Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Doprava    Železniční infrastruktura    Modernizace trati Rokycany – Plzeň, v poločase nebo v polovině?

Modernizace trati Rokycany – Plzeň, v poločase nebo v polovině?

Publikováno: 18.7.2015
Rubrika: Železniční infrastruktura

Stavba byla zahájena v polovině prázdnin 2013 a předpoklad ukončení je v polovině roku 2017, takže se nacházíme téměř v poločase. A i s nadsázkou lze konstatovat, že se nachází ve své polovině, jelikož úsek od Rokycan po vjezdový portál ejpovických tunelů s délkou 7,85 km je téměř hotov a to v různých fázích rozpracovanosti. Z celkové délky stavby 14,35 km se tak jedná o více než polovinu. Do tohoto lze započíst i prvních 100 m jižního tunelu, které byly do této doby vyraženy.

ROKYCANY – EJPOVICE
Rekonstrukce v tomto mezistaničním úseku je téměř hotova, mimo úseků v první traťové koleji, které budou dokončeny během následující tříměsíční výluky. Jedná se o místa směrových posunů nové osy koleje ke koleji stávající, které nebylo možné zrealizovat při výluce této koleje.

KLABAVSKÁ PŘELOŽKA
Přeložka ležící v traťovém úseku Rokycany – Ejpovice a je tvořena trojicí protisměrných oblouků, začíná před silničním mostem dálnice D5 a končí u silničního nadjezdu místní komunikace III/2327 před zastávkou Klabava. Celková délka je 1 668 m, samotný zářez pak má délku 930 m. Jak je patrné z fotografií, nejprve to vypadalo, že místní zemědělci udělali pouze hloubkou brázdu, ale postupně přeložka získávala svůj tvar, až na konci června byl zahájen provoz v koleji č. 1 a následně byla původní trať snesena (obr. Klabavská přeložka). Nyní jsou položeny obě traťové koleje.

ZASTÁVKA KLABAVA
Největší změnou na zastávce Klabava bylo, kromě rekonstrukce stávajících nástupišť, náhrada stávající lávky novým podchodem.

EJPOVICE – PLZEŇ DOUBRAVKA
Tento úsek se nachází celý na přeložce a lze ho definovat třemi úseky: ejpovická přeložka, ejpovické tunely a přeložka v Plzni Doubravka, z nichž první část je v největším stádiu rozpracovanosti a je již částečně zrealizována. Ražba tunelů byla zahájena křtem razícího štítu se jménem Viktorie dne 23. 1. 2015, samotná ražba pak byla zahájena na začátku února a v současné době je vyraženo cca 100 m jižního tunelu. Práce na poslední části zatím na své zahájení zatím čekají.

PLZEŇ DOUBRAVKA – PLZEŇ HL. N.
Na tomto posledním úseku byly provedeny zatím pouze přípravné práce pro zahájení výluky koleje č. 1 a to přeložkami stávajících inženýrských sítí, potřebné pro realizaci mostních objektů.

ŽST EJPOVICE
Původní zastávka Ejpovice byla povýšena na železniční stanici, sice pouze tříkolejnou, a po dokončení tunelů a ejpovické přeložky zde bude ukončena trať z Radnic, která nyní končí v Chrástu u Plzně. Ve směru na Prahu bylo stávající vnější nástupiště zrekonstruováno, ve směru na Plzeň bylo vybudováno nové ostrovní nástupiště mezi kolejemi č. 2 a 4, přístup na nástupiště je umožněn novým podchodem, který je vyústěn do ul. V Rákosí. Poměrně význačným objektem byla i rekonstrukce stávající dvojklenby přes Ejpovický potok a místní komunikaci na pražském zhlaví železniční stanice. Na fotografiích je vidět, že rekonstrukce byla provedena od základů a z původní konstrukce nezbylo opravdu nic. Dalšími objekty pak byly zdi z armovaných zemin pro rozšíření koruny náspového tělesa, z důvodu zvětšení vzdálenosti os kolejí a vybudování nové staniční koleje. Na plzeňském zhlaví je to pak zárubní zeď vlevo od koleje č. 1. Dokončeny jsou všechny staniční koleje s výjimkou výhybek v koleji č. 1 na obou zhlavích, ty budou dokončeny v průběhu následující výluky. Poté bude možno jezdit v mezistaničním úseku Chrást – Ejpovice opět dvojkolejně. Zatím tedy pouze po kolejích č. 2 a 4 a to doby dokončení rekonstrukce traťové koleje do Rokycan.

