Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2018    Odešel profesor František Lehovec, významná postava českého stavebnictví

Odešel profesor František Lehovec, významná postava českého stavebnictví

Publikováno: 28.9.2018
Rubrika: 2018

V dvaaosmdesáti letech zemřel prof. Ing. František Lehovec, CSc. Profesor Lehovec odešel 13. června 2018 a české stavebnictví jeho skonem definitivně přišlo o jednu z důležitých postav minulých dekád.

Profesor Lehovec se narodil 16. května 1936 v Praze. Po ukončení střední školy se vyučil zedníkem u Stavebního podniku Praha. Průmyslovou školu stavební v Praze absolvoval v roce 1956, kdy byl také přijat na stavební fakultu ČVUT. Již od 3. ročníku pracoval jako pomocná vědecká síla a poslední dva roky studia jako asistent s polovičním úvazkem na katedře staveb silničních, letištních a městských komunikací. Diplomovou práci obhájil s vyznamenáním v prosinci 1961 a ihned od ledna 1962 nastoupil na této katedře v roli pedagogického asistenta. Odborným asistentem byl ustanoven v říjnu 1964. V době působení na katedře prošel stavební praxí u Vojenských staveb Praha. Na katedře vedl od roku 1964 rovněž přednášky z předmětů dopravní stavby, silniční stavby, vybrané statě z projektování staveb silničních a městských komunikací a mechaniky vozovek. Od roku 1995 přednáší na dopravní fakultě ČVUT a je členem její vědecké rady.

V roce 1965 byl přijat do vědecké přípravy, kterou dokončil v roce 1971 kandidátskou disertační prací „Příspěvek k navrhování netuhých vozovek“ a po její úspěšné obhajobě mu byla v roce 1972 udělena vědecká hodnost kandidáta technických věd. V lednu 1968 nastoupil půlroční studijní pobyt na Hochschule für Verkehrswesen v Drážďanech. V roce 1970 byl vyslán na studijní pobyt do Švédska na Státní silniční výzkumný ústav ve Stockholmu.

V květnu 1972 byl jmenován ředitelem Ústavu dopravního inženýrství hl. m. Prahy. S touto funkcí souvisí druhá oblast jeho odborného působení. Dotýkala se problematiky městského dopravního inženýrství a teoretického i praktického řešení rozvoje dopravy v Praze a v pražské aglomeraci. Za jeho působení v ÚDI byla vypracována řada studií a projektů, byl zpracován generel rozvoje dopravy, koncepce výstavby základního komunikačního systému a projekt zón omezeného parkování v centru města.

V roce 1979 byl jmenován členem vědecké rady stavební fakulty ČVUT. V roce 1980 tato vědecká rada schválila návrh na jmenování profesorem ČVUT, které se uskutečnilo
s účinností od května 1982. Rektor ČVUT ustanovil od ledna 1985 prof. Lehovce do funkce vedoucího katedry staveb silničních, letištních a městských komunikací na stavební fakultě ČVUT.

V období téměř 25 let, od vzniku samostatné České silniční společnosti (ČSS), stál profesor Lehovec v jejím čele. Byl neúnavným iniciátorem odborných akcí, dbal o spolupráci odborníků z různých součástí silničního hospodářství. Jeho zásluhou jsou činnosti odborné společnosti na žádoucí profesionální úrovni, což dokládají pravidelně konané konference a semináře a každoroční silniční konference, které jsou největším setkáním silničářů a odborníků příbuzných oborů u nás. Cílevědomě podporoval součinnost se slovenskými kolegy, zejména v rámci spolupráce ČSS a Slovenskej cestnej spoločnosti. V dubnu 2016 se dobrovolně rozhodl ukončit funkci předsedy České silniční společnosti a předat žezlo mladšímu kolegovi Ing. Petru Mondscheinovi, Ph.D., který je rovněž pracovníkem Stavební fakulty ČVUT. I nadále však zůstal členem předsednictva ČSS jako čestný předseda. Od roku 1992 byl předsedou redakční rady Silničního obzoru. Mnoho let pracoval v technickém výboru Silniční doprava a udržitelný rozvoj Světové silniční asociace PIARC a podílel se na zpracování národních zpráv pro světové silniční kongresy.

Bohatá byla jeho publikační činnost, kterou tvoří více než 100 vědeckých prací a odborných článků publikovaných doma i v zahraničí. 

Čest jeho památce.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


Fotogalerie
František Lehovec

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Pozemní komunikace v Jihočeském kraji – stav, zdroje, možnosti a připravovanéPozemní komunikace v Jihočeském kraji – stav, zdroje, možnosti a připravované (101x)
Jihočeský kraj (JK), neformálně „jižní Čechy“, je druhým největším krajem ČR, resp. krajem s druhou největší rozlohou a ...
Při opravě trati AŽD Praha nasadí Swietelsky Rail stroj, který v Česku ještě nebyl. Dobu rekonstrukce zkrátí o tři dny Při opravě trati AŽD Praha nasadí Swietelsky Rail stroj, který v Česku ještě nebyl. Dobu rekonstrukce zkrátí o tři dny (97x)
Mimořádnou podívanou nabídne rekonstrukce kolejí na severočeské trati Čížkovice – Obrnice, patřících AŽD Praha. Společno...
Swietelsky Rail modernizuje stanice Čížkovice a Chotěšov i přilehlou trať. Ke slovu přišel také pyrotechnický průzkumSwietelsky Rail modernizuje stanice Čížkovice a Chotěšov i přilehlou trať. Ke slovu přišel také pyrotechnický průzkum (74x)
Až přijdou 7. prosince první cestující do železničních stanic Čížkovice a Chotěšov, možná je ani nepoznají. To skončí je...

NEJlépe hodnocené související články

„Založili jsme 300 staveb bez reklamací a řadu z nich v extrémních podmínkách také pro SŽDC“„Založili jsme 300 staveb bez reklamací a řadu z nich v extrémních podmínkách také pro SŽDC“ (5 b.)
říká v rozhovoru pro Silnice železnice Jiří Benda, majitel společnosti BENDA TRADE s. r. o. „Ze stavby odcházíme až poté...
Swietelsky Rail modernizuje stanice Čížkovice a Chotěšov i přilehlou trať. Ke slovu přišel také pyrotechnický průzkumSwietelsky Rail modernizuje stanice Čížkovice a Chotěšov i přilehlou trať. Ke slovu přišel také pyrotechnický průzkum (5 b.)
Až přijdou 7. prosince první cestující do železničních stanic Čížkovice a Chotěšov, možná je ani nepoznají. To skončí je...
Hořice - lávka přes I/35Hořice - lávka přes I/35 (5 b.)
Ve čtvrtek 18. 10. 2018 od 16 hod. proběhne slavnostní otevření nově postavené lávky přes komunikaci I/35 v Hořicích. Lá...
Google

Časopis KONSTRUKCE

Termodifuzní zinkování

Termodifuzní zinkování

Zavřít [x]