Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Zajímavosti    Mimoúrovňová křižovatka Kristineberg – Stockholm, Švédsko

Mimoúrovňová křižovatka Kristineberg – Stockholm, Švédsko

Publikováno: 8.8.2016
Rubrika: Zajímavosti

V roce 2015 byla zprovozněna nová mimoúrovňová křižovatka Kristineberg ve Stockholmu. Křižovatka se nachází v hustě zastavěné části města a napojuje se na stávající dálnici Essingeleden o 6 pruzích.

Důvodem výstavby křižovatky byl cíl uvolnit pozemky, které zabíral původní tvar křižovatky. Nově navržená křižovatka má půdorysně velmi kompaktní tvar a výrazně nižší nároky na zábor pozemků. Uvolněné pozemky budou využity pro výstavbu bytových domů a kanceláří. Křižovatku tvoří 3 mosty a systém půdorysně zakřivených zdí proměnného průřezu, které kopírují tvary silničních větví křižovatky.

POPIS KONSTRUKCÍ
Most 2-2043-11
Rozpětí jednotlivých polí mostu je 21,4 + 28,3 + 26,5 + 26,7 + 26,6 + 21,9 + 35,0 (29,2) m. Most začíná na pilíři číslo 7, který podepírá současně i navazující most 2-2044-1. Most 2-2044-1 tvoří rozšíření původního mostu na silnici Essingeleden a jeho projekt zajištoval investor stavby. Geometrie všech konstrukcí je vzhledem k tvaru a celkovému řešení křižovatky komplikovaná. Konstrukce mostu kopíruje silniční řešení převáděné větve křižovatky, která je navržena s velmi malými poloměry, strmými podélnými sklony a s proměnným šířkovým uspořádáním. Šířka mostu je po celé délce proměnná. Poslední pole mostu se dělí na dvě souběžné rampy, které jsou uloženy na opěry v různých výškových úrovních. Východní rampa má rozpětí 35,0 m, západní rampa má rozpětí 29,2 m.

Založení mostu je kombinované. Pilíře 7, 8 ,9, 10, 13 a opěry 14 jsou založené plošně na skále. Pilíře 11 a 12 jsou založené na pilotách s ocelovým jádrem opřených do skály.

Spodní stavba je tvořená pilíři kruhového průřezu průměru 1,6 m. Výška pilířů se pohybuje od 8 do 12,5 m. Opěry jsou masivní skříňové. Nosná konstrukce je navržena z monolitického železobetonu. Krajní pole na konci mostu jsou vzhledem k svému velkému rozpětí předepnuta dodatečným předpětím, které je zakotvené v předposledním poli.

Mosty 2-2043-14 a 2-2043-15
Rozpětí mostu 14 je 16 + 9,3 m. Rozpětí mostu 15 je 7,5 + 18,4 m. Oba mosty jsou navrženy jako rámy o 2 polích. Založení mostů je plošné na skále. Spodní stavba je tvořená pilířem kruhového průřezu průměru 1,2 m a krajními rámovými stojkami.

Nosná konstrukce je navržena z monolitického železobetonu. Šířka mostu je proměnná. Mosty přemosťují větev křižovatky vedené mezi zdmi, které tvoří koryto. Opěry č. 1 jsou integrovány do zdi koryta a tvoří jeho dilatační celek. Opěry č. 3 navazují na opěru stávajícího mostu.

Zdi a koryto
Koryto je tvořené základovou deskou, do které jsou z obou stran vetknuté svislé zdi. Výška zdí je proměnná od 2 do 7,5 m. Celková délka koryta je 130 m. Délka dilatačních celků se pohybuje od 12 do 18 m. Koryto se nachází pod hladinou podzemní vody. Dilatační i pracovní spáry koryta jsou těsněny gumovými profily proti tlakové vodě. Nejnižší místo křižovatky se nachází pod hladinou spodní vody. Součástí koryta je šachta pro trvalé čerpání podzemní vody.

