Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Mosty    Posuvné pracovní vícepodlažní lávky pro sanaci nosné konstrukce mostu

Posuvné pracovní vícepodlažní lávky pro sanaci nosné konstrukce mostu

Publikováno: 24.2.2016
Rubrika: Mosty, Zajímavosti

V mostním stavitelství se v poslední době výrazně projevuje přísun finančních prostředků do kontroly a následných rekonstrukcí a sanací stávajících mostních objektů. Zvýšená pozornost se přesunula ze sanací propustků a mostů malých rozpětí ke konstrukcím dopravně významnějším a technicky náročnějším. Díky tomuto přístupu se konečně dostala do popředí zájmu sanace takových mostních objektů, jakými jsou například Žďákovský most přes Vltavu nebo Nuselský most v Praze.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
Základní požadavky na technické řešení posuvné pracovní lávky stanovila stavba následovně:

  • zatížitelnost pracovní podlahy min. 200 kg/m2,
  • zajištění přístupu a pohybu pracovníků ve všech úrovních bez nutnosti použití prostředků osobní ochrany pro práce ve výškách,
  • maximální zabránění padání materiálu i vody do prostoru pod mostem,
  • zavěšení konstrukce na most bez porušení vozovky a chodníku,
  • bezpečný posun lávky bez ohrožení provozu pod mostem,
  • rozdělení posuvné konstrukce na dvě samostatné části vně komory NK mostu (pod chodníkovými konzolami) a spodní posuvnou lávku umístěnou příčně pod spodní hranou komory NK.

NÁVRH PERI
Po zkušenostech s netradičním nasazením bednicího systému VARIO navrhli technici PERI prostorovou příhradovou konstrukci z ocelových závor SRU, ztuženou vzpěrami SLS a táhly DW15. Pro vytvoření podlahy využili osvědčené dřevěné příhradové nosníky GT 24. Sestava lávek byla rozdělena výškově do tří úrovní vzájemně zpřístupněných žebříky.

Pro sanaci boční stěny NK mostu je sestava doplněna v každé úrovni pracovní podlahy výklopnými lávkami. Tyto lávky si vyžádalo konstrukční řešení mostu, kdy vnější hrana pilířů přesahuje vnější obrys NK mostu a pokračuje až do mostovky.

Ve spodní pracovní podlaze je zakomponovaný sběrný žlab pro zachytávání znečištěné vody, která vzniká z otryskávání betonové konstrukce.

V horní části této sestavy je namontována dvojice ocelových kolejnic profilu IPN500, které tvoří jednu z hlavních součástí pro podélný přesun.

Celá konstrukce je zavěšena na příčných žebrech mostovky. V každém žebru je vyvrtaný kotevní otvor, do kterého je vložena silnostěnná ocelová trubka. Na tuto trubku jsou následně zavěšeny pojezdové rolny s nosností 100 kN. V zavěšených rolnách se pohybují ocelové nosníky IPN500.

Pro potřeby sanace spodní části komory NK mostu byla navržena samostatná lávka dlouhá 4 m a široká 20 m. Vzhledem k požadované zatížitelnosti lávky musela být vytvořena příhradová konstrukce z ocelových závor SRU a nosníků RCS ztužených vzpěrami SLS.

Podlahu tvoří opět fošny na dřevěných příhradových nosnících GT 24. Pro zajištění lepšího přístupu k sanovanému povrchu a pro zvýšení bezpečnosti při práci je na lávce namontovaná jednoduchá konstrukce z lešení PERI UP Rosett Flex. Spodní příčná pracovní lávka je zavěšená na podélné dráze tvořené ocelovým nosníkem profilu IPN300, namontovaným ve spodní části boční konstrukce sestavy.

