Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2018    Konference dozorování – Brno 2018

Konference dozorování – Brno 2018

Publikováno: 18.4.2018
Rubrika: 2018

V Brně se 20. a 21. února uskutečnil první ročník Konference dozorování. Pořadatelem konference byla společnost HBH Projekt, která se rozhodla konferenci uspořádat s využitím svých znalostí a zkušeností s výkonem konzultačních služeb, s podporou České asociace konzultačních inženýrů, a také s podporou firmy SEKURKON.

ÚČAST

Zájem o konferenci bez pochyb předčil očekávání pořadatele a počet účastníků dosáhl spolu s přednášejícími čísla 240! Protože číslo narůstalo až v posledních týdnech před konferencí, nebylo možné změnit místo konání a sál „praskal ve švech“. Pořadatel poděkoval, a i touto cestou děkuje všem účastníkům za to, že se s tímto faktem vyrovnali. Co je třeba velmi ocenit, a na podobných akcích to nebývá běžné, drtivá většina účastníků vydržela na konferenci až do jejího závěru v pozdním podvečerním čase. Ve skladbě účastníku pořadatele překvapil vysoký počet účastníků z krajských správ komunikací. Prestiži konference velmi přispěly záštity Ministerstva dopravy (MD ČR), Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a České asociace konzultačních inženýrů (CACE).

TÉMATA

Každá podobná akce znamená setkání odborníků v dané oblasti a ti tak mají unikátní možnost po dobu konference odložit stranou své každodenní pracovní záležitosti prodiskutovat problémy svého oboru a jeho vývoj. Dozorování v tomto směru bylo stranou zájmu oborových akcí a podobné setkání zde velmi chybělo. Několik řečníků konference zdůraznilo, že právě tento splněný cíl konference je pro ně velmi důležitý.

Skladba přednášek byla volena tak, aby účastníci byli seznámení s nejnovějším vývojem zásadních podmínek výkonu služby technického dozoru a aby přednášky iniciovaly diskuse. V tomto směru byla velmi zajímavá přednáška poslední v pořadí nikoli však významem – přednáška Ing. Jaroslava Vodičky, spolutvůrce Metodického pokynu pro výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací (dále MP MD) který přednesl a vysvětlil novou revizi MP MD, která by měla být v brzké době k vydána. „Metodický pokyn v žádném případně nenahrazuje výčet povinností konzultanta pro smluvní účely, jeho funkce je především edukativní,“ řekl mimo jiné. Ing. Vodička. Narážel tím na pro konzultanty velmi palčivé téma definice služeb konzultanta. Tohoto tématu se dotýkala více či méně řada příspěvků – jak vrcholných představitelů ŘSD, tak SFDI, MD ČR i konzultantů samotných. Z toho lze vyvodit jako zcela zřejmé, že obě strany citelně potřebují vyjasnění povinností a odpovědnosti a je velmi účelné a žádoucí, aby si své postoje vysvětlovaly. ŘSD jako dominantní investor logicky tento trh zásadně ovlivňuje. Výsledek těchto debat a nastavená pravidla tedy zcela určitě ovlivní i další investory, jako jsou kraje, města a obce. „Náš fond bude dodržování těchto pravidel postupně požadovat po všech příjemcích finančních prostředků,“ řekl ředitel SFDI, Ing. Zbyněk Hořelica, když hovořil o sjednocování podoby smluvních vztahů a nových metodikách SFDI. Nejen z této jeho přednášky je zřejmé, že SFDI jako zásadní poskytovatel financí si je vědom své odpovědnosti a možnosti mít velký vliv na tvorbu prostředí.

„Ovlivnit prostředí, ve kterém se pohybujete,
můžete prostřednictvím své odborné komunity.
Touto konferencí a vaší velkou účastí ukazujete,
že ta komunita existuje a má o toto prostředí
a jeho podmínky zájem.“ JUDr. Lukáš Klee, Klee consulting

„Ovlivnit prostředí, ve kterém se pohybujete, můžete prostřednictvím své odborné komunity. Touto konferencí a vaší velkou účastí ukazujete, že ta komunita existuje a má o toto prostředí a jeho podmínky zájem,“ řekl JUDr. Lukáš Klee, přední odborník na stavební smluvní právo v ČR, jehož přednáška se snažila vysvětlit, v jakých oblastech se pohybujeme ve falešné iluzi smluvních jistot a proč bychom měli všichni usilovat o „nové nastavení právě vznikajícího trhu výkonu správce stavby“.

