Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Mosty    Rekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary

Rekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary

Publikováno: 31.12.2018
Rubrika: Mosty, Železniční infrastruktura

V září 2017 započala společnost Edikt a. s. s rekonstrukcí mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary. Jedná se o železniční most nacházející se v extravilánu na jižním okraji Karlových Varů v prostorovém oddílu Karlovy Vary-Březová – Karlovy Vary dolní nádraží, který přemosťuje silnici I/20 Karlovy Vary – Plzeň. Trať je v tomto místě v násypu. Došlo ke kompletní demolici stávajícího železničního mostu a k výstavbě zcela nového, hlubině založeného mostního objektu.

HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY NOVÉHO MOSTU

 • Druh nosné konstrukce: integrovaná konstrukce (ŽB polo rám), rámová příčel desková (ZBN)
 • Popis spodní stavby: ŽB stěnové opěry hlubině založené na vrtaných pilotách ∅ 900 mm, rovnoběžná zavěšená ŽB křídla
 • Počet mostních otvorů: 1
 • Délka přemostění: 15,00 m
 • Délka mostu: 32,56 m
 • Rozpětí nosné konstrukce: 16,035 m (teoretické)
 • Stavební výška: 1,292 m
 • Způsob uložení koleje: ocelové pražce „Y“, rozdělení „k“
 • Tvar svršku: kolejnice 49E1 (R260), BK, upevnění S15, svěrky Skl14
 • Volná výška pod mostem: 4,50 m + rezerva 0,15 m
 • Světlost kolmá: 14,49 m
 • Šikmost mostu: 75°, levá
 • Úhel křížení: 61° (v ose mostu)
 • Šířka mostu: 6,15 m

Z technického hlediska se jedná o zajímavou koncepci mostu – integrovaný ŽB polo rám bez mostních ložisek, kdy zásadní podmínkou výstavby nosné konstrukce bylo vylepšení parametrů převáděné, značně vytížené komunikace I/20, a to především podjezdné výšky. Z tohoto důvodu byla zvolena nosná konstrukce s extrémně stlačenou konstrukční tloušťkou se zabetonovanými ocelovými nosníky. Jedná se o zkušební konstrukci na tratích tohoto charakteru, kterou chce investor SŽDC, pokud se osvědčí, aplikovat na dopravní síť v hojném počtu.

Deska je uložena „vetknutím,“ tzn., že je vytvořeno tuhé rámové spojení mezi deskou mostovky a stěnovými opěrami (speciální úprava konců nosníků a doplnění podélné betonářské výztuže v rámovém rohu). Délka přemostění je 15 m a vychází ze šířkového uspořádání vozovky v podjezdu – kategorie S7,5 s rozšířením v oblouku. Založení je hlubinné na vrtaných pilotách. Křídla jsou rovnoběžná vetknutá do opěr. Součástí rekonstrukce byla výměna svršku v nutném rozsahu a délce, zbývající část nového žel. svršku (od km 48,581 do km 49,120) byla realizována v rámci stavby „Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží – Mariánské Lázně“.

Hlavním problémem výstavby byl čas, kdy stavba železničního mostu musela být dopředu zkoordinována se souběžně probíhající stavbou „Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží – Mariánské Lázně“. Stavba probíhala v nepřetržitých prodloužených denních směnách a za plného provozu přes komunikaci I/20 pod železničním mostem. V obvodu staveniště byl pouze omezený prostor pro vybudování zařízení staveniště, výstavba musí probíhat postupným navážením jednotlivých prvků a materiálů.

Stavba začala v sobotu 9. září 2017 a dokončena byla v pondělí 6. listopadu 2017. Od tohoto dne už mohly po mostě jezdit vlaky, ale úplně hotovo ještě nebylo. V březnu 2018 byly zahájeny dokončovací práce, kdy bylo provedeno rozšíření silnice z původního jednoho na dva pruhy pod mostem, dokončena opěrná zeď a byly upraveny svahy kamenem. Stavba byla kompletně dokončena a předána v srpnu 2018.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Původní stav mostuPracovalo se za plného silničního provozuMost ve výstavběTak vypadá most po dokončení

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Dálniční most D1-035Dálniční most D1-035 (727x)
Společnost SMP CZ provádí rekonstrukci a rozšíření mostu D1-035 v km 29,161 dálnice D1. V druhé polovině září je již dok...
Dálkové ovládání Posázavského PacifikuDálkové ovládání Posázavského Pacifiku (725x)
Společnost AK signal Brno a. s. uvedla do provozu dálkové ovládání Posázavského Pacifiku, resp., řečeno jinými slovy, dá...
Most Sucha Beskidzka v PolskuMost Sucha Beskidzka v Polsku (716x)
Nový most nad řekou Skawa na státní silnici DK 28 v Polsku byl realizován jako jednopolový most tvořený ocelovou konstru...

NEJlépe hodnocené související články

Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice: SO 201 Most přes kolejiště ČD a řeku BílinuObnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice: SO 201 Most přes kolejiště ČD a řeku Bílinu (5 b.)
Předmětem článku je popis technického řešení silničního mostu SO 201 přes kolejiště ČD a řeku Bílinu navrženého v rámci ...
Modernizace spádoviště v žst. Praha-Libeň včetně protihlukových opatřeníModernizace spádoviště v žst. Praha-Libeň včetně protihlukových opatření (5 b.)
Účelem stavby bylo vyřešit snížení nadlimitní hladiny hluku vznikající na libeňském spádovišti. Hluk je způsoben zejména...
Skanska zahájila rekonstrukci železničního spojení mezi Kadaní a Kadaní-PrunéřovemSkanska zahájila rekonstrukci železničního spojení mezi Kadaní a Kadaní-Prunéřovem (5 b.)
Do roku 2021 opraví také kadaňské nádraží a postaví novou zastávku, která zajistí obsluhu místní části Bystřice....

NEJdiskutovanější související články

Posouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolíPosouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolí (3x)
Stavba spřaženého ocelobetonového mostu byla zahájena na podzim roku 2007. Jeho nosná konstrukce byla dokončena koncem r...
Rekonstrukce železničního mostu v Boršově nad VltavouRekonstrukce železničního mostu v Boršově nad Vltavou (2x)
V roce 2015 byl uveden do provozu zrekonstruovaný most, který je součástí stavby “Revitalizace trati České Budějovice – ...
ODPOVĚĎ: K vyjádření prof. Ing. Jiřího Stráského, DSc., ke kritice zavěšeného mostu přes Odru – uveřejněno v časopise Silnice Železnice, v čísle 4/2009 (2x)
Cílem kritiky je, aby naše stavby byly trvanlivé s minimální údržbou, hospodárné a aby si investor, projektant a zhotovi...
Google

Server Vodohospodářské stavby

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté