Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    PR    SaM – silnice a mosty na Vašich cestách II

SaM – silnice a mosty na Vašich cestách II

Publikováno: 27.11.2017
Rubrika: PR

Skupina SAM realizuje silniční a mostní stavby pro partnery ve většině českých krajů. Je držitelem 11 ocenění Mostní dílo roku. Má zavedený a certifikovaný integrovaný systém řízení dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001. Má certifikovány výrobky – čerstvý beton, obalované asfaltové směsi, mostní zábradlí a zábradelní mostní svodidlo ZSSAM/H2.

I/13 JÍLOVÉ – MODRÁ

Jednalo se o výměnu asfaltového souvrství. Zůstala zachována niveleta komunikace, sklony, směrové řešení. Po vyfrézování na hloubku 160 mm byly provedeny sanace krajů vozovky a trhlin v podkladních vrstvách. Celková tloušťka asfaltové vozovky ve třech vrstvách je 160 mm. Podélná pracovní spára v obrusné vrstvě byla proříznuta a zalita modifikovanou asfaltovou zálivkou.

V trase byly vynechány dva úseky s obnovenou vozovkou a vybudovanými přechody s ostrůvky. Zde bylo pouze obnoveno vodorovné dopravní značení. Obrubníky chodníků byly ponechány. Krajnice jsou doplněny štěrkodrtí a zhutněny. Ocelová svodidla zůstala v původním stavu. Práce byly prováděny po půlkách na studenou ošetřenou podélnou spáru. Opravu provedla společnost „SDRUŽENÍ – I/13 Jílové – Modrá“, vedoucí účastník SaM silnice a mosty a. s. a účastník Silnice Žáček s. r. o.

Zadavatel: ŘSD ČR, správa Chomutov
Projekt: PONTEX, s. r. o. Praha
Realizace: 04 – 07 /2017
Náklady 17,6 mil. Kč

I/21 ČS ONO, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

Křižovatka silnic I/21, místní komunikace III/0218 a příjezdu k čerpací stanici ONO nedaleko vodní nádrže Jesenice.

Okružní křižovatku tvoří jízdní pruh šířky 5,0 m s oboustrannými vodícími proužky o šířce 0,25 m a zpevněná krajnice o šířce 0,50 m. Šířka pojížděného prstence vydlážděného kamennými kostkami 120 mm je 2,0 m. Na vnější okraj zpevněné krajnice navazuje krajnicový betonový prefabrikát šířky 0,50 m. Konstrukce asfaltové vozovky má tloušťku celkem 650 mm, z toho asfaltové vrstvy 200 mm.

Středový ostrov je doplněn demontovatelnými značkami s možností umožnit průjezd nadrozměrné dopravy. Čela propustků jsou zhotovena z betonových prefabrikátů se šikmým čelem a obložena lomovým kamenem do betonového lože.

Zadavatel: ŘSD ČR, správa Karlovy Vary
Projekt: WORING s. r. o.
Realizace: 04 – 07 /2017
Náklady: 10,5 mil.Kč

I/9 ČESKÁ LÍPA – NOVÝ BOR

Stavba zahrnuje údržbu stávající silnice I/9 v úseku mezi Českou Lípou a odbočkou na Chotovice (silnice III/26850) délky 4 136 m a navazuje na ní úsek údržby Chotovice.

Prováděly se tyto práce:

  • frézování a obnova stávajícího asfaltového krytu při respektování původního průběhu nivelety, v části trasy nadvýšena o 30 mm v důsledku potřebného zesílení konstrukce vozovky
  • zvětšení poloměrů vybraných vypuklých výškových oblouků
  • optimalizace základního příčného sklonu v přímých úsecích na 2,5 %
  • doplnění a obnova svodidel, pročištění příčných propustků
  • výměna některých podélných propustků s betonovými čely za propustky se zkosenými čely
  • zřízení nových nebo rozšíření nezpevněných krajnic
Opravu provádí:

Společnost „I/9 Česká Lípa – Nový Bor – S + Ž“

Vedoucí účastník: SaM silnice a mosty a. s.
Účastník společnosti: Silnice Žáček, s. r. o.
Zadavatel: ŘSD ČR, správa Liberec
Projekt: PRAGOPROJEKT a. s.
Realizace: 12/2016 – 10/2018
Náklady: 51 mil. Kč
Bookmark
Ohodnoďte článek:

Související články


Fotogalerie
I/13 Jílové – ModráI/21 ČS ONO, okružní křižovatkaI/9 Česká Lípa – Nový Bor

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Konference Hluk 2009Konference Hluk 2009 (892x)
1. odborná konference Hluk 2009 s podtitulem Snižování hlukových zátěží – příležitost pro stavební firmy se konala...
Znáte BMS – Bridge Management System? (132x)
Systém hospodaření s mosty (Bridge Management System – BMS) je expertní systém s celorepublikovou působností (D, I. II. ...
Aktuální trendy ve financování manipulační a těžké dopravní techniky (123x)
V loňském roce se u nás prodaly nákladní vozidla a autobusy za téměř 22 miliardy korun. Dopravci přitom nakupují těžkou ...

NEJlépe hodnocené související články

Půjčovna vzv rozšířila flotilu na 200 strojů (5 b.)
Ve snaze uspokojit požadavky všech klientů a obsáhnout stále sílící poptávku po pronájmu vysokozdvižných vozíků, jsme se...
Velkotonážní vysokozdvižné vozíky (5 b.)
Velkotonážní vysokozdvižné vozíky jsou speciálně navrhované a konstruované vysokozdvižné vozíky s nosností větší jak 10 ...
Železniční ložiska ZKL a Výroční cena ACRI 2012Železniční ložiska ZKL a Výroční cena ACRI 2012 (5 b.)
Rok 2012 byl rokem výrazné inovace nápravových ložisek ZKL. V souvislosti s modernizací vozového parku Českých drah a no...

NEJdiskutovanější související články

Konference Hluk 2009Konference Hluk 2009 (3x)
1. odborná konference Hluk 2009 s podtitulem Snižování hlukových zátěží – příležitost pro stavební firmy se konala...
Google
Zavřít [x]