Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Doprava    Železniční infrastruktura    Revitalizace trati Karlovy Vary dolní nádraží – Johanngeorgenstadt

Revitalizace trati Karlovy Vary dolní nádraží – Johanngeorgenstadt

Publikováno: 26.9.2018
Rubrika: Železniční infrastruktura

Trať Karlovy Vary dolní nádraží – Johanngeorgenstadt tvoří významné regionální železniční spojení mezi krajským městem a osídlením severně od něj. Vzhledem k vedení na hřeben Krušných hor zajišťuje kromě každodenní dojížďky i rekreační turistickou dopravu. Díky napojení na německou železniční síť spojuje Karlovarsko s přilehlou oblastí Saska (Zwickau a okolí).

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

 • Investor: SŽDC s. o., Stavební správa západ
 • Projekt stavby: Sdružení SUDOP Praha, tms projekt s. r. o., H-PRO s. r. o.
 • Zhotovitel: Chládek & Tintěra a. s. a Colas Rail CZ s. r. o.

POPIS STAVBY

Cílem stavby je zkrácení jízdních dob v osobní dopravě pomocí odstranění trvalých omezení traťové rychlosti vyplývajících z nevhodné GPK a zejména z nedostatečného zabezpečení úrovňových železničních přejezdů. V rámci stavby budou rekonstruovány vybrané mosty, propustky a v železniční zastávce Nejdek – Suchá bude zřízeno nástupiště s výškou hrany 550 mm nad TK. Z toho plynou hlavní přínosy: zvýšení rychlosti a bezpečnosti železniční dopravy, úspora času cestujících, zvýšení kultury cestování.

CHARAKTERISTIKA STAVBY

Hlavní specifikace stavby jsou:

 • ŽST Karlovy Vary, železniční svršek a most v 5,298
 • ŽST Stará Role (mimo) – ŽST Nová Role (mimo), železniční svršek, přejezdy, propustek v km 8,756
 • ŽST Nová Role (mimo) – ŽST Nejdek (mimo), železniční svršek, přejezdy, propustky a most v km 15,866
 • Vybrané přejezdy v úseku Nejdek – Potůčky
 • Most v km 24,415
 • Most v km 38,636

Hlavní náplň stavby představují tyto technologické a stavební části:

 • SZZ – Potřebné úpravy staničního zabezpečovacího zařízení vyplívají z úprav zabezpečení přejezdů a změn traťových rychlostí na přilehlých mezistaničních úsecích.
 • TZZ – V úseku Stará Role – Nové Hamry budou provedeny úpravy stávajícího traťového kabelu související se zřizováním nových PZS, Nové Hamry – Pernink bude provedena pokládka nového traťového kabelu, jako náhrada stávajícího nevyhovujícího kabelu u paty koleje, související se zřizováním nových PZS. Současně bude pokládána i trubka HDPE 40/33. U všech nových přejezdů bude proveden výpich příslušných čtyřek traťového kabelu a doplněn VTO u nových RD.
 • PZS – Zcela nově bude zabezpečeno 23 přejezdů, úprava PZS proběhne na pěti dalších. Čtyři přejezdy se změní na přechody pro chodce. Na 22 přejezdech bude výměna přejezdové konstrukce za provedení, odpovídající rychlostnímu profilu V130.
 • Železniční svršek – Bude provedena výměna stávajícího železničního svršku v nevyhovujících úsecích, tj. v km 5,201 – 5,369, v km 6,953 – 11,837 a v km 12,215 – 17,792. Úhrnem jde cca 10,7 km koleje. Ve všech dotčených úsecích bude provedena výměna kolejového lože, zřízena bezstyková kolej a navržena úprava geometrické polohy kolejí pro účely zvýšení traťové rychlosti. V km 17,784 – 18,964 bude provedena úprava GPK (umožňující zvýšení TR), včetně doštěrkování. Úhrnem cca 1,1 km koleje.
 • Mosty a propustky – Bude provedena rekonstrukce mostů v km 5,298, km 24,415 a km 38,636, sanace mostu v km 15,588. Bude přestavěno 11 propustků (km 8,756, km 12,966, km 15,000, km 15,035, km 16,110, km 17,146, km 17,728, km 18,078, km 18,123, km 18,178, km 18,670).

STAVEBNÍ POSTUPY – ETAPIZACE VÝSTAVBY

Stavební postup č. 1

Termín výstavby: září 2017 až prosinec 2017

Rozsah prací:

 • výměna stávajícího svršku na mostě v km 5,298
 • výměna stávajícího železničního svršku v km 6,697 – 11,827,
 • rekonstrukce mostu v km 5,298,
 • přestavba propustku v km 8,756,
 • rekonstrukce přejezdů v km 8,212, 8,292, 8,797, 10,960,
 • výměna konstrukce přejezdu v km 11,485, 11,823

Stavební postup č. 2+3

Termín výstavby: duben 2018 – červen 2018

Rozsah prací:

 • výměna stávajícího železničního svršku v km 12,215 – 17,784,
 • úprava GPK v km 17,784 – 19,028,
 • nástupiště v zastávkách Nová Role zastávka a Nejdek-Suchá,
 • sanace mostu v km 15,588,
 • rekonstrukce mostů v km 24,415, 38,636,
 • přestavba propustků v km 12,966, 15,000, 15,035, 16,110, 17,146, 17,728, 18,078, 18,123, 18,178 a 18,670,
 • rekonstrukce přejezdů v km 13,708, 14,212, 14,850, 15,025, 15,759, 18,114
 • výměna konstrukce přejezdu v km 12,220, 13,065, 15,113, 16,099, 17,081, 17,138, 17,723, 19,080

Koordinace se souběžnými a navazujícími stavbami

Provádění stavby je nezbytné termínově koordinovat se stavbami v žst. Karlovy Vary a Chodov, aby nedocházelo k souběhům výluk v sousedních traťových úsecích/stanicích. Důležitá je zejména koordinace se stavbou „Peronizace žst. Chodov“ tak, aby nedošlo k přerušení obsluhy vlečky v Božíčanech.

