Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Doprava    Železniční infrastruktura    Modernizace železniční stanice Česká Lípa

Modernizace železniční stanice Česká Lípa

Publikováno: 27.9.2016
Rubrika: Železniční infrastruktura

Modernizace železniční stanice Česká Lípa byla jedním z nejrychleji připravených projektů. Úkol byl zadán na jaře roku 2013, na podzim byly zahájeny práce na přípravné dokumentaci, na něž navázalo zpracování projektu. Vlastní stavba započala v závěru roku 2015 a měla by být ukončena na jaře roku 2017. Vyprojektování, projednání a realizace stavby by tak mělo trvat pouhé čtyři roky.

Česká Lípa je se svými více jak 37 tisíci obyvateli třetím největším městem Libereckého kraje. To městu předurčuje roli významného dopravního uzlu.

Železnice byla do města přivedena již v roce 1867 od Bakova nad Jizerou. Další tratě následovaly, a tak v dobách největší slávy vlaky vyjížděly z lipských nádraží do šesti směrů. Překotný rozvoj železnice pod taktovkou různých železničních společností však znamenal vznik hned několik nádraží na území jednoho města. Kromě dnešního hlavního nádraží leží v jeho těsném sousedství ještě tzv. „Lovosická skupina“, kdysi samostatná zastávka Ústecko-teplické dráhy, na níž leželo i nádraží Česká Lípa město.

Poslední uskutečněnou stavbou v rámci letitých snah o přestavbu uzlu byla v roce 1989 přeložka trati Česká Lípa – Zákupy, která umožnila definitivně opustit „městské“ nádraží. Stanice si však nadále zachovávala svoji rozlehlost a nepřehlednost pro cestující. Současná stavba je tak vyvrcholením letitých snah o komplexní modernizaci tohoto významného uzlu.

Cestující, jeho pohodlí a maximální úspora jeho času, to byl ústřední motiv při úvahách o nové podobě stanice. Při navrhování podoby kolejiště nezůstala stranou ani nákladní doprava, která nebude realizací stavby nijak omezena. Tento přístup má zajistit zvýšené využití vlaků v regionu v budoucnu a tím i perspektivu železnice samotné.

Hlavním znakem nového nádraží je bezesporu přesunutí prostorů pro odbavení cestujících do zcela nové polohy. Cestující směřující do centra města to budou mít o zhruba 300 m blíž. Vznikne pro ně moderní odbavovací hala s veškerým zázemím. Do vlaků budou nastupovat daleko snáz u tří mimoúrovňových nástupišť. Přístup na tato nástupiště bude širokým podchodem, který navíc neskončí u posledního nástupiště.

Ve spolupráci s městem Česká Lípa se podařilo prodloužit podchod pod celou stanicí a doplnit jeho západní vyústění. Tím dojde propojení centrální částí města s průmyslovou zónou a čtvrtí Dubice.

Velký důraz byl kladen na architektonické řešení celého prostoru, protože každé nádraží je vstupní branou přijíždějících cestujících do města, ale i odjíždějících cestujících do světa železnice!

Kromě stavebních prvků budou ve stanici vybudovány i veškeré podpůrné technologie, jako osvětlení, napájení, ohřevy výhybek, zabezpečení zařízení a telekomunikace.

Stávající výpravní budova bude sloužit dále. Přístřeší poskytne právě nově zřizovaným technologiím, jako je stavědlová ústředna, sdělovací zařízení a podobně. V přízemní části také vznikne dispečerské pracoviště pro budoucí ovládání vlaků na okolních tratích. Do tohoto pracoviště bude přesunuto také již existující dálkové ovládání trati Bakov n/J – Česká Lípa, čímž dojde k uvolnění horního patra pro využití k administrativním účelům. Výpravní budově bude částečně navrácen původní vzhled z doby jejího vzniku odbouráním nevzhledných novodobých přístavků.

Přestavba železničního uzlu zahrnuje i částečnou modernizaci návazných traťových úseků. V úseku Stružnice – Česká Lípa bude zvýšena rychlost na 100 km/h, v úsecích do Zákup a Srní u České Lípy až na 120 km/h. Zmodernizována bude výhybna Žizníkov a částečně i stanice Zákupy.

I v těchto úsecích budou zřízeny veškeré technologie včetně informačních systémů na zastávkách Holý Vrch a Střelnice.

