Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Mosty    Inovativní materiál pro hydroizolaci a ochranu železobetonových mostních konstrukcí

Inovativní materiál pro hydroizolaci a ochranu železobetonových mostních konstrukcí

Publikováno: 29.11.2017
Rubrika: Mosty

Společnost BASF uvedla v roce 2012 na trh inovativní jednosložkovou hydroizolační a ochranou membránu na cementové bázi. Mezi hlavní přednosti tohoto materiálu patří použití lehkých plniv v kombinaci s vybranými pojivy a speciálními polymery v práškové podobě, čímž je možné dosáhnout požadované ochranné vrstvy s polovičním množstvím materiálu ve srovnání s tradičními dvousložkovými cementovými izolacemi.

Zároveň však není kompromitována elasticita materiálu (tj. schopnost překlenovat trhliny) a odolnost vůči agresivnímu prostředí (mráz, chloridy, vysoká vlhkost atd.). Deklarované vlastnosti a odolnosti byly ověřeny na řadě silně exponovaných referenčních staveb napříč odvětvími: od vodohospodářských staveb (vodní kanály, akvadukty, přehrady, čistírny odpadních vod), přes průmyslové stavby (výrobní haly, zásobní sila, technologické nádrže) až po dopravní stavby (mosty, tunely, lávky). BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o uvádí tento výrobek na trh pod obchodním názvem PCI Barraseal® Flex. Je certifikovaný dle ČSN EN 1504-2 pro následující principy a metody: ochrana proti průsaku, kontrola vlhkosti a zvýšení fyzikální odolnosti.

V oblasti dopravních staveb nabízí materiál použití na mostních konstrukcích jak při jejich výstavbě, tak i při jejich sanacích. Rozsah možných aplikací zahrnuje mimo jiné ochranné nátěry říms a chodníků, izolace spodní stavby v kontaktu se zeminou, izolace odvodňovacích žlabů a ochranu betonu před karbonatací. Posledním dvěma aplikacím nyní věnujme více pozornosti.

ODVODŇOVACÍ ŽLABY

Otevřené odvodňovací žlaby na mostech představují skutečnou výzvu pro ochranné hydroizolační materiály, protože se jedná o jednu z nejvíce namáhaných částí mostních konstrukcí. Hydroizolační souvrství musí být vysoce odolné vůči působení mrazu a chemických rozmrazovacích látek, vůči intenzivnímu UV záření a střídání vysokých a nízkých teplot. Dále musí být spolehlivě zakotveno k podkladu a zároveň překlenovat případné statické a dynamické trhliny, a to za všech klimatických podmínek.

V praxi se ukázalo, že doposud běžně používané materiály často po několika letech selhávají. Polyuretanová souvrství nejčastěji trpí poruchami soudržnosti, dochází k jejich delaminaci a zatékání do konstrukce. Jednou z příčin je omezená propustnost vodních par. Dále bývá na vině technologická nekázeň, která je nepřímým důsledkem relativně složitého materiálového souvrství (penetrační nátěr s posypem, polyuretanové membrána, bezbarvý UV lak), tak i požadavků na stav podkladního betonu (vlhkost, čistota, připravenost atd.) a na klimatické podmínky při aplikaci (teplota, vzdušná vlhkost, rosný bod apod.). Ani dříve používané epoxidehtové nátěry, které však nepřeklenují trhliny, se v praxi neosvědčily. Zhotovitelé se do aplikace izolací žlabů a zejména do jejich oprav nehrnou, a nemůže jim to být ani vyčítáno. Nasnadě je tedy nalezení takového řešení, které by umožnilo jednoduchou aplikaci za širokého intervalu klimatických podmínek a bylo dostatečně trvanlivé.

Cementoakrylátová stěrka PCI Barraseal® Flex kombinuje nižší nároky na maximální vlhkost podkladu (naopak vyžaduje vlhký podklad) s jednoduchostí aplikace bez nutnosti penetračního nátěru. Ochrannou vrstvu v tloušťce 2 mm je možné aplikovat ručně (hladítkem, štětcem) nebo nástřikem v jednom pracovním kroku a vytvořit tak bezespárou izolaci i ve složitějších detailech odvodňovacích žlabů. Již po 3 dnech je možné plné zatížení. Hlavní předností je schopnost překlenovat trhliny i při nízkých teplotách (až do 0,6 mm při –10 °C), spolehlivá přídržnost k betonu (> 1,5 N/mm2), ochrana před průsakem vody a chloridů a oproti tradičním materiálům především schopnost propouštět vodní páry z podkladu. Odolnost a trvanlivost byla ověřena na silničních mostech v západní Evropě, kde byla stěrka použita jako povrchová ochrana říms a chodníků.

