Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Zajímavosti    Nové trendy a vlastnosti některých nových typů modifikovaných asfaltů s přídavkem nanosiliky

Nové trendy a vlastnosti některých nových typů modifikovaných asfaltů s přídavkem nanosiliky

Publikováno: 22.2.2018, Aktualizováno: 23.2.2018 13:15
Rubrika: Zajímavosti

Nanotechnologie je slibnou a novou technologií materiálového průmyslu a nanomateriálů v různých oblastech celého světa. Nové trendy v oblasti chemie materiálů v zahraničí jsou již zkoušeny i u nás. Článek prezentuje složení a některé vlastnosti nových modifikovaných asfaltů s vyššími užitnými vlastnostmi a hlavně vyšší odolností vůči agresivnímu prostředí. U těchto asfaltů bylo použito suspenze nanosiliky i mikrosiliky a samozřejmě jako filéru mikromletého vápence. Tyto modifikované asfalty o nízké pórovitosti činí kompozit odolným vůči chemické korozi a zajišťují jeho dlouhodobou stálost, která je dnes jedním z hlavních požadavků.

V této malé studii se nanosilica přidala do kontrolního asfaltu při obsahu 4 % až 6 %, vztaženo na hmotnost asfaltové pojiva.

Cílem dalšího výzkumu a pokračování této studie je zhodnotit reologické vlastnosti a chemické vazby nano-modifikovaných asfaltových pojiv smíchané s nanosilikou.

V této studii se nanosilika přidala do kontrolního asfaltu při obsahu 4 % a 6 %, vztaženo na hmotnostasfaltové pojiva.

VÝSLEDKY

S přídavkem nanosiliky v základním pojivu asfaltu se hodnoty viskozity nanomodifikovaného asfaltového pojiva mírně klesají.

Nižší viskozita pojiva znamená, že je nižší teplota zhutnění nebo nižší spotřeba energie celého procesu.

Komplexní smykový modul nanomodifikovaného asfaltu obecně mírně klesá ve srovnání se srovnávací asfaltovou směsí. Velmi důležité je, že přidání nanosiliky do asfaltu zlepšuje schopnost regenerace asfaltových pojiv.

Tabulka 1 – Složení směsi možné asfaltobetonové směsi s nanosilikou v praxi

Složení směsi % Obj. hmotnost v kg/m3
Asfalt PmB 45/80–55 5-6 1 020
Kamenivo 0–4 44 2 790
Kamenivo 4–8 23 2 790
Kamenivo 8–11 29 2 763
Mikrosilika (na pojivo) 5 1 030
Nanosilika (na pojivo) 6 1 020
Mikromletý vápenec kam. 4 2 550

Dále přidáním nanosiliky do asfaltového pojiva, se zpomalují oxidační reakce a proces stárnutí nano-modifikovaného asfaltu a to díky změnám chemických vazeb.

Přídavek nanosiliky dle dosažených výsledků zvyšuje dynamický modul pružnosti v závislosti na vzrůstající koncentraci nanosiliky a to 4 % – 6 % při vysokých teplotách. To znamená, že se zvýší odolnost proti pojezdu.

ZÁVĚR

Úsilí o zavádění dlouhodobě stálejších asfaltobetonů vede k optimalizaci těchto směsí, omezuje plýtvání a je výhodné z ekologického i ekonomického hlediska. Je třeba zdůraznit socioekonomický a ekologický dopad těchto dlouhodobě stálejších asfaltobetonů s přídavkem nanosiliky. Momentálně výzkum stále probíhá, počítá se i s využitím nanovláken, ale momentálně je cena této suroviny pro využití v této oblasti z ekonomického hlediska neopodstatněná.

MOŽNOSTI DALŠÍHO VÝVOJE

Tyto nové asfaltobetonové směsi s nanosilikou je třeba odzkoušet na zkušebních úsecích v praxi a dále sledovat a měřit fyzikální a chemické vlastnosti a tyto nové poznatky uvést do praxe při výstavbě silnic a dálnic v České Republice. Čímž se stane Česká Republika zase více konkurenceschopná.