EJPOVICKÁ PŘELOŽKA
Od Ejpovic po vjezdový portál ejpovických tunelů probíhá realizace nezávisle na výlukách železničního provozu. Jako první bylo potřeba zrealizovat samotný zářez před vjezdovým portálem pro montáž technologie TBM a to od křížení s původní trasou silnice II/180, resp. od přeložky této komunikace, kde je již vidět, že se jedná o novou trasu železniční trati. Od rozpletu za ŽST Ejpovice po silniční nadjezd přeložky silnice II/180 jsou prováděny zemní práce a předpoklad dokončení této části je v průběhu letošního roku. Zároveň je tímto zářezem vedena staveništní komunikace pro odvoz rubaniny z tunelu do bývalého lomu u Kyšic.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

  • Projektant: SUDOP PRAHA a. s., HIP: Ing. Michal Mečl
  • Investor: SŽDC, s. o., Stavební správa západ
  • Zhotovitel: Metrostav a. s. a Subterra a. s.

Modernisation of the Track Rokycany – Pilsen, Half Way Through?
The construction started in the middle of 2013 summer holiday and is supposed to be finished in summer 2017. That means that we are half way through. And one could also say that we are half way through in terms of distance as well because the part between Rokycany and the Ejpovice tunnel portals which is 7.85 km long is more or less finished. It is more than a half of the overall length of 14.35 km. Moreover, we could also add the first 100 metres of southern tunnel which have been dug so far.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Klabavská přeložkaKlabavská přeložkaKlabavská přeložkaSituace stavbyZastávka KlabavaPostup rekonstrukce mostu přes Ejpovický potokRekonstrukce místní komunikace v EjpovicíchEjpovice v novémEjpovice v novémEjpovice v novémKřest razicího štítuPostoupně vznikající těleso dráhy na ejpovické přeložce od plzeňského zhlaví ŽST Ejpovice po nadjezd přeložky silnice II/180)Ejpovická přeložka

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ALPINE staví na železnici: Rekonstrukce žst. OlomoucALPINE staví na železnici: Rekonstrukce žst. Olomouc (713x)
Tato rekonstrukce představuje další ze stavebních zásahů, kterými bude modernizována železniční síť ČR. Uzlová železničn...
Letohrad – rekonstrukce železniční staniceLetohrad – rekonstrukce železniční stanice (510x)
Železniční stanice Letohrad (do r. 1937 Kyšperk) vznikla koncem 19. století, kdy po vítězství pruské armády bylo staré m...
Modernizace nádraží v Čelákovicích v létě skončí. Swietelsky Rail zde nasadil nejmodernější techniku Modernizace nádraží v Čelákovicích v létě skončí. Swietelsky Rail zde nasadil nejmodernější techniku (488x)
Modernizace železniční stanice Čelákovice, která začala loni v lednu a tvoří I. etapu rozsáhlého projektu optimalizace t...

NEJlépe hodnocené související články

Modernizace ŽST Cheb: „Nové výzvy a zkušenosti s řešením škvárového podloží v zemní pláni“Modernizace ŽST Cheb: „Nové výzvy a zkušenosti s řešením škvárového podloží v zemní pláni“ (5 b.)
Pro realizaci rekonstrukce železniční stanice Cheb jasně hovořil popis jejího stavu: Není zajištěn bezbariérový přístup ...
Optimalizace traťového úseku „Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část“ pokračuje, aktuálně se nejvíce mění železniční stanice VršoviceOptimalizace traťového úseku „Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část“ pokračuje, aktuálně se nejvíce mění železniční stanice Vršovice (5 b.)
Od poslední zprávy o dění na stavbě v současnosti největší pražské železniční zakázky již uplynulo pár měsíců, co se ted...
Modernizace spádoviště v žst. Praha-Libeň včetně protihlukových opatřeníModernizace spádoviště v žst. Praha-Libeň včetně protihlukových opatření (5 b.)
Účelem stavby bylo vyřešit snížení nadlimitní hladiny hluku vznikající na libeňském spádovišti. Hluk je způsoben zejména...

NEJdiskutovanější související články

Aktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoruAktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoru (1x)
Modernizace koridoru začala již v říjnu roku 2005, a sice prvním úsekem Strančice – Praha Hostivař. Následovali úseky Be...
Česká Lípa má nové vlakové nádražíČeská Lípa má nové vlakové nádraží (1x)
Železniční uzel Česká Lípa je druhým největším železničním uzlem Libereckého kraje. Skanska v rámci modernizace, která b...
Nová podbíječka Unimat už je ve stáji HROCHOSTROJNová podbíječka Unimat už je ve stáji HROCHOSTROJ (1x)
Společnost Hrochostroj převzala v srpnu letošního roku novou automatickou strojní podbíječku Unimat 08-275/3S, která dos...
Google