OCHRANA BETONU PŘI NÍZKÉM KRYTÍ VÝZTUŽE

Beton má v železobetonové konstrukci kromě úlohy statické i úlohu ochrannou. Díky své vysoké alkalitě brání vzniku koroze výztuže. Vlivem dlouhodobého působení vzdušného CO2 dochází k poklesu pH a při dosažení hodnoty cca 9,6 dochází k iniciaci koroze výztuže, což má za následek postupnou degradaci betonové konstrukce. Tento jev je znám jako karbonatace betonu.

U nových železobetonových konstrukcí je ochrana výztuže zajištěna dostatečně tlustou krycí vrstvou betonu, která je navržena s ohledem na agresivitu prostředí a životnost podle příslušných norem. Ale jak postupovat v případě sanace starších staveb, u kterých je výztuž uložená mělko a nesplňuje tak požadavky normy? Zvýšení krycí vrstvy doplněním opravné malty nelze vždy uplatnit, protože může výrazně prodražit celou sanaci a v některých případech by mohlo dojít i k přetížení konstrukce. Vhodnou alternativou je použití ochranného systému s vysokým odporem vůči pronikání CO2, přičemž v praxi se nejlépe osvědčily pružné cementoakrylátové materiály. Na trhu dostupné tzv. antikarbonatační systémy se obvykle skládají z penetračního nátěru, pružné cementové membrány a sjednocujícího nátěru.

PCI Barraseal® Flex – pružná cementoakrylátová membrána
Vylehčená receptura

– pouze 1,7 kg/m2 na 2 mm vrstvy
– úspora materiálu až 50 % oproti dvousložkovým výrobkům
– nižší náklady na skladování, dopravu, aplikaci materiálu a likvidaci odpadů

Jednosložkový výrobek

– jednodušší skladování a přeprava materiálu
– odpadá riziko zmrznutí nebo biolog. napadení tekuté složky
– bez nutnosti penetračního nátěru

Elastický výrobek

– překlenuje statické i dynamické trhliny v podkladu (do 2 mm při +23 °C, do 0,6 mm při –10 °C)
– prodlužuje životnost konstrukce

Vysoká odolnost

– vysoce vodotěsný proti pozitivnímu i negativnímu tlaku vody
– vysoce propustný pro vodní páry (třída I), bez rizika tvorby puchýřů
– vysoký odpor vůči pronikání CO2 a chloridů
– mrazuvzdorný, odolný vůči CHRL a UV záření
– mechanicky odolný (pochozí), odolný vůči úderu a otěru (třída III)

Další materiálové vlastnosti

– výborná přídržnost k betonu (> 1,5 N/mm2), bez smrštění tedy bez rizika tvorby trhlinek
– rychlé vytvrzení, po 3 dnech již plně zatížitelný
– stejnoměrný betonově šedý a bílý odstín, odpadá nutnost sjednocujícího nátěru
– bez čpavkového zápachu, lze zpracovávat v uzavřených a špatně větraných prostorách

Materiál PCI Barraseal® Flex díky vylehčenému plnivu nabízí oproti běžným systémům až 50 % úsporu materiálu, lze jej nanášet v jednom pracovním kroku, odpadá nutnost penetračního i sjednocujícího nátěru. Celý aplikační postup se tak výrazně zjednodušuje, zrychluje a především zlevňuje. Jednomilimetrová vrstva této membrány zajišťuje stejnou ochranu proti průniku CO2 jako 400 mm betonu. Karbonatace je na takto ošetřené konstrukci podstatným způsobem potlačena, resp. zcela eliminována. Antikarbonatační systém od společnosti BASF spolehlivě chrání železobeton na mnoha silničních a železničních mostech a pozemních stavbách u nás i v zahraničí.

