Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Mosty    Most Pavla Wonky musí projít nutnými opravami

Most Pavla Wonky musí projít nutnými opravami

Publikováno: 1.2.2019
Rubrika: Mosty

V červenci 2018 při běžné prohlídce mostu bylo zjištěno vychýlení dvou deviátorů nad pilíři mostu (zařízení, které přenáší tlakovou sílu z předpínacího kabelu – volného lana do mostní konstrukce). Konkrétně šlo o lana v jedné z komor prostředního pásu (pod odbočovacím pruhem do Labské ulice k lodi Arnošt z Pardubic ze směru od Hradce Králové).

Nosnou konstrukci tvoří spojitý nosník z předpjatého betonu o třech polích rozpětí 50 + 70 + 50 m s náběhy. Světlá šířka mostu je 24,9 m. Příčný řez má 3 komorové pásy spojené deskou mostovky. Každý pás má tři komory výšky nad krajními podpěrami 1,55 m, na pilíři 2,90 m a uprostřed středního pole 1,65 m. Deska mostovky má tloušťku 0,20 m a dolní deska má proměnnou tloušťku 0,2 – 0,6 m. Na nosné konstrukci je uplatněn trojí druh předpětí. V podélném směru je předepnuta kabely soudržnosti vedenými ve stěnách jednotlivých komůrek a systémem dvou volných táhel v každé komoře jednotlivých pasů. V příčném směru je konstrukce předepnuta v celé společné desce a v mezilehlých příčnících.

Porušena je zatím pouze část jednoho táhla, kterých je na mostě 18. Každé táhlo se skládá ze 42 vysokopevnostních lan. Každé táhlo v komůrce je protikorozně ochráněno PUR pěnou a plastovými trubkami, respektive deskami v rozpletech. Najít tuto poruchu je velmi komplikované i vzhledem ke stísněnému prostoru v komůrce, kde světlé rozměry jsou v krajních polích mostu 1,6 × 1,1 m (výška × šířka).

Sestavený expertní tým začal řešit následující otázky:

  1. Proč došlo k vychýlení deviátoru?
  2. Zda se obdobná porucha nevyskytuje na dalších 18 volných lanech?
  3. Zda tato událost má dopad do únosnosti mostu?

Vychýlení deviátoru způsobil pokles předpínací síly lana v důsledku koroze ve volné trase kabelu. Bylo rozhodnuto začít obnažovat porušený kabel ze směru od centra směrem k Polabinám s cílem najít místo poruchy. Ta byla lokalizována ve vzdálenosti cca 7 m od konce mostu, kde byla zjištěna masivní koroze předpínacích lan. 35 lan ze 42 ks bylo oslabeno. Celkový počet těchto lan na mostě je: 3 (průběžné mostní pasy) × 3 (každý pás obsahuje 3 komory) × 2 (v každé komoře jsou 2 svazky lan) × 42 (každý svazek lan je ze 42 ks) = 756 lan tj. 4,6 % lan je nyní poškozeno.

Tato koroze předpínacích lan koresponduje s místy původních montážních otvorů v mostovce komory u opěry O1 a O4, které nebyly dostatečně zabetonovány a zaizolovány v období r. 1982 – 2006. V určité vzdálenosti (několik metrů) od tohoto místa byla výztuž již bez koroze, případně výrazně menší povrchovou korozí. Po tomto zjištění bylo rozhodnuto obnažit zbylá táhla v místech těchto původních otvorů, aby se dalo potvrdit či vyvrátit nahodilost tohoto jevu. „Tyto práce byly provedeny a dnes probíhá na mostě finální část diagnostiky porušení předpínacích lan s předběžnými závěry, že i další lana vykazují chloridovou korozi. Porušení předepjatých lan vyvolala jednoznačně lokalizovaná forma korozního poškození působením vlhkosti a stimulovaná chloridovými anionty. Na poškození se podílel mechanismus zeslabení průměru vlivem běžné elektrochemické koroze a částečně i koroze pod napětím stimulovaná opět přítomností chloridových aniontů. Je analyzována PUR pěna s ohledem na koncepční složení a případnou kontaminaci nepříznivými složkami z hlediska vlivu na korozi. Výsledky nejsou prozatím k dispozici,“ potvrdil ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

Kloknerův ústav v Praze, který zpracovává tuto diagnostiku, která tyto poruchy na předpětí mostu definuje i s ohledem k diagnostice tohoto předpětí, která zde byla provedena v rámci rekonstrukce mostu v roce 2006.

Pro snížení rizika majetkový správce přistoupí k doporučení expertního týmu formou uplatnění dopravního opatření. Miroslav Němec dodává: „SÚS Pk podá připravenou žádost na silniční správní úřad o snížení tonáže na 3,5 tuny ve vnitřních jízdních pruzích a na odbočovací pruh od Hradce Králové do Labské ulice. Dále budou vozidla veřejné hromadné dopravy a dopravní obsluhy nasměrována do jednoho jízdního pruhu s omezením vjezdu na most jediného vozidla.“

Expertní tým konstatoval, že betonová konstrukce mostu po provedené rekonstrukci v roce 2006 je stále ve velice dobrém stavu (pevnost betonu, karbonatace, chloridy, hydroizolace, záchytný systém), most nevykazuje trhliny, poklesy či deformace, které by znamenaly okamžité ohrožení. Kondice betonu umožňuje životnost mostu další desetiletí cca 50 – 70 let.

