Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Mosty    II/104 Davle, most ev. č. 104-001 přes řeku Vltavu v obci Davle

II/104 Davle, most ev. č. 104-001 přes řeku Vltavu v obci Davle

Publikováno: 22.5.2019
Rubrika: Mosty

Most v Davli, který ležící na soutoku řeky Vltavy a Sázavy, byl v letech 2017 – 2018 komplexně rekonstruován. Převádí komunikaci II/104 přes silnici II/102, dvakrát místní komunikaci (ul. Jílovská), řeku Vltavu a železniční trať spojuje obec Jílové u Prahy s Městysem Davle. Rozsah rekonstrukce byl stanoven na základě mimořádné prohlídky v roce 2014. Spodní stavba byla hodnocena stupněm IV – tedy jako špatná – a nosná konstrukce stupněm VI – tedy jako velmi špatná.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

  • Termín realizace: 9/2017 až 10/2018
  • Délka mostu: 280,83 m
  • Délka přemostění: 262,96 m (57 + 80 + 62 + 36 + 26,6)
  • Výška mostu: 6 m až 18 m
  • Šířka mostu: 12,4 m

Na základě doporučení Diagnostického průzkumu opěry O6, provedeného v rámci PDPS (Diagnostika stavebních konstrukcí s. r. o., 5/2015) v rámci realizace stavby, byla provedena doplňující diagnostika opěr mostu, a to včetně laboratorních zkoušek zaměřených na zjištění výskytu alkalicko – křemičité reakce (Pontex spol. s r. o., 9/2017).

Tento doplňující diagnostický průzkum opěr zjistil následující skutečnosti:

  • Na všech kontrolních vzorcích byl detekován výskyt alkalicko-křemičité reakce, přitom na vzorcích opěry O6 v celém průřezu a v pokročilém stádiu, na vzorcích opěry O1 pouze v okolí zrn hrubého kameniva.
  • Dále byly provedeny zkoušky odolnosti betonu proti vodě a CHRL. Beton opěry O1 byl hodnocen jako nevyhovující. Beton opěry O6 na zkoušené lícní ploše při těchto zkouškách z hlediska normy vyhověl, avšak vzhledem k rozpadu dna vzorku ho z praktického hlediska nebylo možné považovat za odolný při působení kombinace mrazu, vody a soli.

Byla rovněž provedena prohlídka ložisek:

  • Při prohlídce mostu na začátku realizace stavby bylo zjištěno viditelné zhoršení stavu levého ložiska na opěře O1 oproti mimořádné prohlídce z roku 2014. Proto byla následně provedena prohlídka těchto ložisek certifikovaným korozním inženýrem (Ing. Petr Matoušek, 8/2017). Při této prohlídce byly u levého ložiska na O1 nalezeny závažné poruchy a ložisko bylo zhodnoceno jako plně nefunkční a neopravitelné. Na základě těchto zjištění bylo doporučeno v rámci rekonstrukce provést výměnu obou ložisek na opěře O1 za nová.

Na základě těchto zjištění byla provedena diagnostikami navržená oprava, spočívající v provedení nových částí obou opěr, výměny ložisek na opěrách, osazení nových dilatačních závěrů se sníženou hlučností, kompletní výměna mostního svršku, příslušenství a vybavení. Dále byla provedena sanace celého vnějšího povrchu nosné konstrukce a části vnitřního povrchu komorového nosníku se zaměřením na dodatečné provedení ochrany předpínacích lan, která byla v mnoha místech plně odhalena včetně jejích kotev.

II/104 Davle, Bridge Reg. No. 104-001 over the Vltava in Davle
The bridge in Davle located at the confluence of the Vltava and Sázava which carries road II/104 over road II/102, twice over a local communication (Jílovská Street), the Vltava and a railway track, connects Jílové u Prahy with Davle, was completely reconstructed between 2017 and 2018. The extent of the reconstruction was determined based on an extraordinary inspection in 2014. The bottom structure was evaluated by grade IV as bad and the load bearing structure by grade VI as very bad.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor

www.colas.cz


Fotogalerie
Pohled na most po rekonstrukciProvádění provizorního ukotvení NK po dobu výměny úložného prahu a ložisek opěry O1Pohled na odstraněnou část úložného prahu opěry O1 po odříznutí lanemProvádění podélného odříznutí monolitické římsy (celková délka řezu 520 m)Pohled na zavěšené pracovní lešení pro sanační práce

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Dálniční most D1-035Dálniční most D1-035 (782x)
Společnost SMP CZ provádí rekonstrukci a rozšíření mostu D1-035 v km 29,161 dálnice D1. V druhé polovině září je již dok...
Antýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku ŠumavyAntýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku Šumavy (759x)
Bývalý královácký dvorec leží uprostřed louky v údolí řeky Vydry v Šumavském národním parku. V letech 1523 – 1818 zde pr...
Most Sucha Beskidzka v PolskuMost Sucha Beskidzka v Polsku (744x)
Nový most nad řekou Skawa na státní silnici DK 28 v Polsku byl realizován jako jednopolový most tvořený ocelovou konstru...

NEJlépe hodnocené související články

„Když budeme pokračovat v nastoleném tempu, na cíle, které jsme si dali, dosáhneme,“ (5 b.)
říká Michal Blahovič, výrobní ředitel závodu Mosty Swietelsky stavební....
Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice: SO 201 Most přes kolejiště ČD a řeku BílinuObnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice: SO 201 Most přes kolejiště ČD a řeku Bílinu (5 b.)
Předmětem článku je popis technického řešení silničního mostu SO 201 přes kolejiště ČD a řeku Bílinu navrženého v rámci ...
Rekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně – Karlovy VaryRekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary (5 b.)
V září 2017 započala společnost Edikt a. s. s rekonstrukcí mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary. Jedná...

NEJdiskutovanější související články

Posouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolíPosouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolí (3x)
Stavba spřaženého ocelobetonového mostu byla zahájena na podzim roku 2007. Jeho nosná konstrukce byla dokončena koncem r...
Rekonstrukce železničního mostu v Boršově nad VltavouRekonstrukce železničního mostu v Boršově nad Vltavou (2x)
V roce 2015 byl uveden do provozu zrekonstruovaný most, který je součástí stavby “Revitalizace trati České Budějovice – ...
ODPOVĚĎ: K vyjádření prof. Ing. Jiřího Stráského, DSc., ke kritice zavěšeného mostu přes Odru – uveřejněno v časopise Silnice Železnice, v čísle 4/2009 (2x)
Cílem kritiky je, aby naše stavby byly trvanlivé s minimální údržbou, hospodárné a aby si investor, projektant a zhotovi...
Google

Server Vodohospodářské stavby

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu

Zavřít [x]