Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Zajímavosti    Letošní zima dala silničářům zabrat. Ti už se připravují na opravy zničených komunikací!

Letošní zima dala silničářům zabrat. Ti už se připravují na opravy zničených komunikací!

Publikováno: 19.6.2017
Rubrika: Zajímavosti

Zima byla příliš dlouhá. Silničáři museli vyjíždět k zimní údržbě i na konci dubna. Na silnicích jsou velké škody. Na opravu silnic po zimě bude potřeba až čtyřikrát více peněz než v minulých letech. Viníkem je nejen sněžení, ale především výrazně rozdílné teploty v noci a přes den. Nejdražším byl měsíc leden, náklady na údržbu silnic v rámci prvního měsíce roku byly dokonce nejvyšší za posledních devět let. Krajská Správa a údržba silnic Pardubického kraje měla ve svém rozpočtu na zimní údržbu připraveno na 165 milionů korun, další finanční prostředky budou potřeba na odstranění zimních škod.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje v zimním období spravuje silniční síť v Pardubickém kraji o celkové délce 3 642 km a to včetně silnic I. třídy, kterých je 515 km a které udržuje na základě smluvního vztahu s Ministerstvem dopravy. Z toho je pouze 132 km neudržovaných úseků, na kterých není provozována linková přeprava osob autobusy. Zbylé úseky silnic I., II. a III. třídy jsou udržovány chemickými rozmrazovacími materiály, inertním posypem nebo pouze pluhováním. Jsou zařazeny do jednotlivých pořadí důležitosti s vymezením časových limitů pro včasné zajištění sjízdnosti. Vlastní provádění zimní údržby probíhá dle zpracovaného a Radou Pardubického kraje schváleného Plánu zimní údržby na danou zimní sezónu.

Náročnost zimní údržby na jednotlivých silnicích je dána dle jejich geografické polohy – místa z vyšší nadmořskou výškou jako Hlinecko, Poličsko, Svitavsko, Lanškrounsko a Žamberecko v kombinaci se silným větrem a větší intenzitou dopravy vyžadují zcela jistě největší úsilí na udržení sjízdnosti. Mezi nejnáročnější úseky na údržbu patří silnice I/34 v celé její délce, dále silnice I/37 v úseku Nasavrky – Trhová Kamenice – hranice kraje, v okrese Ústí nad Orlicí zejména silnice I/43 v oblasti Suchého Vrchu a silnice I/11. Dalším významným faktorem ovlivňujícím náročnost zimní údržby napříč krajem jsou otevřené úseky exponované převažujícím směrem větru. Pro alespoň částečnou eliminaci tvorby sněhových jazyků a závějí osazujeme více než 15 km sněhových zábran (zásněžek). Zimní údržbu v kraji zajišťujeme z 15 cestmistrovství a 3 dislokovaných pracovišť (Nasavrky, Králíky a Klášterec nad Orlicí). V rámci každého z nich je zajištěna dispečerská služba a výkon vozidly zimní údržby, pro který je celá silniční síť kraje rozdělena na 86 okruhů. Na každý jeden okruh zimní údržby tak připadá průměrně 41 km udržovaných úseků silnic a s přibližnou časovou náročností 2 – 4 hodiny. U silnic zařazených do I. pořadí (zejména silnice I. třídy) musí být zajištěna sjízdnost do 3 hodin od výjezdu vozidel zimní údržby k události. U silnic ve II. respektive III. pořadí pak do 6, respektive 12 hodin. Přitom doba od zjištění závady ve sjízdnosti silnice do doby výjezdu prvních mechanizmů ke zmírnění této závady nesmí být v zimním období delší než 30 minut. Mimo zimní období se závady ve sjízdnosti zmírňují bez průtahů.

V případě nepříznivých povětrnostních podmínek je smluvně zajištěno více než 140 předem nasmlouvaných dodavatelských výpomocí pluhováním, většinou traktorové radlice.