Stavbu se podařilo připravit v rekordních časech díky společnému úsilí projektantů, pracovníků SŽDC, Stavební správy západ, pracoviště Plzeň i vstřícnému postoji města k tak zásadnímu zásahu do městské infrastruktury. Teď je řada na zhotoviteli.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

  • Investor: SŽDC, s. o., Stavební správa západ, hlavní inženýrka stavby Ing. Jana Bohatá
  • Projektant: SUDOP PRAHA a. s., hlavní inženýr projektu Ing. Marek Pinkava
  • Zhotovitel stavby: SKANSKA a. s., ředitel stavby Ing. Vladimír Mikeš
  • Rozsah stavby: ŽST Česká Lípa hl. n., výh. Žizníkov, ŽST Zákupy; úseky Stružnice – Česká Lípa – Zákupy a Srní u Č. L. – Č. Lípa; dále TZZ a přejezdy v úseku Č. Lípa – Nový Bor
  • Investiční náklady: 1,277 mld. Kč

Modernisation of Česká Lípa Railway Station
Modernisation of Česká Lípa railway station was one of the fastest prepared projects. The task was given in the spring 2013, the works on the preparation documentation began in autumn followed by working out the project. The construction began at the end of 2015 and it is expected to be finished in spring 2017. Design, approval and execution of the construction should therefore take only four years.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Odbavení cestujících bude probíhat v nové budově.Chodník z centra města bude částečně sloužit i jako zastávka MHD.Snadný nástup do vlaků zajistí nová nástupiště přístupná širokým podchodem. Díky zastřešení nebude komfort cestování ovlivněn nepřízní počasí.Trávník jižně od nové budovy spolu s ulicí je zároveň rozvojovou plochou pro budoucí rozšíření terminálu o autobusovou část.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Dálkové ovládání Posázavského PacifikuDálkové ovládání Posázavského Pacifiku (809x)
Společnost AK signal Brno a. s. uvedla do provozu dálkové ovládání Posázavského Pacifiku, resp., řečeno jinými slovy, dá...
Prorážka prvního Ejpovického tunelu na trati Rokycany – PlzeňProrážka prvního Ejpovického tunelu na trati Rokycany – Plzeň (796x)
Myšlenka modernizace trati Rokycany – Plzeň se zrodila po přelomu tisíciletí; reálně se projektová příprava nastartovala...
Třetí madridský železniční tunel Atocha – ChamartínTřetí madridský železniční tunel Atocha – Chamartín (782x)
V roce 2017 se v Madridu chystá otevření stavby, která bude mít značný význam pro provoz španělských vysokorychlostních ...

NEJlépe hodnocené související články

Modernizace ŽST Cheb: „Nové výzvy a zkušenosti s řešením škvárového podloží v zemní pláni“Modernizace ŽST Cheb: „Nové výzvy a zkušenosti s řešením škvárového podloží v zemní pláni“ (5 b.)
Pro realizaci rekonstrukce železniční stanice Cheb jasně hovořil popis jejího stavu: Není zajištěn bezbariérový přístup ...
Optimalizace traťového úseku „Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část“ pokračuje, aktuálně se nejvíce mění železniční stanice VršoviceOptimalizace traťového úseku „Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část“ pokračuje, aktuálně se nejvíce mění železniční stanice Vršovice (5 b.)
Od poslední zprávy o dění na stavbě v současnosti největší pražské železniční zakázky již uplynulo pár měsíců, co se ted...
Modernizace spádoviště v žst. Praha-Libeň včetně protihlukových opatřeníModernizace spádoviště v žst. Praha-Libeň včetně protihlukových opatření (5 b.)
Účelem stavby bylo vyřešit snížení nadlimitní hladiny hluku vznikající na libeňském spádovišti. Hluk je způsoben zejména...

NEJdiskutovanější související články

Aktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoruAktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoru (1x)
Modernizace koridoru začala již v říjnu roku 2005, a sice prvním úsekem Strančice – Praha Hostivař. Následovali úseky Be...
Česká Lípa má nové vlakové nádražíČeská Lípa má nové vlakové nádraží (1x)
Železniční uzel Česká Lípa je druhým největším železničním uzlem Libereckého kraje. Skanska v rámci modernizace, která b...
Nová podbíječka Unimat už je ve stáji HROCHOSTROJNová podbíječka Unimat už je ve stáji HROCHOSTROJ (1x)
Společnost Hrochostroj převzala v srpnu letošního roku novou automatickou strojní podbíječku Unimat 08-275/3S, která dos...
Google

Server Vodohospodářské stavby

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu