Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování    Projektování silnic a cest v programu Atlas DMT

Projektování silnic a cest v programu Atlas DMT

Publikováno: 31.1.2017, Aktualizováno: 9.10.2017 10:46
Rubrika: Projektování

Programový systém Atlas DMT volitelně nabízí specializovanou nadstavbu Cesty určenou pro projektanty silničních komunikací, projektanty pozemkových úprav a geodety. Ta obsahuje nástroje pro projektování silnic, zvláště místních komunikací, polních a lesních cest.

Aplikace Cesty pracuje v grafickém prostředí programu Atlas DMT, které nabízí kromě běžných CAD funkcí speciální nástroje usnadňující práci s osou a řezy.

První částí návrhu pozemní komunikace je směrové řešení. Osa se navrhuje přímo v situaci (rastrové či vektorové kresbě půdorysu) a skládá se z přímek a kruhových oblouků. Je možné ji zadávat a editovat jak číselně, tak i graficky. Osu lze doplnit popisem hlavních bodů, vyznačit a popsat body dalších úrovní a popsat staničení i úseky trasy. Aplikace v situaci dále umožňuje zobrazit (po návrhu nového stavu v podélném a příčných řezech) záborovou oblast (koridor) s možností kresby výplní ploch výkopů a násypů.

Druhou částí systému je návrh nivelety, příkopů, trativodů, variantně také souběhů a křížení. Nejprve je sestrojen podélný řez, přičemž výšky se buď automaticky přebírají z DMT, nebo se přímo zadávají u polygonových bodů. Do tohoto řezu se navrhuje niveleta – výškový polygon se zaoblením parabolickými oblouky se svislou osou. Niveletu je možné opět určit graficky nebo i číselně. Podle kategorie komunikace a směrového řešení se zadají sklonové poměry, šířka vozovky a vzestupnice, případně vnější a vnitřní rozšíření vozovky v obloucích. Výstupem je výkres podélného řezu s niveletou, sklonovými a směrovými poměry podle ČSN.

Třetí částí systému je zpracování příčných řezů. Uživatel má k dispozici řadu nástrojů pro automatické i ruční rozmístění profilů na ose. Z nich program vynese příčné řezy, které jsou ve výkresu automaticky rozmístěny podle zadaných požadavků. Projektant vybere parametrický vzorový příčný řez, který je automaticky aplikován do zvolených profilů. Návrh je možné číselně i graficky upravovat pro každý řez zvlášť. Nechybí možnost doplnění o specifické objekty (směrové sloupky, svodidla, svodidlová zábradlí, podzemní a nadzemní křížení, dále také stromy nebo keře). Výstupem je kromě výkresů příčných řezů i výpočet kubatur a ploch. Při všech editačních akcích se provádí automatická aktualizace vazeb mezi situací, podélnými a příčnými řezy.

Díky vlastnostem programu Atlas je možno výkresy doplnit o další speciální objekty, rozpisku, popisy a legendy nebo využít podkreslení rastrových dat a též webových mapových služeb (WMS a WMTS). Polohopisnou složku lze dále obohatit o vektorová data formátu DXF, DGN a nově také VFK. Prostředí dovoluje členění kresby do hladin, snadnou editaci objektů a přehledné zadávání potřebných parametrů.

Z dokončeného návrhu je možné vytvořit trojrozměrný digitální model povrchu nového stavu projektované komunikace, ten přenést do původního terénu a pomocí dalších prostředků vytvořit např. animaci jízdy po navržené komunikaci.

Základní vlastnosti:

 • objektově orientované grafické prostředí
 • možnost přebírání dat z digitálního modelu terénu (DMT)
 • vykreslení situace s vyznačením řezů
 • vykreslení podélného řezu
 • návrh výškového polygonu a zakružovacích oblouků
 • vykreslení příčných řezů a jejich rozmístění na listy výkresu
 • automatické provázání podélných a příčných řezů
 • pláň, těleso, svahování
 • návrh nového stavu
 • číselné i grafické zadání
 • objekty na řezu
 • snadná editace objektů
 • možnost vytváření vlastních značek a popisů
 • výpočet kubatur a hmotnice
 • export do výměnného formátu DXF
 • přenos projektu do DMT
Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Situační výkresPodélný řezPříčný řez

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

„Vysokorychlostní železniční dopravě patří budoucnost,“„Vysokorychlostní železniční dopravě patří budoucnost,“ (764x)
tvrdí Ing. Michal Babič, technický ředitel společnosti IKP Consulting Engineers, s. r. o....
Consistent Analysis Method For Long Term Effects In Composite Bridges (729x)
Composite structures are widely used in bridge engineering, mostly combining steel girders with a cast in place concrete...
Lávka pro pěší v Praze na BarrandověLávka pro pěší v Praze na Barrandově (122x)
Projekt lávky pro pěší přes ulici K Barrandovu doplňuje již realizovaný projekt tramvajové trati Hlubočepy – Barra...

NEJlépe hodnocené související články

Easy Bridge – projektování mostů ve 3DEasy Bridge – projektování mostů ve 3D (5 b.)
Easy Bridge je rozšiřující modul pro AutoCAD®, který je navržený pro projektování mostů a ostatních liniových staveb. Pr...
„Doprava, a tedy i dopravní infrastruktura, patří k základům fungování státu a generuje mu značné příjmy“„Doprava, a tedy i dopravní infrastruktura, patří k základům fungování státu a generuje mu značné příjmy“ (5 b.)
zdůrazňuje Ing. Michal Babič, technický ředitel společnosti IKP Consulting Engineers, s. r. o. v rozhovoru pro časopis S...
„Vysokorychlostní železniční dopravě patří budoucnost,“„Vysokorychlostní železniční dopravě patří budoucnost,“ (4.5 b.)
tvrdí Ing. Michal Babič, technický ředitel společnosti IKP Consulting Engineers, s. r. o....

NEJdiskutovanější související články

„Vysokorychlostní železniční dopravě patří budoucnost,“„Vysokorychlostní železniční dopravě patří budoucnost,“ (1x)
tvrdí Ing. Michal Babič, technický ředitel společnosti IKP Consulting Engineers, s. r. o....
Google

Časopis KONSTRUKCE

Termodifuzní zinkování

Termodifuzní zinkování

Zavřít [x]