Přednášející z ŘSD velmi konkrétně pojmenovali svá očekávání a potřeby ve výkonu činnosti TDI jako součásti týmu správce stavby. Konzultanti jistě citlivě vnímali oblasti, ve kterých zástupci ŘSD vznášeli své připomínky a definovali svá očekávání. „My potřebujeme, abyste byli naše oči a uši. Potřebujeme od vás nezbytně a včas všechny informace,“ vyzýval Ing. Tomáš Gross, ředitel závodu Praha ŘSD, když hovořil o tom, že narůstá počet případů, kdy ŘSD trpí nedostatkem včasných informací o vývoji konkrétní zakázky.

Ve vztahu konzultantů a ŘSD se v přednáškách v různých podobách objevovala témata odpovědnosti, očekávání, přenosu rizik a definice předmětu konzultačních činností. Tyto pojmy jsou zcela určitě velmi podstatné. Nějaký čas zabere jejich definice – ta se částečně podaří s dokončením Zvláštních obchodních podmínek pro služby v rámci tzv. Bílé knihy FIDIC“) v letošním roce. Také ale bude nějakou dobu trvat reálné pochopení těchto definic a jejich a zavedení do praxe. Stejně probíhal vývoj nových Obchodní podmínek podle Červené knihy FIDIC – její principy a postupy stále nejsou plně zažity, i když v platnost vstoupily před rokem.

Jako menšinová ale neméně důležitá témata se na konferenci byly předneseny novinky a podstatné informace z oblasti výkonu koordinátora BOZP a ekologického dozoru. „Často se stává, že zadavatel v přípravné fázi požaduje jen zpracování plánu BOZP, místo určení koordinátora BOZP v součinnosti s projektantem stavby, jak to být má. Výsledkem této součinnosti mají být technická řešení a organizační opatření, která mohou mít vliv na tvorbu cenové nabídky zhotovitele,“ řekla Mgr. Svatava Hrubá ze společnosti Arrano Group s. r. o. a místopředseda sdružení Společná Vize.

„Oceňujem profesionálny prístup a kvalitu
podujatia, (…) obsahovo aj kvalitatívne bola
konferencia viac ako naplnená.“
Ing. Aleš Zvara, vedúci odboru,
odbor správy stavebného dozoru, NDS, a. s. – Slovensko

Obdobný charakter měl i příspěvek kolektivu ekodozorů z firmy HBH Projekt přednesený Mgr. Markem Tomanem. V přednášce týkající se ekologického dozoru přednášející upozornil, že se opakují situace, kdy investor zapomene na práci ekologického dozoru v procesu přípravy a na začátku stavebních prací a dochází ke zbytečným zpožděním nebo neplnění podmínek stavebního povolení a dalších podmínek (výjimky pro zvláště chráněné druhy živočichů). V době, kdy ekologické organizace otevřeně blokují řadu staveb, je takový postup v zásadě podporou jejich argumentace a investorská rizika z toho plynoucí jsou velká.

Zajímavým tématem, které čeká na svůj velký rozvoj je digitalizace řízení stavebních projektů. Ing. Jiří Hlavatý, ředitel Útvaru kontroly kvality staveb ŘSD hovořil o systémech, které by ŘSD rádo používalo pro dokumentaci průběhu staveb. Další přednášející hovořili o systémech, které umožňují dílčí nebo kompletní elektronické řízení a dokumentaci zakázek, aby veškeré procesy byly prováděny elektronicky a současně byly k dispozici veškeré digitalizované dokumenty zakázky v databázové formě. V zahraničí je zcela běžné a samozřejmé, že se takové systémy používají a benefitů, které to přináší, využívají všichni partneři projektu od objednatele, přes správce stavby a jeho tým až po zhotovitele a projektanta.

