Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2018    Odešel profesor František Lehovec, významná postava českého stavebnictví

Odešel profesor František Lehovec, významná postava českého stavebnictví

Publikováno: 28.9.2018
Rubrika: 2018

V dvaaosmdesáti letech zemřel prof. Ing. František Lehovec, CSc. Profesor Lehovec odešel 13. června 2018 a české stavebnictví jeho skonem definitivně přišlo o jednu z důležitých postav minulých dekád.

Profesor Lehovec se narodil 16. května 1936 v Praze. Po ukončení střední školy se vyučil zedníkem u Stavebního podniku Praha. Průmyslovou školu stavební v Praze absolvoval v roce 1956, kdy byl také přijat na stavební fakultu ČVUT. Již od 3. ročníku pracoval jako pomocná vědecká síla a poslední dva roky studia jako asistent s polovičním úvazkem na katedře staveb silničních, letištních a městských komunikací. Diplomovou práci obhájil s vyznamenáním v prosinci 1961 a ihned od ledna 1962 nastoupil na této katedře v roli pedagogického asistenta. Odborným asistentem byl ustanoven v říjnu 1964. V době působení na katedře prošel stavební praxí u Vojenských staveb Praha. Na katedře vedl od roku 1964 rovněž přednášky z předmětů dopravní stavby, silniční stavby, vybrané statě z projektování staveb silničních a městských komunikací a mechaniky vozovek. Od roku 1995 přednáší na dopravní fakultě ČVUT a je členem její vědecké rady.

V roce 1965 byl přijat do vědecké přípravy, kterou dokončil v roce 1971 kandidátskou disertační prací „Příspěvek k navrhování netuhých vozovek“ a po její úspěšné obhajobě mu byla v roce 1972 udělena vědecká hodnost kandidáta technických věd. V lednu 1968 nastoupil půlroční studijní pobyt na Hochschule für Verkehrswesen v Drážďanech. V roce 1970 byl vyslán na studijní pobyt do Švédska na Státní silniční výzkumný ústav ve Stockholmu.

V květnu 1972 byl jmenován ředitelem Ústavu dopravního inženýrství hl. m. Prahy. S touto funkcí souvisí druhá oblast jeho odborného působení. Dotýkala se problematiky městského dopravního inženýrství a teoretického i praktického řešení rozvoje dopravy v Praze a v pražské aglomeraci. Za jeho působení v ÚDI byla vypracována řada studií a projektů, byl zpracován generel rozvoje dopravy, koncepce výstavby základního komunikačního systému a projekt zón omezeného parkování v centru města.

V roce 1979 byl jmenován členem vědecké rady stavební fakulty ČVUT. V roce 1980 tato vědecká rada schválila návrh na jmenování profesorem ČVUT, které se uskutečnilo
s účinností od května 1982. Rektor ČVUT ustanovil od ledna 1985 prof. Lehovce do funkce vedoucího katedry staveb silničních, letištních a městských komunikací na stavební fakultě ČVUT.

V období téměř 25 let, od vzniku samostatné České silniční společnosti (ČSS), stál profesor Lehovec v jejím čele. Byl neúnavným iniciátorem odborných akcí, dbal o spolupráci odborníků z různých součástí silničního hospodářství. Jeho zásluhou jsou činnosti odborné společnosti na žádoucí profesionální úrovni, což dokládají pravidelně konané konference a semináře a každoroční silniční konference, které jsou největším setkáním silničářů a odborníků příbuzných oborů u nás. Cílevědomě podporoval součinnost se slovenskými kolegy, zejména v rámci spolupráce ČSS a Slovenskej cestnej spoločnosti. V dubnu 2016 se dobrovolně rozhodl ukončit funkci předsedy České silniční společnosti a předat žezlo mladšímu kolegovi Ing. Petru Mondscheinovi, Ph.D., který je rovněž pracovníkem Stavební fakulty ČVUT. I nadále však zůstal členem předsednictva ČSS jako čestný předseda. Od roku 1992 byl předsedou redakční rady Silničního obzoru. Mnoho let pracoval v technickém výboru Silniční doprava a udržitelný rozvoj Světové silniční asociace PIARC a podílel se na zpracování národních zpráv pro světové silniční kongresy.

Bohatá byla jeho publikační činnost, kterou tvoří více než 100 vědeckých prací a odborných článků publikovaných doma i v zahraničí. 

Čest jeho památce.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


Fotogalerie
František Lehovec

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Při opravě trati AŽD Praha nasadí Swietelsky Rail stroj, který v Česku ještě nebyl. Dobu rekonstrukce zkrátí o tři dny Při opravě trati AŽD Praha nasadí Swietelsky Rail stroj, který v Česku ještě nebyl. Dobu rekonstrukce zkrátí o tři dny (126x)
Mimořádnou podívanou nabídne rekonstrukce kolejí na severočeské trati Čížkovice – Obrnice, patřících AŽD Praha. Společno...
Na čtvrtém koridoru začíná ražba tunelu Deboreč (124x)
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) dnes slavnostně zahájila ražbu tunelu Deboreč. Je to kratší ze dvou tunelů, kter...
Swietelsky Rail modernizuje stanice Čížkovice a Chotěšov i přilehlou trať. Ke slovu přišel také pyrotechnický průzkumSwietelsky Rail modernizuje stanice Čížkovice a Chotěšov i přilehlou trať. Ke slovu přišel také pyrotechnický průzkum (123x)
Až přijdou 7. prosince první cestující do železničních stanic Čížkovice a Chotěšov, možná je ani nepoznají. To skončí je...

NEJlépe hodnocené související články

„Založili jsme 300 staveb bez reklamací a řadu z nich v extrémních podmínkách také pro SŽDC“„Založili jsme 300 staveb bez reklamací a řadu z nich v extrémních podmínkách také pro SŽDC“ (5 b.)
říká v rozhovoru pro Silnice železnice Jiří Benda, majitel společnosti BENDA TRADE s. r. o. „Ze stavby odcházíme až poté...
Swietelsky Rail modernizuje stanice Čížkovice a Chotěšov i přilehlou trať. Ke slovu přišel také pyrotechnický průzkumSwietelsky Rail modernizuje stanice Čížkovice a Chotěšov i přilehlou trať. Ke slovu přišel také pyrotechnický průzkum (5 b.)
Až přijdou 7. prosince první cestující do železničních stanic Čížkovice a Chotěšov, možná je ani nepoznají. To skončí je...
Hořice - lávka přes I/35Hořice - lávka přes I/35 (5 b.)
Ve čtvrtek 18. 10. 2018 od 16 hod. proběhne slavnostní otevření nově postavené lávky přes komunikaci I/35 v Hořicích. Lá...
Google

Server Vodohospodářské stavby

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

Zavřít [x]