Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    PR    Řešení BOZP u železničních staveb

Řešení BOZP u železničních staveb

Publikováno: 29.1.2016
Rubrika: PR

Jako u každého odvětví mají i silniční a železniční stavby svá zásadní specifika, která je nutné brát v úvahu při řešení komplexní problematiky BOZP. V minulém roce provedl Státní úřad inspekce práce více než 35 000 kontrol, při kterých udělil pokuty v celkové výši 304 000 000 Kč. Při těchto kontrolách se úřad bedlivě zaměřil zejména na nejrizikovější sektor a tím je stavebnictví, jehož podstatnou část tvoří právě silniční a železniční stavby. Z pohledu řízení rizik představují tyto práce značnou výzvu pro všechny účastníky stavby, speciálně pak pro osoby odpovědné za řízení BOZP na takové stavbě. Způsoby, jakými řešit bezpečnost práce, a hlavní rizika těchto staveb patří mezi stále diskutované problémy, jejichž řešení ale nemusí být zase až tak složité, jak by se na první pohled mohlo zdát.

Práce na vyloučené koleji
Každé řízení rizik začíná jejich důkladným průzkumem, který u každé stavby, a tím více stavby železniční, začíná u sestavení tzv. plánu BOZP, který vychází z místních a projektových specifik. Plán BOZP sestavuje koordinátor bezpečnosti práce na stavbě. U drážních staveb je nutné v rámci přípravné fáze projektu vždy určit, jaké práce se provádějí ve výluce, a jaké na provozované koleji. Příprava podkladů na žádost o vystavení rozkazu k výluce je v tomto případně výhradně na odpovědnosti zhotovitele, který v tomto komunikuje se správcem trati, většinou tedy se SŽDC.

U prací na vyloučené koleji je nutné včas dodat ze strany zhotovitele předpisy pro práci v drážních prostorách a na samotné trati s přihlédnutím k průjezdnímu průřezu dané trati. Obecně jsou vyloučené koleje považovány za bezpečné pracoviště, nicméně nezapomínejte, že i na vyloučené koleji platí zásada bezpečné vzdálenosti od zdvíhaných břemen, vozidel a dvoucestné techniky a zejména povinnost jmenovat bezpečnostní hlídky, které nejenom kontrolují průběh stavby a provoz v nádraží, ale zejména dozorují v místech blízko aktivně provozovaných drah. Pokud se v blízkosti staveniště nacházejí takto aktivně provozované trati, je nutné celé staveniště označit výstražným značením.

Velké riziko pro účinné řízení rizik BOZP představuje v tomto případě zejména omezení zhotovitelů stavby závaznými termíny dokončení stavby a tím pádem obnovení provozu na trati, jelikož je nutné před opětovným uvedením do provozu celý úsek zkontrolovat, včetně samotných kolejnic a trolejového vedení. Ve snaze dodržet tyto termíny sahají dodavatelé občas k ústupkům v otázce BOZP, což se může ukázat jako fatální. Pokud je ovšem přítomen na dané stavbě zkušený koordinátor BOZP, nebývá problém naplánovat jednotlivé práce tak, aby bylo možné vyloučený úsek zprovoznit v termínu bez zbytečného ohrožení bezpečnosti daných pracovníků.

Práce za provozu na vícekolejné trati
Pokud probíhají práce na vícekolejných tratích za provozu, je potřeba krom dodržení výše zmíněných předpisů speciálně upravit pravidla pro pohyb zaměstnanců zhotovitele stavby na trati, zejména v případě, že se blíží vlak či jiný účastník kolejového provozu na sousední koleji v případě:

Dvoukolejné trati – V případě přejezdu vozidla na dvoukolejné trati musí všichni pracovníci vystoupit na stezku vně koleje, na které probíhají práce. Jakýkoliv pohyb na kolejišti je pro takový okamžik zakázán, i když jede vozidlo po sousední koleji.

Trojkolejné a vícekolejné trati – Všichni pracovníci na vícekolejných tratích musí v případě blížícího se vozidla, na které jsou upozorněni návěstidly bezpečnostních hlídek nebo rádiovou komunikací, vystoupit z kolejí na stezku, přičemž v obloucích a záhybech tak učiní na vnější hranu takového oblouku.