HISTORIE

Původně měla být trať zahrnuta jako součást Dráhy císaře Františka Josefa z Vídně do Plzně a odtud Pak do Saska. Tento plán z poloviny 60. let 19. století byl zavrhnut pro problémy technického rázu v části Karlovy Vary – Plzeň. V roce 1881 byl představen projekt místní dráhy z Chodova do Nejdku přes Novou Roli, který zčásti odpovídal dnešnímu vedení trati. Příčinou byly podnikatelské zájmy místních subjektů (továrny na porcelán, pily apod.). Výstavba dráhy v trase dochované do dnešní doby začala po udělení koncese (v roce 1895) až v roce 1897. Jako první byl budován úsek Karlovy Vary, dolní nádraží – Stará Role – Nová Role, který navazoval na místní dráhu z roku 1881. Na něj navazovalo prodloužení z Nejdku do Horní Blatné (dokončen 28. listopadu 1898) a z Horní Blatné do Johanngeorgenstadtu (dokončen 1. dubna 1899), města ležícího již v Sasku.

Provoz byl na trati oficiálně zahájen 15. května 1899, a to se čtyřmi páry osobních vlaků.

The Revitalization of the Track: Karlovy Vary Lower Station – Johanngeorgenstadt
The construction aims at reducing the travel time in passenger transport by the elimination of permanent track speed limits, which arise from the inconvenient geological bedrock of the track and the inappropriate security system of railway level crossings. Selected bridges and culverts will be reconstructed and a platform will be built up at the height of 550 mm above a track at the railway station Nejdek – Suchá. This will bring these main benefits: an increase in speed and safety of railway transport, reduction of travel time, and an increase of travel comfort.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Most 38,636Osazení mostu 24,415Podbíjení SP2Pokládka KP – SP1

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Dálkové ovládání Posázavského PacifikuDálkové ovládání Posázavského Pacifiku (790x)
Společnost AK signal Brno a. s. uvedla do provozu dálkové ovládání Posázavského Pacifiku, resp., řečeno jinými slovy, dá...
Prorážka prvního Ejpovického tunelu na trati Rokycany – PlzeňProrážka prvního Ejpovického tunelu na trati Rokycany – Plzeň (783x)
Myšlenka modernizace trati Rokycany – Plzeň se zrodila po přelomu tisíciletí; reálně se projektová příprava nastartovala...
Třetí madridský železniční tunel Atocha – ChamartínTřetí madridský železniční tunel Atocha – Chamartín (771x)
V roce 2017 se v Madridu chystá otevření stavby, která bude mít značný význam pro provoz španělských vysokorychlostních ...

NEJlépe hodnocené související články

Modernizace spádoviště v žst. Praha-Libeň včetně protihlukových opatřeníModernizace spádoviště v žst. Praha-Libeň včetně protihlukových opatření (5 b.)
Účelem stavby bylo vyřešit snížení nadlimitní hladiny hluku vznikající na libeňském spádovišti. Hluk je způsoben zejména...
Skanska zahájila rekonstrukci železničního spojení mezi Kadaní a Kadaní-PrunéřovemSkanska zahájila rekonstrukci železničního spojení mezi Kadaní a Kadaní-Prunéřovem (5 b.)
Do roku 2021 opraví také kadaňské nádraží a postaví novou zastávku, která zajistí obsluhu místní části Bystřice....
Modernizace ŽST Karlovy Vary – staniční částModernizace ŽST Karlovy Vary – staniční část (5 b.)
Město Karlovy Vary je díky své pověsti lázeňského centra, ale i poloze blízko hranic, oblíbeným cílem našich i zahraničn...

NEJdiskutovanější související články

Aktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoruAktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoru (1x)
Modernizace koridoru začala již v říjnu roku 2005, a sice prvním úsekem Strančice – Praha Hostivař. Následovali úseky Be...
Nová podbíječka Unimat už je ve stáji HROCHOSTROJNová podbíječka Unimat už je ve stáji HROCHOSTROJ (1x)
Společnost Hrochostroj převzala v srpnu letošního roku novou automatickou strojní podbíječku Unimat 08-275/3S, která dos...
Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí – jak to nakonec dopadloPrůjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí – jak to nakonec dopadlo (1x)
Železniční uzel Ústí nad Orlicí se nachází na nejvýznamnějším železničním spojení mezi Prahou, Brnem a Ostravou, z něhož...
Google

Časopis KONSTRUKCE

Termodifuzní zinkování

Termodifuzní zinkování

Zavřít [x]