Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování    Ke kultuře silničního provozu neoddělitelně patří i ochrana životů a majetku jeho účastníků

Ke kultuře silničního provozu neoddělitelně patří i ochrana životů a majetku jeho účastníků

Publikováno: 1.11.2009, Aktualizováno: 2.11.2009 08:03
Rubrika: Projektování

Vzhledem ke stále vysokému počtu dopravních nehod a při nich velkému množství zraněných a usmrcených osob je vhodné i nadále instalovat na dopravních komunikacích bezpečnostní prvky. Je totiž potvrzeno, že bezpečnost silničního provozu závisí i na tom, jaké ochranné prvky jsou součástí komunikací.

Dopravní betonová svodidla DELTA BLOC, vyráběná v licenci společnosti DELTA BLOC Europa jihočeskou firmou MABA Prefa, spol. s r. o., napomáhají zvýšení bezpečnosti silničního provozu velmi účinně. Na místech s vysokou nehodovostí, na komunikacích s nebezpečím zřícení vozidla, v úsecích, kde je požadována ochrana proti prolomení svodidla, i tam, kde hrozí sesuvy půdy, anebo v oblastech, kde je nutné zpomalení vozidel při průjezdu zúženým profilem komunikace.

Jsou vyráběna z mrazuvzdorného betonu třídy C 35/45 XF4, XD3, odolného proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek, ve výškách: 80 cm a 100 cm (výška 120 cm je v procesu schvalování) a v délkách 4 a 6 m. Ocelová táhla jsou z oceli BSt 550, obnažené ocelové dílce (zámky a spojky) jsou žárově zinkovány v tloušťce min. 80 μm.


Instalace betonových svodidel DELTA BLOC na mostě včetně dilatačních prvků

PRUŽNÁ A PEVNÁ OCHRANA
Jednotlivé dílce se propojují pomocí zasunutých spojek. Po propojení se z jednotlivých betonových dílců stane v principu článkový řetěz, který vytváří pružnou, ale pevnou deformační zónu. Díky průběžnému táhlu se totiž svodidlo může, byť s omezením, volně posunovat v příčném směru. Tento posun zajistí, po nárazu vozidla vychýlením do strany, úbytek rázové energie, a proto se ani při velmi silných nárazech svodidlo neprolomí, protože vozidlo je smýkáno podél svodidla ve směru jízdní dráhy. Tento princip zajišťuje, že vozidlo není po nárazu vrženo zpět do jiných jízdních pruhů a jsou tak eliminovány mnohem závažnější následky dopravní nehody.

Naopak při nárazech pod malým úhlem nedojde, díky konstrukci svodidla, prakticky ke kontaktu svodidla s karoserií vozidla. Vozidlo zůstává ovladatelné a svodidlo nepoškozené.

Svodidla DELTA BLOC jsou schválena Ministerstvem dopravy ČR pro použití na pozemních komunikacích ČR v různých úrovních zadržení – podle jednotlivých typů. Všechny základní typy svodidel byly podrobeny nárazovým testům podle EN 1317 – díl 1,2. Výroba je dozorována LGA Norimberk, BPS Linec a TZÚS Praha. Od roku 2002 je ve společnosti MABA Prefa zaveden certifikát ISO 9001.

Další nové výrobky MABA Prefa: svodidla DELTABLOC 120S – výška 120 cm, stupeň zadržení H2, a svodidla DELTABLOC 100S – výška 100 cm, stupeň zadržení H2 (dříve jen H1) již prošly
nárazovými zkouškami a nyní jsou posuzovány ke schválení Ministerstvem dopravy ČR.

JEDNODUCHÁ A EKONOMICKY EFEKTIVNÍ INSTALACE
Betonové dílce systému DELTA BLOC profilu NEW JERSEY s táhlem a volným zámkem se ukládají volně na zpevněné podloží. Osazují se pomocí jeřábu většinou přímo na povrch vozovky, rovinatost by měla být ±1 cm/4 bm.

