Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Mosty    Most přes řeku Orlici v městské části Hradec Králové – Svinary

Most přes řeku Orlici v městské části Hradec Králové – Svinary

Publikováno: 9.5.2019
Rubrika: Mosty

V průběhu tohoto roku měla společnost Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. možnost spolupracovat na přemostění řeky Orlice v městské části Hradec Králové – Svinary. Část, kterou jsme měli na starosti, byla výroba, montáž, realizační a výrobní dokumentace ocelové nosné části nového mostu.

ÚČASTNÍCI VÝSTAVBY:

  • Objednatel: Královéhradecký kraj
  • Správce mostu: SÚS Královéhradeckého kraje a. s.
  • Autorský dozor: Valbek, s. r. o.
  • Sdružení zhotovitelů: Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.
  • Realizační dokumentace stavby – betonová část: MDS Projekt s. r. o.
  • Realizační dokumentace stavby – ocelová část: Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.
  • Výrobní dokumentace, výroba a montáž ocelové konstrukce: Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

Stávající přemostění řeky Orlice zajišťoval ocelový příhradový dvoupólový most s dolní mostovkou postavený v roce 1907 („most plukovníka Šrámka“). Most byl v lednu 2017 kvůli svému havarijnímu stavu uzavřen pro veškerou automobilovou dopravu.

Nový most nahradí stávající a bude převádět silnici III/3082, chodník a přeložky inženýrských sítí přes řeku Orlici. Mostní objekt je navržen jako jednopolový most s rozpětím 75,0 m. Nosnou konstrukci tvoří podélně předpjatá betonová monolitická deska s krajními betonovými trámy, které jsou zavěšeny na ocelové oblouky pomocí ocelových závěsů. Ocelové oblouky jsou samostatně stojící (neztužené) a jsou vetknuté do betonové mostovky.

Ztužující ocelové oblouky jsou tvaru paraboly 2. stupně. Oblouky jsou navrženy pro zvýšení únosnosti předpjatého trámu mostovky. Teoretické vzepětí oblouků je 11 000 mm. Průřez výztužných oblouků je lichoběžníkový svařovaný uzavřený. V místech přípojů táhel je dolní pásnice průřezu oblouků přerušena a prochází zde svislé styčníkové plechy. Styčníkové plechy přenáší zatížení od táhel do stěn oblouků. Styk oblouku a betonového trámu (zárodek) je navržen vetknutý. Jejich vzájemné spojení je zajištěno osazením spřahovacích trnů. Vnitřní část zárodku je vyplněna betonem.

Do boční stěny zárodku bylo nutné vyvrtat otvory pro provedení příčné výztuže betonového příčníku a trámu. Pro převedení kabelů podélného předpětí betonového trámu jsou na zárodku osazeny a přivařeny ocelové chráničky z trubek. Stěny oblouku se za montážním stykem začínají rozšiřovat a plynule přechází do průřezu betonového trámu. Do nosné konstrukce betonového trámu byly předem zabetonovány kotevní přípravky táhel.

Pro zavěšení betonového trámu na ocelový oblouk byla použita certifikovaná tyčová rektifikovatelná táhla firmy PROTAH z oceli S460 o průměru P56 a průměru P48.

Pro výpočet nosné ocelové části mostu byl použit program SCIA Engineer a Idea Statica. Byl vypracován jak 3D prutový model, tak desko-stěnový model pro posouzení lokálního namáhání některých částí mostu.

Pro dodržení správné geometrie, návaznosti jednotlivých dílců a rychlejší tvorbu výrobní dokumentace ocelové konstrukce mostu byl použit program Advance Steel.

VÝROBA A MONTÁŽ

Výroba ocelové konstrukce mostu probíhala v mostárně společnosti Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s., na středisku ocelových konstrukcí. Jednotlivé etapy výroby a montáže se odvíjely od technologického postupu výstavby mostu. První etapou byla výroba zárodků oblouků a kotevních přípravků táhel, které byly potřeba na stavbě osadit do bednění mostovky.

Jak byly dílce vyrobeny, následovala jejich přejímka před uvolněním k provádění nátěrů. Protikorozní ochrana všech dílců ocelové konstrukce byla prováděna v lakovacím a tryskacím boxu na středisku ocelových konstrukcí společnosti Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.

Montáž zárodků oblouků probíhala mobilním autojeřábem. Hmotnost jednoho zárodku oblouku byla cca 18 tun. Zárodky byly ukládány na provizorní montážní podpěry, které po osazení a aktivaci ložisek byly demontovány.

Osazování kotevních přípravků táhel probíhalo po vyvázání spodní podélné výztuže hlavních trámů mostovky, na kterou byly usazovány. Poté následovalo protažení chrániček pro předpínací lana a vyvázání zbylé výztuže trámů a mostovky.

Další fází byla výroba ocelových oblouků nosné konstrukce. Svým atypickým zešikmením stěn bylo sestavení oblouků do požadovaného tvaru náročnější. Střední obloukové díly byly výrobně nadvýšeny o 40 mm.

Při usazení oblouku na montáži bylo nadvýšení vlivem vlastní tíhy eliminováno. Toto však sebou neslo také vznik vodorovných posunů (roztažení) středního obloukového dílce, což vyžadovalo pečlivé propočty, při jeho ukládání a zakracování, z důvodu zachování optimálních kořenových vůlí pro svařování.

