Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Mosty    Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice – Česká Lípa SO 101 – montáž mostu

Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice – Česká Lípa SO 101 – montáž mostu

Publikováno: 20.1.2016
Rubrika: Mosty

Stávající železniční most se nachází na okraji města Lovosice v její průmyslové zóně u komplexu Lovochemie, který zde překračuje řeku Labe. Stav konstrukce byl jak stářím, tak stavebním stavem, za hranicí své životnosti. Koroze a opotřebení snižuje únosnost a přechodnost, která nedosahuje požadované přechodnosti vlakové třídy D4/90. Na mostě a ve všech polích je rovněž nevyhovující prostorové šířkové uspořádání. Spodní stavba byla sanována v roce 1994, 2005 a 2013.

POPIS KONSTRUKCE
Nosná konstrukce je navržena jako celosvařovaná ocelová konstrukce s tuhými trámovými hlavními nosníky, vyztuženými oblouky se svislými závěsy (tzv. Langerův trám). Konstrukce je navržena s dolní ortotropní mostovkou. Ze statického hlediska se jedná o tři prostá pole s rozpětím 74,37 m. Hmotnost jednoho pole je 408 tun.

Trám hlavního nosníku je svařovaný I – nosník výšky 2,5 m, s obloukem uzavřeného komorového průřezu. Vzepětí oblouku činí cca 12,3 m. Svislé závěsy byly navrženy z plných kruhových tyčí průměru 110 mm přivařených do styčníkových plechů. Vzdálenost hlavních nosníků je 6,05 m.

Mostovku představuje ocelový žlab kolejového lože, navržený jako ortotropní konstrukce s příčníky a s podélnými výztuhami. Podélné výztuhy jsou vedeny v osové vzdálenosti 460 mm, příčné výztuhy sledují pravidelný modul 2,01 m.

VÝROBA OCELOVÉ KONSTRUKCE
Výroba byla rozdělena z hlediska kapacity, traťové devadesátidenní výluky a možnosti manipulace s dílci o hmotnosti až 27 tun do společností Bilfinger MCE Slaný a Metrostav. Montáž byla vedena firmou Bilfinger MCE Slaný s. r. o.

Pole 3 a 4 bylo vyráběno ve společnosti Bilfinger MCE Slaný a pole 5 v Metrostavu. Ocelová konstrukce byla rozdělena do montážních dílců na mostovkovou a obloukovou část. Mostovková část byla dělena do čtyř sekcí, které tvořily dvojice hlavních nosníků a mostovka. Oblouková část byla dělena do tří sekcí. K výrobě byly použity plechy materiálu S 355 J2+NL, S 355 J2+H a S 355 J2+JR výrobce „Dillinger Hütte“. Výrobní technologie proběhla standardním způsobem pro tento druh celosvařované konstrukce sestavením z tvarových výpalků a svařena kombinací metody pod tavidlem a v ochranné atmosféře.

TRANSPORT
Transport proběhl po vlastní ose z výrobních závodů do místa staveniště pomocí transportních prostředků s běžnou nosností do 27 tun. Rozměry byly dány složitostí průjezdu přes areál Lovochemie s maximální průjezdnou výškou do 4 m a délky do 28 m.

MONTÁŽ OCELOVÉ KONSTRUKCE
Původní návrh montáže byl postaven na konceptu založení podpěrných konstrukcí na zbudovaných poloostrovech a rozšířených základů kolem pilířů v řece. Z důvodu zkrácení termínu, kvalitnímu provedení a bezpečnosti práce byl postup pozměněn tak, že předmontážní plocha kde se Nok mohla sestavit a svařit se posunula na levý břeh řeky Labe. Na této ploše byly vytvořeny jednoduché základy, kde byly osazeny podpěrné konstrukce. Plocha byla také opatřena základy pro portálový jeřáb, pomocí kterého byly všechny NOK sestaveny a základy pro příčné přesuvné dráhy, které sloužily k přesunu konstrukcí na břeh řeky. Poslední částí základů byly poloostrovy pro trojboké zvedací věže.

