Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Doprava    Železniční infrastruktura    Revitalizace trati Hradec Králové – Jaroměř – Trutnov v poločase

Revitalizace trati Hradec Králové – Jaroměř – Trutnov v poločase

Publikováno: 10.12.2015
Rubrika: Železniční infrastruktura

Stavba „Revitalizace trati Hradec Králové – Jaroměř – Trutnov“ v sobě zahrnuje zdánlivě nesourodou směsici různých kratších rekonstruovaných úseků železničního spodku a svršku, různých zastávek, mostních objektů a nového zabezpečovacího zařízení. Co je důvodem této zdánlivé roztříštěnosti?

Je to především snaha investovat omezené prostředky s jasně stanoveným stropem jedné miliardy korun do míst, kde přinesou největší efekt. Celý úsek Hradec Králové – Jaroměř – Trutnov má totiž bezmála 64 km a jeho revitalizace v celé délce by stála cca 3 miliardy Kč. Z uvedeného je též patrné, že nejde o rekonstrukci, na jakou jsme zvyklí z koridorových staveb, ale že revitalizace stojí někde mezi optimalizací tratě a její opravou.

Každá stavba musí mít zajištěnu potřebnou efektivitu, a to prostřednictvím nákladovo-výnosové analýzy (Cost Benefit Analysis – CBA). U této stavby je efektivita zajištěna především zkrácením jízdních dob na rameni Hradec Králové – Trutnov – Svobody nad Úpou. Bylo tedy třeba identifikovat, na kterých úsecích přinesou vložené peníze nejvyšší zvýšení traťové rychlosti.

Výsledkem je rekonstrukce železničního svršku ve vybraných úsecích, a to v rozsahu dle opotřebení svršku stávajícího. Pružné upevnění umožňuje pojíždění vlaky s nedostatkem převýšení do 130 mm. V úsecích s problémovým udržením geometrické polohy koleje je součástí stavby i sanace pražcového podloží a obnova odvodnění tratě. V těchto úsecích jsou rekonstruovány i železniční přejezdy a zastávky. Při přípravě stavby proběhlo též zhodnocení stavu všech mostních objektů a k rekonstrukci byly vybrány objekty buď v nevyhovujícím stavu, anebo objekty, jejichž rekonstrukce je vyvolána změnou polohy koleje. Nezabezpečené přejezdy přes silnice byly navrženy k zabezpečení a telefonický způsob dorozumívání v úseku Česká Skalice – Malé Svatoňovice je nahrazován novým traťovým zabezpečovacím zařízení 3. kategorie. V elektrizovaném úseku Předměřice nad Labem – Smiřice je navržena rekonstrukce trakčního vedení.

Celá stavba je z postupu výstavby rozdělena do dvou částí. Část Hradec Králové – Jaroměř (úsek Předměřice nad Labem – Smiřice) bude realizována v příštím roce. Část Jaroměř – Trutnov je realizována v roce letošním. Stavebně je tato část téměř dokončena a v současné době probíhají práce na zabezpečovacím zařízení, silnoproudých rozvodech a pozemních objektech na zastávkách.

V úseku Jaroměř – Česká Skalice probíhají největší práce v okolí obce Zvole, kde byl z důvodu zvýšení rychlosti navržen částečný posun koleje směrem dovnitř oblouku. Posun si vyžádal i celkovou přestavbu železničního mostu v ev. km 5,513.

V úseku Česká Skalice – Starkoč probíhá rekonstrukce tratě různého rozsahu téměř v celé délce. Rekonstrukce zahrnuje i sanaci skalního zářezu u obce Vysokov.

V úseku Starkoč – Červený Kostelec probíhají největší stavební práce v prostoru zastávky Olešnice. Zastávka bude mít nové nástupiště i nový přístřešek.

V úseku Červený Kostelec – Malé Svatoňovice je stavebně rekonstruována část do zastávky Rtyně v Podkrkonoší. I zde je nové nástupiště a bude osazen nový přístřešek pro cestující.

V úseku Malé Svatoňovice – Trutnov se stavební práce soustřeďují do prostoru zastávky Velké Svatoňovice a Bohuslavice nad Úpou. Ve velkých Svatoňovicích musela být z důvodu malého poloměru oblouku přesunuta zastávka ze současné polohy v oblouku do následné přímé. Vzhledem k umístění na strmém vysokém náspu bylo nástupiště vybudováno ze systému Umsteiger.

