Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Doprava    Silniční infrastruktura    Přeložka I/34 Božejov – Ondřejov – Pelhřimov

Přeložka I/34 Božejov – Ondřejov – Pelhřimov

Publikováno: 16.11.2016
Rubrika: Silniční infrastruktura

Přeložka silnice I/34 Božejov – Ondřejov – Pelhřimov je součástí mezinárodního tahu E551, který je postupně celý modernizován na kategorii S 11,5. Silnice číslo I/34 vede v současnosti v dotčeném úseku přímo obcemi Ústrašín, Ondřejov a Myslotín. Její konstrukce i původní trasa naprosto neodpovídá současným dopravním potřebám, a to směrově, výškově i šířkou stávající vozovky. Cílem výstavby je proto podstatné zlepšení jak komfortu, tak i bezpečnosti dopravy a také zlepšení životních podmínek obyvatel všech tří obcí, ve kterých se po dokončení přeložky sníží hladina hluku a exhalací ze silniční dopravy. Zároveň nová trasa přeložky silnice I/34 zkrátí průjezdnou trasu územím a zvýší plynulost dopravy.

Přeložka o celkové délce 5 397 metrů začíná na km 82,300, kde navazuje na úsek stavby „Nová Ves – Božejov“. Trasa je zpočátku vedena přímo, dále přes biokoridor Hejlovka je řešena 4 pólovým přemostěním v délce cca 140 metrů a pokračuje v hlubokém skalním zářezu do km 83,725, kde je provedeno mimoúrovňové křížení se stávající silnicí III/11253. Odbočení vozidel směrem na Ústrašín a Libkovu Vodu bude ve směru od Pelhřimova umožněno díky zřízení samostatného odbočovacího pruhu vlevo. V prostoru této mimoúrovňové křižovatky budou vybudovány nové autobusové zastávky. Dále budovaná trasa pokračuje mimo zastavěné území východně od obcí Ústrašín a Ondřejov na mimoúrovňovou křižovatku u Ondřejova. O 200 metrů dále překonává přeložka dvacet metrů dlouhým mostem regionální biokoridor. Na stávající trasu silnice I/34 se napojuje zhruba 500 metrů před Pelhřimovem. Toto napojení v kategorii S 7,5 nicméně není finálním řešením, protože v budoucnosti je plánována výstavba západního obchvatu Pelhřimova.

Přídatný pruh pro pomalá vozidla vznikne v úseku od km 86,400 až po km 87,160, na kterém je klesání (stoupání) 6,00 %. Ačkoliv konec přeložky v místě napojení na stávající silnici I/34 je v klesání (stoupání) 7,00 %, přídatný pruh zde nevznikne. Důvodem je již zmíněné provizorní řešení tohoto napojení.

Součástí nové přeložky jsou nové inženýrské sítě, 9 mostních objektů s celkovou délkou všech mostů 211 metrů a 4 chodníky s celkovou délkou 388 metrů. Dále bude na stavbě v rámci zemních prací provedeno 313 000 m3 odkopů a 335 000 m3 násypů. Vzhledem k charakteristice hornin muselo k těžení být použito odstřelu. Vzhledem k tomu, že nová trasa komunikace přerušila vedení k vodojemu pro obec Ústrašín, bude v rámci stavby řešena také výstavba nového vodojemu. Přístupy na přilehlé pozemky budou řešeny novými polními cestami.

Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava. Výstavbu v dubnu 2015 zahájilo Sdružení Božejov – Swietelsky + Strabag + Colas, vedoucím sdružení je společnost SWIETELSKY stavební s. r. o. Do konce roku 2016 budou dokončeny stavební práce na zemním tělese, položeny nestmelené konstrukční vrstvy komunikace a podkladní asfaltové vrstvy. Na rok 2017 jsou naplánovány zbývající stavební práce – dokončení betonových mostů, ložní a obrusné asfaltové vrstvy, svodidla, vodorovné a svislé dopravní značení, napojení na stávající silnice a vegetační úpravy.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVBĚ:

  • Název stavby: I/34 Božejov – Ondřejov – Pelhřimov
  • Investor: ŘSD ČR
  • Zhotovitel: Sdružení Božejov – Swietelsky + Strabag + Colas (vedoucí sdružení: SWIETELSKY stavební s. r. o.)
  • Doba výstavby: 
    • uvedení do provozu: 28 měsíců od předání staveniště (tj. do 1. 8. 2017)
    • dokončení celé stavby: 31 měsíců od zahájení (tj. do 22. 11. 2017)
  • Celkové náklady stavby: 448,138 mil. Kč bez DPH

Kolektiv odštěpného závodu DS VÝCHOD, SWIETELSKY stavební s. r. o.
Foto: archiv SWIETELSKY stavební s. r. o.