Letošní zimní období se zařadilo celkovým průběhem klimatických podmínek k mírně nadprůměrným s extrémním výkyvem v lednu. Zimní období je dle příslušné legislativy pro zimní údržbu silnic stanoveno od 1. listopadu do 31. března. Na rozdíl od předchozí zimní sezóny o sobě zima dala vědět již na samém začátku, v měsících listopadu a prosinci, kdy se zaměstnanci Správy a údržby silnic Pardubického kraje museli potýkat zejména s námrazou a náledím na vozovkách, což bylo jen předzvěst přívalů sněhu spolu se silným větrem a nízkými teplotami, které přišly hned začátkem roku 2017. K této situaci se vyjadřuje ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec. „První dva týdny v lednu byly v celém zimním období nejnáročnější. Z porovnání náročnosti zimní údržby za leden v období let 2014 – 2017 vyplývá, že sypače musely vyplužit v lednu 2017 více než 186 tisíc km na silniční síti délky 3 127 km, kterou vlastní Pardubický kraj. To je v porovnání s rokem 2016 více než čtyřnásobek výkonů. Celkové náklady dosáhly přibližně jeden a půl násobku předešlých dvou let a vyšplhaly se na částku téměř 50 milionů Kč – a to pouze za leden 2017.“

Práci silničářů komplikoval zejména silný nárazový vítr dosahující rychlosti přes 70 km/h, který spolu s vydatným a trvalým sněžením vytvářel na vozovkách situaci na hranici kalamity. Tu se dařilo úspěšně odvracet maximálním nasazením dostatečného počtu mechanizmů se zkušenými zaměstnanci. V plném nasazení bylo často i více než 250 kusů techniky údržby včetně sněhových fréz, nakladačů a šípových pluhů.

Sněhové závěje a jazyky se tvořily nejen v horských oblastech, ale i v nižších polohách. Proto byly ve velkém, ve srovnání s předešlými léty, využívány dodavatelské traktorové výpomoci pluhováním, které jsou již předem před začátkem zimy smluvně zajištěny právě pro případ velkého spadu sněhu.

Letošní průběh zimního období, zejména v lednu, s velkými mrazy, významným spadem srážek a četnými mrazovými cykly (přes den nad nulou a v noci velký mráz) napáchal značné škody na stavu povrchů silnic. Jen na nutnosti a potřebě akutních oprav závad typu výtluk se jedná o více než čtyřnásobek předchozích zim.

Přesný rozsah poškozených vozovek ještě není definitivní, ale už teď je zřejmé, že krajští silničáři budou opravovat desítky kilometrů silnic. Výtluků je mnohem více než v minulosti. Úseky, které přijdou na řadu jako první, budou ty dopravně významnější a s velkou intenzitou dopravy. Svou roli při stanovování pořadí oprav bude samozřejmě hrát i míra poškození. „Po schválení zřizovatelem, tedy Pardubickým krajem, máme na veškerou opravu vozovek vyčleněnou částku téměř 100 milionů korun, dalších 42 milionů na odstraňování následků zimy nám kraj přislíbil,“ prozradil ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

První opravy zimou poškozených silnic už Správa a údržba silnic Pardubického kraje zahájila. Kvůli počasí se zatím silničáři zaměřili na lokální opravy a výspravy vozovek a místy i na tzv. velkoplošné výspravy povrchů finišerem. K provizorním opravám využívají studené směsi a ruční hutníci techniku. Do trvalých oprav horkou obalovanou asfaltovou směsí se silničáři pustili ke konci března. U větších oprav pak silničáři využívají strojní pokládku finišerem. „Takové soupravy máme dvě, tu druhou jsme si mohli dovolit koupit asi před dvěma lety. Díky tomu silnice opravujeme rychleji a efektivněji,“ dodal Miroslav Němec.

Práce krajských silničářů ale není jen o odstraňování škod po zimě. Opravám silnic II. a III. tříd, které jsou v majetku zřizovatele krajské správy údržby silnic, se musí věnovat celý rok. Pardubickému kraji se letos podařilo získat i dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy silnic a mostů v havarijním stavu. Do kraje přijde více než 184 milionů korun, příjemcem dotací bude Správa a údržba silnic Pardubického kraje.