Pohyb na kolejišti je zaměstnancům povolen pouze v případě, že tak konají za účelem plnění pracovních úkolů. Zaměstnanci se ovšem nikdy nesmí zdržovat v průjezdném profilu provozované trati a měli by při každé práci počítat s možností průjezdu vozidla po sousední koleji. Zároveň musí být veškeré pracovní nářadí, pomůcky a ostatní materiál uložen tak, aby nezasahoval do průjezdného průřezu trati a volného schůdného manipulačního prostoru.

Velmi důležitá je v obou případech i viditelnost celého pracoviště. Nezapomínejte, že při jakékoliv práci venku je nutné dobré a viditelné označení, o to více je nutné tato pravidla respektovat u železničních staveb, kde hrozí konstantní riziko srážky s jedoucím kolejovým vozidlem. V případě zhoršené viditelnosti a při práci v noci je nutné zajistit důkladné osvětlení celého prostoru pracoviště a rozmístit bezpečnostní hlídky, které nejenom pomocí návěstidel upozorňují na projíždějící vozidla, ale zejména komunikují s výpravčími obou stanic (před i za pracovištěm) pomocí rádiového a telefonického spojení.

Další důležité povinnosti dodavatelů železničních staveb
Tímto samozřejmě výčet povinností dodavatelů železničních staveb nekončí. Je taktéž velmi důležité důkladně zaměstnance poučit o pohybu před a za kolovými nebo dvoucestnými vozy, o bezpečnostních vzdálenostech od kolejiště, o bezpečném pohybu kolem elektrického a telematického vedení a dalších důležitých aspektech bezpečnosti práce. O to by se měl postarat zkušený koordinátor bezpečnosti práce na stavbě, který nejenom, že sleduje projekt od úplného začátku, ale je si vědom i bezpečnostních specifik práce na železnici. Takové koordinátory je možné zajistit externě od společnosti CRDR s.r.o., našeho předního dodavatele služeb bezpečnosti práce. Jako jedna z mála firem v tomto oboru totiž nabízí i 100% krytí rizik investora, což je u těchto staveb významným benefitem. 

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Konference Hluk 2009Konference Hluk 2009 (456x)
1. odborná konference Hluk 2009 s podtitulem Snižování hlukových zátěží – příležitost pro stavební firmy se konala...
Most Generála Pattona v Plzni odvodněn obrubníkovým mostním systémemMost Generála Pattona v Plzni odvodněn obrubníkovým mostním systémem (213x)
Most Generála Pattona v Plzni z roku 1972 je rekonstruován již od března loňského roku. Jednou ze součástí stavebních pr...
Možnosti financování stavebních firem, které budují dopravní infrastrukturu II.Možnosti financování stavebních firem, které budují dopravní infrastrukturu II. (194x)
Na možnosti financování stavební techniky jsme se ptali Radovana Kantoříka, Key Account Managera ČSOB Leasing....

NEJlépe hodnocené související články

Půjčovna vzv rozšířila flotilu na 200 strojů (5 b.)
Ve snaze uspokojit požadavky všech klientů a obsáhnout stále sílící poptávku po pronájmu vysokozdvižných vozíků, jsme se...
Velkotonážní vysokozdvižné vozíky (5 b.)
Velkotonážní vysokozdvižné vozíky jsou speciálně navrhované a konstruované vysokozdvižné vozíky s nosností větší jak 10 ...
Železniční ložiska ZKL a Výroční cena ACRI 2012Železniční ložiska ZKL a Výroční cena ACRI 2012 (5 b.)
Rok 2012 byl rokem výrazné inovace nápravových ložisek ZKL. V souvislosti s modernizací vozového parku Českých drah a no...

NEJdiskutovanější související články

Konference Hluk 2009Konference Hluk 2009 (3x)
1. odborná konference Hluk 2009 s podtitulem Snižování hlukových zátěží – příležitost pro stavební firmy se konala...
Aktuální číslo
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
dopravních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Zavřít [x]