Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Zajímavosti    Nové spojení Praha hl. n., Masarykovo n. – Libeň, Vysočany, Holešovice

Nové spojení Praha hl. n., Masarykovo n. – Libeň, Vysočany, Holešovice

Publikováno: 19.11.2008, Aktualizováno: 27.1.2009 12:31
Rubrika: Zajímavosti, Nové spojení Praha

Dopravní liniová stavba Nové spojení byla navržena pro dosažení přestavby železničního uzlu Praha. Jejím cílem bylo zvýšit kapacitu přívodní tratě do železniční stanice Praha hl. n. ze směru Praha-Libeň, Praha-Vysočany a Praha-Holešovice, dále zapojit železniční stanici Masarykovo nádraží do systému příměstské a městské železnice a modernizovat západní část ž. st. Praha hl. n. Toto řešení je v souladu i s koncepcí modernizace vybraných železničních tratí, neboť Nové spojení spojuje I., III. a IV. železniční koridor. Takto vybudované kapacitní železniční spojení umožní začlenění železniční dopravy do systému integrované hromadné dopravy Prahy a jejího okolí a vytvoří předpoklady pro omezení individuální hromadné dopravy v centru města.

Nové spojení Praha hl. n., Masarykovo n. – Libeň, Vysočany, Holešovice

Mimořádně náročná železniční stavba Nové spojení, která je umístěna v intravilánu hl. n. Praha, uskutečnila vybudování dvou dvoukolejných tratí mezi Balabenkou (směr Holešovice a Vysočany) a Libní a ž. st. Praha Hlavní nádraží, zachování dvoukolejného spojení mezi ž. st. Praha Libeň a Masarykovým nádražím a zrušení původních nevyhovujících spojení po vítkovské trati a Hrabovské spojce.
Stěžejními objekty Nového spojení jsou dva dvoukolejné tunely, jeden o délce 1.329 m a druhý 1.372 m, vedoucí podélně horou Vítkov. Oba tunely byly navrženy tak, aby respektovaly povrchovou zástavbu a podzemní objekty Národního památníku, krytu CO a tunelu pro pěší, které jsou v masivu Vítkova vybudovány. Pro mimoúrovňová křížení tratí a tratí s komunikacemi bylo navrženo celkem 10 železničních a 2 silniční mosty doplněné 11 propustky. Mezi rozhodující mostní stavby lze zařadit čtyřkolejnou železniční estakádu přes Masarykovo nádraží sloužící k překlenutí tratí Praha Libeň – Praha hl. n. a Praha – Turnov přes komunikace Husitské a Trocnovské ulice a prostoru mezi Masarykovým nádražím a západním portálem tunelů, na trati Praha Libeň – Praha hl. n. dvojkolejnou estakádu Sluncová navazující na východní portál tunelů, na trati Praha – Turnov tunelový most tvořený přesypanou rámovou konstrukcí a nový železniční most Balabenka umožňující mimoúrovňové křížení této trati s tratěmi Praha Libeň – Praha hl. n. a Česká Třebová – Praha. Mezi dominující objekty lze zařadit i silniční estakádu Krejcárek – Palmovka odstraňující úrovňové křížení v ulici Pod Plynojemem. Zajímavou mostní konstrukcí je také opěrná zeď (galerie) rozšiřující Husitskou ulici. Pro nové železniční a silniční těleso byly v řadě míst navrženy opěrné a zárubní zdi pro dosažení požadovaných prostorových poměrů. Provozování stavby Nového spojení je úzce spjato s provozními a řídicími centry. K významným technologickým stavbám patří provozní budova Křenovka, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí a bude sloužit jako centrální elektrodispečink pro oblast Prahy a středních Čech. Za zmínku stojí také další objekty – provozní objekt Na Balabence, který je umístěn v trianglu tří tratí: Praha – Turnov, Praha – Libeň – Masarykovo n. a Praha Libeň – Praha Holešovice, a nově vybudované stavby: provozní objekt Vítkov a ústřední stavědlo na Masarykově nádraží.