Pro usnadnění sestavení oblouků před svařováním byly na obloukové dílce navařeny montážní stoličky, které byly po svaření oblouků odstraněny. Osazování obloukových dílců probíhalo za pomocí mobilních autojeřábů. Hmotnost nejtěžších dílců byla cca 41 tun.

Během výroby oblouků probíhala také výroba mostních táhel systému Protah. Před aplikací protikorozní ochrany proběhlo sestavení táhel v černém stavu pro kontrolu kompatibility jednotlivých komponent.

Montáž táhel probíhala za pomocí minijeřábu JEKKO. Díky nízké hmotnosti tohoto jeřábu bylo umožněno pojíždění po mostovce, která byla v celé své délce stále podepřena. Po osazení táhel následovalo předepnutí předpínacích lan mostovky na 100 % a její uvolnění z podpěr.

Poslední fází montáže ocelové konstrukce byla montáž mostního příslušenství – rošt inženýrských sítí, silniční svodidlo a zábradlí. Zajímavostí zábradlí bylo boční připojení přes patní plech k mostovce, jenž vyžadovalo speciální postup při jeho usazování.

ZÁVĚR

Výstavba nového mostu v městské části Hradec Králové – Svinary přispěje ke zlepšení dopravní obslužnosti v okolí. Stavba byla extrémně náročná na koordinaci jednotlivých prací a zejména na čas. Zahájení prací bylo v dubnu 2018 a předčasné užívání mostu je plánováno na konec roku 2018. Tyto podmínky kladou vysoké nároky na profesní odbornost a spolupráci všech účastníků výstavby. Bez této spolupráce by termín nebylo možné v odpovídající kvalitě díla splnit.

Bridge over the River Orlice in the Urban District Hradec Králové – Svinary
The new bridge will replace the current one and will carry Road III/3082, a pavement and reroutings of underground utilities over the River Orlice. The bridge is designed as a single-pole bridge with a span of 75.0 m. The load bearing structure consists of a prestressed concrete monolitic slab with lateral concrete joists suspended on steel arches by steel suspenders. The steel arches are self-supported (not reinforced) and are fixed in the concrete bridge deck.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Pohled na původní mostVizualizace nového mostuPodoba nového mostuPůdorys nového mostuPříčný řez nový mostemVýpočetní model v programu SCIA EngineerVýpočetní model v programu SCIA EngineerModel pro výrobní dokumentaci v programu Advance SteelVýroba – zárodky obloukůTryskací box – zárodky oblouků a kotevní přípravkyMontáž – osazování zárodků obloukůMontáž – kotevní přípravek táhel po vyvázání betonářské výztužeVýroba – ocelové oblouky mostuMontáž – osazení středního obloukového dílceMontáž – osazování systémových táhel ProtahMontáž zábradlíMontáž – pohled na most s osazenými táhly

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Dálniční most D1-035Dálniční most D1-035 (694x)
Společnost SMP CZ provádí rekonstrukci a rozšíření mostu D1-035 v km 29,161 dálnice D1. V druhé polovině září je již dok...
Antýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku ŠumavyAntýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku Šumavy (669x)
Bývalý královácký dvorec leží uprostřed louky v údolí řeky Vydry v Šumavském národním parku. V letech 1523 – 1818 zde pr...
Most Sucha Beskidzka v PolskuMost Sucha Beskidzka v Polsku (641x)
Nový most nad řekou Skawa na státní silnici DK 28 v Polsku byl realizován jako jednopolový most tvořený ocelovou konstru...

NEJlépe hodnocené související články

„Když budeme pokračovat v nastoleném tempu, na cíle, které jsme si dali, dosáhneme,“ (5 b.)
říká Michal Blahovič, výrobní ředitel závodu Mosty Swietelsky stavební....
Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice: SO 201 Most přes kolejiště ČD a řeku BílinuObnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice: SO 201 Most přes kolejiště ČD a řeku Bílinu (5 b.)
Předmětem článku je popis technického řešení silničního mostu SO 201 přes kolejiště ČD a řeku Bílinu navrženého v rámci ...
Rekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně – Karlovy VaryRekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary (5 b.)
V září 2017 započala společnost Edikt a. s. s rekonstrukcí mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary. Jedná...

NEJdiskutovanější související články

Posouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolíPosouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolí (3x)
Stavba spřaženého ocelobetonového mostu byla zahájena na podzim roku 2007. Jeho nosná konstrukce byla dokončena koncem r...
Rekonstrukce železničního mostu v Boršově nad VltavouRekonstrukce železničního mostu v Boršově nad Vltavou (2x)
V roce 2015 byl uveden do provozu zrekonstruovaný most, který je součástí stavby “Revitalizace trati České Budějovice – ...
ODPOVĚĎ: K vyjádření prof. Ing. Jiřího Stráského, DSc., ke kritice zavěšeného mostu přes Odru – uveřejněno v časopise Silnice Železnice, v čísle 4/2009 (2x)
Cílem kritiky je, aby naše stavby byly trvanlivé s minimální údržbou, hospodárné a aby si investor, projektant a zhotovi...
Google
Zavřít [x]