SEZNAM AKCÍ Z DOTACE PARDUBICKÉHO KRAJE REALIZACE V ROCE 2017, VČETNĚ AKCÍ DOKONČOVANÝCH Z ROKU 2016

 • Rekonstrukce mostu ev. č. 35322-1 Korouhev
 • Oprava silnice III/3436 Stan – Všeradov
 • Opěrná zeď Osík – zajištění svahu silnice II/359 u č. p. 79 a č. p. 166
 • Rekonstrukce opěrné zdi III/3061 Prosetín
 • Sanace tělesa vozovky III/29823 vč. propustků
 • Oprava odvodnění silnice III/34014 Deblov
 • Rekonstrukce silnice II/366 křiž.I/34 – žel. přejezd Svitavy
 • Oprava propustku na silnici III/35713 Svařeň
 • Oprava odvodnění silnice II/337 Podhradí
 • Rekonstrukce silnice II/360 Polička – průtah
 • Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod žel. tratí v České Třebové
 • Okružní křižovatka silnic II/355 a III/2983 Černá za Bory
 • Oprava silnice III/35720 úsek křiž. II/356 – Doubravice
 • Rekonstrukce mostu ev. č. 33769-1 Podlíšťany
 • Rekonstrukce mostu ev. č. 311-020 Jablonné nad Orlicí
 • Rekonstrukce mostu ev. č. 32271-3 Uhersko
 • Obnova mostního příslušenství mostu ev. č. 312-006 Pastviny
 • Oprava silnice III/35846 Hvězda
 • Oprava silnice III/35846 Zádolky
Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Letošní zima dala silničářům zabrat. Ti už se připravují na opravy zničených komunikací! (foto: Vlastimil Raška)

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Antýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku ŠumavyAntýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku Šumavy (1034x)
Bývalý královácký dvorec leží uprostřed louky v údolí řeky Vydry v Šumavském národním parku. V letech 1523 – 1818 zde pr...
Financování veřejné infrastruktury formou PPP v Holandsku (1030x)
Ačkoliv se v České republice nedaří připravovat a realizovat veřejně infrastrukturní projekty formou spolupráce veřejnéh...
Příhradové vibrační lišty Atlas Copco umožňují hutnit až 25 m široké pásyPříhradové vibrační lišty Atlas Copco umožňují hutnit až 25 m široké pásy (1027x)
Vibrační lišty na beton z dílny švédské firmy Atlas Copco patří ke světové špičce. Nejen proto, že nabízí řešení pro kaž...

NEJlépe hodnocené související články

Komplexní rekonstrukce autobusového terminálu a přednádražního prostoru v HolešověKomplexní rekonstrukce autobusového terminálu a přednádražního prostoru v Holešově (5 b.)
Holešov je město, které leží na pomezí Hané a Valašska a žije v něm jen něco málo přes deset tisíc obyvatel. Přesto je d...
„Máme v republice spoustu schopných a vzdělaných projektantů a techniků, kteří mohou projekty vysokorychlostních železnic řídit a zpracovávat. Je klíčové, aby u nich byly české firmy“„Máme v republice spoustu schopných a vzdělaných projektantů a techniků, kteří mohou projekty vysokorychlostních železnic řídit a zpracovávat. Je klíčové, aby u nich byly české firmy“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro Silnice-železnice Ing. Václav Kratochvíl, předseda představenstva a generální ředitel MORAVIA CONS...
Online služba Projektování s katastrem (5 b.)
Liniové stavby a inženýrské sítě mají zpravidla shodné to, že zasahují do velkého množství pozemků. Projektant takové st...

NEJdiskutovanější související články

Brána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v PodolskuBrána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v Podolsku (5x)
Původní most v obci Podolsko postavený v letech 1847 – 1848 přestal počátkem dvacátých let minulého století vyhovovat do...
NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“ (4x)
„Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR,“ řekl Ing. Marcel Rückl, porad...
Na silnice míří nová svodidlaNa silnice míří nová svodidla (3x)
ArcelorMittal Ostrava prostřednictvím své dceřiné společnosti ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic pokrač...
Google

Server Vodohospodářské stavby

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

Zavřít [x]