Před zahájením výluky byly na předmontážní plochu transportovány dílce NOK a pomocí portálového jeřábu sestavovány a svařovány do celku. Po ukončení sestavy proběhly příčné přesuny konstrukcí na odkládací plochu tak aby uvolnili místo pro snesení stávajících konstrukcí. Snesení stávajících konstrukcí a osazení nových konstrukcí proběhla pomocí soulodí, vertikální pohyby pomocí trojbokých zvedacích věží a příčné pohyby pomocí výsuvných drah v osách ložiskových příčníků. Vzhledem k režimu výluky byly stávající konstrukce včetně podpěrné konstrukce o celkové hmotnosti 957 tun a nové konstrukce o celkové hmotnosti 1395 tun sneseny a osazeny za 24 dnů.

Reconstruction of the bridge at km 38.816 track Lovosice – Czech Lipa SO 101 – assembly bridge
The existing bridge is located at the entrance to the town of Lovosice in its industrial zone next to the Lovochemie compound that crosses the Rive Labe. From the viewpoint of old age as well as construction condition, the state of the structure corresponds to its expired operational lifetime. The corrosion and wear reduces its load bearing capacity and transiency that do not comply with the required passage capacity of the train class of D4/90. As regards the bridge and all other fields with respect to
the width, the arrangement in space is inconvenient, too. The lower structure was renovated in 1994, 2005 and 2013. 

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Obr. 1 – Snesení pole 3 stávající ocelové konstrukceObr. 2 – Sestavené NOK pole 3, 4, 5 na předmontážní plošeObr. 3 – Převzetí NOK na soulodíObr. 4 – Osazení NOK do mostního otvoru

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Dálniční most D1-035Dálniční most D1-035 (442x)
Společnost SMP CZ provádí rekonstrukci a rozšíření mostu D1-035 v km 29,161 dálnice D1. V druhé polovině září je již dok...
Antýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku ŠumavyAntýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku Šumavy (418x)
Bývalý královácký dvorec leží uprostřed louky v údolí řeky Vydry v Šumavském národním parku. V letech 1523 – 1818 zde pr...
Most Sucha Beskidzka v PolskuMost Sucha Beskidzka v Polsku (398x)
Nový most nad řekou Skawa na státní silnici DK 28 v Polsku byl realizován jako jednopolový most tvořený ocelovou konstru...

NEJlépe hodnocené související články

SaM – silnice a mosty na Vašich cestách V.SaM – silnice a mosty na Vašich cestách V. (5 b.)
Skupina SAM realizuje silniční a mostní stavby pro partnery ve většině českých krajů. Je držitelem 11 ocenění Mostní díl...
„Když budeme pokračovat v nastoleném tempu, na cíle, které jsme si dali, dosáhneme,“ (5 b.)
říká Michal Blahovič, výrobní ředitel závodu Mosty Swietelsky stavební....
Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice: SO 201 Most přes kolejiště ČD a řeku BílinuObnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice: SO 201 Most přes kolejiště ČD a řeku Bílinu (5 b.)
Předmětem článku je popis technického řešení silničního mostu SO 201 přes kolejiště ČD a řeku Bílinu navrženého v rámci ...

NEJdiskutovanější související články

Posouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolíPosouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolí (3x)
Stavba spřaženého ocelobetonového mostu byla zahájena na podzim roku 2007. Jeho nosná konstrukce byla dokončena koncem r...
Rekonstrukce železničního mostu v Boršově nad VltavouRekonstrukce železničního mostu v Boršově nad Vltavou (2x)
V roce 2015 byl uveden do provozu zrekonstruovaný most, který je součástí stavby “Revitalizace trati České Budějovice – ...
ODPOVĚĎ: K vyjádření prof. Ing. Jiřího Stráského, DSc., ke kritice zavěšeného mostu přes Odru – uveřejněno v časopise Silnice Železnice, v čísle 4/2009 (2x)
Cílem kritiky je, aby naše stavby byly trvanlivé s minimální údržbou, hospodárné a aby si investor, projektant a zhotovi...
Google