LITERATURA:
[1] Goh, S., et al. (2011). Determination of flow number in asphalt mixtures from deformation rate during secondary state. Transportation Research Record 2210 , Transportation Research Board, Washington, DC, 106 – 112.
[2] Goh, S. W., et al. (2007). Laboratory evaluation and pavement design for warm mix asphalt. Proc., 2007 Mid-Continent Transportation Research Symp. , Iowa State Univ., Ames, IA.
[3] Goh, S. W., and You, Z. (2009). A simple stepwise method to determine and evaluate the initiation of tertiary flow for asphalt mixtures under dynamic creep test. Constr. Build. Mater., 23 (11), 3 398 – 3 405. Goulias, D. G. (2001).
[4] Hansen, K.R., McGennis, R., Prowell, B.D., and Stonex, A. (2000). Current and future used of non-bituminous components of bituminous paving mixtures, Transportation Research Board, Washington, DC.
[5] Khattak, M. J., et al. (2011).Mechanistic characteristics of asphalt binder and asphalt matrix modified with nano-fibers. Proc., GeoFrontiers 2011: Advances in Geotechnical Engineering , ASCE, Reston, VA.
[6] Khattak, M. J., et al. (2012).The impact of carbon nano-fiber modification on asphalt binder rheology. Constr. Build. Mater. , 30 (5), 257 – 264.

New Trend Properties of Some Types of Modificated Asfalt With Nanosilica
Nanotechnology is a promising and new technique of the material industry and nanomaterials various regions of the world, new trends in the field of materials chemistry abroad are already being tested in our country, the work presents the composition and some properties of the new modified bitumen with higher utility properties and especially higher resistance to aggressive environment. For these asfalt was used a suspension of nanosilis and microsilica, as filler a micronized limestone. These modified asphalts low porosity makes composite resistant to chemical corrosion and ensure its long-term stability which is one of the main requirements.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Obr. 1 – Nanosilika a chemicky modifikovaná nanosil

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Příhradové vibrační lišty Atlas Copco umožňují hutnit až 25 m široké pásyPříhradové vibrační lišty Atlas Copco umožňují hutnit až 25 m široké pásy (783x)
Vibrační lišty na beton z dílny švédské firmy Atlas Copco patří ke světové špičce. Nejen proto, že nabízí řešení pro kaž...
Antýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku ŠumavyAntýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku Šumavy (781x)
Bývalý královácký dvorec leží uprostřed louky v údolí řeky Vydry v Šumavském národním parku. V letech 1523 – 1818 zde pr...
Financování veřejné infrastruktury formou PPP v Holandsku (773x)
Ačkoliv se v České republice nedaří připravovat a realizovat veřejně infrastrukturní projekty formou spolupráce veřejnéh...

NEJlépe hodnocené související články

Železniční uzel Brno má být u řeky, rozhodla centrální komise Ministerstva dopravy (5 b.)
Členové Centrální komise Ministerstva dopravy vybrali variantu řešení přestavby celého železničního uzlu Brno. Na základ...
Skanska začíná s rekonstrukcí 8 kilometrů dálnice D11 (5 b.)
Počátkem dubna Skanska zahájila plánovanou rekonstrukci osmikilometrového úseku dálnice D11. Stavební práce začaly rozší...
Projektovanie mostov v programe Easy Bridge – prvý polrok za namiProjektovanie mostov v programe Easy Bridge – prvý polrok za nami (5 b.)
Easy Bridge je jedinečný program určený pre projektantov inžinierskych konštrukcií, no predovšetkým betónových mostov. F...

NEJdiskutovanější související články

Brána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v PodolskuBrána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v Podolsku (4x)
Původní most v obci Podolsko postavený v letech 1847 – 1848 přestal počátkem dvacátých let minulého století vyhovovat do...
NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“ (4x)
„Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR,“ řekl Ing. Marcel Rückl, porad...
Na silnice míří nová svodidlaNa silnice míří nová svodidla (3x)
ArcelorMittal Ostrava prostřednictvím své dceřiné společnosti ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic pokrač...
Zavřít [x]