Využití svodidel o délce 6 m se předpokládá především u dlouhých a rovných silničních úseků. Umožňují, díky své větší délce, rychlejší instalaci a v případě potřeby i rychlejší demontáž. Důležité je i ekonomické hledisko, protože zvýšení produktivity a snížení počtu spojovacích prvků značně snižuje náklady na 1 bm hotového svodidlového systému. Navíc se prodloužením délky ze 4 na 6 m podařilo výrazně snížit pracovní šířku při zachování stupně zadržení. To je velmi příznivé např. u mostních pilířů, na mostech apod.

Přechod z výšky 80 cm na výšku 1 m je plynulý – pomocí přechodového dílu.

POUŽITÍ SVODIDEL DELTA BLOC JE FLEXIBILNÍ
Mimo běžné použití na dopravních komunikacích, zejména na komunikacích s velkou hustotou provozu, jsou svodidla DELTA BLOC s vysokou účinností využívána na komunikacích v bezprostřední blízkosti chráněných objektů, např. v oblastech ochranných pásem vodních zdrojů, mostních pilířů, na dálničních sjezdech a nájezdech, na místech kde hrozí sesuvy půdy či pády kamení, na místech, na kterých by zdlouhavými opravami či přestavováním konvenčních svodidel docházelo ke zpomalení provozu či riziku dalších nehod. Efektivní využití bylo ověřeno i při zajištění stavenišť v oblastech, kde je nezbytná ochrana proti povodním, protože po utěsnění odvodňovacích žlábků a spojů mohou svodidla DELTA BLOC posloužit zároveň jako protipovodňová zábrana, která bezpečně odolává i nárazům plovoucích předmětů. Tato vlastnost byla na mnoha místech prokázána při povodních v roce 2002.

The culture of road transport inseparably includes life protection and property protection of its participants
Traffic concrete safety fence DELTA BLOC is an efficient help in increasing safety of road transport. Their use is suitable in places with high accident rate, on roads with the danger of vehicles falling down, in sections where the protection against breaking the safety fence is required, as well as in places where there is a danger of landslide or in areas where it is necessary for the vehicles to slow down when passing a narrow road profile.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


Fotogalerie
Svodidla DELTA BLOC slouží na komunikacích i jako základ protihlukových stěn.Instalace betonových svodidel DELTA BLOC na mostě včetně dilatačních prvků

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

„Vysokorychlostní železniční dopravě patří budoucnost,“„Vysokorychlostní železniční dopravě patří budoucnost,“ (655x)
tvrdí Ing. Michal Babič, technický ředitel společnosti IKP Consulting Engineers, s. r. o....
Consistent Analysis Method For Long Term Effects In Composite Bridges (643x)
Composite structures are widely used in bridge engineering, mostly combining steel girders with a cast in place concrete...
3D projektování mostů3D projektování mostů (92x)
3D modelování konstrukcí infrastrukturních staveb souvisí s požadavky na BIM model. BIM představuje nový přístup k tvorb...

NEJlépe hodnocené související články

Easy Bridge – projektování mostů ve 3DEasy Bridge – projektování mostů ve 3D (5 b.)
Easy Bridge je rozšiřující modul pro AutoCAD®, který je navržený pro projektování mostů a ostatních liniových staveb. Pr...
„Doprava, a tedy i dopravní infrastruktura, patří k základům fungování státu a generuje mu značné příjmy“„Doprava, a tedy i dopravní infrastruktura, patří k základům fungování státu a generuje mu značné příjmy“ (5 b.)
zdůrazňuje Ing. Michal Babič, technický ředitel společnosti IKP Consulting Engineers, s. r. o. v rozhovoru pro časopis S...
„Vysokorychlostní železniční dopravě patří budoucnost,“„Vysokorychlostní železniční dopravě patří budoucnost,“ (4.5 b.)
tvrdí Ing. Michal Babič, technický ředitel společnosti IKP Consulting Engineers, s. r. o....

NEJdiskutovanější související články

„Vysokorychlostní železniční dopravě patří budoucnost,“„Vysokorychlostní železniční dopravě patří budoucnost,“ (1x)
tvrdí Ing. Michal Babič, technický ředitel společnosti IKP Consulting Engineers, s. r. o....
Google
Zavřít [x]