Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Mosty    Most přes Rouštanský potok na obchvatu Rouštan

Most přes Rouštanský potok na obchvatu Rouštan

Publikováno: 28.1.2019
Rubrika: Mosty

Silnice I/34 (Havlíčkův Brod – Svitavy) je jednou z páteřních komunikací severní části Českomoravské vysočiny. Na své trase, poplatné historickému vývoji, prochází silnice I/34 množstvím místních obcí a má mnohdy omezující až nevyhovující parametry pro dopravu na silnici 1. třídy. Součástí úprav této komunikace je i obchvat Rouštan (celkové délky cca 3 km, část stavby je zcela nová, část je vedena v trase stávající silnice). Rouštanský potok překonává obchvat mostem délky cca 130 m. Tento most je v současné době dokončen a zprovozněn.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SILNIČNÍHO MOSTU

Nosná konstrukce
Nosná konstrukce je v podélném směru provedena jako spojitý nosník s rozpětími v ose komunikace 39 + 51 + 39 m, je navržena jako spřažená konstrukce ocel-beton a je tvořena v příčném řezu čtyřmi ocelovými nosníky tvaru nesymetrického I konstantní výšky a spřaženou betonovou deskou. Vzhledem k půdorysnému zakřivení NK je ocelová konstrukce vyztužena množstvím mezilehlých ztužidel ve tvaru plnostěnných I-nosníků. Nad podporami jsou robustní ocelové příčníky. Most je uložen na každém pilíři na dvojici ložisek, ložisko je vždy mezi krajním a vnitřním nosníkem.

Spodní stavba
Spodní stavba je tvořena opěrami a pilíři ze železobetonu. Opěry jsou masivní, železobetonové. Opěry jsou založeny plošně buď na štěrkovém polštáři, nebo na poloskalní hornině.

Pilíře jsou tvořeny dvojicí osmiúhelníkových sloupů. Průřez pilíře je konstantní. Založení pilířů je provedeno na vrtaných pilotách průměru 1,20 m. Piloty jsou vetknuty do vrstev horniny R4-R5.

VÝSTAVBA NK

Piloty pod pilíři
Navzdory faktu, že vrtání pilot probíhalo v místě bývalého rybníka a v mokřinové oblasti Rouštanského potoka, očekávané problémy (rozbahněné půdy, zvodnělé vrstvy atp.) se prakticky nevyskytly.

Výroba a montáž ocelové konstrukce
Výroba OK
Ocelová konstrukce mostu o hmotnosti cca 305 t byla vyrobena v mostárně společnosti Bögl&Krýsl Ostrava a v mostárně Vítkovice – Heavy Machinery. Obě výroby bylo třeba koordinovat i vzhledem k odlišným technologiím a možnostem. Pro každou mostárnu byla třeba samostatná výrobně technická dokumentace s odchylným řešením detailů. Konstrukce nemá zcela jednoduchý tvar – je v půdorysnému oblouku, jednostranném podélném a příčnému sklonu a navíc je každé pole nadvýšeno jinak.

Montáž OK
Montáž na staveništi provedla firma B&K. Montáž byla navržena jako bloková, kolovými jeřáby s použitím provizorní bárky pro podepření zárodku OK – tento díl byl namontován jako první. Zárodek OK byl namontován na pilíř. K tomuto zárodku byla přivařena opěrová část OK a jako poslední byla „doklapnuta“ vnitřní část OK, která byla zavěšena na krakorce NK přečnívající přes pilíře.

Ohledně OK je dobré zmínit ukazatel spotřeby OK, která činí cca 165 kg/m2 (včetně provizorního ztužení pro betonáž), což lze považovat s přihlédnutím k rozpětí i zakřivení konstrukce za hodnotu velmi příznivou.

Betonáž desky
Betonáž desky byla provedena ve 3 etapách. 1. etapa je betonáž desky do ¾ rozpětí 1. pole, následovala betonáž do ¾ vnitřního pole a při 3. etapě byl vybetonován zbytek.

ZÁVĚR

V současné době je most již zprovozněn a dokončuje se zbývající část obchvatu. Generálním dodavatelem stavby je spol. Geosan Group.


Příčný řez v poli v PDF
Příčný řez nad pilířem v PDF

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Příčný řez v poliPříčný řez nad pilířemVytěžený materiál vrtané piloty, zemina překvapivě není zvodněláPilířová část NK v mostárně při přejímceNamontovaná OKPříprava pro betonáž deskyMost krátce před dokončenímDokončená nosná konstrukce mostu

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Dvorecký most – příprava nového přemostění Vltavy v PrazeDvorecký most – příprava nového přemostění Vltavy v Praze (480x)
V říjnu 2017 vyhlásilo hlavní město Praha otevřenou dvoufázovou projektovou architektonicko-konstrukční soutěž o návrh n...
Dálniční most D1-035Dálniční most D1-035 (427x)
Společnost SMP CZ provádí rekonstrukci a rozšíření mostu D1-035 v km 29,161 dálnice D1. V druhé polovině září je již dok...
Antýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku ŠumavyAntýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku Šumavy (408x)
Bývalý královácký dvorec leží uprostřed louky v údolí řeky Vydry v Šumavském národním parku. V letech 1523 – 1818 zde pr...

NEJlépe hodnocené související články

SaM – silnice a mosty na Vašich cestách V.SaM – silnice a mosty na Vašich cestách V. (5 b.)
Skupina SAM realizuje silniční a mostní stavby pro partnery ve většině českých krajů. Je držitelem 11 ocenění Mostní díl...
„Když budeme pokračovat v nastoleném tempu, na cíle, které jsme si dali, dosáhneme,“ (5 b.)
říká Michal Blahovič, výrobní ředitel závodu Mosty Swietelsky stavební....
Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice: SO 201 Most přes kolejiště ČD a řeku BílinuObnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice: SO 201 Most přes kolejiště ČD a řeku Bílinu (5 b.)
Předmětem článku je popis technického řešení silničního mostu SO 201 přes kolejiště ČD a řeku Bílinu navrženého v rámci ...

NEJdiskutovanější související články

Posouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolíPosouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolí (3x)
Stavba spřaženého ocelobetonového mostu byla zahájena na podzim roku 2007. Jeho nosná konstrukce byla dokončena koncem r...
Rekonstrukce železničního mostu v Boršově nad VltavouRekonstrukce železničního mostu v Boršově nad Vltavou (2x)
V roce 2015 byl uveden do provozu zrekonstruovaný most, který je součástí stavby “Revitalizace trati České Budějovice – ...
ODPOVĚĎ: K vyjádření prof. Ing. Jiřího Stráského, DSc., ke kritice zavěšeného mostu přes Odru – uveřejněno v časopise Silnice Železnice, v čísle 4/2009 (2x)
Cílem kritiky je, aby naše stavby byly trvanlivé s minimální údržbou, hospodárné a aby si investor, projektant a zhotovi...
Google