Je nezbytné pokračovat v diagnostice volného předpětí s cílem navrhnout takové opatření, které do budoucna zajistí bezpečný provoz po mostě. Z výše uvedených závěrů a prohlídek je zřejmé, že půjde pravděpodobně o celkovou výměnu všech táhel. Postup takové opravy bude probíhat po etapách s cílem zachovat vždy 3 – 4 dopravní pruhy na mostě pro dopravu bez omezení pěších a cyklistů.

SÚS Pardubického kraje zadá realizační projekt na výměnu těchto nosných lan. Rozsah dopravního opatření bude stanoven podle možného technologického postupu.

„Jedná se o velmi náročnou operaci s použitím nejnovějších vědeckých a technologicky uplatnitelných poznatků, které ještě nedávno nebyly známy. Jedná se zejména o nedestruktivní diagnostiku pro měření napětí v lanech, magnetické měření kontinuity ocelových lan, sledování napětí mostu a monitoring základních fyzikálně mechanických parametrů (průhyb, napětí v lanech konstrukce, celkový pohyb stavby – mostovky),“ dodal Miroslav Němec.

Samotné provedení prací je na hraně proveditelnosti. Většina pracovních postupů se bude odehrávat uvnitř mostu ve stísněných podmínkách, malým přístupem, špatně odvětrávaném prostoru, omezeným použitím standardní mechanizace, manipulaci s tělesy přesahujícími hmotnost 100 kg, vrtání a řezání betonových stěn od tloušťky 40 cm až po čtyři metry. Most zároveň převádí značné množství sdělovacích, energetických a dalších infrastrukturních vedení.

Most byl vystavěn v letech 1956 – 1959. Výměna zkorodovaných lan a celková rekonstrukce byla provedena v letech 1981 – 1982. Další modernizace proběhla v roce 2005 – 2006. Tedy časová perioda je 23 let a 24 let, nyní 12 let. Stáří lan volného předpětí je 36 let. Trvání zásahu se odhaduje na 1 až 2 roky z důvodu zachování provozu na mostě a co nejmenším dopadu do dopravních poměrů ve městě. S ohledem na výše uvedené je intenzifikace prakticky nemožná. Pokud se týká nákladů, plánovaná cena bude známa ve stupni realizační dokumentace. Dosavadní odhady jsou v rozpětí 20 až 30 mil. Kč.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


Fotogalerie
Příčný řez nad pilířem – pohled od opěry O1 směrem k Hradci Králové

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Rekonstrukce klenbového mostu ve Slaném (680x)
Rekonstrukce a statické zajištění kamenného klenbového mostu s přesypávkou, který se nachází v intravilánu města Slaný, ...
Dálniční most D1-035Dálniční most D1-035 (439x)
Společnost SMP CZ provádí rekonstrukci a rozšíření mostu D1-035 v km 29,161 dálnice D1. V druhé polovině září je již dok...
Antýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku ŠumavyAntýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku Šumavy (425x)
Bývalý královácký dvorec leží uprostřed louky v údolí řeky Vydry v Šumavském národním parku. V letech 1523 – 1818 zde pr...

NEJlépe hodnocené související články

„Když budeme pokračovat v nastoleném tempu, na cíle, které jsme si dali, dosáhneme,“ (5 b.)
říká Michal Blahovič, výrobní ředitel závodu Mosty Swietelsky stavební....
Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice: SO 201 Most přes kolejiště ČD a řeku BílinuObnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice: SO 201 Most přes kolejiště ČD a řeku Bílinu (5 b.)
Předmětem článku je popis technického řešení silničního mostu SO 201 přes kolejiště ČD a řeku Bílinu navrženého v rámci ...
Rekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně – Karlovy VaryRekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary (5 b.)
V září 2017 započala společnost Edikt a. s. s rekonstrukcí mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary. Jedná...

NEJdiskutovanější související články

Posouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolíPosouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolí (3x)
Stavba spřaženého ocelobetonového mostu byla zahájena na podzim roku 2007. Jeho nosná konstrukce byla dokončena koncem r...
Rekonstrukce železničního mostu v Boršově nad VltavouRekonstrukce železničního mostu v Boršově nad Vltavou (2x)
V roce 2015 byl uveden do provozu zrekonstruovaný most, který je součástí stavby “Revitalizace trati České Budějovice – ...
ODPOVĚĎ: K vyjádření prof. Ing. Jiřího Stráského, DSc., ke kritice zavěšeného mostu přes Odru – uveřejněno v časopise Silnice Železnice, v čísle 4/2009 (2x)
Cílem kritiky je, aby naše stavby byly trvanlivé s minimální údržbou, hospodárné a aby si investor, projektant a zhotovi...
Google