2004

 • Zahájení stavebních prací - 26. 7. 2004
 • Založení objektů želez. estakády přes Masarykovo nádr.; zahájení výstavby tunelového mostu a estakády Sluncová
 • Náklady stavby - 700 mil. Kč

2005

 • Zahájení ražby jižního tunelu - 26. 5. 2005
 • Zahájení ražby severního tunelu - 5. 8. 2005
 • Zahájení automobilového provozu na silniční estakádě Krejcárek – Palmovka - 1. 12. 2005
 • Náklady stavby - 1,7 mld. Kč

2006

 • Prorážka jižního tunelu pod vrchem Vítkov - 23. 5. 2006
 • Prorážka severního tunelu pod vrchem Vítkov - 7. 6. 2006
 • Náklady stavby - 1,6 mld. Kč

2007

 • Dokončení estakády Sluncová v hrubé konstrukci - 20. 11. 2007
 • Náklady stavby - 2,2 mld. Kč

2008

 • Snášení železničního svršku na Hl. nádraží - 5. 1. 2008
 • Ukončení provozu na vítkovské trati - 1. 9. 2008
 • Zahájení provozu po estakádě Masarykovo nádr. - 1. 9. 2008
 • Snášení mostu v km 4,3 na staré vítkovské trati - 4. 9. 2008
 • Snesení ocelového mostu na býv. Hrabovské spojce - 29. 10. 2008
 • Předpokládané náklady stavby - 1,6 mld. Kč

2009

 • Dokončení: terénních a sadových úprav v celém prostoru stavby, stavební části měnírny Křenovka a souboru komunikací pro pěší a cyklostezky v prostoru Vítkova; likvidace a vyklizení objektů zařízení staveniště; administrativní dokončení stavby

Investor Správa železniční dopravní cesty (SŽDC)
Projektant Ivan Pomykáček – hl. inženýr projektu; Sudop Praha
Urbanistické a architektonické řešení stavby Patrik Kotas, Petr Šafránek, Martin Smrž; Atelier designu a architektury
Zhotovitel sdružení Pražské spojení: Skanska DS – vedoucí sdružení, Stavby silnic železnic (SSŽ), Metrostav, Subterra
Financování Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)

s využitím podkladů Lukáše Bludského a Jana Dušky, SSŽ, a. s. a publikace Nové spojení 2004–2009 – Jiří Wohlmuth; foto: Jan Mitlöhner

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Příhradové vibrační lišty Atlas Copco umožňují hutnit až 25 m široké pásyPříhradové vibrační lišty Atlas Copco umožňují hutnit až 25 m široké pásy (1002x)
Vibrační lišty na beton z dílny švédské firmy Atlas Copco patří ke světové špičce. Nejen proto, že nabízí řešení pro kaž...
Antýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku ŠumavyAntýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku Šumavy (994x)
Bývalý královácký dvorec leží uprostřed louky v údolí řeky Vydry v Šumavském národním parku. V letech 1523 – 1818 zde pr...
Financování veřejné infrastruktury formou PPP v Holandsku (986x)
Ačkoliv se v České republice nedaří připravovat a realizovat veřejně infrastrukturní projekty formou spolupráce veřejnéh...

NEJlépe hodnocené související články

Železniční uzel Brno má být u řeky, rozhodla centrální komise Ministerstva dopravy (5 b.)
Členové Centrální komise Ministerstva dopravy vybrali variantu řešení přestavby celého železničního uzlu Brno. Na základ...
Skanska začíná s rekonstrukcí 8 kilometrů dálnice D11 (5 b.)
Počátkem dubna Skanska zahájila plánovanou rekonstrukci osmikilometrového úseku dálnice D11. Stavební práce začaly rozší...
Projektovanie mostov v programe Easy Bridge – prvý polrok za namiProjektovanie mostov v programe Easy Bridge – prvý polrok za nami (5 b.)
Easy Bridge je jedinečný program určený pre projektantov inžinierskych konštrukcií, no predovšetkým betónových mostov. F...

NEJdiskutovanější související články

Brána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v PodolskuBrána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v Podolsku (4x)
Původní most v obci Podolsko postavený v letech 1847 – 1848 přestal počátkem dvacátých let minulého století vyhovovat do...
NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“ (4x)
„Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR,“ řekl Ing. Marcel Rückl, porad...
Na silnice míří nová svodidlaNa silnice míří nová svodidla (3x)
ArcelorMittal Ostrava prostřednictvím své dceřiné společnosti ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic pokrač...
Zavřít [x]