PŘÍŠTÍ ROČNÍK

Pořadatel konference si vysoce cení hodnocení zahraničních účastníků – například zástupce Národnej dialničnej spoločnosti pořadateli napsal: „Celé podujatie považujeme v našom regióne naozaj za priekopnícke a vysoko zmysluplné“. Také hodnocení tuzemských účastníků i přednášejících byla velmi pozitivní. V tom směru cítí pořadatel velký závazek vůči účastníkům. Po skončení konference je pořadatel, proti předchozím pochybnostem, už cela přesvědčen o své povinnosti příští rok na úspěch akce navázat. Pořadatele a organizátora čeká diskuse o formátu, rozsahu a tématech konference se zapojením dalších partnerů. Už během letošního ročníku bylo například zřejmé, že konferenci rozšíříme o zahraniční účastníky. Velký zájem je o to, poslechnout si, jak dozorování probíhá v okolních státech – na Slovensku, v Polsku, v Rakousku a Německu. Jak tam řeší tuto službu, s čím se potýkají a jaké podmínky mají. Každá země má mírně odlišný přístup a nahlédnout na jejich výhody i nevýhody nám může být jen ku prospěchu. Další úvahy směřují k tomu, že výměna zkušeností by byla vhodná i v rámci oborů spadajících pod gesci Ministerstva dopravy České republiky a totiž dozorování na drahách a vodních cestách. Velký zájem je i o praktické informace. Pořadatel hned po skončení konference začal shromažďovat podněty, aby v druhé polovině února 2019 opět mohl přivítat účastníky konference. Zájemci o prezentace a fotografie z uplynulého prvního ročníku mohou navštívit webové stránky konference: www.konferencedozorovani.cz, kde najdou v průběhu letošního roku i informace o druhém ročníku Konference dozorování 2019.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Konference dozorování – Brno 2018Konference dozorování – Brno 2018

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Při opravě trati AŽD Praha nasadí Swietelsky Rail stroj, který v Česku ještě nebyl. Dobu rekonstrukce zkrátí o tři dny Při opravě trati AŽD Praha nasadí Swietelsky Rail stroj, který v Česku ještě nebyl. Dobu rekonstrukce zkrátí o tři dny (100x)
Mimořádnou podívanou nabídne rekonstrukce kolejí na severočeské trati Čížkovice – Obrnice, patřících AŽD Praha. Společno...
Pozemní komunikace v Jihočeském kraji – stav, zdroje, možnosti a připravovanéPozemní komunikace v Jihočeském kraji – stav, zdroje, možnosti a připravované (95x)
Jihočeský kraj (JK), neformálně „jižní Čechy“, je druhým největším krajem ČR, resp. krajem s druhou největší rozlohou a ...
Swietelsky Rail modernizuje stanice Čížkovice a Chotěšov i přilehlou trať. Ke slovu přišel také pyrotechnický průzkumSwietelsky Rail modernizuje stanice Čížkovice a Chotěšov i přilehlou trať. Ke slovu přišel také pyrotechnický průzkum (69x)
Až přijdou 7. prosince první cestující do železničních stanic Čížkovice a Chotěšov, možná je ani nepoznají. To skončí je...

NEJlépe hodnocené související články

„Založili jsme 300 staveb bez reklamací a řadu z nich v extrémních podmínkách také pro SŽDC“„Založili jsme 300 staveb bez reklamací a řadu z nich v extrémních podmínkách také pro SŽDC“ (5 b.)
říká v rozhovoru pro Silnice železnice Jiří Benda, majitel společnosti BENDA TRADE s. r. o. „Ze stavby odcházíme až poté...
Swietelsky Rail modernizuje stanice Čížkovice a Chotěšov i přilehlou trať. Ke slovu přišel také pyrotechnický průzkumSwietelsky Rail modernizuje stanice Čížkovice a Chotěšov i přilehlou trať. Ke slovu přišel také pyrotechnický průzkum (5 b.)
Až přijdou 7. prosince první cestující do železničních stanic Čížkovice a Chotěšov, možná je ani nepoznají. To skončí je...
Hořice - lávka přes I/35Hořice - lávka přes I/35 (5 b.)
Ve čtvrtek 18. 10. 2018 od 16 hod. proběhne slavnostní otevření nově postavené lávky přes komunikaci I/35 v Hořicích. Lá...
Google
Zavřít [x]