Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Mosty    Měření interakce konstrukce se zeminou během výstavby SO 63-20-02 Nový železniční most, biokoridor v km 88,595 stavby Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora

Měření interakce konstrukce se zeminou během výstavby SO 63-20-02 Nový železniční most, biokoridor v km 88,595 stavby Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora

Publikováno: 6.5.2014
Rubrika: Mosty

Příspěvek prezentuje uspořádání a průběh měření interakce konstrukce se zeminou během výstavby SO 63-20-02 Nový železniční most, biokoridor v km 88,595 stavby Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora. Na mostě byla osazena čidla pro měření zemních tlaků a byly měřeny deformace přesypané prefabrikované železobetonové klenby.

MOTIVACE
V rámci výzkumného úkolu TA03031099 podpořeném Technologickou agenturou ČR bylo ve dnech 4. – 12. 11. 2013 provedeno měření interakce konstrukce se zeminou během výstavby SO 63-20-02 Nový železniční most, biokoridor v km 88,595 stavby Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora. Tento most byl pro měření zvolen z následujících důvodů:

  • most představuje svým rozpětím a uspořádáním typický příklad v současné době hojně užívané prefabrikované přesypané klenby 
  • most má ve vrcholu klenby mezi TK a povrchem klenby vzdálenost cca 2 m, přesypávka konstrukce je tedy v porovnání s obdobnými objekty spíše nižší,
  • most byl realizován ve výluce provozu hlavní trasy, tedy za ztížených okrajových podmínek
  • mostní konstrukce je relativně dobře přístupná.

Cílem měření bylo zjistit závislost deformací konstrukce při její výstavbě na naměřených zemních tlacích (tzv. statická měření) a také ověřit vliv kolejové dopravy na deformace konstrukce a zemní tlaky (tzv. dynamická měření). Uspořádání měření mělo umožnit sledování napětí spojitě během celého postupu výstavby, ale také umožnit měření v následujících letech.

Měření bylo realizováno firmou INSET s. r. o. na základě objednávky firmy SUDOP PRAHA a. s.

Měření bylo provedeno za spolupráce s dodavatelem nosné konstrukce objektu, firmou ABM Mosty s. r. o.

USPOŘÁDÁNÍ ZKUŠEBNÍHO MĚŘENÍ
Na klenbě mostu bylo instalováno celkem 5 ks tlakových podušek pro měření kontaktního tlaku na vnějším plášti segmentů mostní klenby (A-E na obr. 1) a 5 ks snímačů deformací na vnitřním plášti segmentů mostní klenby (1 – 5 na obr. 1). Dále byly instalovány 2 snímače pro měření teplot konstrukce.

Na přístupném líci klenby bylo dále instalováno celkem 7 ks bodů konvergenčního profilu pro dlouhodobé ruční měření deformací klenby (A-E a I-II na obr. 1).

Po provedení statických a dynamických měření dle zatěžovacího schématu byla kabeláž měřicího zařízení svedena do pancéřové skříně pro připojení k signálním kabelům při výjezdním ručním měření zemních tlaků.

K měření tlaku mezi vnějším pláštěm tunelu a zeminou respektive štěrkodrtí byly použity tlakové podušky ∅ 250 mm plněné hydraulickým olejem a opatřené absolutními snímači tlaku s rozsahem 0 až 2,5 bar. Rozlišovací schopnost 0,5 mbar.

Instalace tlakových podušek probíhala následovně: nejprve byly navařením zhotoveny kapsy z geotextilie určené k ochraně hydroizolace. K vytvoření kvalitního kontaktu mezi spodní plochou tlakoměrné podušky a pláštěm klenby byla použita malířská sádra. Vrchní část tlakové podušky zůstala ochráněná geotextílií v přímému kontaktu se štěrkodrtí ochranného obsypu. Příklad upevnění tlakových podušek č. A a B na ochranu izolace klenby je uveden na obr. 2. Schéma detailu uložení tlakové podušky je uvedeno na obr. 3. Tímto způsobem bylo dosaženo bezvadného přenosu silového toku na rozhraní štěrkodrť – plášť klenby a díky ohleduplnosti stavby v průběhu zasypávání bylo možné tento systém měření udržet zcela funkční po celou dobu výstavby mostu a zachovat tuto měřicí schopnost i pro budoucnost.

Měření bylo provedeno na svislé rovině příslušné k ose segmentu klenby v ose koleje 2. K měření byly použity induktivní snímače dráhy s měřicím rozsahem ±50 mm, rozlišovací schopnost 10–3 mm a rozšířenou kombinovanou nejistotou měření (k = 2) 10–2 mm. Snímače byly fixovány do speciálních držáků nebo stojanů. V případě vodorovných záměr byly použité vějířovité držáky umožňující naklopení osy snímače do požadovaného směru. K předepnutí invarové struny Ø 0,8 mm byla použita válcová těsně vinutá tažná pružina. U svislých záměr byly použity tříbodové upínací stojany pro strunové snímače. Invarová struna byla předepnuta mosazným závažím hmotnosti 1,5 kg, viz obr. 4 a 5.

