Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Zajímavosti    Přejezd ve Studénce má zpracovaný záměr projektu mimoúrovňového křížení

Přejezd ve Studénce má zpracovaný záměr projektu mimoúrovňového křížení

Publikováno: 2.10.2018
Rubrika: Zajímavosti

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) v průběhu prázdninových měsíců předloží Centrální komisi Ministerstva dopravy ke schválení záměr projektu nahrazení stávajícího úrovňového přejezdu ve Studénce mimoúrovňovým křížením. Současně zpracovala i dokumentaci k územnímu rozhodnutí, kterou předložila k vyjádření stavebnímu úřadu. Podmínkou pro schválení záměru je souhlasné stanovisko zastupitelů Studénky ke změně územního plánu města.

„Zrušení problematického přejezdu, vybudování podjezdu a stavba nové silnice pro kamiony konečně vyřeší místo, kde v roce 2015 tragicky zemřeli tři lidé a další byli vážně zraněni. SŽDC vytipovala celkem osm podobných míst, kde v následujících letech vzniknou mimoúrovňová křížení, která zvýší bezpečnost na železnici,“ říká ministr dopravy Dan Ťok. 

Přejezd ve Studénce, kde se v červenci 2015 stala mimořádně tragická událost, je ale pouze jedním z osmi přejezdů u kterých SŽDC připravuje záměr projektu stavby a vyřizuje dopravně‑územní rozhodnutí. Příprava, získaní stavebního povolení a výběr zhotovitele může zabrat i několik let. Kromě změny územního plánu města Studénky, kterou bude na svém zasedání projednávat zastupitelstvo ve druhé polovině letošního roku, zbývá SŽDC ještě získat souhlas k vykoupení osmi pozemků, které patří dvěma soukromým majitelům. Tím bude splněna podmínka města pro odsouhlasení změny územního plánu. Poté může SŽDC zažádat příslušný stavební úřad o vydání pravomocného územního rozhodnutí a začít zpracovávat projekt stavby. V případě hladkého průběhu projektové přípravy a všech nezbytných legislativních úkonů by mohli stavbaři začít pracovat v průběhu roku 2020.

Hlavním cílem stavby je zrušení úrovňového křížení dráhy se silniční komunikací. V místě přejezdu bude vystavěn nový podjezd. Jeho podjezdná výška byla projednána se zástupci IZS, s vlastníkem a správcem komunikace a také městem Studénka. Zvolená volná výška 3,70 m záměrně neumožní průjezd kamionové dopravy. Po realizaci stavby bude provedena změna kategorie silnice třetí třídy na místní komunikaci. Nákladní vozidla budou odkloněna mimo silnici III/46427. Náhradní trasa pro kamióny je vytyčena po silnici II/464 a dálnici D1. Příjezd do průmyslové zóny bude ze silnice II/464 zajištěn po ulici Butovická nově budovanou komunikací. Součástí projektové dokumentace je rovněž přeložka silnice III/46427, která zajistí oddálení křižovatky s ulicí R. Tomáška do předepsané vzdálenosti od přejezdu. Vytvořením nového propojení do průmyslových areálů dojde k převedení nákladní dopravy mimo ulici R. Tomáška a samozřejmě s omezením průjezdu kamionů celým městem.