Pro zachycení násypů bylo nutné zhotovit opěrné a zárubní zdi. Souhrnná délka zdí je 305 m. Výška zdí se pohybuje od 1,5 až do 9 m. Zdi jsou navrženy jako úhlové z monolitického železobetonu. Pro sepnutí bednění se místo ocelových tyčí v plastové chráničce používaly sklolaminátové spínací tyče. Tyče se staly součástí konstrukce a po odbednění byly uříznuty. Použití tyčí bylo požadováno investorem z estetických důvodů, plocha zdí tvoří jednolitý povrch bez rušivých prvků.

POSTUP VÝSTAVBY
Výstavba všech mostů probíhala na pevné skruži. Nosná konstrukce mostu 11 byla zhotovena ve 3 etapách. V první etapě byly zhotoveny rampy pole 7 a pole 6, v druhé etapě pole 4 a 5, v poslední etapě pole 3, 2 a 1. Nosná konstrukce mostů 14 a 15 byla betonována v jedné etapě.

ZÁVĚR
Výstavba křižovatky byla zahájena v listopadu 2013. Ukončení výstavby a uvedení do provozu proběhlo v červnu 2015.

Zhotovitelem křižovatky byla firma Habau Sverige AB. Realizační dokumentaci zhotovila firma Valbek spol. s r. o.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Obr. 1 – Schéma objektů v křižovatce KristinebergObr. 2 – Půdorys a podélný řez mostu 2-2043-11Obr. 3a – Půdorys mostů 2-2043-14 a 2-2043-15Obr. 3b – Půdorys mostů 2-2043-14 a 2-2043-15Obr. 4 – Charakteristický řez korytem, řez opěrnou zdí a příčný řez mostem 2-2043-11Obr. 5 – Pohled na křižovatku ze západu, vlevo most 2-2043-15 a výjezd z korytaObr. 6 – Pohled na křižovatku z jihu, vlevo most 2-2043-11, vjezd do koryta a most 2-2043-14

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Financování veřejné infrastruktury formou PPP v Holandsku (595x)
Ačkoliv se v České republice nedaří připravovat a realizovat veřejně infrastrukturní projekty formou spolupráce veřejnéh...
Příhradové vibrační lišty Atlas Copco umožňují hutnit až 25 m široké pásyPříhradové vibrační lišty Atlas Copco umožňují hutnit až 25 m široké pásy (573x)
Vibrační lišty na beton z dílny švédské firmy Atlas Copco patří ke světové špičce. Nejen proto, že nabízí řešení pro kaž...
Antýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku ŠumavyAntýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku Šumavy (556x)
Bývalý královácký dvorec leží uprostřed louky v údolí řeky Vydry v Šumavském národním parku. V letech 1523 – 1818 zde pr...

NEJlépe hodnocené související články

Železniční uzel Brno má být u řeky, rozhodla centrální komise Ministerstva dopravy (5 b.)
Členové Centrální komise Ministerstva dopravy vybrali variantu řešení přestavby celého železničního uzlu Brno. Na základ...
Skanska začíná s rekonstrukcí 8 kilometrů dálnice D11 (5 b.)
Počátkem dubna Skanska zahájila plánovanou rekonstrukci osmikilometrového úseku dálnice D11. Stavební práce začaly rozší...
Projektovanie mostov v programe Easy Bridge – prvý polrok za namiProjektovanie mostov v programe Easy Bridge – prvý polrok za nami (5 b.)
Easy Bridge je jedinečný program určený pre projektantov inžinierskych konštrukcií, no predovšetkým betónových mostov. F...

NEJdiskutovanější související články

Brána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v PodolskuBrána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v Podolsku (4x)
Původní most v obci Podolsko postavený v letech 1847 – 1848 přestal počátkem dvacátých let minulého století vyhovovat do...
NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“ (4x)
„Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR,“ řekl Ing. Marcel Rückl, porad...
Na silnice míří nová svodidlaNa silnice míří nová svodidla (3x)
ArcelorMittal Ostrava prostřednictvím své dceřiné společnosti ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic pokrač...

Časopis KONSTRUKCE

Ester tower v Jeruzalémě

Ester tower v Jeruzalémě

Zavřít [x]