Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Mosty    Posuvné pracovní vícepodlažní lávky pro sanaci nosné konstrukce mostu

Posuvné pracovní vícepodlažní lávky pro sanaci nosné konstrukce mostu

Publikováno: 24.2.2016
Rubrika: Mosty, Zajímavosti

V mostním stavitelství se v poslední době výrazně projevuje přísun finančních prostředků do kontroly a následných rekonstrukcí a sanací stávajících mostních objektů. Zvýšená pozornost se přesunula ze sanací propustků a mostů malých rozpětí ke konstrukcím dopravně významnějším a technicky náročnějším. Díky tomuto přístupu se konečně dostala do popředí zájmu sanace takových mostních objektů, jakými jsou například Žďákovský most přes Vltavu nebo Nuselský most v Praze.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
Základní požadavky na technické řešení posuvné pracovní lávky stanovila stavba následovně:

  • zatížitelnost pracovní podlahy min. 200 kg/m2,
  • zajištění přístupu a pohybu pracovníků ve všech úrovních bez nutnosti použití prostředků osobní ochrany pro práce ve výškách,
  • maximální zabránění padání materiálu i vody do prostoru pod mostem,
  • zavěšení konstrukce na most bez porušení vozovky a chodníku,
  • bezpečný posun lávky bez ohrožení provozu pod mostem,
  • rozdělení posuvné konstrukce na dvě samostatné části vně komory NK mostu (pod chodníkovými konzolami) a spodní posuvnou lávku umístěnou příčně pod spodní hranou komory NK.

NÁVRH PERI
Po zkušenostech s netradičním nasazením bednicího systému VARIO navrhli technici PERI prostorovou příhradovou konstrukci z ocelových závor SRU, ztuženou vzpěrami SLS a táhly DW15. Pro vytvoření podlahy využili osvědčené dřevěné příhradové nosníky GT 24. Sestava lávek byla rozdělena výškově do tří úrovní vzájemně zpřístupněných žebříky.

Pro sanaci boční stěny NK mostu je sestava doplněna v každé úrovni pracovní podlahy výklopnými lávkami. Tyto lávky si vyžádalo konstrukční řešení mostu, kdy vnější hrana pilířů přesahuje vnější obrys NK mostu a pokračuje až do mostovky.

Ve spodní pracovní podlaze je zakomponovaný sběrný žlab pro zachytávání znečištěné vody, která vzniká z otryskávání betonové konstrukce.

V horní části této sestavy je namontována dvojice ocelových kolejnic profilu IPN500, které tvoří jednu z hlavních součástí pro podélný přesun.

Celá konstrukce je zavěšena na příčných žebrech mostovky. V každém žebru je vyvrtaný kotevní otvor, do kterého je vložena silnostěnná ocelová trubka. Na tuto trubku jsou následně zavěšeny pojezdové rolny s nosností 100 kN. V zavěšených rolnách se pohybují ocelové nosníky IPN500.

Pro potřeby sanace spodní části komory NK mostu byla navržena samostatná lávka dlouhá 4 m a široká 20 m. Vzhledem k požadované zatížitelnosti lávky musela být vytvořena příhradová konstrukce z ocelových závor SRU a nosníků RCS ztužených vzpěrami SLS.

Podlahu tvoří opět fošny na dřevěných příhradových nosnících GT 24. Pro zajištění lepšího přístupu k sanovanému povrchu a pro zvýšení bezpečnosti při práci je na lávce namontovaná jednoduchá konstrukce z lešení PERI UP Rosett Flex. Spodní příčná pracovní lávka je zavěšená na podélné dráze tvořené ocelovým nosníkem profilu IPN300, namontovaným ve spodní části boční konstrukce sestavy.

KONSTRUKCE PERI
Základní technické údaje – boční lávky

Rozměry délka 12 m + 10 m + 12 m
šířka 2 875 mm + výklopné lávky
výška 4 500 mm
Hmotnost segmentu 22 000 kg
Zatížitelnost pracovníci 100 kg/m2
materiál 100 kg/m2


Základní technické údaje - spodní lávka

Rozměry délka 4 m
šířka 20 m
výška 2 400 mm
Hmotnost segmentu 13 000 kg
Zatížitelnost pracovníci 100 kg/m2
materiál 100 kg/m2

MONTÁŽ KONSTRUKCE
Na základě předcházejících dobrých zkušeností byly veškeré práce s konstrukcí (montáž lávky, vytažení do pracovní polohy, pravidelné posuny podle postupu prací apod.) svěřeny firmě MTEK spol. s r. o.

Sliding Working Multi-Storey Platforms for Maintenance of Bridge Load-Bearing Structures
In recent years, an increase in the funding of inspection and subsequent reconstruction and maintenance of existing bridge objects has been considerably evident in the bridge construction sphere. The increased attention has been shifted from the culvert and small bridges maintenance to the traffic structures that are more significant and technically more demanding. Owing to this shift, the maintenance of such bridges as Žďákov Bridge across the Vltava or Nusle Bridge in Prague has come to the fore.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Sanační konstrukce včetně spodní lávkyZvedání konstrukce do definitivní polohyPohled na všechny tři úrovně pracovních podlah a spodní lávkuPříčný profilBoční pohledMontážní pracoviště v uzavřené ulici a zvedání konstrukce na most

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Dálniční most D1-035Dálniční most D1-035 (655x)
Společnost SMP CZ provádí rekonstrukci a rozšíření mostu D1-035 v km 29,161 dálnice D1. V druhé polovině září je již dok...
Most Sucha Beskidzka v PolskuMost Sucha Beskidzka v Polsku (635x)
Nový most nad řekou Skawa na státní silnici DK 28 v Polsku byl realizován jako jednopolový most tvořený ocelovou konstru...
Financování veřejné infrastruktury formou PPP v Holandsku (630x)
Ačkoliv se v České republice nedaří připravovat a realizovat veřejně infrastrukturní projekty formou spolupráce veřejnéh...

NEJlépe hodnocené související články

Železniční uzel Brno má být u řeky, rozhodla centrální komise Ministerstva dopravy (5 b.)
Členové Centrální komise Ministerstva dopravy vybrali variantu řešení přestavby celého železničního uzlu Brno. Na základ...
Dálnice D1 Hubová – Ivachnová SO 214, most na D1 v km 9,814 – 10,498Dálnice D1 Hubová – Ivachnová SO 214, most na D1 v km 9,814 – 10,498 (5 b.)
Most je součástí budované dálnice D1 na Slovensku v úseku Hubová – Ivachnová a překonává Chočský potok a dvě polní cesty...
Skanska začíná s rekonstrukcí 8 kilometrů dálnice D11 (5 b.)
Počátkem dubna Skanska zahájila plánovanou rekonstrukci osmikilometrového úseku dálnice D11. Stavební práce začaly rozší...

NEJdiskutovanější související články

Brána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v PodolskuBrána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v Podolsku (4x)
Původní most v obci Podolsko postavený v letech 1847 – 1848 přestal počátkem dvacátých let minulého století vyhovovat do...
NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“ (4x)
„Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR,“ řekl Ing. Marcel Rückl, porad...
Na silnice míří nová svodidlaNa silnice míří nová svodidla (3x)
ArcelorMittal Ostrava prostřednictvím své dceřiné společnosti ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic pokrač...

Časopis KONSTRUKCE

Ester tower v Jeruzalémě

Ester tower v Jeruzalémě

Zavřít [x]