KONSTRUKCE PERI
Základní technické údaje – boční lávky

Rozměry délka 12 m + 10 m + 12 m
šířka 2 875 mm + výklopné lávky
výška 4 500 mm
Hmotnost segmentu 22 000 kg
Zatížitelnost pracovníci 100 kg/m2
materiál 100 kg/m2


Základní technické údaje - spodní lávka

Rozměry délka 4 m
šířka 20 m
výška 2 400 mm
Hmotnost segmentu 13 000 kg
Zatížitelnost pracovníci 100 kg/m2
materiál 100 kg/m2

MONTÁŽ KONSTRUKCE
Na základě předcházejících dobrých zkušeností byly veškeré práce s konstrukcí (montáž lávky, vytažení do pracovní polohy, pravidelné posuny podle postupu prací apod.) svěřeny firmě MTEK spol. s r. o.

Sliding Working Multi-Storey Platforms for Maintenance of Bridge Load-Bearing Structures
In recent years, an increase in the funding of inspection and subsequent reconstruction and maintenance of existing bridge objects has been considerably evident in the bridge construction sphere. The increased attention has been shifted from the culvert and small bridges maintenance to the traffic structures that are more significant and technically more demanding. Owing to this shift, the maintenance of such bridges as Žďákov Bridge across the Vltava or Nusle Bridge in Prague has come to the fore.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Sanační konstrukce včetně spodní lávkyZvedání konstrukce do definitivní polohyPohled na všechny tři úrovně pracovních podlah a spodní lávkuPříčný profilBoční pohledMontážní pracoviště v uzavřené ulici a zvedání konstrukce na most

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Cementobetónové vozovky v dopravnej infraštruktúreCementobetónové vozovky v dopravnej infraštruktúre (535x)
Kvalitná a funkčná dopravná infraštruktúra je jedným zo základných predpokladov fungovania ekonomiky a rozvoja hospodárs...
Nejvyšší most ve střední Evropě roste na pomezí Slovenska Česka a PolskaNejvyšší most ve střední Evropě roste na pomezí Slovenska Česka a Polska (339x)
Téměř šest set metrů dlouhý a devadesát metrů vysoký. To jsou míry, kterými se už brzy bude pyšnit dálniční most na nově...
Dálnice D8, stavba 0805 Lovosice – Řehlovice: část F211 Dálniční most mezi tunelyDálnice D8, stavba 0805 Lovosice – Řehlovice: část F211 Dálniční most mezi tunely (267x)
Součástí posledního úseku dálnice D8 vedoucího z Prahy na sever směr Drážďany je most, který tuto dálnicí převádí přes ú...

NEJlépe hodnocené související články

Žďákovský most z pohledu historieŽďákovský most z pohledu historie (5 b.)
Na jaře příštího roku si připomeneme 50. výročí zprovoznění mohutné konstrukce Žďákovského mostu pro automobilový provoz...
Ing. Dr. Jan Blažek – zapomenutý odborníkIng. Dr. Jan Blažek – zapomenutý odborník (5 b.)
V dubnu tohoto roku uplynulo 50 let od úmrtí Ing. Dr. Jana Blažka, našeho předního odborníka v oboru železobetonových st...
Přepočet železničního mostu v km 41,791 trati Tábor – Písek, Červená nad VltavouPřepočet železničního mostu v km 41,791 trati Tábor – Písek, Červená nad Vltavou (5 b.)
Předmětem projektu byl přepočet stávající mostní konstrukce podle nových zásad daných Metodickým pokynem pro určování za...

NEJdiskutovanější související články

Brána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v PodolskuBrána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v Podolsku (4x)
Původní most v obci Podolsko postavený v letech 1847 – 1848 přestal počátkem dvacátých let minulého století vyhovovat do...
NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“ (4x)
„Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR,“ řekl Ing. Marcel Rückl, porad...
Na silnice míří nová svodidlaNa silnice míří nová svodidla (3x)
ArcelorMittal Ostrava prostřednictvím své dceřiné společnosti ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic pokrač...
Google

Server Občanská výstavba

Kvalitní bazény jsou trendem

Kvalitní bazény jsou trendem