Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Doprava    Železniční infrastruktura    Revitalizace trati Bludov – Jeseník skončila

Revitalizace trati Bludov – Jeseník skončila

Publikováno: 7.12.2016
Rubrika: Železniční infrastruktura

V listopadu 2016 slavnostně skončila revitalizace trati Bludov – Jeseník v Olomouckém kraji. Konkrétně se stavba nachází mezi železničními stanicemi Bludov a Hanušovice. Na daném úseku tak mohou vlakové soupravy projíždět rychlostí až 100 km/hod. Zvýšení rychlosti přineslo zkrácení pravidelné jízdní doby v místě až o 4,5 minuty, a současně také zlepšení podmínek a bezpečnosti cestování v místě.

VÝZNAM STAVBY

Traťový úsek Bludov – Hanušovice je součástí trati Hanušovice – Olomouc. Stávající celostátní trať resp. traťový úsek Bludov – Hanušovice má čtyři dopravny: Bludov, Ruda nad Moravou, Bohdíkov a Hanušovice. Žst. Bludov byla již rekonstruována v rámci stavby „Elektrizace trati Zábřeh – Šumperk“. Rekonstrukce žst. Hanušovice nebyla součástí stavby „Revitalizace trati Bludov – Jeseník“. 

Na trati je 6 železničních zastávek: Bludov-Lázně, Bohutín, Bartoňov, Komňátka, Raškov a Hanušovice-Holba.

Stavba řeší zlepšení jízdního komfortu, zvýšení traťové rychlosti se zkrácením jízdních dob, zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech, rekonstrukce železničních stanic a zastávek, zlepšení komfortu cestujících zřízením nových nástupištních přístřešků a dálkové ovládání celého úseku.

REALIZACE

V rámci stavby byl rekonstruován železniční svršek a sanován železniční spodek na daném úseku. Rekonstrukcí prošla také nástupiště v zastávkách a železničních stanicích. Součástí revitalizace byly opravy v železničních stanicích Ruda nad Moravou a Bohdíkov. Dále byly revitalizovány zastávky Bludov-lázně, Bohutín, Bartoňov, Komňátka, Raškov a Hanušovice-Holba. Upraveny byly železniční přejezdy vč. realizace nového zabezpečení. Železniční mosty a propustky na trase byly rovněž rekonstruovány. V nezbytném rozsahu byla provedena rekonstrukce elektrických zařízení vč. osvětlení zastávek a železničních stanic. Součástí revitalizace byla také rekonstrukce stávajícího železničního zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Součástí projektu je rekonstrukce železničního svršku a spodku, mostů a propustků, nástupišť v železničních stanicích a zastávkách, staničního a traťového zabezpečovacího zařízení a železničních přejezdů. Železniční stanice Ruda nad Moravou a Bohdíkov jsou zapojené do dálkového ovládání ze stanice Šumperk.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Rekonstrukce železničního svršku a sanace železničního spodku zahrnovala výměnu kolejového roštu vč. zřízení nového štěrkového lože. Obsahem sanace železničního spodku bylo zřízení konstrukčních vrstev pražcového podloží a funkčního odvodnění pláně železničního spodku. Odvodnění bylo provedeno formou drážních příkopů nebo příkopových zídek vedených v souběhu s železniční jednokolejnou tratí, v železničních stanicích byly zřízeny podélné trativodní sběrače. 

V takovémto rozsahu byly prováděny práce od začátku stavby (km 49,357) až do žst. Bohdíkov do km 64,950. Dále od tohoto km až do konce stavby (km 69,835) byla vzhledem k vyhovujícímu stavu železničního spodku, realizována pouze výměna kolejového roštu vč. zřízení nového štěrkového lože.

Nástupiště v železničních stanicích a zastávkách prošla rekonstrukcí tak, aby odpovídala stávající legislativě (ČR i EU) – výška nástupní hrany 550 mm nad temenem kolejnice bezbariérový přístup cestujících. Přístup na nástupiště bude úrovňový. Nástupiště jsou vybavena novým osvětlením, novým orientační a informační systémem pro cestující, stávající přístřešky pro cestující byly sneseny a nahrazeny novými přístřešky v antivandalské úpravě. Ve stanici Ruda nad Moravou byly ponechány tři dopravní koleje a vybudována nová nástupiště.

Ve stanici Bohdíkov sleduje dopravní technologie přednostně zachování dvou dopravních kolejí s novými nástupišti. Manipulační kolej č. 6 pro ložné manipulace byla zachována.

Na revitalizovaném úseku se nachází v současnosti 15 železničních přejezdů. V rámci stavebních prací byla na všech přejezdech zřízena nová přejezdová konstrukce, která zajistí klidnější a pohodlnější přejezd silničních vozidel. U všech přejezdů bylo osazeno nové zabezpečovací zařízení, které odpovídá nově navržené maximální traťové rychlosti na daném přejezdu.

