Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Doprava    Železniční infrastruktura    Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou

Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou

Publikováno: 10.8.2018
Rubrika: Železniční infrastruktura

Předmětem stavby je komplexní přestavba – rekonstrukce železniční stanice za účelem zvýšení rychlosti průjezdu vlaků, zlepšení komfortu cestujících při nastupování, vystupování a při přístupu k vlakům i zvýšení bezpečnosti železniční dopravy instalací nového zabezpečovacího zařízení umožňující dálkové ovládání technologických zařízení železniční dopravní cesty (DOZ).

V rámci stavby „Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou“ je na základě provedeného geotechnického průzkumu navržena rekonstrukce železničního spodku a svršku včetně odvodnění. Rekonstrukce se dotkne ostrovních nástupišť i nástupišť u výpravní budovy. Přístup na ostrovní nástupiště bude mimoúrovňový pomocí podchodu. Bezbariérový přístup pro cestující z výpravní budovy na nástupiště zajistí výtahy. V souvislosti s novou konfigurací kolejiště bude provedena sanace mostních objektů a sdělovacího zařízení. Proběhne instalace nového osvětlení stanice a prostoru nástupišť. Vybudována bude nová trafostanice a rozvody silnoproudu.

Modernizovaná zabezpečovací zařízení a kabeláže sdělovacího vedení budou v rámci rekonstrukce zasahovat i do přilehlých traťových úseků, na staniční kolejiště navazujících. 

Provedeny budou nezbytně nutné stavební úpravy v technologické budově, která již neplní svoji původní funkci kotelny. V prostoru vedle technologické budovy bude vybudován nový objekt trafostanice a sneseny zbytné pozemní objekty stavědla č. 1, č. 2 a č. 3.

ROZSAH REALIZACE

Jedná se prioritně o rekonstrukci stávající železniční stanice, resp. o rekonstrukci části železniční stanice s profesními dopady do navazujících traťových úseků. V rámci stavby bude řešeno TZZ vybraných navazujících traťových úseků, přičemž v těchto úsecích nedochází k rekonstrukci, ale pouze k navržení nové kabeláže.

Stavbou dotčené kolejiště je tedy napojeno na dosavadní technické vybavení území. Liniová část stavby, stavební objekty a provozní soubory, až na výjimky, jsou realizovány ve stávajícím obvodu dráhy, na pozemcích SŽDC, s. o. a Českých drah, a. s.

Stavba je umístěna v území vyznačujícím se rovinatým reliéfem v údolní nivě řeky Moravy a jejích přítoků, kudy jsou dotčené železniční tratě vedeny. Terén je v prostoru žst. Veselí nad Moravou a blízkém okolí plochý a rovinný.

Ze stanice Veselí nad Moravou vedou čtyři dopravní směry. Dvojkolejná trať do Bzence a jednokolejné tratě ve směru na Uherské Hradiště, Velkou nad Veličkou a Strážnici. Poslední dva jmenované směry pak pokračují přes hraniční přechody na území Slovenské republiky.

ZÁKLADNÍ KAPACITY STAVBY

Sdělovací a zabezpečovací zařízení

Popis Kapacitní údaje
Elektronické staniční zabezpečovací zařízení 1 ks
Traťové zabezpečovací zařízení 2 ks
Elektromotorický přestavník 41 ks
Návěstidla 68 ks
Pokládka kabelů 64 700 m
Kabelovod 1 203 m
Traťový kabel 31 310 m
Optický kabel 48 vláken 14 400 m
Trubky HDPE 81 000 m
Místní kabelizace optické kabely 16 600 m
Rozhlas pro cestující 1 žst.

Silnoproudá technologie

Nové rozvodny nn 2
Nové rozvodny vn 1
Nové rozvodny EPZ 1
Nové trafostanice 22/0,4kV 1
Nové trafostanice EPZ 1

Železniční svršek a spodek

Rekonstrukce svrškem 49 E1 na betonových pražcích B91S/SB8P

7 868 m

Rekonstrukce svrškem 49 E1 na dřevěných pražcích

390 m

Směrové a výškové vyrovnání stávající koleje/výhybky

1 170 m
Broušení koleje tv. 49 E1 (vč. výhybek) 16 000 m
Zřízení výhybek 49 E1 30 ks
Zřízení nového štěrkového lože 24 700 m3
Zřízení kolejnicového zarážedla tv. S49 7 ks
Výkopy zeminy z kolejiště 20 228 m3
Zřízení podkladní vrstvy ŠD fr. 0/32 mm 12 150 m3

Zřízení podkladní vrstvy ze štěrkodrti stabilizované cementem

1 110 m3
Zřízení trativodu DN 150 4 950 m

Železniční přejezdy

Rekonstrukce úrovňového přejezdu

1 ks přechod
1 ks přejezd

Mosty, propustky, zdi

Silniční propustek – nový 2 ks
Železniční most – podchod – rekonstrukce 1 ks
Železniční most – rekonstrukce 2 ks
Mosty úpravy kabelových tras 4 ks

Pozemní stavební objekty

Popis Celkem
Demolice stavědel 3 ks
Nástupní hrany 1 045 m
Snesení stávajícího nástupiště 689 m
Zpevněné plochy dlažba/asfalt 2 005 m2

