Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2011    Pasivní bezpečnost pozemních komunikací v souvislosti s čely propustků

Pasivní bezpečnost pozemních komunikací v souvislosti s čely propustků

Publikováno: 7.10.2011
Rubrika: 2011

Problematika snižování účinků nárazů na cestující při dopravní nehodě se dosud řešila převážně cestou optimalizace deformačních zón vozidel a konstrukcí zádržných systémů ve vozidlech. Značná rezerva je ve snížení agresivity pevných překážek. Agresivita je dána pevností a tvrdostí překážky a z toho plynoucí potenciální tvrdosti nárazu. Ze statistik plyne, že dopravní nehody s pevnou překážkou tvoří přibližně jednu šestinu všech nehod v daném roce, ale mají na svědomí čtvrtinu obětí. Na dopravní nehodovosti se podílí pevné překážky jak přírodního charakteru (nejčastěji se stromem), tak i umělého charakteru (se svodidlem,, sloupem dopravního značení či reklamního poutače).

Dosud opomíjenou skupinu pevných překážek představují čela propustků pod samostatnými sjezdy v odvodňovacích příkopech (hospodářské přejezdy). Samostatný sjezd v blízkosti jízdního pruhu nebývá na první pohled viditelný, a proto řidič při mimořádné situaci – jakou může být úhybný manévr – nepočítá s možností nárazu na tuto umělou překážku. Vozidla, která vybočila z vozovky, jsou koryty příkopů doslova vedena a směrována na čela propustků, která nejsou chráněna. Proto jsou tyto pevné překážky pro účastníky silničního provozu obzvlášť nebezpečné.

Analyzováno bylo 1 356 dopravních nehod v sekci pevné překážky/zdi, části mostů, mosty, kde bylo podle klíčové věty vytříděno 135 dopravních nehod ve Středočeském kraji, které odpovídaly vstupním požadavkům, tj. náraz automobilu na samostatný sjezd, a došlo při nich ke zranění cestujících. Z analýzy plyne, že pevná překážka nebývá primární příčinou nehody, avšak výrazným způsobem ovlivňuje míru jejích následků. Při střetech se 59 cestujících zranilo. Lehce bylo zraněno 32 cestujících, 19 cestujících bylo zraněno těžce a osm  cestujících zraněním podlehlo. Ve 45 % případů řidiči sjeli a následně automobily narazily do čela sjezdu v levém silničním příkopu resp. 55 % v pravém silničním příkopu. V důsledku to znamená, že je bezpodmínečně nutné zajistit ochranu obou čel samostatného sjezdu tj. jak ve směru jízdy vozidla, tak i proti směru jízdy vozidla. Jako nejčastější příčiny sjetí do silničního příkopu lze uvést: vyhýbání se protijedoucím vozidlům, únava (usnutí) řidiče, nezvládnutý předjížděcí manévr, kdy řidič zabraňuje střetu s protijedoucím vozidlem, a smyk automobilu po průjezdu zatáčky.

Podstatou nového technického řešení bezpečného samostatného sjezdu přes silniční příkop je jeho konstrukční sestavení z dílů umožňujících deformaci působením síly ve směru vodorovném, a zároveň zajišťujících únosnost ve směru svislém při přejezdu vozidel přes samostatný sjezd. Konstrukce podle návrhu odstraňuje nedostatky dosavadních úprav tím, že výrazně změkčuje zónu potenciálního nárazu a tím snižuje rázovou sílu, která určuje míru přetížení působícího na posádku a také míru deformací vozidla. Navržený samostatný sjezd sestává ze základní tvarovky a nejméně jednoho deformačního čela, jehož součástí je tuhý nedeformovatelný nárazník. V deformačním čele a tuhém nedeformovatelném nárazníku je otvor sloužící k průtoku vody skrz samostatný sjezd. Tato sestava umožňuje naprogramovat tuhost sjezdu například v závislosti ke skladbě dopravního proudu v místě stavby sjezdu.

