Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Mosty    Mosty Pražského Semmeringu

Mosty Pražského Semmeringu

Publikováno: 7.5.2019
Rubrika: Mosty

Jedná se o dvojici kamenných mostů převádějící trať Praha Smíchov – Hostivice přes Prokopské údolí, které přemosťují Dalejský potok, ulici Hlubočepskou, Na Srpečku a jednokolejnou trať Praha Smíchov – Rudná – Beroun. Mosty jsou součástí souboru památkově chráněných objektů Buštěhradské dráhy tzv. Pražský Semmering a oba jsou zapsány jako nemovitá kulturní památka, tudíž jsou památkově chráněné. Nosnou konstrukci mostů tvoří v jednom případě kamenné půlkruhové klenby a v druhém pak kombinované kamenno-cihlové půlkruhové klenby. V poli č. 5 jednoho z mostů je nosná konstrukce tvořena ocelovou konstrukcí. Mosty byly postaveny v letech 1870 – 1872 a následně uvedeny do provozu. V průběhu let na nich proběhlo několik oprav během životnosti mostů včetně výměny ocelové konstrukce v r. 1923.

Na začátku září 2018 byla zahájena rekonstrukce obou mostů za účelem udržení chátrající technické kulturní památky a zvýšení bezpečnosti provozování drážní dopravy.

Samotná rekonstrukce je rozdělena do dvou etap: „ve výluce“ a „po výluce“.

V první etapě – během provozní výluky – která byla naplánována na 90 dní, byl kompletně snesen kolejový svršek na obou mostech a stará ocelová konstrukce, která již nevyhovovala technickým parametrům.

Dále se v této fázi odtěžily přesypy kleneb, provedlo se kompletně nové odvodnění rubů kleneb a zhotovil se nový hydroizolační systém. Jak se předpokládalo, starý systém odvodnění se ukázal jako nefunkční a proto docházelo k sycení klenbového a poprsního zdiva vodou, dále pak k průsakům a degradaci klenbového zdiva. Pro nový systém hydroizolací bylo použito natavovaných pásů a systémového potrubí z nerez oceli protaženého skrze stávající kamenné chrliče.

Pro osazení nové ocelové konstrukce byl vybudován nový úložný práh včetně úložných podložiskových bločků, který je spřažen s kamenným zdivem. Během výstavby úložného prahu bylo nutné provést sanaci spodní stavby u pilířů (P4 a P5), na které se ukládá nová nosná konstrukce. Samotná sanace spočívala v očištění pilířů tlakovou vodou, odstranění degradovaného spárování do hloubky až 100 mm a následné přespárování novou výplňovou maltou. Poté se provedly injektážní vrty délek 1,3 m až 2,2 m v rastru 600 × 600 mm respektive 300 × 300 mm s ohledem na šetrnost provádění byly směřovány do stykování stávajících spár a následně byla provedena nízkotlaká injektáž do 0,2 bar cementovou suspenzí. Po provedení sanace spodní stavby byla osazena nová ocelová konstrukce z plnostěnných nosníků s horní zapuštěnou prvkovou mostovkou a uložena na hrncová ložiska.

Po ukončení prací na hydroizolacích byl proveden zpětný zásyp rubů kleneb až po úroveň železničního svršku a byly zahájeny práce na úpravách a opravách kamenného, atypického ocelového zábradlí. Ocelové prvky zábradlí byly kompletně vyrobeny nové, jelikož staré zábradlí nevyhovovalo výškou, stupněm koroze a místy již i jeho absencí. Nová zábradlí jsou replikou starého zábradlí s novými technickými parametry. Kamenné části zábradlí byly omyty tlakovou vodou, dozděny na požadovanou úroveň, posunuty do správné polohy včetně úprav na kamenných římsách. Vzhledem k tomu, že na mostě je úzký průjezdný průřez, tak byla důsledně sledována geometrická poloha sloupků pro dodržení limitních rozměrů dle stavebního povolení. Následně byly sloupky kamenicky zapraveny a zaspárovány.

Po vybudování nového železničního svršku a usazení do správné geometrické polohy koleje se dne 17. prosince 2018 uskutečnily hlavní mostní prohlídky a zatěžovací zkouška nosné ocelové konstrukce s kladným výsledkem a 18. prosince 2018 se trať opět zprovoznila.

