatel stavby: Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby
Náklady: 31,9 mil. Kč
Realizace: 8/2003–6/2004
Autor projektu: Dopravoprojekt Ostrava
Realizace projektu: Stavokomp

In the article I deal with the procedure of reconstruction of two constructions – a listed bridge in Karviná – Darkov (it needed to be cleared of the carbonated surface and its reinforced concrete structure was in a completely non-conforming condition) and a footbridge in Smetana Park in Olomouc.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Sanace sesuvu na trati Liberec – Česká Lípa, geotechnicky řízená stavbaSanace sesuvu na trati Liberec – Česká Lípa, geotechnicky řízená stavba (1107x)
Časové schéma akce: V hodinách provedená rekognoskace terénu. Ve dnech sestavený projekt průzkumných prací. V týdnech pr...
I/18 Strečno – Dubná Skala, odstránenie havarijného stavu skalných stien a svahovI/18 Strečno – Dubná Skala, odstránenie havarijného stavu skalných stien a svahov (866x)
Stavba „I/18 Strečno – Dubná Skala, odstránenie havarijného stavu skalných stien a svahov“ rieši odstr...
Sanace trhlin betonových konstrukcí – materiály a postupySanace trhlin betonových konstrukcí – materiály a postupy (220x)
V článku jsou zhodnoceny základní parametry, rozhodující pro výběr vhodného injekčního materiálu pro sanaci trhlin podle...

NEJlépe hodnocené související články

Sanace sesuvu na trati Liberec – Česká Lípa, geotechnicky řízená stavbaSanace sesuvu na trati Liberec – Česká Lípa, geotechnicky řízená stavba (5 b.)
Časové schéma akce: V hodinách provedená rekognoskace terénu. Ve dnech sestavený projekt průzkumných prací. V týdnech pr...
Rekonstrukce zárubní zdi z roku 1984 na dálnici D11 Praha – Poděbrady pohledem projektantaRekonstrukce zárubní zdi z roku 1984 na dálnici D11 Praha – Poděbrady pohledem projektanta (5 b.)
Článek pojednává o rekonstrukci zárubní zdi v km 0,715 – 1,296 vlevo na dálnici D11 Praha – Poděbrady a posk...
Sanace železobetonu v chemicky náročném prostředí – metody a možnostiSanace železobetonu v chemicky náročném prostředí – metody a možnosti (5 b.)
Sanace železobetonu je v současné době věcí, kterou lze považovat za zaběhnutou a v okruhu odborné veřejnosti ji lze pov...
Google

Server Vodohospodářské stavby

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu