Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Mosty    Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice II – SO 35-19-13 ocelový most přes řeku Olši

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice II – SO 35-19-13 ocelový most přes řeku Olši

Publikováno: 28.12.2018
Rubrika: Mosty, Železniční infrastruktura

Stavba „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice“ je součástí III. železničního tranzitního koridoru České republiky (Cheb – Plzeň – Praha – Česká Třebová – Ostrava – Petrovice u Karviné – Dětmarovice – Mosty u Jablunkova – st. hranice SR).

ZÁKLADNÍ INFORMACE

  • Název stavby: Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice
  • Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC – Stavební správa východ)
  • Zhotovitel: sdružení zhotovitelů – Společnost „ČET-DET“ – Subterra, EUROVIA CS, OHL ŽS, GJW Praha.
  • Doba realizace: 08/2017 – 12/2020

Účelem stavby „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice“ je zajištění prostorové průchodnosti a také zajištění rychlosti do 120 km/h pro vlaky nákladní dopravy a do 160 km/h pro vlaky osobní dopravy, které umožní nasazení vozidel s naklápěcí technikou. V důsledku zvýšení traťových rychlostí dojde ke zkrácení jízdní doby zejména rychlíkové dopravy. Po dokončení prací tak dojde ke zkrácení cestovní doby, zvýšení pohodlí a bezpečnosti cestujících a celkovému zajištění spolehlivosti vlakové cesty.

POPIS STAVBY

Stavba „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice“ je liniovou stavbou, která je rozložena na úseku trati mezi žst. Český Těšín (mimo) km 320,126 až po žst. Dětmarovice (včetně) km 341,076, v celkové délce cca 20,95 km, přičemž v rámci stavby jsou kompletně rekonstruovány i mezilehlé žst. (Chotěbuz, Louky nad Olší, Karviná, Dětmarovice).

POSTUP PRACÍ

V rámci projektu je navržena sanace železničního spodku, obnova železničního svršku, vybudování nástupišť, a to včetně nástupišť ostrovních s mimoúrovňovým bezbariérovým přístupem. Na požadované parametry budou rekonstruovány vybrané stávající mostní objekty a propustky, modernizovány či nově vybudovány budou drážní technologické pozemní objekty, zastřešení nástupišť. Je navržena modernizace zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudých zařízení. Nové kabeláže ve stanicích budou prioritně umístěny do kabelovodů.

Do stavební části je dále zahrnuta rekonstrukce trakčního vedení a ukolejnění, elektrický ohřev výhybek, přeložky, úpravy a přípojky kabelových vedení, osvětlení. V nezbytně nutné míře jsou navrženy přeložky a ochrany dotčených inženýrských sítí a to i mimo správu objednatele.

Pro snížení hlukového zatížení okolí jsou navržena, v souladu s aktualizovanou akustickou studií, protihluková opatření.

MOST PŘES OLŠI

V rámci stavby probíhá rekonstrukce řady tzv. umělých objektů a mostů, s nichž nejvýznamnější je stavební objekt v km 338,337, SO 35-19-13 – ocelový most převádějící železniční trať přes řeku Olši. Rekonstrukce mostu je kompletní od založení objektu, po nově budované opěry, pilíře včetně nově vytvořené samotné mostní ocelové konstrukce. Ocelovou konstrukci včetně tzv. „výsunu“ realizuje OK Třebestovice stavební objekt, jako celek dodává do stavby EUROVIA CS. Výstavba včetně výsuvu ocelové konstrukce v 1. traťové koleji proběhla ve 4 krocích v srpnu až září 2018. Rekonstrukce mostu probíhá za plného provozu vždy jedné z dvou traťových kolejí III. železničního tranzitního koridoru České republiky.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
První výsuv ocelové nosné konstrukce (Foto: archiv EUROVIA CS)Výsuvné hydraulické zařízení (Foto: archiv EUROVIA CS)Ocelová nosná konstrukce před posledním výsuvem (Foto: archiv EUROVIA CS)Hydraulická najížděcí klapka čela ocelové nosné konstrukce (Foto: archiv EUROVIA CS)Most po pokládce železničního svršku (Foto: archiv EUROVIA CS)

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Antýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku ŠumavyAntýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku Šumavy (792x)
Bývalý královácký dvorec leží uprostřed louky v údolí řeky Vydry v Šumavském národním parku. V letech 1523 – 1818 zde pr...
Dálkové ovládání Posázavského PacifikuDálkové ovládání Posázavského Pacifiku (790x)
Společnost AK signal Brno a. s. uvedla do provozu dálkové ovládání Posázavského Pacifiku, resp., řečeno jinými slovy, dá...
Dálniční most D1-035Dálniční most D1-035 (788x)
Společnost SMP CZ provádí rekonstrukci a rozšíření mostu D1-035 v km 29,161 dálnice D1. V druhé polovině září je již dok...

NEJlépe hodnocené související články

Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice: SO 201 Most přes kolejiště ČD a řeku BílinuObnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice: SO 201 Most přes kolejiště ČD a řeku Bílinu (5 b.)
Předmětem článku je popis technického řešení silničního mostu SO 201 přes kolejiště ČD a řeku Bílinu navrženého v rámci ...
Modernizace spádoviště v žst. Praha-Libeň včetně protihlukových opatřeníModernizace spádoviště v žst. Praha-Libeň včetně protihlukových opatření (5 b.)
Účelem stavby bylo vyřešit snížení nadlimitní hladiny hluku vznikající na libeňském spádovišti. Hluk je způsoben zejména...
Skanska zahájila rekonstrukci železničního spojení mezi Kadaní  a Kadaní-PrunéřovemSkanska zahájila rekonstrukci železničního spojení mezi Kadaní a Kadaní-Prunéřovem (5 b.)
Do roku 2021 opraví také kadaňské nádraží a postaví novou zastávku, která zajistí obsluhu místní části Bystřice....

NEJdiskutovanější související články

Posouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolíPosouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolí (3x)
Stavba spřaženého ocelobetonového mostu byla zahájena na podzim roku 2007. Jeho nosná konstrukce byla dokončena koncem r...
Rekonstrukce železničního mostu v Boršově nad VltavouRekonstrukce železničního mostu v Boršově nad Vltavou (2x)
V roce 2015 byl uveden do provozu zrekonstruovaný most, který je součástí stavby “Revitalizace trati České Budějovice – ...
ODPOVĚĎ: K vyjádření prof. Ing. Jiřího Stráského, DSc., ke kritice zavěšeného mostu přes Odru – uveřejněno v časopise Silnice Železnice, v čísle 4/2009 (2x)
Cílem kritiky je, aby naše stavby byly trvanlivé s minimální údržbou, hospodárné a aby si investor, projektant a zhotovi...
Google

Časopis KONSTRUKCE

Termodifuzní zinkování

Termodifuzní zinkování

Zavřít [x]