ZÁVĚR

Inovativní materiál PCI Barraseal® Flex od společnosti BASF má všechny předpoklady pro úspěšná řešení oprav a ochrany železobetonových konstrukcí v každodenní praxi, umožňuje prodloužení životnosti a obnovu odolnosti konstrukcí proti vnějším vlivům. Svoje uplatnění díky výjimečným vlastnostem nachází nejen v dopravních stavbách, ale také ve vodohospodářských, průmyslových a pozemních stavbách. Více informací k výrobku lze nalézt v technickém listu na www.pci-cz.cz

Innovative Material for the Waterproofing and Protection of Reinforced Concrete Bridge Structures
BASF company launched an innovative one-component waterproofing and protective cement based membrane in 2012. The main advantage of this material is the use of light fillers in a combination with selected binders and special polymers in a powder form, which makes it possible to achieve a desired protective layer with half the amount of material compared to the traditional two-component cement insulations.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Obr. 1a – Příklady použití: nástřik materálu na mostní římsy a chodníky (zdroj: vlastní)Obr. 1b – Příklady použití: nástřik materálu na mostní římsy a chodníky (zdroj: vlastní)Obr. 2a – Poruchy epoxidehtového nátěru odvodňovacího žlabu (zdroj: vlastní)Obr. 2b – Poruchy epoxidehtového nátěru odvodňovacího žlabu (zdroj: vlastní)Obr. 3a – Příklady použití: antikarbonatační ochrana mostních konstrukcí (zdroj: vlastní)Obr. 3b – Příklady použití: antikarbonatační ochrana mostních konstrukcí (zdroj: vlastní)

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Dálniční most D1-035Dálniční most D1-035 (1087x)
Společnost SMP CZ provádí rekonstrukci a rozšíření mostu D1-035 v km 29,161 dálnice D1. V druhé polovině září je již dok...
Most Sucha Beskidzka v PolskuMost Sucha Beskidzka v Polsku (1056x)
Nový most nad řekou Skawa na státní silnici DK 28 v Polsku byl realizován jako jednopolový most tvořený ocelovou konstru...
Antýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku ŠumavyAntýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku Šumavy (996x)
Bývalý královácký dvorec leží uprostřed louky v údolí řeky Vydry v Šumavském národním parku. V letech 1523 – 1818 zde pr...

NEJlépe hodnocené související články

Dálnice D1 Hubová – Ivachnová SO 214, most na D1 v km 9,814 – 10,498Dálnice D1 Hubová – Ivachnová SO 214, most na D1 v km 9,814 – 10,498 (5 b.)
Most je součástí budované dálnice D1 na Slovensku v úseku Hubová – Ivachnová a překonává Chočský potok a dvě polní cesty...
63 mostů v Etiopii na trase AWASH-WELDIA63 mostů v Etiopii na trase AWASH-WELDIA (5 b.)
Skupině MCE se podařilo získat a realizovat zakázku na výrobu ocelových konstrukcí železničních a silničních mostů v rám...
Nečekané perspektivy nejmodernějšího pražského mostu. Exkluzivní video s Romanem KouckýmNečekané perspektivy nejmodernějšího pražského mostu. Exkluzivní video s Romanem Kouckým (5 b.)
„Most je absolutní esencí architektury, protože je do jisté míry nejčistší konstrukcí. Most nemůže být jen design nebo s...

NEJdiskutovanější související články

Posouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolíPosouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolí (3x)
Stavba spřaženého ocelobetonového mostu byla zahájena na podzim roku 2007. Jeho nosná konstrukce byla dokončena koncem r...
Rekonstrukce železničního mostu v Boršově nad VltavouRekonstrukce železničního mostu v Boršově nad Vltavou (2x)
V roce 2015 byl uveden do provozu zrekonstruovaný most, který je součástí stavby “Revitalizace trati České Budějovice – ...
ODPOVĚĎ: K vyjádření prof. Ing. Jiřího Stráského, DSc., ke kritice zavěšeného mostu přes Odru – uveřejněno v časopise Silnice Železnice, v čísle 4/2009 (2x)
Cílem kritiky je, aby naše stavby byly trvanlivé s minimální údržbou, hospodárné a aby si investor, projektant a zhotovi...
Zavřít [x]