V revitalizovaném úseku trati Bludov – Jeseník se nachází celkem 67 umělých staveb. Z toho 49 propustků, 17 mostů a 1 zárubní zeď.

V žst. Ruda nad Moravou a Bohdíkov vzniklo nové staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 3. kategorie dle TNŽ 34 2620, elektronického typu. Zařízení jsou vybavena obslužným pracovištěm typu JOP a jsou zapojena do dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ). Pro zabezpečení mezistaničních úseků se předpokládá traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) typu automatické hradlo (AH), s kontrolou volnosti kolejových úseků pomocí počítačů náprav.

V rámci prací na železničním sdělovacím zařízení byla položena v úseku Bludov – Hanušovice nová kabelizace a rovněž byla provedena místní kabelizace k venkovním telefonním objektům u vjezdových návěstidel, pomocným stavědlům a k přejezdovým zabezpečovacím zařízením. Veškerá kabelizace vede v souběhu s železniční tratí s minimálními zásahy do mimodrážních pozemků, kterým se nedá vyhnout – např. podchody kabelu pod komunikacemi.

Nové rozhlasové zařízení je instalováno do všech železničních stanic a zastávek na revitalizovaném úseku. Informační tabule jsou instalovány do všech železničních stanic. Propojení celého informačního systému (rozhlas i tabule) jsou pomocí přenosového zařízení.

Stavba vychází z globálního cíle pro Prioritní osu 3, jímž je zlepšení železniční dopravy mimo transevropskou síť TEN-T. Tohoto cíle investor dosáhne prostřednictvím zvýšení dopravní dostupnosti. Celkové investiční náklady projektu s názvem Revitalizace trati Bludov – Jeseník činí 993 690 156 Kč bez DPH. Projekt je v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti, a to až do výše 779 897 058 Kč. Národní financování projektu zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Přejezd BludovTraťový úsek Bludov – OlšanyRuda Nad MoravouKomňátkaBohdíkovZastávka Bartoňov

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Dálkové ovládání Posázavského PacifikuDálkové ovládání Posázavského Pacifiku (421x)
Společnost AK signal Brno a. s. uvedla do provozu dálkové ovládání Posázavského Pacifiku, resp., řečeno jinými slovy, dá...
Třetí madridský železniční tunel Atocha – ChamartínTřetí madridský železniční tunel Atocha – Chamartín (400x)
V roce 2017 se v Madridu chystá otevření stavby, která bude mít značný význam pro provoz španělských vysokorychlostních ...
Prorážka prvního Ejpovického tunelu na trati Rokycany – PlzeňProrážka prvního Ejpovického tunelu na trati Rokycany – Plzeň (395x)
Myšlenka modernizace trati Rokycany – Plzeň se zrodila po přelomu tisíciletí; reálně se projektová příprava nastartovala...

NEJlépe hodnocené související články

Modernizace ŽST Cheb: „Nové výzvy a zkušenosti s řešením škvárového podloží v zemní pláni“Modernizace ŽST Cheb: „Nové výzvy a zkušenosti s řešením škvárového podloží v zemní pláni“ (5 b.)
Pro realizaci rekonstrukce železniční stanice Cheb jasně hovořil popis jejího stavu: Není zajištěn bezbariérový přístup ...
Optimalizace traťového úseku „Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část“ pokračuje, aktuálně se nejvíce mění železniční stanice VršoviceOptimalizace traťového úseku „Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část“ pokračuje, aktuálně se nejvíce mění železniční stanice Vršovice (5 b.)
Od poslední zprávy o dění na stavbě v současnosti největší pražské železniční zakázky již uplynulo pár měsíců, co se ted...
Modernizace spádoviště v žst. Praha-Libeň včetně protihlukových opatřeníModernizace spádoviště v žst. Praha-Libeň včetně protihlukových opatření (5 b.)
Účelem stavby bylo vyřešit snížení nadlimitní hladiny hluku vznikající na libeňském spádovišti. Hluk je způsoben zejména...

NEJdiskutovanější související články

Aktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoruAktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoru (1x)
Modernizace koridoru začala již v říjnu roku 2005, a sice prvním úsekem Strančice – Praha Hostivař. Následovali úseky Be...
Česká Lípa má nové vlakové nádražíČeská Lípa má nové vlakové nádraží (1x)
Železniční uzel Česká Lípa je druhým největším železničním uzlem Libereckého kraje. Skanska v rámci modernizace, která b...
Nová podbíječka Unimat už je ve stáji HROCHOSTROJNová podbíječka Unimat už je ve stáji HROCHOSTROJ (1x)
Společnost Hrochostroj převzala v srpnu letošního roku novou automatickou strojní podbíječku Unimat 08-275/3S, která dos...
Google