Dne 4. 11. 2013 v 17:58 hod byl zahájen nepřetržitý monitoring ukončený dne 12. 11. 2013 v 7:47 hod. Naměřená data byla ukládána v intervalu 2 minut do paměti dataloggeru a automaticky odesílána bezdrátovým způsobem každé 3 hodiny.

VÝSLEDKY MĚŘENÍ
Hlavním výsledkem měření by mělo být zjistit závislost deformací konstrukce při její výstavbě na naměřených zemních tlacích (tzv. statická měření) a také ověřit vliv kolejové dopravy na deformace konstrukce a zemní tlaky (tzv. dynamická měření). Vyhodnocení všech sad naměřených dat je ale extrémně časově náročné a k datu uzávěrky sborníku nebylo ještě zdaleka ukončeno.

ZÁVĚR
Tento příspěvek podává základní informace o měření interakce konstrukce se zeminou během výstavby SO 63-20-02 Nový železniční most, biokoridor v km 88,595 stavby Modernizace trati Tábor - Sudoměřice u Tábora. Vysvětluje použité metodiky, uvádí popis měřicí linky, počet a typ snímačů a další technické detaily měření.

Měřením získaná data (statická i dynamická) jsou v dalším kroku podrobně analyzována a dále zpracována, aby dosažené výsledky splnily účel provedeného měření.

Příspěvek byl zpracován v rámci projektu TA03031099 podpořeném Technologickou agenturou ČR. Autoři děkují Ing. Bulejkovi z firmy ABM Mosty s. r. o. za součinnost při plánování a provádění měření. Příspěvek byl uveden na konferenci Železniční mosty a tunely 2014.

Measurement of the Interaction of Structure with Earth During the Construction of SO 63-20-02 New Railway Bridge, Biocorridor in km 88.595 of Construction Modernisation of Tábor – Sudoměřice u Tábora Line
The contribution presents the arrangement and process of measurement of the interaction of structure with earth during the construction of SO 63-20-02 New railway bridge, biocorridor in km 88.595 of Construction Modernisation of Tábor – Sudoměřice u Tábora line. Sensors to measure soil pressure were installed on the bridge, and malformations of precast reinforced concrete culvert were measured.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Obr. 1 – Podélný řez SO 63-20-02 s označením umístění tlakových podušek pro měření zemních tlaků a strun pro měření deformací konstrukceObr. 2 – Příklad upevnění tlakových podušek č. A a B na ochranu izolace klenbyObr. 3 – Schéma detailu uložení tlakové poduškyObr. 4 – Schéma umístění snímačů deformací uvnitř klenby – horní částObr. 5 – Schéma umístění snímačů deformací uvnitř klenby – dolní část

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Dálniční most D1-035Dálniční most D1-035 (789x)
Společnost SMP CZ provádí rekonstrukci a rozšíření mostu D1-035 v km 29,161 dálnice D1. V druhé polovině září je již dok...
Antýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku ŠumavyAntýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku Šumavy (766x)
Bývalý královácký dvorec leží uprostřed louky v údolí řeky Vydry v Šumavském národním parku. V letech 1523 – 1818 zde pr...
Most Sucha Beskidzka v PolskuMost Sucha Beskidzka v Polsku (754x)
Nový most nad řekou Skawa na státní silnici DK 28 v Polsku byl realizován jako jednopolový most tvořený ocelovou konstru...

NEJlépe hodnocené související články

„Když budeme pokračovat v nastoleném tempu, na cíle, které jsme si dali, dosáhneme,“ (5 b.)
říká Michal Blahovič, výrobní ředitel závodu Mosty Swietelsky stavební....
Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice: SO 201 Most přes kolejiště ČD a řeku BílinuObnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice: SO 201 Most přes kolejiště ČD a řeku Bílinu (5 b.)
Předmětem článku je popis technického řešení silničního mostu SO 201 přes kolejiště ČD a řeku Bílinu navrženého v rámci ...
Rekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně – Karlovy VaryRekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary (5 b.)
V září 2017 započala společnost Edikt a. s. s rekonstrukcí mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary. Jedná...

NEJdiskutovanější související články

Posouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolíPosouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolí (3x)
Stavba spřaženého ocelobetonového mostu byla zahájena na podzim roku 2007. Jeho nosná konstrukce byla dokončena koncem r...
Rekonstrukce železničního mostu v Boršově nad VltavouRekonstrukce železničního mostu v Boršově nad Vltavou (2x)
V roce 2015 byl uveden do provozu zrekonstruovaný most, který je součástí stavby “Revitalizace trati České Budějovice – ...
ODPOVĚĎ: K vyjádření prof. Ing. Jiřího Stráského, DSc., ke kritice zavěšeného mostu přes Odru – uveřejněno v časopise Silnice Železnice, v čísle 4/2009 (2x)
Cílem kritiky je, aby naše stavby byly trvanlivé s minimální údržbou, hospodárné a aby si investor, projektant a zhotovi...
Google

Server Vodohospodářské stavby

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu

Zavřít [x]