Silnoproudé objekty a rozvody

Popis Kapacitní údaje

Rekonstrukce osvětlení v železničních stanicích

49
Délka kabelového vedení nn 28 900 m
Délka kabelového vedení vn 770 m

MOMENTÁLNĚ PROBÍHAJÍCÍ PRÁCE

Stavbu realizuje sdružení ESSA ve složení firem Signalbau a. s., Eurovia a. s., OHL ŽS a. s. a AŽD s. r. o. Stavba byla zahájena 23. 8. 2017 a bude dokončena 25. 5. 2019. Realizace díla je rozdělena do několika stavebních postupů tak, aby vždy byla zachovaná požadovaná propustnost stanice a byly minimalizovány její vlivy na cestující veřejnost.

V současné době se její realizace nachází přibližně v polovině. To znamená, že k dnešnímu dni jsou obnovena ostrovní nástupiště i přilehlé koleje a probíhá rekonstrukce bzeneckého zhlaví. Součástí této etapy výstavby je také rekonstrukce železničního přejezdu na silnici I/55 u obce Zarazice. Současně probíhají instalace kabelových rozvodů přilehlých tratí, výstavba kabelovodu. Je hotova budova pro technologie elektrického předtápěcího zařízení a adaptace technologického objektu. V této budově momentálně probíhá instalace technologických celků sdělovacího a zabezpečovacího zařízení.

Během prázdnin pak proběhne obnova zhlaví ve směru na Uherský Ostroh a Velkou na Veličkou. Během výluk na jednokolejných tratích je cestující veřejnost přepravována náhradní autobusovou dopravou. Nové zabezpečovací zařízení bude spuštěno 31. 8. 2018. Následovat budou práce na obnově liché kolejové skupiny a druhá etapa bzeneckého zhlaví tak, aby stavební práce byly ukončeny 25. 11. 2018.

Reconstruction of Veselí nad Moravou Station Security Traffic System
The purpose of the construction is to completely reconstruct the railway station in order to increase the speed of trains, improve travellers’ comfort during boarding and getting-out, improve accessibility of trains and increase safety of train transport via a new security traffic system which would make it possible to operate the technological machinery of railway transport infrastructure (DOZ) by means of a remote control.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Budování nástupiště č. 2Pokládka zámkové dlažby na 2. nástupištiNový vstup do podchodu 2. nástupištěPříkop u traťové koleje č. 2Finální podoba 2. nástupištěCelkový pohled na obnovené 2. a 3. nástupiště

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Třetí madridský železniční tunel Atocha – ChamartínTřetí madridský železniční tunel Atocha – Chamartín (1031x)
V roce 2017 se v Madridu chystá otevření stavby, která bude mít značný význam pro provoz španělských vysokorychlostních ...
Dálkové ovládání Posázavského PacifikuDálkové ovládání Posázavského Pacifiku (1029x)
Společnost AK signal Brno a. s. uvedla do provozu dálkové ovládání Posázavského Pacifiku, resp., řečeno jinými slovy, dá...
Prorážka prvního Ejpovického tunelu na trati Rokycany – PlzeňProrážka prvního Ejpovického tunelu na trati Rokycany – Plzeň (1018x)
Myšlenka modernizace trati Rokycany – Plzeň se zrodila po přelomu tisíciletí; reálně se projektová příprava nastartovala...

NEJlépe hodnocené související články

Modernizace ŽST Karlovy Vary – staniční částModernizace ŽST Karlovy Vary – staniční část (5 b.)
Město Karlovy Vary je díky své pověsti lázeňského centra, ale i poloze blízko hranic, oblíbeným cílem našich i zahraničn...
Rekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně – Karlovy VaryRekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary (5 b.)
V září 2017 započala společnost Edikt a. s. s rekonstrukcí mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary. Jedná...
Swietelsky Rail modernizuje stanice Čížkovice a Chotěšov i přilehlou trať. Ke slovu přišel také pyrotechnický průzkumSwietelsky Rail modernizuje stanice Čížkovice a Chotěšov i přilehlou trať. Ke slovu přišel také pyrotechnický průzkum (5 b.)
Až přijdou 7. prosince první cestující do železničních stanic Čížkovice a Chotěšov, možná je ani nepoznají. To skončí je...

NEJdiskutovanější související články

Nová podbíječka Unimat už je ve stáji HROCHOSTROJNová podbíječka Unimat už je ve stáji HROCHOSTROJ (1x)
Společnost Hrochostroj převzala v srpnu letošního roku novou automatickou strojní podbíječku Unimat 08-275/3S, která dos...
Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí – jak to nakonec dopadloPrůjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí – jak to nakonec dopadlo (1x)
Železniční uzel Ústí nad Orlicí se nachází na nejvýznamnějším železničním spojení mezi Prahou, Brnem a Ostravou, z něhož...
Nová podbíječka Unimat ve stáji SkanskaNová podbíječka Unimat ve stáji Skanska (1x)
Skanska rozšířila své portfolio kolejové mechanizace o nejmodernější typ podbíječky od firmy Plasser & Theurer....
Google

Server Vodohospodářské stavby

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

Zavřít [x]