Revitalization of the Track “Hradec Králové – Jaroměř – Trutnov” Has Reached Half-time
The construction “Revitalization of the Track “Hradec Králové – Jaroměř – Trutnov” appears to be a heterogeneous mix of various shorter renovated sections of railway substructure and superstructures, various stops, bridges and new security systems. What is a reason for this apparent disunity? It is predominantly an effort to invest limited resources with the strict limit of one billion CZK into the places where they can exert the biggest effect. The entire section Hradec Králové – Jaroměř – Trutnov is 64 km long and its revitalization would cost about CZK 3 billion. Based on the above-mentioned it is obvious that it does not concern a usual reconstruction of corridor structures but that the revitalization is something between the track optimalization and reconstruction.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Posun koleje u obce ZvoleNový most v ev. km 5,513; z důvodu krátké výluky zvolena konstrukce z prefabrikátůRekonstrukce v úseku Česká Skalice – StarkočProbíhající sanace skalního zářezu u obce VysokovRekonstrukce zastávky OlešniceRekonstrukce zastávky Rtyně v Podkrkonoší zastávkaPřesunutá zastávka z konstrukce UMSTEIGER ve Velkých SvatoňovicíchRekonstruovaný most v ev. km 39,633 nese i nástupiště zastávky Suchovršice.Sanace zářezu za zastávkou SuchovršiceV úseku Velké Svatoňovice – Trutnov prochází trať převážně lesem.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Dálkové ovládání Posázavského PacifikuDálkové ovládání Posázavského Pacifiku (422x)
Společnost AK signal Brno a. s. uvedla do provozu dálkové ovládání Posázavského Pacifiku, resp., řečeno jinými slovy, dá...
Prorážka prvního Ejpovického tunelu na trati Rokycany – PlzeňProrážka prvního Ejpovického tunelu na trati Rokycany – Plzeň (398x)
Myšlenka modernizace trati Rokycany – Plzeň se zrodila po přelomu tisíciletí; reálně se projektová příprava nastartovala...
Třetí madridský železniční tunel Atocha – ChamartínTřetí madridský železniční tunel Atocha – Chamartín (396x)
V roce 2017 se v Madridu chystá otevření stavby, která bude mít značný význam pro provoz španělských vysokorychlostních ...

NEJlépe hodnocené související články

Modernizace ŽST Cheb: „Nové výzvy a zkušenosti s řešením škvárového podloží v zemní pláni“Modernizace ŽST Cheb: „Nové výzvy a zkušenosti s řešením škvárového podloží v zemní pláni“ (5 b.)
Pro realizaci rekonstrukce železniční stanice Cheb jasně hovořil popis jejího stavu: Není zajištěn bezbariérový přístup ...
Optimalizace traťového úseku „Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část“ pokračuje, aktuálně se nejvíce mění železniční stanice VršoviceOptimalizace traťového úseku „Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část“ pokračuje, aktuálně se nejvíce mění železniční stanice Vršovice (5 b.)
Od poslední zprávy o dění na stavbě v současnosti největší pražské železniční zakázky již uplynulo pár měsíců, co se ted...
Modernizace spádoviště v žst. Praha-Libeň včetně protihlukových opatřeníModernizace spádoviště v žst. Praha-Libeň včetně protihlukových opatření (5 b.)
Účelem stavby bylo vyřešit snížení nadlimitní hladiny hluku vznikající na libeňském spádovišti. Hluk je způsoben zejména...

NEJdiskutovanější související články

Aktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoruAktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoru (1x)
Modernizace koridoru začala již v říjnu roku 2005, a sice prvním úsekem Strančice – Praha Hostivař. Následovali úseky Be...
Česká Lípa má nové vlakové nádražíČeská Lípa má nové vlakové nádraží (1x)
Železniční uzel Česká Lípa je druhým největším železničním uzlem Libereckého kraje. Skanska v rámci modernizace, která b...
Nová podbíječka Unimat už je ve stáji HROCHOSTROJNová podbíječka Unimat už je ve stáji HROCHOSTROJ (1x)
Společnost Hrochostroj převzala v srpnu letošního roku novou automatickou strojní podbíječku Unimat 08-275/3S, která dos...
Google