I/34 Road Relocation Božejov – Ondřejov – Pelhřimov
I/34 Road Relocation Božejov – Ondřejov – Pelhřimov is a part of E551 international route which has been gradually modernized to reach the category S 11.5. In the relevant section the I/34 road currently crosses the municipalities of Ústrašín, Ondřejov a Myslotín. Neither its structure nor the original route meet current traffic needs – in terms of the direction, height and width of the existing road. Therefore, the aim of the construction is both a significant improvement of the comfort and safety of transport, and improvement of the living conditions of the inhabitants of the three villages, as the execution of the relocation will reduce noise and air pollution produced from road transport here. The new route of I/34 road relocation will also shorten the transit route through the area and increase the traffic flow.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Trasa Ondřejov – MyslotínNapojení před PelhřimovemPřeložka stávající I/34, most na hlavní trase MÚK OndřejovZÚ + most přes biocentrum HejlovkaÚsek mezi Ústrašínem a OndřejovemBetonáž mostu přes lokální biocentrum v údolí potoka Hejlovky o celkovém objemu 1 200 m3

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Silniční obchvat KaznějovaSilniční obchvat Kaznějova (270x)
Na podzim letošního roku dokončíme pro Ředitelství silnic a dálnic ČR dokumentaci pro územní rozhodnutí stavby I/27, Kaz...
COLAS CZ a velké projekty roku 2018COLAS CZ a velké projekty roku 2018 (257x)
Také v letošním roce společnost COLAS CZ, a. s. pracuje na několika velkých projektech. Mezi ty nejsledovanější patří lo...
Betonové vozovky pro velkou zátěž bez vyjíždění kolejíBetonové vozovky pro velkou zátěž bez vyjíždění kolejí (241x)
Rostoucí provoz a důležitost silnic pro přepravu klade vysoké nároky na kapacitu i kvalitu našich silnic. Tichou, bezpeč...

NEJlépe hodnocené související články

Silniční obchvat KaznějovaSilniční obchvat Kaznějova (5 b.)
Na podzim letošního roku dokončíme pro Ředitelství silnic a dálnic ČR dokumentaci pro územní rozhodnutí stavby I/27, Kaz...
I/65 Kremnica – Kremnické BaneI/65 Kremnica – Kremnické Bane (5 b.)
Silnice I/65 je významnou silnicí spojující město Martin s Kremnicou a Žiarom nad Hronom (nákres. č.1). Na přelomu červe...
Nové pojetí dálniční sítě není zdaleka u konceNové pojetí dálniční sítě není zdaleka u konce (5 b.)
Osazením značek „dálnice“ na bývalé rychlostní silnice ke dni 1. 1. 2016 a následné změny v mapách či evidenci byl pouze...

NEJdiskutovanější související články

Přeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) – stavební část 2 – 1. etapaPřeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) – stavební část 2 – 1. etapa (1x)
Přeložka silnice III/14539 je významnou spojnicí dvou největších českobudějovických sídlišť Máj a Vltava. Zhruba 740 m d...
Výstavba dálnice D3 0309/I Bošilec – ŠevětínVýstavba dálnice D3 0309/I Bošilec – Ševětín (1x)
Hlavním cílem projektu je výstavba nového, více než 8 km dlouhého úseku dálnice D3 na území Jihočeského kraje mezi obcem...
Přeložka silnice I/49 Vizovice – Lhotsko je dokončenaPřeložka silnice I/49 Vizovice – Lhotsko je dokončena (1x)
Dne 21. září slavnostně skončila výstavba silnice I/49 v úseku Vizovice – Lhotsko ve Zlínském kraji. Stalo se tak o půl ...
Google