Uspořádání komunikace i jejího bezprostředního okolí má vliv na vznik více než 30 % všech nehod. Bezpečné utváření pozemních komunikací a jejich okolí tedy nabízí značné možnosti pro snižování následků dopravních nehod. Ideálem je provozovat moderní a bezpečné dopravní prostředky po silnici, která splňuje nároky na moderní komunikaci a je tvořena prvky co nejméně agresivními pro případný náraz dopravního prostředku.

LITERATURA:

  • Šachl, J.(st), Šachl, J.(ml): Mechanismy působení vnějšího násilí na lidské tělo při dopravních nehodách, Skripta ČVUT-FD, Praha, 2000
  • Šachl, J.: Návrh účinné ochrany u pevných překážek na pozemních komunikacích, Praha 2000
  • Janata, M., Pokorný, P., Simonová, E., Smělý, M.: Pasivní bezpečnost pozemních komunikací, CDV 2007

Passive Safety of Roads with Regard to Head Wall
The head walls under the separate slip roads in the drainage ditches (economic passages) belong to the omitted group of fixed obstacles. The slip road near the driving lane does not have to be visible at first sight and therefore the driver under an emergency – which may also be the sheering manoeuvre – does not count with the option to hit this artificial obstacle. The vehicles which sheered from the road are led with the ditch basins and directed towards the culverts which are not protected. Therefore, these fixed obstacles are extremely dangerous for the road transport participants.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Obr. 1 – Dosavadní konstrukční řešení hospodářských přejezdůObr. 2 – Čelo samostatného sjezdu po tragické dopravní nehoděObr. 3 – Konstrukční řešení navrhovaného samostatného sjezdu s integrovanou deformační zónou

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Byly předány tituly ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010Byly předány tituly ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 (725x)
Ve čtvrtek 9. června 2011 byly v Betlémské kapli předány TITULY ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010. &nbs...
Odstavné nádraží v Brně se stalo stavbou roku Jihomoravského krajeOdstavné nádraží v Brně se stalo stavbou roku Jihomoravského kraje (688x)
Nejzdařilejší stavby dokončené během uplynulého roku v jihomoravském regionu byly oceněny v rámci programu mezinárodního...
Magistrát v Brně zrušil územní rozhodnutí k odsunu nádraží (540x)
Kontroverzní záměr odsunu brněnského nádraží nabral další zpoždění. Brněnský magistrát dnes zrušil územní rozhodnutí na ...

NEJlépe hodnocené související články

Boží Dar chystá opravu silnice na Klínovec a nové inženýrské sítě (5 b.)
Boží Dar chystá rekonstrukci silnice na Klínovec, a to v úseku od křižovatky na Vejprty až na nejvyšší vrchol Krušných h...
ŘSD uvede do provozu část křižovatkyDobrovského - Svitavská radiála v Brně (5 b.)
Týden před vánocemi brněnský závod Ředitelství silnic a dálnic ČR významně uleví dopravní situaci v moravské metropoli. ...
Čtyři jednosměrné ulice v Pardubicích jsou cyklistům obousměrné (5 b.)
Čtyři jednosměrné ulice v Pardubicích se cyklistům otevřely v obou směrech. Jsou to Sezemická, Jindřišská a dvě krátké u...

NEJdiskutovanější související články

Trasa D pražského metra nabývá v rukách projektantů konkrétní podobuTrasa D pražského metra nabývá v rukách projektantů konkrétní podobu (7x)
Od druhé poloviny minulého století se celosvětově zaznamenává výrazný a stále vzrůstající přesun venkovského obyvatelstv...
Evropské peníze na další velký dopravní projekt (4x)
Řídící orgán Operačního programu Doprava dosáhl prosazení dalšího velkého železničního projektu u Evropské komise. V min...
Mladí architekti navrhli novou podobu brněnského nádraží v centru (2x)
Skupina mladých architektů navrhla novou podobu brněnského železničního nádraží při zachování jeho polohy v centru. Před...
Google