„V případě vybudování mimoúrovňového křížení ve Studénce budeme muset vykoupit řadu pozemků a čeká nás ještě vybudování objízdné trasy pro kamionovou dopravu. Nová obslužná komunikace pro kamiony přispěje nejenom k bezpečnějšímu provozu na železnici, ale jako druhotný efekt přinese i celkové zklidnění tranzitní dopravy přes město a zlepší životní podmínky obyvatel v centru města. Na základě záměru projektu odhaduji celkové finanční náklady na cca 700 milionů korun,“ říká generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Výstavba mimoúrovňových křížení není jediným způsobem, jak zvýšit bezpečnost železniční a automobilové dopravy. Dalším způsobem je modernizace a rekonstrukce stávajících klasických přejezdů. SŽDC ve spolupráci s Policií České republiky a Drážním úřadem vytipuje každý rok desítky železničních přejezdů, které jsou vhodné pro modernizaci či zvýšení zabezpečení. Většinou jsou to přejezdy, na kterých se v minulosti stávaly opakovaně dopravní nehody, nebo přejezdy vybavené nejstaršími typy zabezpečovacího zařízení či pouze výstražnými kříži. Od začátku letošního roku bylo například osm přejezdů dosud zabezpečených pouze výstražnými kříži vybaveno novým světelným zabezpečovacím zařízením. Dalších jedenáct přejezdů, které už měly výstražná červená světla, bylo doplněno o závory. Správce české železniční sítě dále plánuje v letošním roce investovat celkem 814 milionů korun do různých způsobů zvýšení zabezpečení u 82 úrovňových přejezdů. SŽDC se zároveň snaží snižovat počet přejezdů na české železnici. V loňském roce se podařilo zrušit celkem 16 přejezdů, ve většině případů na účelových či polních cestách.

SŽDC dále pracuje na přestavbě úrovňových kříženích, které jsou v různé fázi přípravy. Na trati Břeclav – Přerov se jedná o přejezdy umístěné v lokalitách Halenkovice, Rohatec, Napajedla a Žlutava. Dále se připravují přestavby klasických přejezdů na tratích Česká Třebová – Praha, kde se jedná o úrovňový přejezd v Uhersku. Další mimoúrovňové křížení se připravuje na trati Přerov – Bohumín, konkrétně v Polance nad Odrou a poslední silniční nadjezd nahradí klasický železniční přejezd na trati Přerov – Olomouc v městské části Olomouc-Holice.

Zdroj: SŽDC, MDČR

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Příhradové vibrační lišty Atlas Copco umožňují hutnit až 25 m široké pásyPříhradové vibrační lišty Atlas Copco umožňují hutnit až 25 m široké pásy (815x)
Vibrační lišty na beton z dílny švédské firmy Atlas Copco patří ke světové špičce. Nejen proto, že nabízí řešení pro kaž...
Antýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku ŠumavyAntýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku Šumavy (792x)
Bývalý královácký dvorec leží uprostřed louky v údolí řeky Vydry v Šumavském národním parku. V letech 1523 – 1818 zde pr...
Financování veřejné infrastruktury formou PPP v Holandsku (772x)
Ačkoliv se v České republice nedaří připravovat a realizovat veřejně infrastrukturní projekty formou spolupráce veřejnéh...

NEJlépe hodnocené související články

V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...
Komfort obyvatel zajišťuje v Sedlci u Prahy unikátní protihluková stěnaKomfort obyvatel zajišťuje v Sedlci u Prahy unikátní protihluková stěna (5 b.)
V dnešní zrychlující se době neustále rostou i nároky na rychlost a hustotu dopravy. Ta však přináší do okolí dopravních...
Výstavba Hlávkova kolektoru. „Největší přítoky vody jsme paradoxně neřešili pod Vltavou, ale ve zvětralých horninách,“Výstavba Hlávkova kolektoru. „Největší přítoky vody jsme paradoxně neřešili pod Vltavou, ale ve zvětralých horninách,“ (5 b.)
říká v rozhovoru pro Silnice železnice Václav Dohnálek, vedoucí projektu ze společnosti Subterra, která se pražským kole...

NEJdiskutovanější související články

Brána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v PodolskuBrána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v Podolsku (5x)
Původní most v obci Podolsko postavený v letech 1847 – 1848 přestal počátkem dvacátých let minulého století vyhovovat do...
NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“ (4x)
„Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR,“ řekl Ing. Marcel Rückl, porad...
Na silnice míří nová svodidlaNa silnice míří nová svodidla (3x)
ArcelorMittal Ostrava prostřednictvím své dceřiné společnosti ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic pokrač...
Google

Časopis KONSTRUKCE

Termodifuzní zinkování

Termodifuzní zinkování

Zavřít [x]