V těchto úpravách byl taktéž zrekonstruován přejezd mezi mosty na ulici Slivenecká včetně nového zabezpečovacího zařízení. Tím se ukončila etapa stavby „ve výluce“.

Druhá etapa spočívá v kompletní sanaci spodní stavby. Ta se zahájí v klimaticky vhodných podmínkách na jaře 2019. V této fázi se mosty kompletně vyčistí od vegetace, degradovaného spárování a zdiva. Následně se provede přespárování jak kamenného, tak cihelného zdiva s výměnou vytipovaných poškozených kamenných prvků. Poté zahájíme vrty pro injektáže kleneb a pilířů a provedeme injektáže. Kamenné zdivo se kompletně injektuje cementovou suspenzí, cihelné zdivo pomocí polyuretanové pryskyřice. Po provedení všech úkonů na sanaci se mosty opět očistí tlakovou vodou a zataví se případné kosmetické vady na ústí vrtů a spárování. Veškeré práce se provádějí z ochranného lešení, které bude následně demontováno. Provedeme terénní úpravy a předáme stavebníkovi do konce června 2019 dle harmonogramu prací.

S ohledem na to, že mosty jsou kulturní technickou památkou, tak spolupráce mezi zhotovitelem, projektantem a stavebníkem probíhá za neustálého dozoru Národního památkového ústavu, územního pracoviště v Praze.

Bridges of Prague Semmering
The load bearing structure of the bridges is formed by stone semi-circular arch in one case and combined stone-brick semi-circular arch in the other. The load bearing structure in span no. 5 of one of the bridges is formed by a steel construction. The bridges were built between 1870 and 1872 and subsequently were put into operation. They underwent several reparations throughout their lifespan, including replacement of the steel construction in 1923.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Před zahájením rekonstrukceDemontáž staré ocelové konstrukceDemontáž staré ocelové konstrukceOsazování nové ocelové konstrukceSanace kamenného zábradlíZatěžovací zkouška nové ocelové konstrukceStrojní odtěžování kolejového lože na mostechStrojní odtěžování kolejového lože na mostech

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Dálniční most D1-035Dálniční most D1-035 (697x)
Společnost SMP CZ provádí rekonstrukci a rozšíření mostu D1-035 v km 29,161 dálnice D1. V druhé polovině září je již dok...
Antýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku ŠumavyAntýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku Šumavy (668x)
Bývalý královácký dvorec leží uprostřed louky v údolí řeky Vydry v Šumavském národním parku. V letech 1523 – 1818 zde pr...
Most Sucha Beskidzka v PolskuMost Sucha Beskidzka v Polsku (642x)
Nový most nad řekou Skawa na státní silnici DK 28 v Polsku byl realizován jako jednopolový most tvořený ocelovou konstru...

NEJlépe hodnocené související články

„Když budeme pokračovat v nastoleném tempu, na cíle, které jsme si dali, dosáhneme,“ (5 b.)
říká Michal Blahovič, výrobní ředitel závodu Mosty Swietelsky stavební....
Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice: SO 201 Most přes kolejiště ČD a řeku BílinuObnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice: SO 201 Most přes kolejiště ČD a řeku Bílinu (5 b.)
Předmětem článku je popis technického řešení silničního mostu SO 201 přes kolejiště ČD a řeku Bílinu navrženého v rámci ...
Rekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně – Karlovy VaryRekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary (5 b.)
V září 2017 započala společnost Edikt a. s. s rekonstrukcí mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary. Jedná...

NEJdiskutovanější související články

Posouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolíPosouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolí (3x)
Stavba spřaženého ocelobetonového mostu byla zahájena na podzim roku 2007. Jeho nosná konstrukce byla dokončena koncem r...
Rekonstrukce železničního mostu v Boršově nad VltavouRekonstrukce železničního mostu v Boršově nad Vltavou (2x)
V roce 2015 byl uveden do provozu zrekonstruovaný most, který je součástí stavby “Revitalizace trati České Budějovice – ...
ODPOVĚĎ: K vyjádření prof. Ing. Jiřího Stráského, DSc., ke kritice zavěšeného mostu přes Odru – uveřejněno v časopise Silnice Železnice, v čísle 4/2009 (2x)
Cílem kritiky je, aby naše stavby byly trvanlivé s minimální údržbou, hospodárné a aby si investor, projektant a zhotovi...
Google
Zavřít [x]